Welke soorten verzuimverzekeringen zijn er?

- bijgewerkt op 20 augustus 2019
Soorten verzuimverzekeringen

Verzuimverzekeringen zijn er in twee soorten. De ene heeft een eigen risico in geld en de andere in dagen. Lees meer over beide soorten, ook wel aangeduid als de conventionele en de stoploss verzuimverzekering.

Soorten verzuimverzekeringen

Met een verzuimverzekering bescherm je je bedrijf tegen de kosten van verzuim. Als je hiermee te maken krijgt, kan dit een grote impact hebben op je bedrijf.

Denk aan de situatie waarin je meerdere (langdurig) zieke werknemers hebt door pech en tegenslagen, zoals een verkeersongeval of kanker. Als werkgever ben je verplicht tot twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Een groot risico.

Soorten verzuimverzekeringen

In de praktijk kiest niet iedere werkgever voor dezelfde bescherming. Dit hangt namelijk af van allerlei factoren, zoals de grootte van het bedrijf en de beschikbare liquide middelen waaruit onder meer het loon kan worden doorbetaald.

Verzekeraars bieden daarom twee soorten verzuimverzekeringen aan, met als belangrijkste verschil het eigen risico:

1. Conventionele verzuimverzekering

Een conventionele ziekteverzuimverzekering gaat uit van een eigen risico in dagen. Dit worden ook wel wachtdagen genoemd. Afhankelijk van hoeveel wachtdagen je kiest, ben je een bepaald aantal werkdagen per ziektegeval zelf verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Zodra deze eigenrisicoperiode voorbij is, komt de verzekering tot uitkering.

  • Kleinere bedrijven

Je komt een conventionele verzuimverzekering veel tegen bij kleine bedrijven van 1 tot ongeveer 25 werknemers. De meeste bedrijven tot 10 werknemers kiezen voor een eigen risico van 10 werkdagen. Deze werkgevers hebben meestal minder liquide middelen achter de hand om verzuimkosten op te vangen.

  • Wachtdagen

Als je bij een verzuimverzekering kiest voor een hoger aantal wachtdagen, betaal je een lagere premie, maar loop je wel meer risico. Werkgevers hebben vaak de keuze tussen een eigen risico van 10 dagen tot een eigen risico van een heel jaar. 

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Het voorkomen van ziekteverzuim en begeleiden van zieke medewerkers kan je veel geld en tijd kosten. Er gelden vele wettelijke verplichtingen. Een verzuimverzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Beperk je risico

  • Verzuimpercentage voorspellen

Bij kleine bedrijven speelt mee dat het verzuimpercentage vaak lastig te voorspellen is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een bedrijf 1 werknemer heeft die 30.000 euro verdient. In dit voorbeeld betaalt zijn werkgever een premie van 900 euro per jaar voor de verzuimverzekering.

2. Verzuimverzekering met stoploss dekking

Een verzuimverzekering met stoploss dekking werkt met een eigen risico in geld. Uitgangspunt bij deze verzekering is dat de ondernemer regulier verzuim zelf kan betalen. Deze verzekering is een vangnet voor meer dan gemiddeld verzuim. Dit wordt ook wel calamiteitendekking genoemd.

Hoogte eigen risico

De hoogte van het eigen risico wordt bij deze verzekering berekend aan de hand van een percentage van de loonsom. Dit percentage is gebaseerd op het verzuimpercentage dat een bedrijf heeft.

  • Voordeel van deze verzekering is dat je precies kunt berekenen wat verzuim je maximaal kost, namelijk: je verzuimpremie + het eigenrisicobedrag.
  • Nadeel van deze verzekering is dat pas na afloop van het verzekeringsjaar wordt bekeken of het eigen risico is overschreden. Het is dus belangrijk om voldoende liquide middelen hiervoor te hebben.

Grotere bedrijven

Je ziet een verzuimverzekering met stoploss dekking veel bij grote bedrijven. Het verschil met kleine bedrijven is dat bij deze werkgevers nogal eens sprake is van een beter te voorspellen verzuimpercentage.

Bij een groot bedrijf zorgt de wet van de grote aantallen er namelijk voor dat er sprake is van een stabieler gemiddeld verzuimpercentage.

Tips

  • Je kunt kiezen voor een MKB verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzuimverzekering voldoet aan bepaalde voorwaarden van de overheid.

  • Naast een verzuimverzekering zijn er nog meer oplossingen rond arbeidsongeschiktheid. Welke verzekeringen heb jij precies nodig? Bekijk de belangrijkste verzekeringen voor het MKB en maak je eigen risico-checklist. Download het gratis whitepaper.
  • Maak een goede afweging voor jouw bedrijf. Lees het artikel over de kosten en baten van een verzuimverzekering
  • Bespreek met je adviseur welke dekking het beste bij jouw bedrijf past.

Specifieke branchevoordelen

Voor ondernemers in bepaalde branches kan sprake zijn van specifieke branchevoordelen.

Zo kan een verzekeraar een zogenaamde mantelovereenkomst afsluiten met een branchevereniging. Als je lid bent van de branchevereniging waarop de mantel van toepassing is, kun je bij je verzuimverzekering profiteren van deze voordelen.

Als onderdeel van een mantel kun je bijvoorbeeld het verzuimrisico afdekken tegen een speciaal tarief. Ook is het mogelijk dat je de beschikking hebt over een re-integratiebudget om zieke werknemers weer aan de slag te helpen.

Verzuimverzekering voor een dga of ondernemer?

Als dga of ondernemer val je zelf niet onder de verzuimverzekering. Als je zelf uitvalt, biedt een verzuimverzekering dan ook geen dekking. De verzekering waarmee je dit risico kunt afdekken, is de arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook wel afgekort als AOV.

- bijgewerkt op 20 augustus 2019

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Welke risico’s loop ik met mijn bedrijf?

X
Maak je eigen risicochecklist

Bescherm je bedrijf, jezelf en je personeel met de juiste verzekeringen.

Download

Bonus: Maak je eigen risico-checklist