Verzuimpercentage berekenen gemiddeld ziekteverzuim
Verzuimpercentage berekenen gemiddeld ziekteverzuim

Verzuim­percentage berekenen

9679 Het administreren van verzuim is heel belangrijk. Het geeft je houvast in je verzuim­beleid. Hoe kun je het verzuim­percentage in jouw bedrijf berekenen? En hoe kom je tot het gemiddeld ziekte­verzuim? Bekijk deze tips en voorbeelden.

Doel verzuim­percentage

Het verzuim­percentage laat zien hoe hoog het ziekte­verzuim is binnen je bedrijf. Het kan gaan om het actuele percentage (op dit moment) of het gemiddelde verzuim­percentage over een bepaalde periode, bijvoorbeeld in de afgelopen maand of over de afgelopen drie jaar.

Verzuim­percentage nodig in 4 gevallen

Wanneer speelt dit een rol? Het verzuim­percentage van je bedrijf is van belang in een aantal gevallen. Bijvoorbeeld:

 1. Voor je eigen inzicht. Het geeft je direct een indicatie of je verzuim­beleid goed werkt. Bij een stijgend verzuim­percentage kun je extra maatregelen treffen. 
 2. Het bepaalt mede hoeveel je betaalt voor je verzuim­verzekering. Bij het bepalen van de premie wordt onder andere gekeken naar het gemiddelde ziekte­verzuim in je bedrijf over de afgelopen jaren.
 3. De Inspectie SZW kan om het verzuim­percentage van je bedrijf vragen bij een controle van de gezondheid op het werk. Bij een hoog percentage zul je mogelijk een hogere boete krijgen als blijkt dat je niet voldoet aan de Arbowet.
 4. Voor je arbodienst kan dit percentage ook van belang zijn. Bijvoorbeeld voor de inzet van een bedrijfsarts of extra arbeidsdeskundigen.

Verzuim­percentage berekenen

Het berekenen van je verzuim­percentage is eenvoudig. Voor deze berekening moet je twee dingen weten:

 • Het aantal werknemers dat ziek is
 • Het aantal werknemers dat actief is in je bedrijf

Je deelt het aantal zieke werknemers door het totaal aantal werknemers. Daarna vermenigvuldig je dit met 100. En ziedaar: je verzuim­percentage. Dit is de meest simpele methode.

Berekening verzuim­percentage personeel

Zieke werknemers / totaal werknemers X 100 = verzuim­percentage

Voorbeeld verzuim­percentage berekenen

Een voorbeeld: je hebt 25 werknemers en er zijn 2 werknemers ziek. De rekensom is dan:

 • 2 / 25 X 100 = 8%

Het verzuim­percentage is 8 procent op dat moment. En dat is best hoog. Het gemiddelde verzuim­percentage in Nederland ligt meestal tussen de 3 en 6 procent.

Mede door corona, griep en werkstress stijgen de cijfers. Bekijk het actuele verzuim­percentage in Nederland en per branche.

Verzuim­percentage op basis van werkdagen

Je kunt het verzuim­percentage ook berekenen op basis van werkdagen en ziektedagen. De rekensom is dan: Aantal ziektedagen / totaal aantal werkdagen X 100. Dit is de meest zuivere methode.

Houd bij deze methode rekening met parttime werknemers. Heeft iemand een contract voor 30 uur terwijl 40 uur de norm is voor fulltimers? Dan tel je deze werknemer voor 75% mee (0,75). Dit doe je zowel bij de werkdagen als bij de ziektedagen.

Rekenvoorbeeld werkdagen en kalenderdagen

Bekijk een voorbeeld van het CBS over de berekening van het verzuim­percentage op basis van kalenderdagen of werkdagen.

Gemiddeld ziekte­verzuim

Naast de berekening van het actuele verzuim­percentage kun je ook het gemiddelde ziekte­verzuim berekenen. Bijvoorbeeld het gemiddelde over een bepaalde periode. Of het gemiddelde binnen een bepaalde afdeling of functiegroep.

Als je het gemiddelde verzuim in je bedrijf of per afdeling weet, kun je dit bijvoorbeeld vergelijken met het gemiddelde verzuim per branche of beroep. Of je kunt het verzuim van één werknemer afzetten tegen het gemiddelde verzuim binnen je bedrijf.

Dit is bijvoorbeeld nuttig voor het verzuim­gesprek of functioneringsgesprek. Is iemand bovengemiddeld vaak ziek? Dan kan dit reden zijn voor een gesprek, waarbij gekeken wordt naar mogelijke oplossingen.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Gemiddeld ziekte­verzuim berekenen

Stel: je wilt weten wat het gemiddelde ziekte­verzuim binnen je bedrijf was in het afgelopen jaar. Voor deze berekening heb je nodig: 

 • Het aantal zieke werknemers per dag
 • Het totaal aantal werkdagen in een jaar

Je deelt het aantal zieke werknemers per dag door het aantal werkdagen. De uitkomst is het gemiddelde ziekte­verzuim in je bedrijf. Bijvoorbeeld 1,8. In dat geval zijn er in het afgelopen jaar gemiddeld bijna 2 personen per dag ziek in jouw bedrijf.

Gemiddeld verzuim­percentage

Het gemiddelde ziekte­verzuim wordt vaak omgezet in een percentage. Je krijgt dan het gemiddelde verzuim­percentage. Dat zegt veel meer over de verhouding. Want 1,8 zieke werknemers per dag is heel weinig voor een groot bedrijf met 100 fte, maar heel veel voor een klein bedrijf met 10 man in dienst.

Je hebt bij deze berekening dan ook het totaal aantal werknemers nodig. Voor de meest zuivere berekening heb je het aantal werknemers per werkdag nodig. Je kunt ook het gemiddelde aantal werknemers in een jaar erbij nemen.

Berekening gemiddeld verzuim­percentage

Deel het gemiddelde verzuim in een bepaalde periode door het gemiddeld aantal werknemers in die periode. Stel: je had in 2021 gemiddeld 31 werknemers per dag. Er waren gemiddeld 1,8 werknemers ziek per dag. De rekensom is dan:

 • 1,8 / 31 X 100 = 5,8

Het gemiddelde verzuim­percentage was 5,8%.

Verzuim bijhoudenVerzuimpercentage berekenen gemiddeld ziekteverzuim

Hoeveel zieke werknemers heb jij nu? En vorig jaar? Het bijhouden van ziekte­verzuim is belangrijk. En niet alleen om je verzuim­percentage te berekenen.

Je hebt namelijk te maken met verschillende wetten rondom verzuim. Als werkgever moet je op bepaalde momenten in actie komen om je zieke werknemer te begeleiden. 

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet je bijvoorbeeld:

 • Binnen een week de ziekmelding doorgeven aan je arbodienst. Als je een verzuim­verzekering hebt, moet dit vaak al op de eerste ziektedag.
 • Na zes weken ziekte moet er een probleemanalyse gemaakt worden en binnen acht weken een plan van aanpak.

Je moet dus weten hoelang je werknemer precies ziek is. Dit is ook belangrijk in verband met de regels voor loondoorbetaling bij ziekte. Na twee jaar ziekte hoef je geen loon meer te betalen als je aan de regels hebt voldaan.

Verder is het goed om te weten hoe vaak je werknemer ziek is geweest in een bepaalde periode. Je hebt die informatie nodig voor een eventueel verzuim­gesprek of tijdens het functioneringsgesprek.

Pas op met privacy

Leg geen details vast over de gezondheid van je werknemer. Houd je aan de privacyregels voor verzuim.

Software voor verzuim­registratie

Met een goede verzuim­registratie kun je de verzuim­cijfers in je bedrijf direct inzien. Er zijn softwareprogramma's die dit heel eenvoudig maken.

Zo'n programma wordt ook wel een verzuim­registratiesysteem genoemd. Daarmee wordt bijvoorbeeld het verzuim­percentage in je bedrijf automatisch berekend.

Verzuim­percentage verlagen

Een hoog verzuim­percentage is slecht voor je bedrijf. Je mist de inzet van werknemers en daardoor waarschijnlijk ook de nodige omzet. Daarnaast kan het de werksfeer negatief beïnvloeden. Hoe voorkom je dat?

Verzuim kun je zeker niet altijd voorkomen. Toch zijn er veel oorzaken en signalen van verzuim waar je wel wat mee kunt als werkgever. Als je op tijd ingrijpt kun je mogelijk burn-outs en andere oorzaken van langdurige uitval voorkomen. Daar zit vooral de winst.

Zo verlaag je verzuim

Wat kun je als werkgever precies doen? Gebruik de checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag.

Voorbeeld uit de bouw

Ondernemer Klaas Keizer runt een bouwbedrijf. Hij had te maken met veel ziektegevallen. 'Het ziekte­verzuim was het dubbele van het landelijk gemiddelde', vertelt hij. 'We hadden vrijwel dagelijks ziekmeldingen, acht tot tien gevallen per week.'

In drie maanden tijd wist Klaas het ziekte­verzuim in zijn bouwbedrijf te halveren. 'Het eerste wat ik deed was mijn bouwwerknemers bij elkaar roepen. Ik vertelde mijn personeel dat ik niet zonder hen kon. Ik maakte ze belangrijk en zei dat ik ze nodig had. Alleen al door dit te zeggen, ging het zonnetje weer schijnen.'

Lees wat Klaas nog meer deed. Hij deelt 7 tips.

Verzuim­kosten uitrekenenVerzuimpercentage en kosten berekenen per werknemer

Inzicht in je verzuim­kosten is heel belangrijk. Wil je weten wat ziekte­verzuim precies kost voor jouw bedrijf? Gebruik de verzuim­calculator van De Goudse.

Binnen enkele minuten krijg je inzicht in de kosten van je eigen bedrijf en een handige vergelijking (benchmark) met andere bedrijven in jouw branche.

Kosten per zieke werknemer

Het is ook goed om te weten wat jij precies kwijt bent per zieke werknemer. Wat als John ziek wordt? Of Barbara? Bereken de exacte kosten per medewerker. Gebruik de rekentool zieke werknemer en ontdek hoeveel jij betaalt.

Verzuim­kosten beperken

Verzuim in de hand houden is cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering. Het kan je namelijk veel geld kosten. Vooral als je een klein bedrijf hebt is langdurig ziekte­verzuim een groot risico.

Naast de verplichte loondoorbetaling heb je waarschijnlijk al snel te maken met omzetverlies, kosten voor vervanging en de kosten van verzuim­begeleiding.

Ziek personeel kan jouw bedrijf dus veel geld kosten, maar dat hoeft niet! Met een verzuim­verzekering krijg je een vergoeding voor het loon dat je moet doorbetalen aan een zieke werknemer. Daarnaast helpt een verzekeraar je ook bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Vragen over verzuim

 • Hoeveel loon betaal je tijdens ziekte?Volgens de wet ben je verplicht het salaris van een zieke werknemer door te betalen tijdens de eerste twee jaar van zijn ziekte. Het gaat om minimaal 70 procent van het salaris, waarbij je in het eerste jaar niet onder het minimumloon mag komen. Let op: In de cao voor jouw bedrijfstak kunnen hogere percentages staan.
 • Wanneer mag je verzuim optellen?Verzuim wordt opgeteld als je werknemer binnen vier weken (28 dagen) na zijn betermelding opnieuw ziek wordt. Dit wordt ook wel samengesteld verzuim genoemd. Je hoeft dus niet iedere keer opnieuw te beginnen met tellen. Als de opgetelde periodes samen 104 weken (twee jaar) bedragen, stopt de loondoorbetaling. 
 • Hoe kan ik mijn werknemer ziek melden?Een werknemer ziek melden bij je arbodienst of bedrijfsarts doe je zo snel mogelijk nadat hij zich bij jou heeft ziek gemeld. Volgens de wet moet je dit binnen één week doen na de eerste ziektedag. Je arbodienst of verzekeraar kan je vragen dit op de eerste ziektedag al te doen. Ziek melden bij het UWV doe je als je werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is. Dit wordt de 42e-weekmelding genoemd.
 • Wanneer krijgt mijn werknemer een uitkering van het UWV?Is een werknemer met een vast contract na twee jaar nog steeds ziek, dan kan hij een WIA-uitkering krijgen. In bepaalde gevallen heeft een zieke werknemer al eerder recht op een Ziektewetuitkering, bijvoorbeeld als hij een tijdelijk contract had en ziek uit dienst gaat, of ziek is vanwege een orgaandonatie, zwangerschap of bevalling óf als hij onder een no-riskpolis valt.
 • Wat is de Wet verbetering poortwachter?De Wet verbetering poortwachter gaat over het helpen van werknemers die ziek zijn. Als werkgever wil je de zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen; je bent verplicht de richtlijnen in de Wet verbetering poortwachter te volgen. Daarin staan verplichtingen voor werkgevers en werknemers.
 • Hoe duur is een zieke werknemer?De kosten van verzuim voor jouw bedrijf kun je eenvoudig berekenen met de verzuim­calculator. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in je eigen verzuim­kosten en het gemiddelde in jouw branche. Daarnaast kun je eenvoudig de kosten per zieke werknemer berekenen met de rekentool zieke werknemer.
 • Waarom een verzuim­verzekering afsluiten?Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een ziekte­verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim. Daarnaast krijg je een vergoeding voor de loondoorbetaling van zieke werknemers.

 Poll: Wat is het verzuim­percentage in jouw bedrijf?

In de poll op Ondernemen Met Personeel vroegen wij de lezers: Wat is het verzuim­percentage op dit moment? 1.043 ondernemers gaven antwoord:

Verzuimpercentage ondernemersvraag

Meest gelezen

Ziektewet, hoe werkt het?

33471 De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever?

Whitepapers en online tests