Loonstrookje
Loonstrookje

Loonstrookje 2016 positief voor de meeste werknemers

Het loonstrookje valt in 2016 positief uit voor de meeste mensen. Daarnaast zien werknemers met lage inkomens hun koopkracht het meest stijgen. Dat meldt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De minister stuurt jaarlijks een overzicht aan de Tweede Kamer. Daarin staat hoe de loonstrookjes en de koopkracht zich ontwikkelen. Uit de gegevens blijkt dat de meeste mensen, ruim 90 procent, erop vooruitgaan. Werknemers ontvangen gemiddeld bijna 1200 euro meer en hun koopkracht stijgt met 3 procent.

Voor de werknemers met lagere inkomens wordt werken in 2016 meer lonend door de verhoging van de arbeidskorting. Daarnaast worden de belastingtarieven in de tweede en derde schijf verlaagd en wordt de derde belastingschijf verlengd. De inkomens van mensen die rond de 60.000 euro verdienen, dalen licht.

Belastingverlaging

De positieve ontwikkelingen hebben te maken met de belastingverlaging die het kabinet doorvoert. Die was dit jaar al aangekondigd op Prinsjesdag. Verder profiteren werknemers van regelingen die niet op het loonstrookje staan. Zo ontvangen gezinnen met kinderen meer kindgebonden budget en kinderbijslag.

Het loonstrookje zal naar verwachting in april nog eens veranderen. Onlangs is namelijk het Belastingplan 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. Die zorgt voor aangepaste belastingtarieven, waardoor mensen in januari iets te weinig belasting betalen. Dit wordt gecompenseerd via de loonheffingstabellen.

Bron: SZW

Meest gelezen

Whitepapers en online tests