Uurloon berekenen uurloon 2023 wettelijk uurloon 2024
Uurloon berekenen uurloon 2023 wettelijk uurloon 2024

Uurloon berekenen, zo doe je dat

13793 Wat is het uurloon van jouw medewerker? Het uurloon berekenen wordt steeds relevanter. In veel branches is dit al de gewoonte en in 2024 komt er ook een wettelijk minimum uurloon. Tips voor een juiste berekening.

Uurloon berekenen

Het loon van een medewerker wordt vaak uitgedrukt in een vast bedrag per maand (maandloon). In sommige gevallen heb je ook het bedrag per uur (uurloon) nodig.

Wanneer moet je het uurloon berekenen? Bijvoorbeeld bij de bepaling van bedragen op de loonstrook of jaaropgave van een werknemer. Of bij het bepalen van de exacte loondoorbetaling tijdens verlof of ziekte.

De meest zuivere manier om iemand te belonen is op basis van uurloon. Er zullen dan minder snel beloningsverschillen ontstaan.

Zelf het uurloon berekenen

De berekening van het uurloon is een belangrijk onderdeel van je administratie. Hoewel je voor een groot deel gebruik kunt maken van software, is het handig om de basisprincipes zelf te kennen. Misschien hebben je werknemers vragen over hun bruto of netto uurloon. Dan is het fijn dat je dit zelf kunt uitleggen.

Uurloon berekenen per werknemer
Uurloon berekenen tools 2023

Hoe kun je het uurloon berekenen per werknemer? Je moet eerst weten wat de afspraken zijn. De hoogte van het uurloon hangt af van drie factoren:

 1. Wettelijk minimumloon

  Bij de berekening van het uurloon moet je altijd rekening houden met het wettelijk minimumloon. Dat is de basis. Het minimumloon kan ieder halfjaar veranderen. Zorg dat het loon nooit onder dat minimum komt.
 2. Minimumloon in je cao

  Daarnaast moet je misschien voldoen aan een cao voor jouw branche. De kans is groot dat er dan een hoger minimumloon geldt. Controleer goed wat de bepalingen zijn voor loon en uurloon. Misschien zijn er loontabellen per functie. En houd je ook aan de periodieke loonsverhogingen.
 3. Afspraken in het contract

  Verder kun je zelf afspraken maken met je werknemer over het exacte loon. Je mag in de meeste gevallen een hoger uurloon betalen, behalve als je gebonden bent aan cao-afspraken voor een maximumloon per schaal of functie. Je werknemer wil mogelijk ook onderhandelen over een hoger uurloon. De afspraken over het loon leg je vast in de arbeids­overeenkomst.

Wat is het minimumloon

Hoe hoog is nu het wettelijk minimumloon in Nederland? Bekijk de bedragen per leeftijd in het artikel met 7 vragen en antwoorden voor werkgevers.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Regelmatig uurloon berekenen

Een goede berekening van het uurloon is belangrijk. Dit doe je niet eenmalig. Het uurloon kan wijzigen, bijvoorbeeld bij een stijging van het minimumloon, het cao-loon of bij een salarisverhoging.

Verder kan het netto uurloon van personeel veranderen door aanpassingen in de loonheffingen, verzekeringen en pensioenpremies.

Het niet betalen van het minimumloon wordt al snel gezien als onderbetaling of uitbuiting. De Arbeidsinspectie kan een controle uitvoeren en een waarschuwing geven of zelfs een boete als je minder dan het minimumloon betaalt. Voorkom dit dus: kijk ieder halfjaar wat het nieuwe minimumloon is.

Uurloon 2023

De wet hanteert nu nog geen minimumlonen per uur. Toch kun je het uurloon wel berekenen aan de hand van het maandloon. Wil je weten wat nu het minimumloon per uur is? Op de site van de Rijksoverheid staat een handige rekentool: minimumloon per uur.

Vanaf 2023 krijgt het minimumloon een extra impuls. Het minimumloon is gestegen op 1 januari 2023 met 10,15 procent.

Het bruto minimumloon in 2023 is 1.934,40 euro per maand. Dat is omgerekend 12,40 euro per uur bij een 36-urige werkweek. In 2024 betaal je minimaal 13,27 euro per uur.

In 2024 en 2025 zal een verdere toename van het minimumloon volgen: waarschijnlijk aan het begin van beide jaren met nog eens 2,5 procent. Ook alle gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW, bijstand en de Wajong stijgen mee.

Minimum uurloon 2023

Werkgevers kunnen het uurloon in 2023 nog zelf berekenen. De berekening is afhankelijk van het fulltime-begrip binnen je bedrijf: is dat 36 uur, 38 uur of 40 uur? Dan zijn dit de bedragen per leeftijd:

Leeftijd: Bij 36 uur: Bij 38 uur: Bij 40 uur:
Minimumloon 21 jaar en ouder € 12,40 € 11,75 € 11,16
Minimumloon 20 jaar € 9,92 € 9,40 € 8,93
Minimumloon 19 jaar € 7,45 € 7,05 € 6,70
Minimumloon 18 jaar € 6,20 € 5,88 € 5,58
Minimumloon 17 jaar € 4,90 € 4,65 € 4,41
Minimumloon 16 jaar € 4,28 € 4,06 € 3,85
Minimumloon 15 jaar € 3,72 € 3,53 € 3,35

Minimum uurloon 1 juli 2023

Leeftijd: Bij 36 uur: Bij 38 uur: Bij 40 uur:
Uurloon 21 jaar en ouder € 12,79 € 12,12 € 11,51
Uurloon 20 jaar € 10,24 € 9,70 € 9,21
Uurloon 19 jaar € 7,68 € 7,27 € 6,91
Uurloon 18 jaar € 6,40 € 6,06 € 5,76
Uurloon 17 jaar € 5,06 € 4,79 € 4,55
Uurloon 16 jaar € 4,42 € 4,19 € 3,98
Uurloon 15 jaar € 3,84 € 3,64 € 3,46

Bovenstaande bedragen zijn onder voorbehoud. Wil je zelf uitrekenen wat het minimumloon per uur is? Op de website van de Rijksoverheid staat een handige rekentool voor werknemers om het minimumloon per uur te berekenen.

Wettelijk minimum uurloon 2024

Tot 2024 werd het wettelijk minimumloon alleen per maand vastgesteld. Daardoor had een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Beide worden gezien als een fulltime werkweek.

Om dit te veranderen is er vanaf 2024 een minimum uurloon. Het wettelijk minimumuurloon wordt op 1 januari 2024 ingevoerd. Vanaf dan is het minimumuurloon voor alle bedrijven in Nederland hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek.

Minimum uurloon per leeftijd

Er geldt vanaf 2024 een vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. 

Minimum uurloon 1 januari 2024

Dit is het minimum uurloon per leeftijd vanaf 1 januari 2024:

Leeftijd: Minimum uurloon:
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

De invoering van het minimumuurloon op 1 januari 2024 betekent dat er geen vast minimumloon per dag, week en maand meer voorgeschreven wordt door de wet. Je kunt dan zelf het minimumloon berekenen per maand, afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week.

Gevolgen invoering minimumuurloon

Door de invoering van het minimumuurloon in 2024 gaat er veel veranderen. De belangrijkste gevolgen op een rij:

 • Loon omhoog bij fulltime werkweek van 36+ uur
  Als jouw bedrijf de lonen bepaalde op basis van het minimumloon en een werkweek van meer dan 36 uur, dan leidt de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een extra loonsverhoging. Dat komt doordat de hoogte van het uurloon altijd werd afgeleid van een minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur. Zowel fulltimers als parttimers (waarbij het loon werd afgeleid van een werkweek van meer dan 36 uur) krijgen daardoor meer loon in 2024.
 • Wijzigingen in cao
  De salarisschalen in een cao moeten opnieuw worden berekend op basis van het minimumuurloon, omdat er na de invoering van het minimumuurloon geen vaste maand, week en dagbedragen meer bestaan.
 • Contracten en loonadministratie aanpassen
  Ook de afspraken in contracten moeten soms aangepast worden. Je mag nog altijd een vaste beloning per maand afspreken, als er ook sprake is van een vast overeengekomen arbeidsduur per week. Maar die vaste beloning mag omgerekend niet onder het wettelijk minimumuurloon komen. Pas ook je loonadministratie aan naar de berekening volgens het nieuwe wettelijke minimumuurloon.

Bekijk meer vragen en antwoorden over het minimumuurloon.

4 tips voor berekening uurloon

Een correcte berekening van het uurloon is heel belangrijk. Daarmee geef je medewerkers de zekerheid van een juiste beloning. Door dit serieus te nemen laat je zien dat je voldoet aan de eisen van goed werkgeverschap.

Je voorkomt ook vervelende fouten en arbeidsconflicten. Daarmee kun je werknemers langer behouden en motiveren. Dat is cruciaal voor ondernemers die de ambitie hebben om te groeien met personeel.

Hoe zorg je voor een goed loonbeleid? Een paar aandachtspunten voor werkgevers:

 1. Werk met vaste salarisschalen

  Voorkom een chaos aan loonafspraken. Werk met vaste salarisschalen. Bepaal per functie welk loon passend is in combinatie met leeftijd of jaren aan ervaring.

  Daarmee krijgen jij en je medewerkers duidelijkheid. Je hoeft dan ook niet iedere keer te onderhandelen en zorgt voor een eerlijke beloning. Hoe werkt het precies? Ontdek hoe je in 5 stappen salarisschalen invoert.
 2. Compenseer met arbeidsvoorwaarden

  Je hoeft niet altijd een hoog uurloon te betalen. Maak gebruik van aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat zijn alle afspraken die je maakt met je nieuwe werknemer naast het loon en de werktijden.

  Je kunt bijvoorbeeld afspraken maken over een bedrijfsauto, telefoon van de zaak, opleidingen, cadeaus, ontspanning op het werk, thuiswerken, verzekeringen, pensioen en een dertiende maand. Bekijk per werknemer waar de voorkeur naar uitgaat en wat je kunt bieden.

 3. Geef uurloon op basis van prestatie

  Je kunt het uurloon ook koppelen aan de prestaties van je werknemer. Denk aan prestatiebeloningen zoals een bonus, provisie of winstdeling. Daarmee verbind je slim het bedrijfsresultaat aan het loon van je werknemer en loop je minder financieel risico als het iets minder gaat. Zorg wel voor heldere afspraken en een goede doorberekening bij het behalen van een prestatie.
 4. Houd rekening met extra kosten

  Focus je niet alleen op het uurloon, maar bereken ook de andere kosten van personeel. Per werknemer betaal je bovenop het afgesproken brutoloon ongeveer 20 tot 35 procent aan extra kosten. Denk aan vakantiegeld, premies en facilitaire kosten.

  Maak een totaaloverzicht van alle directe en indirecte personeels­kosten en bereken hoeveel jij precies kwijt bent. Dit kun je doen aan de hand van het gratis whitepaper Wat zijn de kosten van personeel? Als je alle kosten in beeld hebt, kun je goed bepalen welk uurloon mogelijk is.

Lees meer over de berekening van bruto en netto loon, inclusief een voorbeeld en online rekentools.

Software uurloon berekenen

Je kunt ervoor kiezen zelf de uurlonen te berekenen van je personeel. Als je niet veel werknemers hebt en je nauwkeurig kunt werken met cijfers, is dit goed te doen. Je kunt daarbij gebruikmaken van online salarissoftware of een boekhoudprogramma.

Kijk of je urenregistratie gekoppeld kan worden aan je salarisadministratie. Dan kun je eenvoudig het totale salaris berekenen per maand.

Je kunt natuurlijk ook een werknemer vragen de salarisadministratie te doen of een boekhouder aannemen om dit te doen. Zorg in ieder geval dat je loonadministratie voldoet aan de regels van de Belastingdienst. Wat zijn de eisen? Gebruik het Stappenplan loonadministratie inrichten.

Salarisberekening uitbesteden

Je zou ook je volledige salarisadministratie kunnen uitbesteden aan een gespecialiseerd administratiekantoor. Dit is vooral interessant als je een bedrijf hebt met 10 tot 50 werknemers. Het is dan te groot om het zelf te doen, maar misschien nog te klein om een boekouder (fulltime) in dienst te nemen.

Online uurloon berekenen

Voor een snelle berekening kun je ook online rekentools gebruiken, zoals die op berekenen.nl of salaris-informatie.nl.

kosten werknemers

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Vragen over uurloon berekenen

 • Wat is uurloon?Uurloon is de beloning van een medewerker per uur. Het loon kun je uitdrukken in een bedrag per jaar (jaarloon), per maand (maandloon), per week (weekloon), per dag (dagloon) en per uur (uurloon). In 2024 komt er een wettelijk minimum uurloon.
 • Welke loonheffingen zijn er?Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die op het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.
 • Wanneer geef je loonheffingskorting?Alle werknemers in Nederland hebben recht op loonheffingskorting. Met een formulier loonheffingskorting kan een werknemer zelf de korting aanvragen. Daarna kun je de korting toepassen op de loonheffingen die je aftrekt van zijn brutoloon. Zo houdt je werknemer meer nettoloon over.
 • Wie betaalt de loonbelasting?Jij als werkgever betaalt de loonbelasting van je personeel aan de Belastingdienst. De loonbelasting en premies gaan af van het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor de loonbelasting.
 • Hoe kun je besparen op loonkosten?Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je lasten lager worden. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen voor ondernemers met personeel.
 • Wanneer geef je loonsverhoging?Een loonsverhoging wordt vaak gegeven rondom de jaarwisseling, bij verlening van een contract of op basis van een beoordeling. Ook bij een promotie of bij uitbreiding van het takenpakket kun je het salaris verhogen.
 • Wat is het wettelijk uurloon in 2024?In 2024 is er voor het eerst een wettelijk minimumuurloon. Tot en met 2023 werd het wettelijk minimumloon niet op basis van uren berekend, maar op basis van een minimumloon per maand. Daardoor ontstonden er verschillen tussen full-time werknemers die 36 of 40 uur werkten. In oktober 2023 worden de bedragen voor het wettelijk minimumuurloon 2024 bekend gemaakt.

Meest gelezen

Fiets van de zaak, hoe werkt het?

42850 Wil je je werknemers laten profiteren van de voordelen van een fiets van de zaak? Goed nieuws: sinds 2020 is dat een stuk makkelijker.

Whitepapers en online tests