Bruto netto bereken
Bruto netto bereken

Bruto en netto loon berekenen van personeel

Wat is het verschil tussen bruto en netto loon? Hoe bereken je dat? Tips voor ondernemers met personeel over de berekening van het netto salaris.

Als werkgever moet je het verschil kennen tussen bruto en netto loon. Het is een belangrijk onderdeel van je salarisadministratie. Je moet beide bedragen en de onderdelen ervan vermelden op het maandelijkse loonstrookje van je werknemer en in de jaaropgave.

Het verschil tussen bruto en netto

Het brutoloon is altijd hoger dan het nettoloon. Het brutoloon is het basisbedrag dat je iedere maand aan je werknemer beloofd hebt. Als je het nettoloon gaat berekenen trek je alle ingehouden bedragen en loonheffingen af van het brutoloon.

Het bedrag dat overblijft is dus het nettoloon. Dit geldbedrag maak je over naar je werknemer.

Wat voor soort bedragen mag je inhouden op het loon? In ieder geval de standaard loonheffingen voor je werknemer, namelijk:

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

 Aanvullende bedragen die je mag inhouden - als dat op jouw werknemer van toepassing is en met hem afgesproken is - zijn bijvoorbeeld:

  • Pensioenpremie (werknemersdeel)
  • Bijdrage privégebruik auto van de zaak
  • Premies voor collectieve ziektekosten­verzekering
  • Loonbeslag
  • Verrekeningen (zoals boetes, voorschotten, etc)

Bruto loon

Het brutosalaris bepaal je in principe samen met je werknemer. Je moet hierbij wel rekening houden met het wettelijke minimumloon en een eventuele cao die voor jouw bedrijf geldig is.

Om erachter te komen wat een passend loon is, ga je eerst vergelijken in de markt: wat is een normaal loon voor deze specifieke functie in deze regio en in deze branche? Je kunt daarbij gebruik maken van loononderzoeken.

Vervolgens kun je gaan onderhandelen met je werknemer over het exacte salaris. De uitkomst is het brutoloon dat je gaat betalen. Dit leg je vast in een arbeids­overeenkomst (contract).

Houd het basisloon laag en werk met een prestatiebeloning.

Netto loon berekenen

Om het nettosalaris te berekenen, moet je het brutosalaris kennen en de exacte bedragen van de loonheffingen en andere inhoudingen.

Actuele percentages en tarieven voor de berekening van de Loonbelasting / premie volks­verzekeringen vind je in het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

Een voorbeeldberekening van bruto naar nettoloon:

Brutoloon 2700 euro
Loonheffingen 619 euro
Bijdrage privégebruik auto van de zaak 50 euro
Pensioenpremie 100 euro
Verrekening verkeersboete 89 euro
Nettoloon 1842 euro

Rekenhulp bruto-netto

Er zijn handige hulpmiddelen om een berekening te maken van bruto naar netto. In een softwareprogramma voor boekhouding en salarisadministratie kun je dit nauwkeurig doen.

Voor een snelle indicatie van het verschil tussen bruto en netto kun je gebruikmaken van online rekentools, zoals die van:

Deze online rekentools geven meestal niet een volledig beeld. De exacte berekening is namelijk afhankelijk van de situatie van jouw bedrijf en de werknemer in kwestie.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests