Ben jij klaar voor horeca­personeel?

Personeel checklist wat te doen

Test jezelf en je weet het binnen enkele minuten.

Overwerk horeca overuren wet cao regels
Overwerk horeca overuren wet cao regels

Overwerk in de horeca, wat zijn de regels?

Overwerk in de horeca komt vaak voor. Maar wat zijn eigenlijk de regels? Is overwerk verplicht? En hoe zit het met overwerktoeslag? Dit zegt de cao en de wet.

De definitie van overwerk volgens de horeca-cao is: 'De uren waarmee de normale arbeidstijd of een langere afgesproken werktijd wordt overschreden.'

Het gaat dus om ongeplande extra werkuren. Als je een werknemer bijvoorbeeld inroostert voor 6 werkuren en hij maakt er door drukte uiteindelijk 8, dan heeft hij 2 uren overgewerkt.

Overwerk, wat zegt de horeca-cao?

De horeca-cao bevat enkele regels voor overwerk. In de basis wordt uitgegaan van de Arbeidstijdenwet (zie hieronder). Je mag een werknemer vragen om over te werken, zolang dit in lijn is met de volgende regels:

Pieken en dalen

In de horeca-cao staat dat je een werknemer meer of minder dan 38 uren per week mag laten werken. Zo kun je pieken en dalen opvangen. Maar over een heel jaar mag een werknemer niet meer dan de wettelijke 1.976 uur werken. Dat is gemiddeld 38 uur per week.

Is overwerken verplicht?

Werknemers mogen overwerk weigeren dat in strijd is met de Arbeidstijdenwet. Als een werknemer herhaaldelijk gevraagd wordt om overuren te maken, mag hij dit weigeren. Een invalkracht mag ook een oproep weigeren als hij al ander werk heeft ingepland of een les of examen heeft. 

Wat kost horecapersoneel?

Wat kost horeca­personeel?

Lees het gratis whitepaper met daarin de personeels­kosten op een rij voor horeca en tips om slim te besparen.

Overwerkcompensatie

In de horeca is geen sprake van overwerktoeslag. Als je een werknemer vraagt om over te werken, moet je hem daarvoor wel compenseren. Je hebt daarbij de keuze uit twee opties:

 1. Tijd voor tijd
  Voor elk overwerkuur geef je een uur doorbetaalde vrije tijd. Deze vrije tijd moet binnen zes maanden* worden benut door je werknemer.
 2. Uren uitbetalen
  Als je werknemer liever geld ontvangt voor de overgewerkte uren, dan kun je hem die uitbetalen. Het gaat dan om een volledig uurloon (100%), uit te betalen bij zijn eerstvolgende salaris. 

* Als tijd voor tijd binnen zes maanden na het overwerk niet mogelijk is, moet je in plaats daarvan 100% van het uurloon betalen voor elk overwerkuur.

In de horeca-cao (pdf) vind je een handige tabel met daarin de regels voor werktijden per leeftijdscategorie. Zie bijlage 1 vanaf bladzijde 64.

Overwerk, wat zegt de wet?

In de Arbeidstijdenwet staan de belangrijkste regels voor werk- en rusttijden. Ook als je een werknemer een enkele keer vraagt om overuren te maken, moet je wel blijven voldoen aan deze wet. Wat staat erin?

Een werknemer mag: Overwerk horeca regels 2024

 • Maximaal 12 uur achter elkaar werken.
 • Maximaal 60 uur per week werken.
 • Gemiddeld maximaal 48 uur per week werken over een periode van 16 aaneengesloten weken.

Rusttijd

Een werknemer heeft recht op:

 • Minimaal 11 uur rust na afloop van een werkdag.
  • Eén keer in de week in te korten tot 8 uur als daar een goede reden voor is.
 • Minimaal 36 uur rust na een werkweek.
  • Ook hier mag je sporadisch van afwijken, als dat nodig is. In dat geval heeft een werknemer alsnog recht op:
 • Minimaal 72 uur (3 dagen) onafgebroken rust in een periode van 14 dagen.

Pauzes

Op een werkdag van meer dan 5,5 uur heeft je werknemer recht op:

 • Twee pauzes van minimaal 15 minuten of één pauze van 30 minuten.
 • Extra pauzetijd van minimaal 15 minuten als hij meer dan 10 uur werkt op een dag.

Voor nachtdiensten gelden strengere regels. Ook voor zwangere vrouwen en jongeren gelden aangepaste regels. Hierover lees je meer in ons artikel over de belangrijkste regels voor werktijden.

Aangepaste regels overwerken in de horeca

In het Arbeidstijdenbesluit staan enkele regels die afwijken van de algemene regels in de Arbeidstijdenwet. Zo mogen werknemers in de horeca vaker ’s nachts werken, namelijk 20 nachtdiensten per 4 weken.

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vind je meer informatie en brochures over de werktijden voor horecabedrijven.

Overwerk in de horeca, houd je aan de regels

In de horeca komt onderbetaling en uitbuiting veel voor. Voorkom boetes en laat zien dat je een goede werkgever bent door je aan de wetten en regels rond overwerk te houden. Daarmee bouw je aan een mooie toekomst van je horecabedrijf.

Lees meer hierover in het artikel Wat is goed werkgeverschap in de horeca?

Groeien in de horeca

Groeien met jouw horecazaak?

Brand in de keuken of een chef-kok die zich snijdt? Zorg dat je een stabiel horecabedrijf neerzet, je risico's verkleint en klaar bent voor groei.

Meer vragen over overwerk in de horeca

 • Wanneer is overwerken verplicht?

  Je mag als werkgever verwachten dat je werknemer af en toe overwerkt als dat nodig is. Het is belangrijk dit altijd in goed overleg te doen. Houd je daarbij in ieder geval aan de regels in de horeca-cao en de Arbeidstijdenwet. Je mag een werknemer bijvoorbeeld niet vragen structureel over te werken.

 • Wat zijn de regels voor overwerk in de horeca in 2024?

  De regels voor overwerk in de horeca zijn vastgelegd in de horeca-cao. Je mag een werknemer meer dan 38 uren per week laten werken. Zo kun je pieken en dalen opvangen. Maar over een heel jaar mag een werknemer niet meer dan de wettelijke 1.976 uur werken. Dat is gemiddeld 38 uur per week. Lees meer over overwerk in de horeca.

 • Wanneer is er sprake van rechtsvermoeden arbeidsduur?

  Als je een werknemer regelmatig laat overwerken kan er sprake zijn van een rechtsvermoeden van de arbeidsduur of arbeidsomvang. Als het aantal uren van je werknemer in de afgelopen drie maanden elke maand hoger was dan zijn contracturen, heeft hij recht op aanpassing van zijn arbeidscontract. Behalve als je kunt bewijzen dat het overwerk tijdelijk is.

 • Welke oplossingen zijn er voor je personeels­tekort?

  Kom je structureel werknemers tekort? En lukt het niet om nieuwe mensen te vinden? Bekijk dan deze mogelijke oplossingen voor personeels­tekort in de horeca. Wie weet zit er voor jouw bedrijf wel een gouden idee tussen.

Meest gelezen

Hitteplan voor je personeel maken

In Nederland hebben we een Nationaal Hitteplan, maar als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van je personeel. Maak dus een eigen hitteplan dat voldoet aan de regels. Zo pak je het aan.

Thuiswerken, wat zegt de Arbowet?

Door de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Wat betekent dat voor jou als werkgever? Waar moet je volgens de Arbowet op letten? En hoe kun je ergonomische en psychische klachten bij jouw personeel voorkomen? Tips van twee experts.

7 bouwstenen van goed arbobeleid

Je werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. De Arbowet schrijft dit voor aan iedere ondernemer met personeel. Dat betekent dat je moet zorgen voor goed arbobeleid. Wat zijn de belangrijkste bouwstenen?

Whitepapers en online tests