Advies nodig over jouw bedrijfsrisico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies en ontvang een offerte. 

Wetten personeel 2019
Wetten personeel 2019

Nieuwe wetten in 2019 voor ondernemers met personeel

Wat is er per 1 januari 2019 veranderd voor werkgevers? Van extra geboorteverlof tot een vergoeding bij ongevallen en het minimumloon. Bekijk de belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers met personeel.

1. Extra geboorteverlof

Heb jij al gehoord van WIEG? Het is de goed gekozen afkorting van de Wet invoering extra geboorteverlof. Volgens die nieuwe wet hebben je werknemers vanaf 2019 recht op extra vrije dagen na de geboorte van hun kind.

Het gaat om werknemers van wie hun vrouw of vriendin na 1 januari 2019 is bevallen. Zij krijgen recht op een volledige werkweek betaald verlof. Voorheen was dit twee dagen. Je werknemer kan het verlof meteen opnemen na de bevalling of de vrije dagen verspreiden over de eerste vier weken na de geboorte.

In 2020 wordt het geboorteverlof nog verder uitgebreid. Dan mogen werknemers in het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken verlof opnemen. In die periode hoef je hun geen loon te betalen, maar krijgen ze van het UWV een uitkering van 70 procent van hun loon.

2. Vergoeding bij ongeval

Als jouw bedrijf aansprakelijk is voor een situatie waardoor iemand overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt, moet je een vergoeding betalen aan deze persoon of zijn naasten. Dat staat in de nieuwe Wet vergoeding affectieschade.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijfsongeval. Als een van je werknemers een ongeluk krijgt doordat jij niet hebt gezorgd voor veilige werkomstandigheden, kun jij aansprakelijk worden gesteld.

De vergoeding die je dan moet betalen is afhankelijk van de situatie en bedraagt tussen 12.500 en 20.000 euro. Bekijk een overzicht van de bedragen per situatie.

3. Fiscale regeling buitenlandse werknemer verkort

Als jij buitenlandse werknemers in dienst neemt, of al hebt, met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt, dan kun je gebruikmaken van de 30%-regeling.

Bonus: persoonlijke rapport

Ben jij aantrekkelijk?

Hoe zorg je dat personeel gemotiveerd blijft? Laat zien dat je een goede werkgever bent. Met deze gratis test ontdek je of jij klaar bent voor nieuw personeel.

De regeling houdt in dat je 30 procent van het loon, inclusief vergoedingen, belastingvrij mag verstrekken. Je hoeft er dus geen loonbelasting over te betalen.

De looptijd van de 30%-regeling is per 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. Er komt alleen een overgangsrecht voor gevallen waarvan de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen door de verkorting. De voorwaarden van de 30%-regeling veranderen verder niet.

4. Nieuw minimumloon

Het minimumloon is aangepast op 1 januari 2019. Het wettelijk minimumloon (WML) voor volwassenen (vanaf 22 jaar) stijgt iets. Bij een volledig dienstverband gaat het om 1.615,80 euro bruto per maand.

Het minimumjeugdloon stijgt ook iets. Bekijk het volledige overzicht met nieuwe bedragen per leeftijd in het artikel Minimumloon 2020, vragen en antwoorden.

Meer wijzigingen in 2019 voor jouw bedrijf?

Op 1 januari 2019 gingen nog meer wetswijzigingen in die niet direct betrekking hebben op personeel, maar misschien wel van belang zijn voor jouw bedrijfsvoering. Zoals:

Wetswijzigingen 2019 en 2020

In de loop van 2019 komen er mogelijk meer belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers met personeel. Halverwege het jaar, op 1 juli 2019, zullen er in ieder geval weer een aantal nieuwe wetten ingaan.

Een belangrijke wetswijziging die al aangekondigd is voor 2020, is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Daarin staan veranderingen rond het ontslagrecht, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken. Het is goed om daar als ondernemer al rekening mee te houden in 2019.

Blijf onze website, nieuwsbrief en social media in de gaten houden voor de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers met personeel.

Bronnen: Ondernemersplein.nl, Rijksoverheid

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Cao verplicht in 4 gevallen

23837 De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

18494 De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests