Prinsjesdag, copyright © Den Haag Marketing/Jurjen Drenth
Prinsjesdag, copyright © Den Haag Marketing/Jurjen Drenth

Prinsjesdag 2014 voor werkgevers

Het kabinet maakte op Prinsjesdag veel maatregelen voor werkgevers bekend. Waar moet je in 2015 rekening mee houden? De belangrijkste maatregelen op een rij voor ondernemers met personeel.

Arbeidsmarkt

Ondersteuning sectorplannen

In een sectorplan staan maatregelen die mensen van werk naar werk leiden, of van werkloosheid naar werk. Het kabinet blijft sectorplannen in 2015 financieel ondersteunen. Een voorwaarde is dat het sectorplan wordt ingediend door een samenwerkingsverband van ten minste een werkgeversorganisatie en een werknemersorganisatie.

Hogere leeftijdsgrens mobiliteitsbonus

De mobiliteitsbonus moet ervoor zorgen dat meer oudere uitkeringsgerechtigden aan de slag komen. De leeftijdsgrens hiervoor gaat per 1 januari 2015 omhoog van 50 jaar naar 56 jaar. Als je iemand vanaf deze leeftijd in dienst neemt, kom je in aanmerking voor een korting op de premies voor werkgevers­verzekeringen.

Belastingen

Verhoging arbeidskorting

Door de arbeidskorting fors te verhogen, zorgt het kabinet ervoor dat werken volgend jaar meer loont. Hiervoor wordt structureel 500 miljoen euro vrijgemaakt. Deze stimulering komt bovenop een verhoging van de arbeidskorting die al was opgenomen in het Belastingplan 2014. In totaal loopt het voordeel voor een werkende op tot ongeveer 500 euro.

Aangepast tarief eerste schijf

Het tarief voor de eerste schijf van de inkomstenbelasting bedraagt volgend jaar 36,5 procent. Dat is weliswaar een verhoging met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2014, maar een verlaging in vergelijking met het tarief van 36,76 procent dat aanvankelijk was voorzien voor 2015. De tarieven van de overige belastingschijven blijven ongewijzigd.

Ouderschapsverlofkorting afgeschaft

De ouderschapsverlofkorting zal per 1 januari 2015 vervallen. Daarmee vervalt de mogelijkheid voor werknemers om het onbetaalde ouderschapsverlof te compenseren. De mogelijkheid om ouderschapsverlof te nemen blijft behouden.

Verlenging laag BTW-tarief

Ondernemers in de bouw profiteren dit jaar tijdelijk van een laag BTW-tarief. Dit moet de werkgelegenheid in de bouw een impuls geven. Het kabinet wil dat volgend jaar voortzetten en verlengt daarom het lage BTW-tarief op verbouwingen en renovaties. Tot 1 juli 2015 zal het mogelijk zijn om hier gebruik van te maken.

Handhaving

Aanpak malafiditeit en schijnconstructies

Een belangrijk speerpunt is de aanpak van malafiditeit en schijnconstructies, bijvoorbeeld bij uitzendbureaus. Om dit mogelijk te maken, wordt de capaciteit van de Inspectie SZW uitgebreid. Ook ligt er een wetsvoorstel tegen schijnconstructies op de plank. Naar verwachting zal dit in 2015 in werking treden. Daarna kan de overheid onder meer de namen publiceren van werkgevers die over de schreef gaan.

Goed personeel aannemen

Personeel aannemen

Met dit complete pakket aan personeels­verzekeringen dek je de risico’s van werkgeverschap af en zorg je goed voor je personeel.

Pensioen

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Het financieel toetsingskader (FTK) wordt door pensioenfondsen gebruikt als kader voor het maken van berekeningen, bijvoorbeeld voor de premies en dekkingsgraad. Een wetsvoorstel dat waarschijnlijk per 1 januari 2015 ingaat, moet zorgen voor nieuwe spelregels. Die moeten pensioenfondsen beter bestand maken tegen financiële schokken. Volgens het kabinet zijn sociale partners en pensioenfondsen nu al aan zet om het nieuwe FTK op te nemen in pensioenafspraken.

Dialoog pensioenstelsel van start

Het kabinet is gestart met de Nationale Pensioendialoog. Dit is een open gesprek met sociale partners, de samenleving en de pensioensector over de maatschappelijke houdbaarheid van ons pensioenstelsel. Het doel is om ervoor te zorgen dat het pensioenstelsel in de toekomst beter aansluit op de manier waarop mensen leven en werken.

Scholing

Introductie brug-WW

De brug-WW moet de kosten voor werkgevers drukken bij het omscholen van een werkzoekende. Om in aanmerking te komen, moet de werkzoekende aan de slag gaan in een sector met een tekort, zoals in de techniek. Hij krijgt dan voor de uren dat hij werkt salaris en voor de uren waarin de omscholing plaatsvindt een WW-uitkering. Deze maatregel geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd of mensen met een WW-uitkering. De geplande ingangsdatum is 1 januari 2015.

Uitbreiding collegegeldkrediet

Studenten boven de dertig kunnen vanaf 1 september 2015 voortaan ook gebruikmaken van het zogenaamde collegegeldkrediet. Zij kunnen daarmee een geaccrediteerde opleiding volgen in het hbo of wo, zowel voltijd als deeltijd. Ook is het mogelijk om een mbo-bol-opleiding te volgen. De eerste studenten ontvangen na het afstuderen bovendien een voucher van ongeveer 2000 euro voor bijscholing, vijf tot tien jaar na het afstuderen. Dit moet ervoor zorgen dat mensen in alle levensfasen blijven leren.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meest gelezen

Whitepapers en online tests