>

Administreren van personeel

De personeelsadministratie bijhouden staat bij weinig ondernemers bovenaan het lijstje van favoriete bezigheden. Toch is het belangrijk, omdat je als werkgever op dit gebied wettelijke verplichtingen hebt. Zo ben je voor de Belastingdienst verplicht een aantal zaken bij te houden, waaronder een personeelsdossier en salarisadministratie. Je hebt er zelf ook baat bij om zaken als ziekteverzuim en verlofafspraken goed te administreren. Onderstaande artikelen helpen je alle administratieve zaken goed te regelen.

Nuttige artikelen

> Belasting en personeel, aftrekposten en regels
Stappenplan loonadministratie inrichten
Verzuimprotocol maken, zo doe je dat
De identificatieplicht, verplichtingen voor de werkgever
Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

How to's over administreren van personeel

AVG Personeel privacy

Checklist nieuwe privacywet (AVG) en personeel

Wat betekent de nieuwe privacywet (AVG) voor jou als ondernemer? En voor jouw personeel? Een overzicht met 9 belangrijke taken voor werkgevers. Privacywet AVG ...

Lees verder
Loonschade verhalen

Loonschade verhalen bij arbeidsongeschiktheid

De arbeidsongeschiktheid van een werknemer is een kostbare zaak. Als een ander hiervoor aansprakelijk is, bestaat vaak de mogelijkheid om de loonschade en eventuele re-i...

Lees verder
Soorten verzuimverzekeringen

Welke soorten verzuimverzekeringen zijn er?

Verzuimverzekeringen bestaan in twee soorten. De ene heeft een eigen risico in geld en de andere in dagen. Lees meer over beide soorten, ook wel aangeduid als de convent...

Lees verder
G-rekening

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem ...

Lees verder
Salarisstrook maken digitaal smartphone online loonstrook loonstrookje

Salarisstrook maken, 4 vragen en antwoorden

Salarisstroken maken, voor veel ondernemers is het iedere maand weer een uitdaging. Waarom eigenlijk? Wat zijn de regels? En hoe pak je het slim aan? Volg deze instructi...

Lees verder
Ziekteverzuim in de horeca

5 veelgestelde vragen over ziekteverzuim in de horeca

Ziekteverzuim is een belangrijk onderwerp voor horecaondernemers. In een horecazaak kan een zieke werknemer namelijk grote gevolgen hebben. Lees het antwoord op vijf vee...

Lees verder
Compensatie uren horeca regels CAO

Compensatie-uren in de horeca

Werknemers in de horeca hebben op feestdagen vaak dienst. Ook werken zij nogal eens over. In beide gevallen hebben ze recht op compensatie-uren. Wat houdt dit in en hoe ...

Lees verder
Prinsjesdag 2017

Prinsjesdag 2017 en personeel, een overzicht

Het kabinet is demissionair, maar zit niet stil. Zo kwamen op Prinsjesdag allerlei maatregelen voorbij die betrekking hebben op personeel. Een overzicht van de belangrij...

Lees verder
Loonadministratie inrichten

Stappenplan loonadministratie inrichten

Bij ‘loonadministratie’ denk je al snel aan een gespecialiseerd administratiekantoor. Toch kun je de loonadministratie van je bedrijf best zelf doen en zo flink wat geld...

Lees verder
Verzuim voorkomen

Verzuim voorkomen in het MKB, 5 manieren

Aan ziekte kun je vaak niets doen, maar aan verzuim wel. Hoe kun je ziekteverzuim voorkomen en verlagen binnen jouw bedrijf? 5 manieren voor ondernemers in het MKB. ...

Lees verder
Blunders personeelszaken

9 blunders met personeel, 9 oplossingen

Soms gaat het mis. 9 ondernemers aan het woord over hun grootste uitglijders rondom personeel. En 9 tips voor jou om die blunders te voorkomen. 1. Foutje minimumlo...

Lees verder

Verzuimprotocol maken, zo doe je dat

Je werknemer is ziek. Welke stappen moeten jij en je werknemer dan precies nemen? Het is handig om alle stappen op een rij te zetten voor beide partijen. Dat doe je in e...

Lees verder

Taken van de bedrijfsarts, wat mag je verwachten?

Wat doet een bedrijfsarts nu precies? Is de arts onafhankelijk? Welke informatie geef en krijg ik? En wat als ik het oneens ben met de arts? 5 belangrijke vragen en antw...

Lees verder

Calamiteitenverlof, 5 vragen en antwoorden

Wat als je werknemer een dringend privéprobleem heeft en daardoor niet kan werken. Moet je hem dan betaald verlof geven? En hoelang? 5 vragen en antwoorden over calamite...

Lees verder
Verzuimverzekering

Verzuimverzekering, kosten en baten

Verzuim is gevaarlijk. Zeker als je een klein bedrijf hebt. Werknemers kunnen plotseling uitvallen wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Met een verzuimverzekering kun...

Lees verder
Zwangerschapsverlof loon salaris weken hoeveel

Zwangerschapsverlof, 5 vragen en antwoorden

Een zwangere werknemer heeft recht op verlof. Zwangerschapsverlof (voor de bevalling) en bevallingsverlof (na de bevalling). Om hoeveel weken gaat het? Moet je het loon ...

Lees verder
Handboek personeel reglement personeelshandboek maken

Personeelshandboek maken, zo doe je dat

Bedrijfsregels en algemene afspraken met je personeel kun je vastleggen in een personeelshandboek. Dan weet iedereen waar hij aan toe is en voorkom je lastige discussies...

Lees verder

Belasting en personeel, aftrekposten en regels

Als ondernemer betaal je omzetbelasting (btw) en inkomstenbelasting. Als je personeel in dienst hebt, kun je bepaalde kosten aftrekken van de belasting. De aftrekposten ...

Lees verder
Klaas Keizer Ziekteverzuim verlagen Bouw

Ziekteverzuim verlagen, 7 tips uit de bouw

Hoe kun je verzuim door ziekte voorkomen en verminderen? We vroegen het aan ondernemer Klaas Keizer (36). Hij wist in drie maanden tijd het ziekteverzuim in een bouwbedr...

Lees verder
Horeca rooster planning werkrooster personeel maken online

Werkrooster maken in de horeca, een stappenplan

Veel ondernemers onderschatten het belang van een goede personeelsplanning. Zeker in de horeca, met zijn piektijden en daluren, is het een heel gepuzzel om steeds de gew...

Lees verder
WGA

4 vragen van ondernemers over de WGA

De WGA biedt een uitkering voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers. Hoe werkt deze regeling? Lees het antwoord op deze en andere vragen van ondernemers over de...

Lees verder

No-riskpolis WIA, voordelen voor ondernemers

Wil je een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer aannemen of in dienst houden? Dan loop je met een no-riskpolis minder financieel risico. De no-riskpolis zorgt voo...

Lees verder

Vrije dagen rond Pasen, hoe zit dat?

Moet je je werknemers met Pasen nu verplicht vrij geven, of niet? En hoe zit het met Goede Vrijdag? Lees welke regels hiervoor gelden en hoe je voor de dagen rond Pasen ...

Lees verder

Inspectie SZW op bezoek, hoe gaat dat?

Oei, ineens staat de Inspectie SZW op de stoep. Het kan ieder bedrijf gebeuren. Waar letten de inspecteurs precies op tijdens een bedrijfsbezoek? Zorg dat je de volgende...

Lees verder
Wet verbetering poortwachter stappenplan ondernemer

Wet verbetering poortwachter, hoe werkt het?

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) gaat over het helpen van werknemers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. Jij, als ondernemer, bent verplicht om te handele...

Lees verder
Verzuim ziek ziekte personeel werknemer soorten

Welke soorten verzuim zijn er?

Verzuim door je werknemers kan jou als ondernemer veel geld kosten. Lees welke vormen van verzuim er zijn, wat je kunt doen om verzuim te voorkomen en hoe je de financië...

Lees verder

Voorkom datalek personeel, beveilig je dossiers

Met personeel in dienst moet je extra opletten op de beveiliging van persoonsgegevens. Voorkom hoge boetes, een beschadigde reputatie en teleurgestelde klanten of werkne...

Lees verder
Plan maken personeel 2017

Personeelsplan 2017, maak je voornemens waar

Wat zijn jouw doelen voor dit nieuwe jaar op het gebied van personeel? Hoe ga je dat aanpakken? Dit artikel helpt je om een plan te maken voor een succesvol 2017. Inclus...

Lees verder
Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een bedrijfsarts in te kunnen zetten wanneer dit nodig is. Wat doet een bedrijfsarts precies en hoe schakel je er een in? De belangrijkst...

Lees verder
Anw-hiaatverzekering

Anw-hiaatverzekering, voor wie en waarom?

Wel of niet een Anw-hiaatverzekering? Het is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn ...

Lees verder
Auto belasting bpm bijtelling

5 wijzigingen autobelasting 2017 - 2020

Het systeem van autobelastingen wordt de komende jaren eenvoudiger. Hoeveel betaal je per 1 januari 2017? En waar moet je de komende jaren nog meer rekening mee houden? ...

Lees verder

De salarisadministratie uitbesteden, hoe werkt dat?

Vind je het te ingewikkeld of tijdrovend om zelf de salarisadministratie van je bedrijf te doen? Dan kun je ervoor kiezen dit uit te besteden aan een gespecialiseerd adm...

Lees verder
Werken met kerst

Werken met kerst, hoe zit dat voor werkgevers?

Thuis zijn met de kerst is niet voor iedereen weggelegd. In sommige branches moet er tijdens de kerstdagen gewoon gewerkt worden. Lees welke regels hiervoor gelden en ho...

Lees verder
Zakelijke verzekeringen

Zakelijke verzekeringen voor het MKB

Ondernemers in het MKB hebben te maken met heel verschillende risico’s. Er bestaan tal van mogelijkheden om deze risico’s te voorkomen, te beperken en indien nodig af te...

Lees verder
Werkkostenregeling

10 vragen over de werkkostenregeling

De werkkostenregeling is sinds 1 januari 2015 verplicht. Is jouw bedrijf al volledig ingericht op de WKR? Tien vragen over deze belangrijke fiscale regeling. 1. Wa...

Lees verder
Onkostendeclaratie

Onkostenvergoedingen, 5 vragen van werkgevers

Welke onkostenvergoedingen zijn er? Waarom is het voor ondernemers in het MKB zo belangrijk dit goed op orde te hebben? Hoe regel je dat in de praktijk? Dit artikel bean...

Lees verder
Werknemersgegevens

Hoe lang bewaar je werknemersgegevens?

In de loop van de tijd verzamel je als werkgever veel informatie over je werknemers. Hoe lang mag je die gegevens eigenlijk bewaren? Of, in sommige gevallen: hoe lang mo...

Lees verder
Zakelijke ongevallenverzekering

Alles over de zakelijke ongevallenverzekering

Een bedrijfsongeval kan invaliditeit of zelfs het overlijden van een werknemer tot gevolg hebben. Als goed werkgever moet je die schade waar mogelijk compenseren. Lees h...

Lees verder
Personeelsdossier en privacy

Personeelsdossier en privacy, hoe zit dat?

Als werkgever ben je verplicht om van alle werknemers een personeelsdossier bij te houden. Je personeel moet erop kunnen vertrouwen dat je zorgvuldig met die gegevens om...

Lees verder
Zorgverlof

Zorgverlof, hoe werkt dat voor werkgevers?

Zorgverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen om zieke naasten de zorg te geven die ze nodig hebben. Lees wanneer werknemers recht hebben op zorgverlof, of dit beta...

Lees verder
Twaalfjaarsrisico

Ziekte en arbeidsongeschiktheid, de werkgeversrisico's

Het kan iedere werkgever overkomen: een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Dit kan je tot twaalf jaar lang geld kosten. Lees meer over de werkgeversrisico’s bij ziek...

Lees verder
Identificatieplicht

De identificatieplicht, verplichtingen voor de werkgever

Iedere werknemer in Nederland moet zich op de werkplek kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Bedrijven en organisaties moeten bovendien de identiteit va...

Lees verder
Vakantiedagen, zeven vragen en antwoorden

Vakantiedagen, 7 vragen en antwoorden

Iedere ondernemer heeft te maken met vrije dagen die zijn personeel kan inzetten voor vakanties. Hoe zit het ook alweer met de wetten en regels rondom deze vakantiedagen...

Lees verder
Eigenrisicodragers

Dit verandert vanaf 2017 voor eigenrisicodragers

Het wordt voor werkgevers nog belangrijker om actief bezig te zijn met zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Vanaf 1 januari 2017 zijn er namelijk wijzigingen voor eig...

Lees verder
Werkrooster maken

Werkrooster maken voor je personeel, een stappenplan

Een goed werkrooster maken is een hele klus. Je moet daarbij rekening houden met uiteenlopende zaken als vakantiedagen en allerlei soorten verlof. Volg deze stappen en j...

Lees verder
Werknemers vitaal houden

Hoe kan ik werknemers vitaal houden?

Iedereen moet langer doorwerken. De pensioengerechtigde leeftijd schuift namelijk steeds verder op. Hoe houd je als ondernemer je medewerkers gezond én vitaal? En hoe zo...

Lees verder
Ouderschapsverlof

7 vragen en antwoorden over ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Door tijdelijk minder te werken, kunnen zij meer tijd besteden aan de zorg voor hun gezin. Wat moet...

Lees verder
Burn-out

Burn-out, wat is het en hoe voorkom je het?

Burn-out is in Nederland een van de belangrijkste oorzaken van langdurig ziekteverzuim. Wat houdt dit precies in en wat kun je als werkgever doen om het tegen te gaan bi...

Lees verder
Personeelsdossier

5 valkuilen van een personeelsdossier

Het personeelsdossier: hoofdpijndossier? Welnee, houd je aan de regels en zorg ervoor dat het dossier van je werknemer up-to-date is. Stap in ieder geval niet in deze vi...

Lees verder
Gezonde werknemers

Maak werk van gezonde werknemers

Allerlei situaties kunnen ziekteverzuim in de hand werken. Hoe kun je dit als werkgever terugdringen en werken aan een goede gezondheid van je personeel? Negen dingen wa...

Lees verder
Fooien

Hoe ga je in de horeca om met fooien?

Fooien zijn een compliment voor de goede service van je medewerkers. Daarnaast is dit voor hen natuurlijk een mooi financieel extraatje. Hoe ga je hier als horecaonderne...

Lees verder
Schijnconstructies

Hoe ga je schijnconstructies tegen?

De overheid heeft de strijd aangebonden met zogeheten schijnconstructies. Wat zijn dit, welke maatregelen neemt de overheid hiertegen en wat kun je doen om ze te vermijd...

Lees verder
Feestdagen en schoolvakanties in 2016

Feestdagen en schoolvakanties in 2016

Ieder jaar moeten werkgevers en hun personeel opnieuw rekening houden met officieel erkende feestdagen en schoolvakanties. We hebben alle data voor 2016 op een rij gezet...

Lees verder
Werkstress

Dit doet werkstress met je personeel

Werkstress kan een grote impact hebben op je personeel. Daarbij gaat het zowel om zichtbare als minder zichtbare effecten. Lees meer over de gevolgen van werkstress voor...

Lees verder
Ziekteverzuim terugdringen

7 tips voor het terugdringen van ziekteverzuim

Ziekteverzuim kan je bedrijf veel geld kosten. Zo kost een zieke werknemer gemiddeld anderhalf tot twee keer zijn salaris. Wat kun je doen om het ziekteverzuim terug te ...

Lees verder

Wat als een werknemer iets overkomt?

Een werknemer kan altijd iets overkomen. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid is dan iets geregeld, maar vaak niet bij overlijden. Waar kunnen de nabestaanden van een wer...

Lees verder
Verzekeringen bouwbedrijf

5 verzekeringen voor een bouwbedrijf

Iedere ondernemer in de bouw heeft te maken met risico's. Of je nu aannemer bent of eigenaar van een installatie- of schildersbedrijf. Vijf verzekeringen voor een bouwbe...

Lees verder
Maatregelen Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag 2015, maatregelen voor werkgevers

De op Prinsjesdag gepresenteerde maatregelen brengen ook veranderingen met zich mee voor werkgevers. Wat heeft 2016 voor jou als ondernemer in petto? Dit zijn de belangr...

Lees verder
Belasting kerstpakket

Dit moet je weten over kerstpakketten en belasting

Ben je kerstpakketten aan het uitzoeken voor je personeel? Dan moet je rekening houden met de werkkostenregeling en de omzetbelasting. Lees meer over kerstpakketten en d...

Lees verder
Ziek tijdens vakantie

Werknemer ziek tijdens vakantie, wat nu?

Gaat een deel van je personeel op vakantie? Dan moet je ook tijdens deze vakanties rekening houden met zieke werknemers. Hoe zit het ook al weer met de verzuimregels in ...

Lees verder
Horecaverzekeringen

6 verzekeringen voor ondernemers in de horeca

Als horecaondernemer werk je voortdurend aan een prettige beleving voor je gasten. Deze gastvrijheid wil je natuurlijk onder alle omstandigheden blijven bieden. De volge...

Lees verder
Telefoon van de zaak

Een telefoon van de zaak voor werknemers, hoe zit dat?

Een telefoon van de zaak is voor sommige werknemers gewoon noodzaak. Gelukkig heeft de Belastingdienst dit ook ingezien. Dankzij de werkkostenregeling zijn de fiscale re...

Lees verder
Vakantiedagen

Dit zijn de regels rondom vakantiedagen

Veel werknemers boeken in het voorjaar hun zomervakantie. Daardoor stapelen de vakantieaanvragen zich op. Hoe zit het met de wet- en regelgeving rondom vakantiedagen? ...

Lees verder
Bevrijdingsdag

Hebben je werknemers vrij op 5 mei?

Op 5 mei viert Nederland weer Bevrijdingsdag. Deze dag is aangemerkt als een nationale feestdag. Veel werkgevers en werknemers vragen zich daarom af of dit een vrije dag...

Lees verder
Vakantietoeslag

Hoeveel vakantietoeslag uitbetalen en wanneer?

Werkgevers zijn verplicht om een vakantietoeslag uit te betalen aan hun personeel. Dat doen zij meestal in de maand mei of juni. Lees het antwoord op de belangrijkste vr...

Lees verder
Gerichte vrijstellingen

Gerichte vrijstellingen in de werkkostenregeling

De werkkostenregeling kent een aantal gerichte vrijstellingen. Dit zijn vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers die niet belast zijn. Wat moet je hier als werkgeve...

Lees verder
Leaseauto

5 vragen van werkgevers over de leaseauto

Een auto van de zaak is voor sommige werknemers noodzakelijk, maar kan ook een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zijn. Lees het antwoord op vijf vragen van werkgevers ove...

Lees verder
Jaaropgave

Vragen en antwoorden over de jaaropgave

De jaaropgave geeft een overzicht van het totale loon dat een werknemer bij jou heeft verdiend. Dit roept soms vragen op bij ondernemers en hun personeel. We zetten de b...

Lees verder
Anw-gatverzekering

Wat houdt een Anw-gatverzekering in?

Een Anw-gatverzekering biedt inkomenszekerheid aan de nabestaanden van een overleden werknemer. Dat kan een welkome aanvulling zijn, omdat zij niet altijd bij de overhei...

Lees verder
Vormen van verlof op een rij

Alle vormen van verlof op een rij

Werknemers hebben recht op een groot aantal soorten verlof. Daarbij ben je als werkgever in sommige gevallen verplicht het loon van je werknemer door te betalen. We hebb...

Lees verder
Tips voor het personeelsdossier

Stappenplan voor een goed personeelsdossier

Het personeelsdossier bevat belangrijke gegevens over je personeel. Bij het bewaren van die gegevens moet je rekening houden met een aantal zaken, zoals wettelijke verpl...

Lees verder
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Iedere ondernemer kan een schadeclaim aan zijn broek krijgen. Het is prettig als je dan kunt terugvallen op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzeke­ring. Lees wat je als o...

Lees verder
Dertiende maand

Dertiende maand, 8 veelgestelde vragen

Veel werknemers kijken aan het einde van het jaar uit naar hun dertiende maand. Dit extraatje komt in de dure decembermaand vaak goed van pas. 8 veelgestelde vragen over...

Lees verder
Collectieve WIA-verzekering

Alles over de collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel afdekken met een collectieve...

Lees verder
Werkstress

6 signalen van werkstress bij je personeel

Werkstress ontstaat als de werkdruk bij medewerkers voor een lange tijd te hoog is. Als het werk hen boven het hoofd groeit, lopen zij kans op een burn-out. Lees welke s...

Lees verder
Verzuimverzekering

5 vragen over de ziekteverzuimverzekering

Valt een medewerker langdurig uit door ziekte? Dan loopt dit voor een ondernemer vaak aardig in de papieren. Gelukkig kan een verzuimverzekering de financiële pijn verza...

Lees verder
Loonstrook

Waar moet een loonstrook aan voldoen?

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een loonstrook te overhandigen aan je personeel. Dat kan zowel op papier als digitaal. Waar moet zo’n salarisspecificatie all...

Lees verder
Taken arbodienst

Wat zijn de taken van een arbodienst?

Een arbodienst geeft ondersteuning bij ziekteverzuim en helpt bij re-integratie, het inventariseren van risico's en het beperken ervan. Lees wanneer je een arboarts verp...

Lees verder
Verzekeringsadviseur

Hoe helpt een verzekeringsadviseur mij?

Een verzekeringsadviseur helpt je om zakelijke risico’s af te dekken. Dat kan door hulp te bieden bij verzekeren, maar soms ook met advies om risico’s te voorkomen of be...

Lees verder
Vakantieplanning maken

Vakantieplanning maken? 6 onmisbare tips

De kans is groot dat je werknemers het liefst in het hoogseizoen op vakantie gaan. Het is daardoor een hoop gepuzzel om in de vakantietijd voldoende bezetting te hebben....

Lees verder
Werkstress

Werkstress voorkomen, hoe doe je dat?

Het is belangrijk om stress op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan. Als je personeel gebukt gaat onder stress, zorgt dit namelijk voor meer ziekteverzuim. Hoe kun je...

Lees verder
Bedrijfsverzekeringen

Bedrijfsverzekeringen voor het MKB

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Hoewel je die natuurlijk zo veel mogelijk wilt voorkomen, gaat er wel eens iets mis. Het is fijn om dan voldoende verzekerd te z...

Lees verder
WK-pool

Wat zijn de voorwaarden voor een WK-pool?

Het WK in Brazilië is in aantocht. Misschien dat je werknemers een voetbalpool willen organiseren. Welke voorwaarden stelt de Belastingdienst aan zo’n wedstrijd? En hoe ...

Lees verder
Gezonde werknemers

10 ideeën voor gezonder personeel

Ongezond gedrag van werknemers kan je bedrijf veel geld kosten. Hoewel gezondheid vooral hun eigen zaak is, kun je ze wel uitnodigen tot verandering. Tien manieren waaro...

Lees verder
Checklist nieuwe werknemer

Checklist nieuwe werknemer

De sollicitatieprocedure zit erop. Binnenkort is de eerste werkdag van je nieuwe werknemer. Wat moet je allemaal regelen voor die dag aanbreekt? Met deze checklist zie j...

Lees verder
Personeel in het buitenland

Personeel in het buitenland verzekeren

Wil je internationaal ondernemen met personeel? Dan is het belangrijk dat je medewerkers goed verzekerd zijn. Hieronder lees je waar je rekening mee moet houden als je p...

Lees verder
Arbeidsongeschikte werknemer

10 vragen van werkgevers over de Ziektewet

De laatste grote wijziging in de Ziektewet trad in werking op 1 januari 2014. Die wijziging heeft grote gevolgen voor ondernemers met personeel.  1. Hoe was het vo...

Lees verder
Duurzaam inzetbare werknemer

Duurzame inzetbaarheid stimuleren, zo doe je dat

Duurzaam inzetbare medewerkers weten zich aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden. Welke voordelen heeft duurzame inzetbaarheid voor jou als ondernemer...

Lees verder
Financiële problemen werknemer

Hoe te handelen bij loonbeslag?

Als een medewerker zijn privérekeningen niet betaalt, kan een deurwaarder of invorderingsambtenaar bij je aankloppen voor loonbeslag. Wat moet je doen als beslag wordt g...

Lees verder
Rouwen op het werk

Hoe begeleid je een rouwende werknemer?

Het rouwproces dat je doormaakt als een dierbare overlijdt, heeft impact op het werk. Met de juiste begeleiding help je werknemers met het verwerken van het verlies én b...

Lees verder
Overzicht van personeelsverzekeringen

Top 5 personeelsverzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeelsverzekeringen dek j...

Lees verder
Arbeidsongeschikte werknemer

Wat te doen bij een arbeidsongeschikte werknemer

Vroeg of laat krijg je te maken met een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. In zo’n geval loont het om samen met de werknemer op zoek te gaan naar alternatieve werkza...

Lees verder
Loonheffingen, alle ins en outs

Wat je moet weten over loonheffingen

Iedere werkgever moet loonheffingen inhouden op het loon van werknemers. Maar wat zijn loonheffingen precies? En hoe bereken je ze? Op het moment dat je loon uitbe...

Lees verder
Aanmelden werkgever Belastingdienst

Stappenplan aanmelden werkgever Belastingdienst

Als werkgever moet je loonheffingen inhouden op het salaris van je medewerkers. Met deze verplichting krijg je te maken zodra je voor het eerst iemand in dienst neemt. H...

Lees verder
Loonadministratie zelf doen of uitbesteden

Loonadministratie zelf doen of uitbesteden?

Als ondernemer met personeel ben je verplicht om een salarisadministratie bij te houden. Je hebt de keuze tussen uitbesteden en zelf doen. Lees over de voor- en nadelen,...

Lees verder

Nieuwsberichten over administreren van personeel

Feestdagen en vakanties 2018

Feestdagen en schoolvakanties in 2018

Een overzicht van alle wettelijke feestdagen, regionale schoolvakanties en de bouwvak in 2018. Handig voor je personeelsplanning. Want wanneer moet je personeel vrij gev...

Lees verder
Burn-out burnout personeel werknemer langdurig verzuim ziekte MKB

MKB worstelt met burn-outs en langdurige ziekte

Een burn-out is de meest voorkomende oorzaak van langdurig verzuim in het midden- en kleinbedrijf (MKB). 34 procent van de ondernemers in het MKB worstelt met burn-outs ...

Lees verder
Mark Rutte Regeerakkoord Rutte 3

Regeerakkoord, aanpassingen rond personeel

In het nieuwe regeerakkoord staan enkele cruciale wijzigingen voor ondernemers met personeel. Een overzicht van de belangrijkste plannen van kabinet Rutte III. Ove...

Lees verder

Ziek personeel grootste probleem werkgevers

Werkgevers zijn niet blij met de wet- en regelgeving rondom ziek personeel. 96 procent van de werkgevers zegt er in meer of mindere mate last van te hebben. Daarnaast bl...

Lees verder
Werkplezier verzuim voorkomen ziekte

Werkplezier beste medicijn tegen verzuim

De beste manier om ziekteverzuim te verlagen, is het verhogen van het werkplezier. Dat zegt een ruime meerderheid van de ondernemers in het MKB. Andere methoden, zoals '...

Lees verder

Feestdagen en schoolvakanties 2017

Op welke dagen moet je werknemers vrij geven in 2017? En wanneer zijn de schoolvakanties? Gebruik dit handige overzicht van officiële feestdagen en vakanties per regio. ...

Lees verder
Kraamverlof

Betaald kraamverlof gaat naar vijf dagen

Vaders krijgen straks recht op vijf dagen betaald kraamverlof. Nu is dit verlof nog twee dagen betaald. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher van S...

Lees verder
Aanvraag eigenrisicodrager voor 2 oktober bij Belastingdienst

Eigenrisicodrager WGA worden? Vraag het aan voor 2 oktober

Wil je per 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden? Zorg dat de aanvraag eigen risico WGA vóór 2 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen is. Als eigenrisicodrag...

Lees verder
Ouderschapsverlof

Meer animo voor ouderschapsverlof bij vaders

Ouderschapsverlof stelt werkende ouders in staat om meer tijd door te brengen met hun kinderen. Bij vaders groeit de animo voor deze verlofregeling, meldt BNR op basis v...

Lees verder
Vakantiedagen

Werknemers worstelen met opnemen vakantie

Vakanties helpen werknemers bij te komen van hun werk. Maar door een hoge werkdruk vinden velen het lastig om vrije dagen op te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van vakbo...

Lees verder
Vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen 2015 vervallen per 1 juli

Werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen opnemen binnen zes maanden na het jaar waarin de uren zijn opgebouwd. Vakantiedagen die in 2015 zijn opgebouwd en niet zij...

Lees verder
Regels en verplichtingen bij ziekte

Ken jij de werkgeversverplichtingen bij verzuim?

Bij een zieke werknemer heb je als werkgever te maken met allerlei verplichtingen. Ben jij hiervan op de hoogte? Veel ondernemers niet, blijkt uit onderzoek van Ondernem...

Lees verder
Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag kost werkgevers veel geld

Pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. In het afgelopen jaar hadden ruim 1,2 miljoen werknemers hiermee te maken. Dit kost werkgevers veel geld, blijkt uit ber...

Lees verder
Traplopen

Nemen je werknemers deze week de trap?

Het Diabetes Fonds organiseert deze week de Nationale Traploopweek. Daarbij besteden honderden bedrijven extra aandacht aan het belang van voldoende lichaamsbeweging. Ho...

Lees verder
Nettoloon

Lager nettoloon werknemers vanaf april

In januari was het al aangekondigd en nu is het een feit. Vanaf april houden veel werknemers een lager nettoloon over dan in de afgelopen drie maanden. Dat meldt salaris...

Lees verder
Valpartij

Verzuim na ongeval het vaakst door valpartijen

Struikelen en uitglijden op het werk waren in 2014 de meest voorkomende bedrijfsongevallen die leidden tot langdurig ziekteverzuim. Dat blijkt uit cijfers van het Centra...

Lees verder
Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid in veel cao's

Duurzame inzetbaarheid speelt een belangrijke rol in cao’s. Vorig jaar zijn hierover namelijk afspraken gemaakt in vier op de vijf afgesloten cao’s. Dat meldt werkgevers...

Lees verder
Loonstrookje

Loonstrookje 2016 positief voor de meeste werknemers

Het loonstrookje valt in 2016 positief uit voor de meeste mensen. Daarnaast zien werknemers met lage inkomens hun koopkracht het meest stijgen. Dat meldt minister Lodewi...

Lees verder
Loonbeslag

Werkwijze bij loonbeslag vereenvoudigd

Bij privéschulden kan beslag worden gelegd op het loon van een werknemer. Die houdt daardoor soms te weinig geld over om van te leven. Het kabinet gaat de werkwijze bij ...

Lees verder
Werkstress

Een op de zeven werknemers uitgeblust door werkstress

Ruim 14 procent van de werknemers in Nederland heeft last van burn-out klachten. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar toen een op de acht werkenden gevolgen o...

Lees verder
Alternatieve financieringsvormen

MKB maakt weinig gebruik van nieuwe financieringsvormen

Kleine ondernemers hebben weinig ervaring met nieuwe financieringsvormen zoals startersleningen, crowdfunding en overbruggingskredieten. Dit blijkt uit een onderzoek dat...

Lees verder
Werkgeverschap

Kabinet wil werkgeverschap aantrekkelijker maken

Het kabinet denkt na over een kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers. In combinatie met andere maatregelen moet dit werkgeverschap aantrekkelijker ma...

Lees verder
Ziekteverzuim horeca

Ziekteverzuim het laagst in de horeca

In de horeca is het ziekteverzuim het laagst. Het ging in het tweede kwartaal van 2015 om een percentage van 2,1 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau ...

Lees verder
Te hoge werkdruk

Inspectie SZW gaat controleren op werkdruk

Werkdruk en werkstress zorgen jaarlijks voor 6 miljoen verzuimdagen. De Inspectie SZW gaat hier daarom extra op letten tijdens controles op de werkvloer. Dat blijkt uit ...

Lees verder
Kraamverlof

Kabinet wil langer betaald verlof voor vaders

Vaders hebben momenteel recht op twee dagen betaald verlof bij de geboorte van hun kind. Het kabinet wil dit mogelijk uitbreiden naar vijf dagen. Dat meldt RTL Nieuws op...

Lees verder
Vakantietoeslag

Vakantietoeslag voor veel werknemers omlaag

De jaarlijkse vakantietoeslag valt dit jaar voor veel werknemers lager uit dan voorgaande jaren. Een modaal inkomen houdt netto 59 euro minder vakantietoeslag over, mede...

Lees verder
Ziekteverzuim

Ziekteverzuim laag in kleine bedrijven

Het ziekteverzuim is laag in kleine bedrijven. In bedrijven met minder dan tien werknemers bedroeg het ziekteverzuim vorig jaar 1,6 procent. Dat concludeert het Centraal...

Lees verder
Werkstress

Werkstress eist zijn tol bij jonge werknemers

Werknemers vallen op steeds jongere leeftijd uit vanwege werkstress. Vorig jaar was het zelfs de belangrijkste verzuimoorzaak bij werknemers onder de 25 jaar. Dit blijkt...

Lees verder
Mantelzorg

Werkgevers verontrust over zorgtaken personeel

Werknemers staan voor steeds meer zorgtaken en twee derde van de werkgevers maakt zich hier zorgen over. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van WOM...

Lees verder
Vrije dagen

Vrije dagen populairste arbeidsvoorwaarde

Werkgevers gebruiken in vacatures het meest vrije dagen als secundaire arbeidsvoorwaarde om werknemers aan zich te binden. Dit blijkt uit onderzoek van vacaturezoekmachi...

Lees verder
Werkstress

Drie op de vijf werknemers ervaren werkstress

Drie op de vijf werknemers hebben afgelopen jaar werkstress ervaren. Ongeveer een vijfde is hierdoor ziek geworden of uitgevallen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht v...

Lees verder
Burn-out

Burn-out meest gemelde beroepsziekte

Jaarlijks lopen bijna twintigduizend mensen een beroepsziekte op. Het gaat daarbij het meest om psychische aandoeningen, zoals overspannenheid of burn-out. Dat meldt het...

Lees verder
Nieuwe Ziektewet

Werkgevers negatief over nieuwe Ziektewet

Ondernemers met personeel oordelen negatief over de nieuwe Ziektewet. Die zou zijn doel voorbijschieten. Dat stelt MKB-Nederland naar aanleiding van een enquête onder on...

Lees verder
Nationale Traploopweek

Traplopen brengt je personeel in beweging

Als ondernemer met personeel heb je belang bij gezonde werknemers. Dat vraagt onder meer om voldoende lichaamsbeweging. Binnenkort gaan veel bedrijven hiermee aan de sla...

Lees verder
Vorstverlet

Kritiek op vorstverletregeling kabinet

De Sociaal-Economische Raad (SER) is kritisch op plannen van het kabinet om te komen tot een uniforme vorstverletregeling. Het adviesorgaan vindt dat branches dit zelf m...

Lees verder
Zieke werknemer

Gevolgen nieuwe Ziektewet nauwelijks bekend

Werkgevers zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijke gevolgen van de nieuwe Ziektewet. Zij kunnen daarvoor later de rekening gepresenteerd krijgen. Dat stelt OVAL, ...

Lees verder
Werk tijdens vakantie

Nederlander werkt vaker tijdens vakantie

Drie op de tien Nederlanders onderbreken af en toe de vakantiepret om te werken. Zij controleren en beantwoorden bijvoorbeeld hun zakelijke e-mail. Een derde doet dit va...

Lees verder
Werkstress

FNV wil dwingende maatregelen tegen werkstress

Dwingende maatregelen zijn nodig om werkstress aan te pakken. Dat stelt de FNV op haar website. De vakcentrale vindt dat werkgevers het laten afweten bij de aanpak van w...

Lees verder
Duurzame inzetbaarheid

Subsidie voor duurzaam inzetbaar personeel

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor duurzaam inzetbaar personeel. De subsidie is vooral ger...

Lees verder
Contant salaris

Volledig contant salaris niet meer toegestaan

Het is straks niet meer toegestaan om het loon van een werknemer volledig contant uit te betalen. Het deel van het salaris gelijk aan het wettelijk minimumloon moet je v...

Lees verder
Werkkostenregeling

Alle werkgevers over op werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling in voor alle werkgevers. Het is dan niet meer mogelijk om te kiezen voor de oude regelingen, zoals de aparte regeling voo...

Lees verder
Zieke werknemer

Griep belangrijkste reden voor verzuim

Griep of verkoudheid is in alle leeftijdsgroepen de meest genoemde reden voor verzuim van personeel. Bij ouderen zijn vaker dan bij jongeren ook langdurige aandoeningen ...

Lees verder
Ziekteverzuim

Weinig inzicht in kosten verzuim

Werkgevers tasten in het duister over de kosten van verzuim. Zo’n 90 procent weet niet wat dit kost of wat het verlagen ervan kan opleveren. Dat blijkt uit een onderzoek...

Lees verder
Jongeren en pensioen

Jongeren hechten minder aan pensioen

Een goede reiskostenregeling wordt belangrijker gevonden dan pensioen. Vooral jongeren hechten minder waarde aan een pensioenregeling. Dat blijkt uit onderzoek van advie...

Lees verder
Vaderverlof

Werknemers krijgen ruimer verlof

Werknemers krijgen straks ruimere mogelijkheden voor verlof. Dat blijkt uit een voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft...

Lees verder
Uitgebluste werknemer

Van stress naar bevlogenheid

Hoe krijg je een uitgebluste werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk? Het antwoord op die vraag is soms eenvoudiger dan je denkt. Dat stelde prof. dr. Willem van Rh...

Lees verder
Algemeen pensioenfonds

Nieuw soort pensioenfonds in de maak

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een nieuw type pensioenfonds. Het algemeen pensioenfonds (APF) moet zorgen voor meer mogel...

Lees verder
Verhoging werkgeverspremies

Werkgeverslasten stijgen in 2014

Werkgevers betalen in 2014 gemiddeld 4,5 procent meer aan premies werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. Dit blijkt uit berekeningen van salarisdienstverlene...

Lees verder
Vuurwerk

5 eindejaarstips voor werkgevers

In 2014 gaan enkele belangrijke wijzigingen in. Het is een goed idee om daar als werkgever alvast rekening mee te houden. Op de drempel van het nieuwe jaar geven we vijf...

Lees verder
Inzetbare werknemer aan het werk

Campagne voor inzetbaarheid werknemer

Een nieuwe campagne wijst werknemers op het belang van goed, gemotiveerd en gezond werken. Daardoor zijn zij beter inzetbaar op het werk en in staat om langer door te we...

Lees verder
Hofvijver Den Haag, copyright © Den Haag Marketing/Jurjen Drenth

Het begrotingsakkoord voor werkgevers

Het kabinet sloot op 11 oktober een begrotingsakkoord met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. In dit akkoord staan afspraken over de begroting van volgend jaa...

Lees verder
Stilstaande Gouden Koets, Rijksoverheid.nl/Hans Kouwenhoven

Wat verandert in 2014 voor werkgevers?

Op Prinsjesdag maakte het kabinet Rutte-Asscher zijn plannen voor 2014 bekend. Veel was al uitgelekt, maar er zaten ook enkele nieuwe maatregelen bij. Wat staat ondernem...

Lees verder
Verzuim daalt in 2013

Verzuim blijft dalen

Werknemers zijn in 2013 minder vaak en minder lang ziek. Dat lijkt goed nieuws voor werkgevers. Maar door de crisis moet hetzelfde werk met minder personeel gedaan worde...

Lees verder
wijzigingen in het pensioenstelsel

De belangrijkste pensioenwijzigingen op een rij

Dat het nieuwe regeerakkoord een aantal wijzigingen in het huidige pensioenstelsel bevat, weten we. Maar wat verandert er precies? En wat zijn de gevolgen? Een overzicht...

Lees verder

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.