Bruto netto loon berekenen
Bruto netto loon berekenen

Bruto en netto loon berekenen van personeel

261295 Wat is het verschil tussen bruto en netto loon? Hoe bereken je dat? Tips voor ondernemers met personeel over de berekening van het netto salaris.

Als werkgever ken je het verschil tussen bruto en netto loon. Het is een belangrijk onderdeel van je salarisadministratie.

Je moet het bruto en netto loon en de onderdelen ervan vermelden op het maandelijkse loonstrookje van je werknemer en in de jaaropgave.

Bruto netto verschil

Het brutoloon is altijd hoger dan het nettoloon. Het brutoloon is het basisbedrag dat je iedere maand aan je werknemer beloofd hebt.

Als je het nettoloon gaat berekenen trek je alle ingehouden bedragen en loonheffingen af van het brutoloon. Het bedrag dat overblijft is dus het nettoloon. Dit geldbedrag maak je over naar je werknemer. 

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Loonheffingen

Wat voor soort bedragen mag je inhouden op het loon? In ieder geval de standaard loonheffingen voor je werknemer, namelijk:

Aanvullende bedragen die je mag inhouden - als dat op jouw werknemer van toepassing is en met hem afgesproken is - zijn bijvoorbeeld:

 • Pensioenpremie (werknemersdeel)
 • Bijdrage privégebruik auto van de zaak
 • Premies voor collectieve ziektekosten­verzekering
 • Opgenomen wachtdagen bij ziekte
 • Loonbeslag
 • Verrekeningen (zoals boetes, voorschotten, etc)

Brutoloon berekenen en bepalen

Het brutosalaris bepaal je in principe samen met je werknemer. Je moet hierbij wel rekening houden met het wettelijke minimumloon en een eventuele cao die voor jouw bedrijf geldig is.

De minimumlonen worden ieder halfjaar gewijzigd. Wat is het minimumloon in jouw branche? Bekijk het minimumloon 2023.

Bruto loon berekenen

Om erachter te komen wat een passend loon is, ga je eerst vergelijken in de markt: wat is een normaal loon voor deze specifieke functie in deze regio en in deze branche? Je kunt daarbij gebruik maken van loononderzoeken.

Vervolgens kun je gaan onderhandelen met je werknemer over het exacte salaris. De uitkomst is het brutoloon dat je gaat betalen. Dit leg je vast in een arbeids­overeenkomst (contract).

Prestatiebeloning toepassen

Met een flexibel loon kun je de loonkosten in de hand houden. Dit doe je bijvoorbeeld door te werken met een prestatiebeloning. Het bruto en netto loon is dan afhankelijk van de prestaties van je werknemer. Zo koppel je de lonen aan de resultaten van je bedrijf.

Brutoloon berekenen

Weet je juist het nettoloon en wil je het brutoloon berekenen? Gebruik daarvoor ook de rekentools verderop in dit artikel.

Nettoloon berekenennetto brutoloon berekenen

Om het nettosalaris te berekenen, moet je het brutosalaris kennen en de exacte bedragen van de loonheffingen en andere inhoudingen.

Actuele percentages en tarieven voor de berekening van de Loonbelasting / premie volks­verzekeringen vind je in het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

Bruto- naar nettoloon voorbeelden

Bekijk hieronder 2 soorten berekeningen om het nettoloon uit te rekenen:

Brutoloon: 2.700 euro per maand
Loonheffingen: - 619 euro
Bijdrage privégebruik auto van de zaak: - 50 euro
Pensioenpremie: - 100 euro
Verrekening verkeersboete: - 89 euro
Nettoloon: 1.842 euro

Het tweede rekenvoorbeeld van een werknemer met de leeftijd van 41 jaar:

Brutoloon: 3.500 euro per maand
Loonheffingskorting toegepast: Ja
Totale loonheffingen: - 829 euro per maand
Nettoloon: 2.670 euro per maand

Bruto nettoloon uitrekenenRekenhulp bruto netto berekenen

Er zijn handige hulpmiddelen om een berekening te maken van bruto naar nettoloon. In een softwareprogramma voor boekhouding en salarisadministratie kun je dit nauwkeurig doen.

Voor een snelle indicatie van het verschil tussen bruto en netto kun je gebruikmaken van online rekentools, zoals die van:

Deze online rekentools geven meestal niet een volledig beeld. De exacte berekening is namelijk afhankelijk van de situatie van jouw bedrijf en de werknemer in kwestie.

Bruto en netto op loonstrookVoorbeeld bruto netto loonstrook

Hoe komt de berekening eruit te zien op de loonstrook of salarisstrook van je werknemer? Bekijk een voorbeeld salarisstrook met het bruto en netto salaris. Dit voorbeeld is gemaakt met de rekentool van ADP.

Op de loonstrook zie je dat de werknemer (Maurice Looman) een bruto salaris heeft van 2.900 euro per maand. De loonheffingen bedragen 462,25 euro. Aan het einde van de maand ontvangt Maurice 2.437,75 euro. Dat is zijn netto loon.

Werkgeverskosten berekenen

Denk niet alleen aan bruto en netto loon. Je hebt ook te maken met werkgeverskosten. Dat zijn kosten die volledig voor jouw rekening komen als werkgever, zoals de premies werknemers­verzekeringen.

Per werknemer maak je extra kosten. Aan de hand van het loon kun je die kosten berekenen. In de afbeelding hieronder zie je een berekening via Loonwijzer.nl. Uitgaande van een brutoloon van 2.900 euro ben jij in totaal ruim 3.435 euro kwijt aan werkgeverskosten. Daarvan gaat 2437,75 euro naar je werknemer als netto loon en bijna 1.000 euro naar de Belastingdienst.

Bruto en netto loon kosten

Overzicht personeels­kosten

Een werknemer kost je in eerste instantie geld. Het is daarom slim om alle kostenposten rondom personeel te kennen voordat je (meer) werknemers aanneemt.

Je werknemer kost meer dan alleen zijn loon. Je betaalt bijvoorbeeld ook ieder jaar verplicht vakantiegeld. Daarnaast kun je geld kwijt zijn aan allerlei werkmiddelen, secundaire arbeidsvoorwaarden en de nodige personeels­verzekeringen.

Werkgeverslasten berekenen

Hoeveel ben jij kwijt aan loon + extra lasten? Bereken je werkgeverslasten.

Verplichte en aanvullende kosten

Hieronder vind je een opsomming van alle verplichte en aanvullende personeels­kosten:

brutoloon nettoloon kosten

Op basis hiervan kun je zelf een goede inschatting maken van de exacte kosten per werknemer.

Voor bedrijven in veel branches geldt een verplichte cao, daarin staan verplichtingen rond personeel. Als jouw bedrijf gebonden is aan een cao, zijn sommige 'aanvullende personeels­kosten' dus ook verplicht. Controleer goed wat er in je cao staat om de exacte kosten te bepalen. 

Ontdek meer over verplicht kosten én nuttige tips om te besparen in het gratis whitepaper 'Wat kost personeel?'

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Vragen over bruto en netto loon berekenen

 • Wat is brutoloon?Brutoloon is het bedrag dat je in een contract hebt afgesproken met je werknemer: zijn salaris. Bij het bepalen van het brutoloon houd je rekening met het wettelijke minimumloon en met de richtlijnen in de cao die mogelijk van toepassing zijn op je werknemer.
 • Wat is nettoloon?Nettoloon is het loon dat je werknemer uiteindelijk op zijn bankrekening bijgeschreven krijgt. Na aftrek van loonheffingen, premies en vergoedingen kom je tot het nettoloon.
 • Hoe bereken ik het verschil tussen bruto en netto loon?Het verschil tussen bruto en nettoloon kun je berekenen door de loonheffingen, premies en vergoedingen af te trekken van het brutoloon. Je kunt online rekentools en software gebruiken om tot een goede berekening te komen.
 • Waarom het minimumloon betalen?Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is van toepassing op alle werknemers met een vast of tijdelijk contract. Betaal je minder dan het minimumloon, dan kun je een waarschuwing of een flinke boete krijgen van de Arbeidsinspectie.
 • Welke extra personeels­kosten zijn er in 2023?Het minimumloon is flink gestegen in 2023. Daarnaast zijn veel cao-lonen omhoog gegaan. Kijk dus goed welk loon je moet betalen in 2023. De loonheffingen zijn wel lager. Zo is bijvoorbeeld de arbeidskorting toegenomen, waardoor werknemers netto meer overhouden. Ook de WW-premie en bijdrage Zvw vallen vaak gunstiger uit. Lees meer over je personeels­kosten in 2023.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests