Wetswijzigingen 2018 Ondernemers Personeel
Wetswijzigingen 2018 Ondernemers Personeel

Nieuwe wetten 1 juli 2018 voor werkgevers

Wat verandert er per 1 juli 2018 voor ondernemers en hun personeel? Van de Arbowet en het minimumloon tot een nieuwe administratieplicht. Een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen voor werkgevers.

1. Arbowet definitief

De nieuwe Arbowet trad vorig jaar (1 juli 2017) in werking. Als werkgever had je een jaar de tijd om de nieuwe eisen uit die wet toe te passen. Dus per 1 juli 2018 moet alles op orde zijn. Je moet bijvoorbeeld zorgen voor een contract met je arbodienst die volledig voldoet aan het 'basiscontract', zoals die staat beschreven in de Arbowet. Meer hierover lees je in het artikel Nieuwe Arbowet, 5 to do's voor werkgevers.

2. Nieuw minimumloon

Het minimumloon wordt aangepast per 1 juli 2018. Het wettelijk minimumloon (WML) voor volwassenen (vanaf 22 jaar) stijgt iets. Bij een volledig dienstverband gaat het om 1.594,20 euro bruto per maand.

Het minimumjeugdloon is in sommige gevallen een fractie gedaald. Bekijk het volledige overzicht met nieuwe tarieven in het artikel Minimumloon, 7 vragen en antwoorden.

Let op
Sinds 2018 hebben zelfstandige opdrachtnemers ook recht op het wettelijk minimumloon. Dat zijn personen die geen arbeids­overeenkomst hebben, maar werken op basis van een overeenkomst van opdracht (OVO) of een andere overeenkomst tegen beloning.

Het minimumloon geldt niet voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die je inhuurt. Zzp’ers mogen zelf hun tarieven bepalen. Mogelijk komt hier later in 2018 of 2019 wel een wettelijk minimum uurloon voor.

branche risico

Risico's in jouw branche

Voorkom uitglijders met jouw bedrijf. Ontdek de gevaren in jouw branche: horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienstverlening en beperk je risico's.

3. Administratieplicht en VOG bij kinderopvang

Ben je als ondernemer eigenaar van een kinderopvang? Dan moet je persoons­gegevens goed bewaren van personeels­leden die zich ook moeten inschrijven in het Personenregister kinderopvang. De inschrijving in het Personenregister kinderopvang is verplicht op basis van de Wet kinderopvang. Een GGD-inspecteur kan de gegevens van je personeel opvragen tijdens een inspectie.

Je werknemers moeten ook een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Vanaf 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om voor de inschrijving in het personenregister een VOG te gebruiken met profiel 60 (onderwijs), 40 (vakantiegezinnen en adoptie) en 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier).

Meer wijzigingen voor jouw bedrijf?

Er zijn nog een aantal wetswijzigingen per 1 juli die niet direct betrekking hebben op jouw rol als werkgever, maar misschien wel van belang zijn voor jouw bedrijfsvoering. Zoals:

Let op
De ingangsdatum van enkele wetswijzigingen is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Op Ondernemersplein.nl vind je een overzicht van (komende) wetswijzigingen en de status ervan.

Wetswijzigingen 2018

In de loop van 2018 komen er mogelijk meer belangrijke wetswijzigingen. Onlangs is er al een nieuwe privacywet ingegaan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is per 25 mei 2018 van kracht.

Ook uit het regeerakkoord van oktober 2017, waarin het kabinet Rutte III zijn plannen deelde, zullen nog flink wat wetswijzigingen volgen. Mogelijk nog in de tweede helft van 2018 of in 2019. Blijf onze website in de gaten houden voor de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers met personeel.

Bronnen: Ondernemersplein.nl, Rijksoverheid

Meest gelezen

Nieuwe wetten op 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 zijn er een aantal wetswijzigingen in Nederland. Welke nieuwe wetten en regels zijn van belang voor ondernemers met personeel?

Whitepapers en online tests