Verzuimpreventie verzuim preventie ziekteverzuim
Verzuimpreventie verzuim preventie ziekteverzuim

Verzuim­preventie, de basis voor werkgevers

Verzuim­preventie is een belangrijk thema voor ondernemers met personeel. Het is een wettelijke verplichting. En als je het goed aanpakt kun je een hoop geld besparen. Houd je personeel en je bedrijf gezond: ga aan de slag met verzuim­preventie.

Wat is verzuim­preventie?

Verzuim­preventie gaat over het voorkomen van ziekte­verzuim. Bijvoorbeeld binnen een bedrijf. Je kunt als werkgever veel doen om ongelukken en ziektegevallen te voorkomen. Bijvoorbeeld door de werkdruk in de gaten te houden en risicovol werk goed te organiseren.

Door aan de slag te gaan met verzuim­preventie kun je werknemers beschermen en veel geld besparen. Vooral het voorkomen van langdurig ziekte­verzuim kan je veel opleveren. De preventie van psychisch verzuim, zoals burn-outs, is daarbij heel belangrijk.

Rollen bij verzuim­preventie

Bij verzuim­preventie zijn verschillende partijen betrokken. Elke partij kan bijdragen aan de preventie van verzuim. Namelijk:

 • Werkgever
  Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkplek te creëren. Dit is verplicht volgens de Arbowet. Je moet een beleid voeren dat erop gericht is ongelukken en ziektegevallen te voorkomen. Maar dat hoef je niet alleen te doen.
 • Werknemers
  Je werknemers mogen geen onnodige risico's nemen tijdens het werk. Ze mogen anderen niet in gevaar brengen door roekeloos gedrag. Zorg dat ze goed zijn voorbereid, de risico's kennen en de nodige beschermingsmiddelen gebruiken.
 • Preventiemedewerker
  Ieder bedrijf met personeel moet een preventiemedewerker hebben. Dat is iemand die gericht is op het voorkomen van gevaarlijke en ongezonde situaties. Verderop in dit artikel lees je meer over de preventiemedewerker.
 • Arbodienst
  Het is ook verplicht professionele hulp in te roepen bij het begeleiden van zieke werknemers. Via een arbodienst kom je bijvoorbeeld aan een bedrijfsarts of arbo arts. Daarnaast kan een arbodienst je helpen bij je verzuim­preventie.
 • Verzekeraar
  Ook je verzekeraar kan een belangrijke rol spelen bij verzuim­preventie. Bij De Goudse verzekeringen krijg je bijvoorbeeld een persoonlijke verzuim­coach als aanspreekpunt. Via die coach krijg je ondersteuning bij het voorkomen en beperken van ziekte­verzuim.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Verzuim­preventie, hoe pak je het aan?

Bij verzuim­preventie ga je stapsgewijs te werk. Je moet eerst de risico's in kaart brengen binnen je bedrijf. Daarna ga je kijken hoe je die risico's kunt beperken en werknemers kunt beschermen. Deze vier stappen vormen de basis voor verzuim­preventie:

 1. Maak een RI&E
  Met een Risico- Inventarisatie & Evaluatie breng je de risico’s binnen je bedrijf in kaart op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit is een onmisbaar onderdeel van verzuim­preventie. Een RI&E, of RIE, helpt je om de oorzaken van verzuim aan te pakken. Hoe maak je een RI&E? Bekijk 7 vragen en antwoorden over de RI&E.
 2. Stel een preventiemedewerker aan
  Een preventiemedewerker helpt je bij de uitvoering van je RI&E. Hij of zij is gefocust op het verlagen van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in je bedrijf. Hiermee voorkom je ongelukken en ziektegevallen. Een preventiemedewerker is verplicht in ieder bedrijf met personeel. Als je minder dan 25 werknemers hebt, mag je zelf de preventiemedewerker zijn. Neem deze rol serieus.
 3. Werk samen met arbo-experts
  Als werkgever ben je eindverantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Maar heb jij de nodige expertise op dit gebied? Een arbodienst kan je adviseren en assisteren bij preventie. Door goed samen te werken met arbo-experts kun je de risico's in je bedrijf flink verlagen. Zij weten precies wat je wel en niet mag doen.
 4. Zorg voor een goede verzuim­verzekering
  Het is verstandig om een goede verzuim­verzekering te hebben. Met zo'n verzekering krijg je niet alleen de loonkosten van zieke werknemers vergoed, je wordt ook actief geholpen bij het voorkomen en beperken van verzuim. Veel verzekeraars werken samen met een arbodienst. Als je kiest voor een verzuim­verzekering + arbodienstverlening sla je twee vliegen in één klap.

Preventie verzuim op de werkvloer

In de dagelijkse praktijk kun je veel doen om verzuim te voorkomen en beperken. Je kunt natuurlijk niet elk griepje uitbannen, maar veel oorzaken van langdurig verzuim kun je wel wegnemen. Wat kun je doen?

Verzuim op tijd herkennen

Je kunt verzuim voor zijn door te letten op de signalen. Soms kun je zien wanneer een werknemer dreigt uit te vallen. Bijvoorbeeld als hij of zij minder betrokken is, veel klaagt over de werkdruk of al vaker kort ziek is geweest. Als je hier niets mee doet, is de kans groot dat iemand voor langere tijd uitvalt.

Bekijk 7 oorzaken en 35 signalen van verzuim.

Preventief gesprek

Als je signalen opvangt dat iemand mogelijk gaat uitvallen, wat kun je dan doen? Ga het gesprek aan. Vraag je werknemer of hij zich prettig voelt in zijn huidige functie, binnen het team en in je bedrijf. Vraag wat jij als werkgever kan doen om de situatie te verbeteren.

Het is verstandig dit gesprek zo snel mogelijk te voeren. Ook als je geen signalen opvangt, kun je dit bespreekbaar maken tijdens een functioneringsgesprek. Zo kun je verzuim mogelijk voor zijn.

Als iemand regelmatig kort ziek is kun je in een verzuim­gesprek samen op zoek gaan naar de oorzaken en oplossingen.

Verzuimpreventie ziekteverzuim preventie beleidPreventief Medisch Onderzoek (PMO)

Weet jij hoe fit en gezond je werknemers zijn? Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kun je dat achterhalen.

Je ontdekt bijvoorbeeld op tijd welke werknemers risico lopen op een burn-out of een blessure. Daar kun je vervolgens wat aan gaan doen, in samenwerking met je bedrijfsarts.

Je bent wettelijk verplicht om alle werknemers in je bedrijf periodiek een gezondheidscheck aan te bieden. Dat staat in de Arbowet. Werknemers zijn meestal niet verplicht om mee te doen aan een PMO, tenzij dat in een branche-cao staat.

Naast een PMO heb je ook een PAGO: Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Hiermee kun je tussentijds checken hoe de gezondheid van je werknemer is. Vraag bij je arbodienst of bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Verzuim­preventie in je verzuim­beleid

Als werkgever moet je een verzuim­beleid hebben. Een belangrijk onderdeel van dat beleid is de preventie van ziekte­verzuim. Beschrijf de maatregelen die jij neemt om verzuim te voorkomen en te beperken. En voer dat beleid zo goed mogelijk uit. Dan voldoe je aan de Arbowet en kun je werknemers langer gezond en vitaal houden.

Onderdelen verzuim­preventie

Naast bovenstaande basisstappen kun je nog meer doen om ziekte­verzuim te voorkomen. Neem bijvoorbeeld de volgende onderdelen op in je verzuim­beleid en beschrijf wat je precies gaat doen om dit mogelijk te maken.

Checklist verzuim­preventie

Een checklist geeft je de structuur en houvast die nodig is bij de preventie van verzuim. Gebruik bijvoorbeeld de Checklist verzuim voorkomen van Ondernemen Met Personeel. Deze pdf kun je uitprinten en handmatig afvinken of eenvoudig digitaal gebruiken.

Download gratis checklist

Verzuim in de gaten houden

Als je er alles aan gedaan hebt om verzuim te voorkomen en beperken is het zaak om te bekijken of je inspanningen succes hebben. Dit kun je doen door verzuim te meten. Weet jij wat nu het verzuim­percentage is binnen je bedrijf?

Met een goede verzuim­registratie zie je precies hoeveel werknemers er ziek zijn geweest per periode en per afdeling. Die inzichten kun je gebruiken om je verzuim­beleid verder aan te scherpen. Blijf je verzuim­cijfers in de gaten houden en ontdek of het verzuim­percentage in jouw bedrijf afneemt.

Rekentool verzuim­kosten bedrijf

Wil je weten wat verzuim jouw bedrijf precies kost? Gebruik de verzuim­calculator met branche­gegevens van De Goudse. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in de kosten voor jouw bedrijf, inclusief een handige vergelijking met andere bedrijven in je branche.

Vragen over verzuim­preventie

 • Waarom is verzuim­preventie belangrijk?

  Met verzuim­preventie kun je de veiligheid en gezondheid van je werknemers waarborgen. Daardoor zijn ze langer inzetbaar voor je bedrijf. Je bespaart je bedrijf onnodige verzuim­kosten en je voorkomt een lang traject van verzuim­begeleiding en re-integratie.

 • Is verzuim­preventie verplicht?

  Ja, als werkgever moet je de Arbowet toepassen en ben je verplicht een goed arbobeleid te voeren. Je moet als werkgever je personeel beschermen en zorgen voor een veilige werkplek voor je werknemers. Dat doe je onder meer met verzuim­preventie.

 • Wat zegt de wet over loondoorbetaling bij ziekte?

  Volgens de wet moet je minimaal 70 procent van het loon doorbetalen aan een zieke werknemer tijdens de eerste twee jaar van zijn ziekte. In het eerste jaar mag je niet onder het minimumloon komen. Als jouw bedrijf werkt met een cao kan er een hoger percentage gelden voor loondoorbetaling bij ziekte.

 • Hoe bereken ik mijn verzuim­kosten?

  De verzuim­kosten voor je bedrijf kun je eenvoudig berekenen met de verzuim­calculator. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in jouw kosten door ziekte­verzuim en het gemiddelde in je branche. Daarnaast kun je eenvoudig de kosten per zieke werknemer berekenen met de rekentool zieke werknemer.

 • Kan ik verzuim verzekeren?

  Een deel van de verzuim­kosten kun je verzekeren met een verzuim­verzekering. Als je werknemer ziek is krijg je een uitkering waardoor je het loon van je zieke werknemer kan blijven betalen. Daarnaast krijg je advies om ziekte te voorkomen, beperken en zieke werknemers te begeleiden.

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests