Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Stoploss en conventionele verzuimverzekering
Stoploss en conventionele verzuimverzekering

Welke soorten verzuim­verzekeringen zijn er?

Verzuim­verzekeringen zijn er in 6 verschillende soorten. De ene verzekering heeft een eigen risico in geld, de andere in dagen of in eigenrisicoperiode. Gelukkig bestaan er verschillende oplossingen voor verzuim, zoals de conventionele en de stoploss verzuim­verzekering. Lees in dit artikel welke soorten verzuim­verzekeringen er zijn.

Met een verzuim­verzekering bescherm je je bedrijf tegen de kosten van verzuim. Als een werknemer lang ziek is en je bent niet verzekerd, dan kan dit een grote impact hebben op je bedrijf.

Denk ook aan de situatie waarin je meerdere (langdurig) zieke werknemers hebt door pech en tegenslagen, zoals een verkeersongeval of een burn-out. Als werkgever ben je verplicht tot twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Een groot risico. Dit risico kun je afdekken met een verzuim­verzekering. 

Wil je meer weten over alle voordelen voor jou als ondernemer? Bekijk dan deze video:

Soorten verzuim­verzekeringenSoorten verzuimverzekeringen MKB

In de praktijk kiest niet iedere werkgever voor dezelfde bescherming. Dit hangt namelijk af van allerlei factoren, zoals de grootte van het bedrijf, de risico's en de beschikbare liquide middelen om tegenslagen op te vangen.

6 verschillende verzuim­verzekeringen

Je hebt verschillende soorten verzuim­verzekeringen. Verzekeraars bieden allerlei oplossingen aan, met als belangrijkste verschil het eigen risico. 

Daarnaast heb je extra verzekeringen rond langdurig ziek personeel. Wat zijn de opties voor werkgevers?

 1. Conventionele verzuim­verzekering
 2. Verzuim­verzekering met stoploss dekking
 3. ZW-eigenrisico­verzekering
 4. WGA-eigenrisico­verzekering
 5. Collectieve WIA-verzekering
 6. MKB-ontzorg­verzekering

1. Conventionele verzuim­verzekering 

Een conventionele ziekte­verzuim­verzekering gaat uit van een eigen risico in dagen. Dit worden ook wel wachtdagen genoemd.

Eigenrisicoperiode

Afhankelijk van hoeveel wachtdagen je kiest, ben je een bepaald aantal werkdagen per ziektegeval zelf verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Zodra deze eigenrisicoperiode voorbij is, komt de verzekering tot uitkering.

 • Kleinere bedrijven

Je komt een conventionele verzuim­verzekering veel tegen bij kleine bedrijven van 1 tot ongeveer 25 werknemers.

De meeste bedrijven tot 10 werknemers kiezen voor een eigen risico van 10 werkdagen. Deze werkgevers hebben meestal minder liquide middelen achter de hand om verzuim­kosten op te vangen.

 • Wachtdagen bij ziekte

Als je bij een verzuim­verzekering kiest voor een hoger aantal wachtdagen bij ziekte, betaal je een lagere premie, maar loop je wel meer risico. Werkgevers hebben vaak de keuze tussen een eigen risico van 10 dagen tot een eigen risico van een heel jaar.

Bij de verzuim­verzekering van De Goudse kun je kiezen voor een eigen risico van: 10, 20, 30, 65, 90, 130 of 260 werkdagen.

 • Verzuim­percentage voorspellen

Bij kleine bedrijven speelt mee dat het verzuim­percentage vaak lastig te voorspellen is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een bedrijf 1 werknemer in dienst heeft die 30.000 euro verdient. In dit rekenvoorbeeld betaalt zijn werkgever een premie van ongeveer 900 euro per jaar voor de verzuim­verzekering.

Wist je dat de verzuim­verzekering bovenaan staat in de top 5 personeels­verzekeringen.

Verzeker je personeel tegen ziekte

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

2. Verzuim­verzekering met stoploss dekking

Een verzuim­verzekering met stoploss dekking werkt met een eigen risico in geld. Uitgangspunt bij deze verzekering is dat de ondernemer regulier verzuim zelf kan betalen.

Calamiteitendekking

De verzekering met stoploss dekking is een vangnet voor meer dan gemiddeld (ziekte)verzuim. Dit wordt ook wel calamiteitendekking genoemd.

Hoogte eigen risico

De hoogte van het eigen risico wordt bij deze verzekering berekend aan de hand van een percentage van de loonsom. Dit percentage is gebaseerd op het verzuim­percentage dat een bedrijf heeft.

 • Voordeel van deze verzuim­verzekering is dat je precies kunt berekenen wat verzuim je maximaal kost, namelijk: je verzuim­premie + het eigenrisicobedrag.
 • Nadeel van deze verzekering is dat pas na afloop van het verzekeringsjaar wordt bekeken of het eigen risico is overschreden. Het is dus belangrijk om voldoende liquide middelen hiervoor te hebben.

Voorspellen verzuim­percentage

Je ziet een verzuim­verzekering met stoploss dekking veel bij grote bedrijven. Het verschil met kleine bedrijven is dat bij deze werkgevers nogal eens sprake is van een beter te voorspellen verzuim­percentage.

Bij een groot bedrijf zorgt de wet van de grote aantallen er namelijk voor dat er sprake is van een stabieler gemiddeld verzuim­percentage.

De Goudse Verzekeringen gebruikt niet de term 'Stoploss dekking' maar 'Verzekering Eigen Risico in Geld'. Deze verzekering is aantrekkelijk voor bedrijven met een loonsom van minstens 675.000 euro en minimaal 25 werknemers.

3. Ziektewet-eigenrisico­verzekering

Als een van je personeels­leden ziek uit dienst gaat en in de Ziektewet (ZW) belandt, dan zorgt het UWV normaal gesproken voor een Ziektewet-uitkering. Maar als jij ervoor gekozen hebt om eigenrisicodrager te zijn, moet jij de uitkering betalen.

Je kunt ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Met een Ziektewet-eigenrisico­verzekering breng je dit risico onder bij een verzekeraar. De verzekeraar betaalt dan deze uitkering aan jouw zieke medewerker en ondersteunt je bij de re-integratie.

De premie van deze verzuim­verzekering hangt af van de branche waarin jouw bedrijf actief is. Ook wordt er gekeken naar het aantal personeels­leden met een tijdelijk contract en de verhouding tussen het loon van deze tijdelijke medewerkers en de totale loonsom.

Interessant voor middelgrote bedrijven

Alle ondernemers kunnen een Ziektewet-eigenrisico­verzekering afsluiten, maar deze soort verzuim­verzekering is vooral interessant voor middelgrote bedrijven met 30 tot ongeveer 200 medewerkers.

4. WGA-eigenrisico­verzekering

Als een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en voorlopig niet kan werken, krijgt hij een WGA-uitkering. Als jij ervoor gekozen hebt eigenrisicodrager te zijn voor de WGA, dan betaal jij deze uitkering.

Met een WGA-eigenrisico­verzekering dek je dit financiële risico. Je krijgt ook persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers.

Wanneer eigenrisicodrager?

Je kunt er dus voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of de WGA. Waarom?

 • Als eigenrisicodrager voor de WGA betaal je alleen nog de basispremie.
 • Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaal je een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas).

Het eigenrisicodragerschap brengt wel kosten met zich mee. Weeg de kosten en baten af voordat je eigenrisicodrager wordt. Bespreek met een adviseur welke soort verzuim­verzekering en dekking het beste past bij jouw onderneming.

5. Collectieve WIA-verzekering

Met een collectieve WIA-verzekering bied je je werknemers een extra vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Dit kan een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde zijn voor (nieuwe) werknemers.

Het kan namelijk zijn dat je werknemers een forse inkomensdaling ervaren door ziekte, omdat er vaak beperkt of geen recht is op een WIA-uitkering. Veel werknemers zijn zich niet bewust van dit risico. Het lagere inkomen kan vervelende persoonlijke gevolgen hebben.

Met een WIA-verzekering zorg jij voor een financiële aanvulling en de nodige coaching.

6. MKB verzuim-ontzorg­verzekering

De overheid heeft enkele maatregelen bedacht om werkgevers te helpen bij verzuim. Eén daarvan is de MKB verzuim-ontzorg­verzekering. Deze verzuim­verzekering voldoet aan bepaalde voorwaarden van de overheid en is dus bedoeld - zoals de naam doet vermoeden - voor werkgevers in het MKB. Deze ­verzekering lijkt veel op de reguliere verzuim­verzekering.

De MKB verzuim-ontzorg­verzekering is in het leven geroepen door de overheid in samenwerking met verzekeraars en werkgeversorganisaties. Bekijk alle kenmerken van de verzuim-ontzorg­verzekering.

Verzuim­verzekering voor een dga of ondernemer?

Als dga of ondernemer val je zelf niet onder de verzuim­verzekering. Als je zelf uitvalt, biedt een verzuim­verzekering dan ook geen dekking. De verzekering waarmee je dit risico kunt afdekken, is de arbeidsongeschiktheids­verzekering, ook wel afgekort als AOV. 

Wil je meer weten over het afsluiten van een AOV via de BV of in privé? Lees dan AOV voor de dga.

Wil je een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) afsluiten via de BV of in privé? Met een AOV zorg je ervoor dat jij je inkomen behoudt en dat je geholpen wordt bij je re-integratie. Je kunt zelf de hoogte van de uitkering bepalen en de eindleeftijd. Soorten verzuimverzekeringen eigen risico

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om iedere maand 2.500 euro te ontvangen tot aan je 67ste. Mocht je langdurig ziek zijn of tijdelijk uit de running, dan weet je van tevoren wat je uitkering is bij ieder percentage arbeidsongeschiktheid. Op die manier ben je zeker van je inkomen.

Bij veel verzekeraars krijg je ook persoonlijke coaching om arbeidsongeschiktheid te voorkomen (preventie) en een online gezondheidscheck. Bekijk bijvoorbeeld de Ondernemers-AOV van De Goudse verzekeringen. Lees meer over verplichte verzekeringen voor een DGA.

Soorten verzuim en oplossingen

Samengevat, de soorten verzuim en oplossingen op een rij:

1. Werknemer die kort ziek isKosten voor eigen rekening
2. Langdurig zieke werknemerVerzuim­verzekering
(conventioneel, stop-loss of
MKB verzuim-ontzorg)
3. Werknemer die 2 jaar ziek isWGA-eigenrisico­verzekering
4. Werknemer met tijdelijk contract
en ziek uit dienst
ZW-eigenrisico­verzekering
5. Zeer langdurig zieke werknemerCollectieve WIA-verzekering
6. Zélf ziekAOV voor ondernemers

Tip: bekijk alle verzekeringen voor ziek personeel.

Wat kost ziekte­verzuim voor jouw bedrijf?

Veel ondernemers met personeel vinden ziekte­verzuim een groot risico. Het kan je bedrijf namelijk veel geld kosten. Gemiddeld kost een zieke werknemer per dag ongeveer 250 tot 260 euro.

Bereken wat de kosten zijn voor jouw zieke medewerker: Reken het uit met deze rekentool. En wat kost verzuim voor je bedrijf? Bereken de totale verzuim­kosten voor jouw onderneming met de verzuim­calculator.

Verzuim­verzekering kiezen, 3 tips

 1. Naast een verzuim­verzekering zijn er nog meer oplossingen rond arbeidsongeschiktheid. Welke verzekeringen heb jij precies nodig? Bekijk de belangrijkste verzekeringen voor het MKB en maak je eigen risico-checklist. Download het gratis whitepaper.
 2. Maak een goede afweging voor jouw bedrijf. Lees het artikel over de kosten en baten van een verzuim­verzekering.
 3. Bespreek met je adviseur welke dekking het beste bij jouw bedrijf past.

Branchevoordelen

Voor ondernemers in bepaalde branches kan sprake zijn van specifieke branchevoordelen.

Mantelovereenkomst afsluiten met branchevereniging

Zo kan een verzekeraar een zogenaamde mantelovereenkomst afsluiten met een branchevereniging. Als je lid bent van de branchevereniging waarop de mantel van toepassing is, kun je bij je verzuim­verzekering profiteren van deze voordelen.

Als onderdeel van een mantel kun je bijvoorbeeld het verzuim­risico afdekken tegen een speciaal tarief. Ook is het mogelijk dat je de beschikking hebt over een re-integratiebudget om zieke werknemers weer aan de slag te helpen.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Vragen over soorten verzuim­verzekeringen

 • Wat is een conventionele ziekte­verzuim­verzekering?

  Een  conventionele ziekte­verzuim­verzekering  gaat uit van een eigen risico in dagen. Dit worden ook wel wachtdagen genoemd. Je kunt als ondernemer zelf bepalen hoeveel procent van het loon van zieke werknemers wordt vergoed. De uitkering wordt uitgekeerd na het eigen risico in dagen. Deze verzuim­verzekering wordt vaak afgesloten door kleine bedrijven van 1 tot ongeveer 25 werknemers.

 • Wat is een verzuim­verzekering met stoploss dekking?

  Een verzuim­verzekering met stoploss dekking  werkt met een eigen risico in geld. Hier is het uitgangspunt dat de ondernemer regulier verzuim van de zieke werknemer zelf kan betalen. Bij de stoploss dekking wordt de hoogte van het eigen risico berekend aan de hand van een percentage van de loonsom. Deze verzuim­verzekering wordt vaak door grotere bedrijven afgesloten.

 • Is een verzuim­verzekering verplicht voor ondernemers met personeel?

  Een verzuim­verzekering is niet wettelijk verplicht voor ondernemers met personeel. Het is wel een verstandige keuze een verzuim­verzekering af te sluiten voor je bedrijf. Uitval door ziekte kan je onderneming veel geld kosten. Een zieke werknemer kost namelijk gemiddeld 260 euro per dag. Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer kan je zelfs tot 12 jaar lang geld kosten.

Meest gelezen

Anw-hiaat­verzekering, voor wie en waarom?

Wel of niet een Anw-hiaat­verzekering? Het is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

WGA-premie, wat is dat?

Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies? Waar moet je rekening mee houden? Een uitleg voor ondernemers met personeel.

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeels­verzekeringen dek je de risico's af. Een overzicht van de 5 belangrijkste verzekeringen voor werkgevers in 2024.

Alles over de collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel voorkomen met een collectieve WIA-verzekering.

Whitepapers en online tests