0 van 10

Test jezelf: Ben jij klaar voor (meer) horeca­personeel?

Nog niet Nog niet Bijna Klaar
 • Beantwoord 10 vragen met ja of nee
 • Krijg direct inzicht, advies en tips
 • Ontvang na afloop een persoonlijk rapport
 • Tijdsduur: ongeveer 3 minuten

Ondernemen krijgt een nieuwe dimensie zodra je (meer) horeca­personeel gaat aannemen. Weet jij wat er allemaal bij komt kijken? Vul de test in en je weet binnen enkele minuten hoe je ervoor staat.

Heb je de ambitie om te groeien met je horecazaak?

Mooi. Ambitie is een belangrijk ingrediënt van een succesvolle horecazaak. Iedere werknemer kan je bedrijf meer omzet opleveren.

Je droomt misschien van een zaak met een teamleider en (meer) personeel. Of je bent zelfs van plan om meerdere vestigingen te openen. Maar pas op: in beide gevallen is het goed om te beseffen dat groei naast kansen ook risico’s met zich meebrengt.

Zorg dat je niet overhaast te werk gaat. Het aannemen van de verkeerde werknemers of personeel dat ziek wordt kan flink in de papieren lopen. Denk daarom na hoe je dit soort risico’s kunt beperken. Dan kun je gezond blijven groeien.

In het rapport dat je na afloop ontvangt, lees je hoe je jouw kennis up-to-date kunt houden.

Groeien heeft voor jou geen prioriteit. En dat is prima, want daardoor kun jij je beter focussen op andere doelen. Daarvoor heb je niet per se een enorme keukenbrigade of een leger van horecamedewerkers nodig. Een risico is wel dat gasten bij uitval of ziekte voor een dichte deur kunnen komen te staan.

In het rapport dat je na afloop ontvangt, staat waar je de informatie over personeels­zaken kunt vinden.

Vind een adviseur

Groeien brengt ook risico’s met zich mee. 

Vraag advies 

Ben je op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom personeel?

Mooi! Kennis van de wet- en regelgeving rondom horeca­personeel is een must voor iedere werkgever. Door aan te geven dat je hiervan op de hoogte bent, ben je goed op weg als het gaat om het aannemen van personeel. Het is wel belangrijk om deze kennis up-to-date te houden.

In het rapport dat je na afloop ontvangt, staat waar je de informatie over wet- en regelgeving kunt vinden.

Dat is eerlijk. Maar niet zo best. Onvoldoende kennis van de wet- en regelgeving rondom horeca­personeel kan leiden tot missers op het gebied van arbeidsrecht. Dat kan je flink wat geld kosten. Bijvoorbeeld door gebreken in arbeidscontracten. Zorg er dus voor dat je op de hoogte bent en laat je adviseren door een jurist of advocaat.

Geen zorgen! In het rapport dat je na afloop ontvangt, staat waar je de informatie over wet- en regelgeving kunt vinden.

Weet je hoeveel tijd en geld personeel kost?

Je weet dat personeel meer kost dan alleen het loon. Denk bijvoorbeeld aan het inwerken van een werknemer, of de tijd die het jou kost om werknemers aan te sturen. Een werknemer is een belangrijke investering, dus blijf op de hoogte van de exacte kosten.

Na afloop ontvang je aanvullende tips om de personeels­kosten in de horeca onder controle te houden.

Werk aan de winkel. Personeels­kosten zijn voor de meeste horecaondernemers namelijk de belangrijkste kostenpost. Het is bijvoorbeeld goed om te weten dat je bovenop het brutosalaris van een werknemer zo'n 20 tot 35 procent van dat salaris betaalt aan extra kosten zoals verplichte premies en bijdragen.

In de horeca geldt een verplichte cao, daarin staan verplichtingen rond personeel. Als jouw bedrijf gebonden is aan de cao, zijn sommige 'aanvullende kosten' waarschijnlijk verplicht.

Na afloop krijg je tips om de kosten voor een nieuwe horecawerknemer te berekenen.

Ken je de regels op het gebied van verzuim?

Gelukkig. Het is namelijk belangrijk dat je voldoet aan de wet en adequaat omgaat met verzuim. Als je te weinig inspanning doet om de terugkeer van een verzuim­ende horecawerknemer te bevorderen, kan dit leiden tot langduriger verzuim en zelfs tot een boete van een extra jaar doorbetaling van het loon.

Wist je dat een zieke werknemer in Nederland ongeveer zo’n 260 euro per dag? Met een ziekte­verzuim­verzekering kun je dit risico beperken.

In je persoonlijke rapport krijg je nuttige tips over de regels rond ziekte­verzuim en hoe je de verzuim­kosten zo laag mogelijk kunt houden.

Vind een adviseur

Laat je adviseren over de risico's van ziekte­verzuim.

Vraag advies

Vind een adviseur

Laat je adviseren over de risico's van ziekte­verzuim

Bij een zieke horecawerknemer ben je wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Dit komt bovenop de kosten voor het inhuren van een vervanger. Daarnaast moet je je als werkgever inspannen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen.

Gemiddeld kost een zieke werknemer in Nederland zo’n 260 euro per dag. Met een ziekte­verzuim­verzekering kun je dit risico beperken.

In je persoonlijke rapport krijg je nuttige tips over de regels rond ziekte­verzuim en hoe je de verzuim­kosten zo laag mogelijk kunt houden.

Vind een adviseur

Laat je adviseren over de risico's van ziekte­verzuim.

Vraag advies

Vind een adviseur

Laat je adviseren over de risico's van ziekte­verzuim

Ben je op de hoogte van je aansprakelijkheid als werkgever?

Goed. Want als een jas van een van jouw klanten beschadigd raakt in jouw garderobe? Of, nog erger: als een van jouw klanten ziek wordt na het eten van een maaltijd in jouw restaurant. Er kan altijd wat in jouw horecazaak gebeuren waarvoor jij aansprakelijk wordt gesteld.

Heb je ook al iets geregeld om dit risico af te dekken, zoals een aansprakelijkheids­verzekering? Schadeclaims kunnen ervoor zorgen dat het voortbestaan van je bedrijf in gevaar komt.

We helpen je graag op weg. In de wet staat dat een horecawerkgever aansprakelijk is voor de schade die zijn werknemers veroorzaken. Er kan altijd wat in jouw horecazaak gebeuren waarvoor jij aansprakelijk wordt gesteld. De impact van een schadeclaim kan groot zijn.

Veel ondernemers hebben daarom een aansprakelijkheids­verzekering. Die biedt dekking voor schade of letsel die je horeca­personeel toebrengen aan klanten. Als werkgever wil je dit risico zo klein mogelijk houden en aansprakelijkheid voorkomen.

Geen nood. Na afloop van deze test ontvang je nuttige tips.

Regel je ­aansprakelijk­heid

Hoe zorgvuldig je ook werkt, werknemers kunnen een ongeval krijgen of maken fouten.

Beperk je risico's

Ken je de belangrijkste soorten dienstverbanden?

Top! Bij het aannemen van personeel heb je verschillende opties. Omdat je die kent, weet je waarschijnlijk ook welk dienstverband het beste past bij de situatie van jouw bedrijf. Heb jij al een ideale mix van vast en flexibel personeel?

In het rapport dat je ontvangt lees je meer over de verschillende contractvormen en hoe je een ideale mix maakt van vast en flexibel personeel.

Je kunt als werkgever in de horeca kiezen uit vaste en flexibele dienstverbanden. Het is verstandig om op de hoogte te zijn van alle mogelijkheden. Verdiep je bijvoorbeeld goed in de regels en houd rekening met eventuele valkuilen. Zo biedt een nulurencontract flexibiliteit, maar als je het verkeerd aanpakt, telt dit contract als een vaste arbeids­overeenkomst.

In het rapport dat je ontvangt lees je meer over de verschillende contractvormen en belangrijke aandachtspunten voor werkgevers in de horeca.

Weet je of een cao op je bedrijf van toepassing is?

Je bent goed op weg. Als de horeca-cao van toepassing is voor jou, zorg dan dat je weet wat erin staat. Er staan namelijk rechten en plichten in van zowel werkgever als werknemers. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsduur, beloning, ontslag, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

De kans is groot dat jouw horecabedrijf ook gebonden is aan een horeca-cao. Ga daarom na of een cao verplicht is voor jouw werknemers. Hierin staan namelijk de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemers. Dit kan veel onduidelijkheid en discussie voorkomen.

Weet je wat goed personeels­beleid inhoudt?

Geweldig! Goed personeels­beleid zorgt ervoor dat je op één lijn zit met je horeca­personeel. Daarmee vergroot je het succes van je onderneming.

Je verhoogt het succes van je horecabedrijf met goed personeels­beleid. Dit doe je bijvoorbeeld met terugkerende functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Als je die nog niet houdt, mis je een kans om de doelen van het personeel en de organisatie bij elkaar te brengen. Ook kun je hiermee het functioneren van je werknemers verbeteren.

Geen nood. Na afloop van deze vragen ontvang je nuttige informatie over het voeren van een goed personeels­beleid.

Heb jij een goed arbobeleid en voer je dit ook uit?

Ga zo door! Goed arbobeleid mag niet ontbreken in een horecazaak met personeel. Dit stelt je werknemers namelijk in staat om veilig en gezond te werken. En het voorkomt verzuim.

Vanaf de eerste horecawerknemer is goed arbobeleid verplicht. Verdiep je daarom in alle zaken die je moet regelen als werkgever en ga ermee aan de slag. Daarmee kun je niet alleen aan wettelijke verplichtingen voldoen, maar ook de verzuim­kosten beperken. De inspanningen op dit gebied betalen zich dus terug.

Creëer een veilige werkomgeving

Wil je werknemers een veilige werkomgeving bieden en aan de eisen van Arbowet, brandweer, gemeente en verzekeraar voldoen?

Aan de slag

Weet je wat je moet vastleggen in een personeels­dossier?

Een compleet personeels­dossier voorkomt problemen achteraf. Jij weet gelukkig al wat je daarin moet vastleggen. Daardoor ben je goed voorbereid op het aannemen van (meer) personeel. Zodra je bedrijf groeit, moet je het personeels­dossier voor iedere werknemer wel goed up-to-date houden.

Het opzetten van een personeels­dossier is in het begin veel werk. Maar op een later moment heb je daar veel profijt van. Je neemt hierin bijvoorbeeld verslagen op van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Daardoor sta je als dat nodig is stevig in je schoenen bij een eventueel ontslag in de toekomst.

In het rapport, dat je na afloop ontvangt, geven we tips over het personeels­dossier.

Nog niet Nog niet Bijna Klaar

Jij bent nog niet klaar voor (meer) horeca­personeel

Bij slechts :ok: van de 10 vragen  ben jij op de hoogte van zaken die belangrijk zijn bij ondernemen met horeca­personeel. Jouw score wijst erop dat er nog werk aan de winkel is voordat je de volgende stap zet.

Direct rapport opvragen

Wil je weten hoe je beter voorbereid bent op werkgeverschap in de horeca?

 • Een persoonlijk horecarapport staat voor je klaar. Daarin vind je per antwoord handige tips
 • Het rapport (12 pagina’s in PDF) kun je makkelijk opslaan, nalezen en doorsturen
 • Downloaden is kosteloos

Jij bent bijna klaar voor (meer) horeca­personeel

Bij :ok: van de 10 vragen ben jij goed op de hoogte van zaken die belangrijk zijn bij ondernemen met personeel.

Direct rapport opvragen

Wil je weten hoe je beter voorbereid bent op werkgeverschap?

 • Een persoonlijk rapport staat voor je klaar. Daarin vind je per antwoord handige tips
 • Het rapport (12 pagina’s in PDF) kun je makkelijk opslaan, nalezen en doorsturen
 • Downloaden is kosteloos

Jij bent klaar voor (meer) horeca­personeel

Bij :ok: van de 10 vragen ben jij goed op de hoogte van zaken die belangrijk zijn bij ondernemen met personeel.

Direct rapport opvragen

Wil je weten hoe je beter voorbereid bent op werkgeverschap?

 • Een persoonlijk rapport staat voor je klaar. Daarin vind je per antwoord handige tips
 • Het rapport (12 pagina’s in PDF) kun je makkelijk opslaan, nalezen en doorsturen
 • Downloaden is kosteloos

Jij bent klaar voor (meer) horeca­personeel

Bij :ok: van de 10 vragen ben jij goed op de hoogte van zaken die belangrijk zijn bij ondernemen met personeel.

Direct rapport opvragen

Wil je weten hoe je nog beter voorbereid bent op werkgeverschap?

 • Een persoonlijk rapport staat voor je klaar. Daarin vind je per antwoord handige tips
 • Het rapport (12 pagina’s in PDF) kun je makkelijk opslaan, nalezen en doorsturen
 • Downloaden is kosteloos

Ontvang gratis jouw persoonlijk rapport met handige groeitips

We sturen je binnen een paar minuten een e-mail met de link om het rapport te downloaden.

*Vul deze velden in om het rapport te ontvangen.

Goed om te weten: wij doen niets geks met je gegevens en ze worden veilig opgeslagen. Wil je hier meer over weten? Lees dan ons privacystatement. Onderaan iedere e-mail kun je je eenvoudig afmelden.