Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Verzuimbeleid maken
Verzuimbeleid maken

Verzuim­beleid in het MKB, 8 tips

Een verzuim­beleid is wettelijk verplicht voor ieder bedrijf in Nederland met personeel. Hoe kun je een goed verzuim­beleid maken? 8 tips voor ondernemers in het MKB.

Wat is een verzuim­beleid?

Als je werknemers in dienst hebt, krijg je vroeg of laat te maken met verzuim. Zodra een werknemer ziek is, moet je als werkgever in actie komen. Welke stappen ga je nemen?

Met een goed verzuim­beleid kun je het ziekte­verzuim binnen je bedrijf verlagen. Het is dus belangrijk een duidelijk verzuim­beleid te maken en dit beleid structureel uit te voeren.

Hoe ga jij om met ziekte­verzuim van personeel?

Dat is de kernvraag van je verzuim­beleid. Het is slim doelen te stellen en daar concrete acties aan te verbinden.

Een verzuim­beleid is met name gericht op:

 • Het voorkomen en beperken van ziekte­verzuim.
 • Een goede begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.
 • Het volgen van de wettelijke richtlijnen rondom verzuim.
 • De veiligheid en gezondheid van werknemers waarborgen.

Zeker als je met meerdere leidinggevenden werkt binnen je bedrijf is het belangrijk een gezamenlijk verzuim­beleid te volgen. Je verzuim­beleid is een onmisbaar onderdeel van goed arbobeleid, goed personeels­beleid en goed werkgeverschap

Veilige werkomgeving personeel

Veilige werkomgeving

Wil je werknemers een veilige werkomgeving bieden en aan de eisen van Arbowet, brandweer, gemeente en verzekeraar voldoen? Regel dan een preventie­abonnement.

Verzuim­beleid wettelijk verplicht

Als ondernemer met personeel moet je de Arbowet toepassen. Je bent verplicht een goed arbobeleid te voeren om je personeel te beschermen: jij moet zorgen voor een veilige werkplek voor je werknemers.

Een goed arbobeleid stimuleert daarnaast ook de duurzame inzetbaarheid van je werknemers en het voorkomt dat personeel uitvalt door werkgerelateerde klachten. Zo heb je vaak minder ziekte­verzuim op de werkvloer.

Heb jij een verzuim­beleid?

Deze vraag stelden wij aan de lezers van Ondernemen Met Personeel. Een kleine meerderheid van de werkgevers in Nederland heeft een beleid om verzuim te beperken. Het gaat om 57 procent van de ondernemers met personeel in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Dat blijkt uit een poll van Ondernemen Met Personeel waaraan 232 ondernemers en leidinggevenden in het MKB meededen. Een verzuim­beleid is wettelijk verplicht voor ieder bedrijf in Nederland met personeel. Volgens deze poll voldoet 43 procent van de kleine werkgevers nu niet aan die plicht.Verzuimbeleid opstellen poll

8 tips voor een goed verzuim­beleid opstellen

 1. Neem je RI&E als basis

  Als werkgever ben je verplicht een RI&E te (laten) maken. RI&E is een afkorting van Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Dit is een belangrijk hulpmiddel om alle veiligheids- en gezondheidsrisico's in kaart te brengen.

  Door vervolgens de risico's zo klein mogelijk te maken en te houden, zorg je voor een veilige en gezonde werkplek voor je personeel.

  Daarmee kun je al veel ongevallen en ziektegevallen voorkomen.
 2. Werk met een helder verzuim­protocol

  In een verzuim­protocol beschrijf je wat er precies moet gebeuren zodra een werknemer ziek wordt. Je zet alle stappen op een rij, van ziekmelding tot betermelding.

  Het is belangrijk je hierbij te houden aan de Wet verbetering poortwachter. In deze wet staan je verplichtingen bij de re-integratie van werknemers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. Omdat je aan het begin vaak nog niet weet hoe lang een werknemer uit de running zal zijn, is het zaak je er vanaf dag één al aan te houden.
 3. Geef je preventie­medewerker de ruimte

  Volgens de Arbowet moet je een preventiemedewerker aanstellen. Dit is iemand die weet welke risico's er zijn in je bedrijf. Ook helpt hij je bij het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

  Geef je preventiemedewerker de ruimte om zich verder te ontwikkelen, jou te adviseren en je werknemers te helpen met vragen over arbeidsomstandigheden. Geef die medewerker ook een actieve rol in je verzuim­beleid. Samen sta je sterker.
 4. Werk goed samen met je arbodienst

  Een arbodienst kan je verder helpen bij het opstellen van je arbobeleid en verzuim­beleid. Via een arbodienst heb je de beschikking over allerlei deskundigen, zoals een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een veiligheidskundige en een arbeidsdeskundige.

  Door goed samen te werken met deze experts kun je een professioneel verzuim­beleid voeren. Zorg dat je alleen in zee gaat met een gecertificeerde arbodienst. Dan ben je zeker van de juiste ondersteuning.
 5. Zorg voor toegang tot de bedrijfsarts

  Volgens de vernieuwde Arbowet moet je jouw werknemers toegang geven tot een bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet je bedrijf ook preventief kunnen bezoeken.

  Is jouw werknemer het niet eens met de bedrijfsarts? Dan kan hij of zij een second opinion aanvragen. Dit moet jij mogelijk maken. Hoe deze second opinion precies verloopt, moet beschreven staan in het basiscontract met je arbodienst.
 6. Regel een goede verzuim­verzekering

  Met een verzuim­verzekering krijg je vaak niet alleen een financiële vergoeding als een werknemer ziek is, veel verzekeraars bieden namelijk een verzuim­verzekering met arbodienstverlening.

  Daarnaast geven verzekeraars je vaak ook extra hulp via een eigen verzuim­manager of verzuim­coach. Zo'n manager of coach is een handig aanspreekpunt bij vragen over verzuim en de re-integratieverplichtingen voor jou en je werknemer. Een verzuim­coach kan je ook helpen je verzuim­beleid te verbeteren.
 7. Richt je op fitte werknemers

  Vaak is een verzuim­beleid gericht op zieke werknemers, maar het doel is natuurlijk fitte en gezonde werknemers. Probeer een gezonde leefstijl binnen je bedrijf te stimuleren. Je kunt bijvoorbeeld werknemers die nooit of bijna nooit verzuim­en een beloning geven. Dat is een slimme manier om verzuim te verlagen.
 8. Werk aan werkplezier

  Een van de beste manieren om verzuim te beperken is het vergroten van werkplezier. Als iemand met plezier naar het werk gaat is dat goed voor zijn gezondheid en zal hij zich niet zomaar ziek melden. Maak het werk dus leuk en uitdagend.Verzuimbeleid voorbeeld

Voorbeeld onderdelen verzuim­beleid

Een verzuim­beleid maak je altijd op maat en is niet standaard per bedrijf te gebruiken. Onderdelen die je kan opnemen in een verzuim­beleid zijn:

 • Uitgangspunten en doelen van het verzuim­beleid.
 • Preventief beleid: verzuim signaleren, maatregelen om verzuim te voorkomen, richtlijnen voor een (verzuim)gesprek, etc.
 • Begeleiding van de zieke werknemer: beschrijf hier het proces van de verzuim­begeleiding. Wie heeft welke rol? Bijvoorbeeld: jij, de arbodienst of de bedrijfsarts. Wat zijn de wettelijke regels rondom privacy en externe begeleiding?
 • Verzuim­beleid: beschrijf hier de gevolgen van (langdurig) ziekte­verzuim, de procedures, plan van aanpak met een einddoel, wanneer er een arbeidsdeskundig onderzoek wordt gehouden, re-integratieverplichtingen, WIA-procedure, etc.
 • Evaluatie van het ziekte­verzuim en registratie: hoeveel verzuim is er in jouw bedrijf? Welke soorten ziekte­verzuim? Wat is de verzuim­duur en verzuim­frequentie?
 • Contact en communicatie: evaluatiegesprekken, hoe heb je contact met de zieke werknemer, wanneer voer je preventieve gesprekken?
 • Eventuele bijlagen zoals het verzuim­protocol, praktische gegevens, etc.

Voorbeeld verzuim­beleid

Hoe ziet een verzuim­beleid er precies uit? Bekijk een voorbeeld verzuim beleid van Stichting Aquila (pdf). Denk goed na over een correcte toepassing voor jouw bedrijf. Doe dit eventueel in overleg met je Arbodienst. 

Neem elk jaar je verzuim­beleid door en update de gegevens. Zorg dat het document beschikbaar is voor je personeel.

Minder zieke werknemers? Gebruik de Checklist verzuim voorkomen!

Verschil verzuim­beleid en verzuim­protocol

De termen 'verzuim­beleid' en 'verzuim­protocol' worden nog wel eens door elkaar gehaald. In een protocol leg je de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen je zieke werknemer, je bedrijf en de arbodienst. Wat gebeurt er precies zodra een werknemer ziek wordt en daardoor niet kan werken? In een protocol staan dan de stappen op een rij: van ziekmelding tot betermelding. 

Wil je een verzuim­protocol maken? Gebruik dan dit handige voorbeeld verzuim­protocol.

Het verzuim­protocol is een onderdeel van je verzuim­beleid. Het beleid beschrijft hoe jouw bedrijf omgaat met ziekte­verzuim.

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Vragen over ziekte­verzuim­beleid:

 • Waarom stel je een verzuim­beleid op?

  Met een goede verzuim­begeleiding en re-integratie van zieke werknemers, het volgen van de Wet verbetering poortwachter en andere wettelijke richtlijnen kun je met een goed beleid het verzuim beperken en zoveel mogelijk voorkomen. De veiligheid en gezondheid van je werknemers waarborgen is een belangrijk onderdeel van het verzuim­beleid.

 • Is een verzuim­beleid verplicht?

  Ja, als werkgever moet je de Arbowet toepassen en ben je verplicht een goed arbobeleid te voeren. Je moet als werkgever je personeel beschermen en zorgen voor een veilige werkplek voor je werknemers. Dit is een onderdeel van het verzuim­beleid.

 • Hoe pas je goed werkgeverschap toe tijdens ziekte­verzuim en re-integratie?

  Zorg dat je goed omgaat met je belangrijkste kapitaal, je personeel. Blijf met je (zieke) personeel in gesprek en zorg dat je snel kunt inspelen op iemands behoefte. Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer. Schakel daarom op tijd experts in als dit bijdraagt aan een soepel verzuim­proces. Denk aan de bedrijfsarts, arbodienst, arbeidsdeskundige etc.

Meest gelezen

Hitteplan voor je personeel maken

In Nederland hebben we een Nationaal Hitteplan, maar als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van je personeel. Maak dus een eigen hitteplan dat voldoet aan de regels. Zo pak je het aan.

Thuiswerken, wat zegt de Arbowet?

Door de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Wat betekent dat voor jou als werkgever? Waar moet je volgens de Arbowet op letten? En hoe kun je ergonomische en psychische klachten bij jouw personeel voorkomen? Tips van twee experts.

Whitepapers en online tests