Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Soorten verzuimverzekeringen
Soorten verzuimverzekeringen

Welke soorten verzuim­verzekeringen zijn er?

Verzuim­verzekeringen zijn er in twee soorten. De ene heeft een eigen risico in geld en de andere in dagen. Lees meer over beide soorten, ook wel aangeduid als de conventionele en de stoploss verzuim­verzekering.

Met een verzuim­verzekering bescherm je je bedrijf tegen de kosten van verzuim. Als je hiermee te maken krijgt, kan dit een grote impact hebben op je bedrijf.

Denk aan de situatie waarin je meerdere (langdurig) zieke werknemers hebt door pech en tegenslagen, zoals een verkeersongeval of kanker. Als werkgever ben je verplicht tot twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Een groot risico.

Soorten verzuim­verzekeringen

In de praktijk kiest niet iedere werkgever voor dezelfde bescherming. Dit hangt namelijk af van allerlei factoren, zoals de grootte van het bedrijf en de beschikbare liquide middelen waaruit onder meer het loon kan worden doorbetaald.

Verzekeraars bieden daarom twee soorten verzuim­verzekeringen aan, met als belangrijkste verschil het eigen risico:

1. Conventionele verzuim­verzekering

Een conventionele ziekte­verzuim­verzekering gaat uit van een eigen risico in dagen. Dit worden ook wel wachtdagen genoemd. Afhankelijk van hoeveel wachtdagen je kiest, ben je een bepaald aantal werkdagen per ziektegeval zelf verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Zodra deze eigenrisicoperiode voorbij is, komt de verzekering tot uitkering.

  • Kleinere bedrijven

Je komt een conventionele verzuim­verzekering veel tegen bij kleine bedrijven van 1 tot ongeveer 25 werknemers. De meeste bedrijven tot 10 werknemers kiezen voor een eigen risico van 10 werkdagen. Deze werkgevers hebben meestal minder liquide middelen achter de hand om verzuimkosten op te vangen.

  • Wachtdagen

Als je bij een verzuim­verzekering kiest voor een hoger aantal wachtdagen, betaal je een lagere premie, maar loop je wel meer risico. Werkgevers hebben vaak de keuze tussen een eigen risico van 10 dagen tot een eigen risico van een heel jaar. 

Horeca ziekteverzuimverzekering

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

  • Verzuimpercentage voorspellen

Bij kleine bedrijven speelt mee dat het verzuimpercentage vaak lastig te voorspellen is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een bedrijf 1 werknemer heeft die 30.000 euro verdient. In dit voorbeeld betaalt zijn werkgever een premie van 900 euro per jaar voor de verzuim­verzekering.

2. Verzuim­verzekering met stoploss dekking

Een verzuim­verzekering met stoploss dekking werkt met een eigen risico in geld. Uitgangspunt bij deze verzekering is dat de ondernemer regulier verzuim zelf kan betalen. Deze verzekering is een vangnet voor meer dan gemiddeld verzuim. Dit wordt ook wel calamiteitendekking genoemd.

Hoogte eigen risico

De hoogte van het eigen risico wordt bij deze verzekering berekend aan de hand van een percentage van de loonsom. Dit percentage is gebaseerd op het verzuimpercentage dat een bedrijf heeft.

  • Voordeel van deze verzekering is dat je precies kunt berekenen wat verzuim je maximaal kost, namelijk: je verzuimpremie + het eigenrisicobedrag.
  • Nadeel van deze verzekering is dat pas na afloop van het verzekeringsjaar wordt bekeken of het eigen risico is overschreden. Het is dus belangrijk om voldoende liquide middelen hiervoor te hebben.

Grotere bedrijven

Je ziet een verzuim­verzekering met stoploss dekking veel bij grote bedrijven. Het verschil met kleine bedrijven is dat bij deze werkgevers nogal eens sprake is van een beter te voorspellen verzuimpercentage. Bij een groot bedrijf zorgt de wet van de grote aantallen er namelijk voor dat er sprake is van een stabieler gemiddeld verzuimpercentage.

Verzuim­verzekering kiezen, 4 tips

  1. Je kunt kiezen voor een MKB verzuim-ontzorg­verzekering. Deze verzuim­verzekering voldoet aan bepaalde voorwaarden van de overheid.
  2. Naast een verzuim­verzekering zijn er nog meer oplossingen rond arbeidsongeschiktheid. Welke verzekeringen heb jij precies nodig? Bekijk de belangrijkste verzekeringen voor het MKB en maak je eigen risico-checklist. Download het gratis whitepaper.
  3. Maak een goede afweging voor jouw bedrijf. Lees het artikel over de kosten en baten van een verzuim­verzekering
  4. Bespreek met je adviseur welke dekking het beste bij jouw bedrijf past.

Specifieke branchevoordelen

Voor ondernemers in bepaalde branches kan sprake zijn van specifieke branchevoordelen.

Zo kan een verzekeraar een zogenaamde mantelovereenkomst afsluiten met een branchevereniging. Als je lid bent van de branchevereniging waarop de mantel van toepassing is, kun je bij je verzuim­verzekering profiteren van deze voordelen.

Als onderdeel van een mantel kun je bijvoorbeeld het verzuimrisico afdekken tegen een speciaal tarief. Ook is het mogelijk dat je de beschikking hebt over een re-integratiebudget om zieke werknemers weer aan de slag te helpen.

Verzuim­verzekering voor een dga of ondernemer?

Als dga of ondernemer val je zelf niet onder de verzuim­verzekering. Als je zelf uitvalt, biedt een verzuim­verzekering dan ook geen dekking. De verzekering waarmee je dit risico kunt afdekken, is de arbeidsongeschiktheids­verzekering, ook wel afgekort als AOV.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Meest gelezen

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten.

Whitepapers en online tests