Bruto netto loon berekenen
Bruto netto loon berekenen

Bruto en netto loon berekenen van personeel

163826 Wat is het verschil tussen bruto en netto loon? Hoe bereken je dat? Tips voor ondernemers met personeel over de berekening van het netto salaris.

Als werkgever ken je het verschil tussen bruto en netto loon. Het is een belangrijk onderdeel van je salarisadministratie.

Je moet het bruto en netto loon en de onderdelen ervan vermelden op het maandelijkse loonstrookje van je werknemer en in de jaaropgave.

Bruto netto verschil

Het brutoloon is altijd hoger dan het nettoloon. Het brutoloon is het basisbedrag dat je iedere maand aan je werknemer beloofd hebt.

Als je het nettoloon gaat berekenen trek je alle ingehouden bedragen en loonheffingen af van het brutoloon. Het bedrag dat overblijft is dus het nettoloon. Dit geldbedrag maak je over naar je werknemer.

Loonheffingen

Wat voor soort bedragen mag je inhouden op het loon? In ieder geval de standaard loonheffingen voor je werknemer, namelijk:

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

 
Aanvullende bedragen die je mag inhouden - als dat op jouw werknemer van toepassing is en met hem afgesproken is - zijn bijvoorbeeld:

  • Pensioenpremie (werknemersdeel)
  • Bijdrage privégebruik auto van de zaak
  • Premies voor collectieve ziektekosten­verzekering
  • Opgenomen wachtdagen bij ziekte
  • Loonbeslag
  • Verrekeningen (zoals boetes, voorschotten, etc)

Brutoloon bepalen

Het brutosalaris bepaal je in principe samen met je werknemer. Je moet hierbij wel rekening houden met het wettelijke minimumloon en een eventuele cao die voor jouw bedrijf geldig is.

De minimumlonen worden ieder halfjaar gewijzigd. Wat is het minimumloon in jouw branche? Bekijk de actuele bedragen.

Om erachter te komen wat een passend loon is, ga je eerst vergelijken in de markt: wat is een normaal loon voor deze specifieke functie in deze regio en in deze branche? Je kunt daarbij gebruik maken van loononderzoeken.

Vervolgens kun je gaan onderhandelen met je werknemer over het exacte salaris. De uitkomst is het brutoloon dat je gaat betalen. Dit leg je vast in een arbeids­overeenkomst (contract).

Prestatiebeloning toepassen

Houd het basisloon laag, werk met een prestatiebeloning. Dan koppel je het loon aan de prestaties van je bedrijf.

Nettoloon berekenen

Om het nettosalaris te berekenen, moet je het brutosalaris kennen en de exacte bedragen van de loonheffingen en andere inhoudingen.

Actuele percentages en tarieven voor de berekening van de Loonbelasting / premie volks­verzekeringen vind je in het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

Bruto naar nette voorbeeldberekening

Brutoloon 2.700 euro
Loonheffingen 619 euro
Bijdrage privégebruik auto van de zaak 50 euro
Pensioenpremie 100 euro
Verrekening verkeersboete 89 euro
Nettoloon 1.842 euro

Bruto netto loon uitrekenenRekenhulp bruto netto berekenen

Er zijn handige hulpmiddelen om een berekening te maken van bruto naar netto. In een softwareprogramma voor boekhouding en salarisadministratie kun je dit nauwkeurig doen.

Voor een snelle indicatie van het verschil tussen bruto en netto kun je gebruikmaken van online rekentools, zoals die van:

Deze online rekentools geven meestal niet een volledig beeld. De exacte berekening is namelijk afhankelijk van de situatie van jouw bedrijf en de werknemer in kwestie.

Overzicht personeels­kosten

Je werknemer kost meer dan alleen zijn loon. Je betaalt bijvoorbeeld ook ieder jaar verplicht vakantiegeld.

Daarnaast kun je geld kwijt zijn aan allerlei werkmiddelen, secundaire arbeidsvoorwaarden en de nodige personeels­verzekeringen

Heb jij al een volledig beeld van de personeels­kosten? Bekijk een overzicht én nuttige tips om te besparen in het gratis whitepaper 'Wat zijn de kosten van personeel?'

Vragen over bruto en netto

  • Wat is brutoloon?Brutoloon is het bedrag dat je in een contract hebt afgesproken met je werknemer: zijn salaris. Bij het bepalen van het brutoloon houd je rekening met het wettelijke minimumloon en met de richtlijnen in de cao die mogelijk van toepassing zijn op je werknemer.
  • Wat is nettoloon?Nettoloon is het loon dat je werknemer uiteindelijk op zijn bankrekening bijgeschreven krijgt. Na aftrek van loonheffingen, premies en vergoedingen kom je tot het nettoloon.
  • Hoe bereken ik het verschil tussen bruto en netto loon?Het verschil tussen bruto en netto loon kun je berekenen door de loonheffingen, premies en vergoedingen af te trekken van het bruto loon. Je kunt online rekentools en software gebruiken om tot een goede berekening te komen.
  • Waarom het minimumloon betalen?Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is van toepassing op alle werknemers met een vast of tijdelijk contract. Betaal je minder dan het minimumloon, dan kun je een waarschuwing of een flinke boete krijgen van de Inspectie SZW.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Salarisschalen invoeren in 5 stappen

51144 Veel MKB-ondernemers bepalen de werknemerssalarissen op basis van individuele onderhandelingen. Naarmate je bedrijf groeit, kan dit leiden tot beloningsverschillen.

Whitepapers en online tests