Disclaimer

Functioneren van deze website

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als doel het afsluiten van transacties.

De Goudse stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. De Goudse garandeert echter niet dat de website te allen tijde toegankelijk is dan wel naar behoren functioneert. De Goudse aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website en/of anderszins veroorzaakt wordt door of inherent is aan het gebruik van het internet.

Informatie op deze website

De Goudse stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. De Goudse garandeert echter niet dat de op deze website vermelde informatie steeds actueel, juist, volledig en toereikend is. De Goudse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die zou kunnen ontstaan wanneer de weergegeven informatie, onjuist, onvolledig en/of ontoereikend is.

De informatie op deze website is van algemene aard en niet bedoeld als een persoonlijk advies. Je dient de informatie, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, altijd in samenspraak met je juridisch- of belastingadviseur voor je bedrijf en persoonlijke situatie te evalueren.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Goudse worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Goudse heeft geen bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites en kan niet garanderen dat de hyperlinks correct zijn.

De Goudse geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en inhoud van de websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De Goudse behoudt zich het recht voor om iedere link en/of verwijzing naar een andere website op enig moment te beëindigen dan wel te verwijderen.

Virussen

De Goudse garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. De Goudse aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Bloggers en experts

De door bloggers, experts en andere externe auteurs verwoorde meningen zijn persoonlijk en vertegenwoordigen in geen geval een standpunt van De Goudse.

Persoons­gegevens

Ondernemen Met Personeel vewerkt persoons­gegevens. Goed om te weten: wij doen niets geks met je gegevens en ze worden veilig opgeslagen. Wil je hier meer over weten? Lees dan ons privacy statement.

Wil je meer weten over ons cookiebeleid? Dat lees je hier.