Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

WW-premie betalen
WW-premie betalen

WW-premie, hoe werkt het nu?

Voor iedere werknemer betaal je maandelijks WW-premie. Wat is WW-premie? Wat zijn de veranderingen door de WAB? En hoe bereken je de WW-premie? Een handig overzicht.

WW-premie, wat is dat?

De WW-premie maakt deel uit van de zogeheten Werknemers­verzekeringen. Dit zijn verplichte verzekeringen waarvoor je als werkgever moet betalen voor iedere werknemer die bij jou in loondienst werkt. Ze beschermen je werknemers tegen inkomensverlies, bijvoorbeeld bij ziekte of werkloosheid.

Werkloosheidswet

WW staat voor Werkloosheidswet. Dankzij de WW-premies die jij voor een werknemer betaalt, kan hij een WW-uitkering krijgen wanneer hij geheel of gedeeltelijk werkloos wordt. Deze tijdelijke uitkering helpt hem om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen.

Tot 2009 was het zo dat de werkgever en de werknemer beiden een deel van de WW-premie betaalden. Tegenwoordig moet jij die kosten alleen opbrengen. De premie bedraagt een bepaald percentage van het loon dat een werknemer verdient.

Je moet de WW-premie afdragen aan de Belastingdienst via de periodieke aangifte loonheffingen.

WW of AWF premie?

De WW-premie die je betaalt heet officieel Awf-premie. Awf staat voor Algemeen Werkloosheidsfonds. Dat is het fonds dat gekoppeld is aan de Werkloosheidswet (WW).

WW-premie, wat is er veranderd door de WAB?

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor de berekening van de WW-premie.

Met de WAB wil de overheid werkgevers stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden. Daarom hangt de hoogte van de premie nu af van het type arbeidscontract van je werknemer.

Je betaalt een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De minister van SZW stelt de premiepercentages jaarlijks vast.

WW-premie 2023

In 2023 zijn de WW percentages:

 • Lage WW-premie: 2,64%  
 • Hoge WW-premie: 7,64%

Het verschil tussen de hoge en de lage premie is dus 5 procentpunt.

Met andere woorden: voor een werknemer in vaste dienst met een maandloon van 2.000 euro betaal je 52,80 euro WW-premie per loontijdvak. Heeft diezelfde werknemer een tijdelijk contract, dan betaal je 152,80 euro premie. Een verschil van maar liefst 100 euro! 

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Lage WW-premie

Er zijn vier concrete situaties waarin je als werkgever altijd een lage premie betaalt voor een werknemer:

 1. Je werknemer heeft een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Het contract moet schriftelijk zijn vastgelegd en een vaste arbeidsomvang hebben. Het mag dus niet gaan om een oproepcontract.

 2. Je werknemer is jonger dan 21 jaar en krijgt niet meer dan 52 uur per kalendermaand (of 48 uur per vier weken) betaald.
 3. Je werknemer is een leerling die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. Je moet dan wel een schriftelijke overeenkomst hebben met de BBL-leerling, voorzien van een dagtekening.
 4. Je betaalt je werknemer een uitkering werknemers­verzekeringen als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Voor deze uitkering aan je werknemer geldt de lage WW-premie.

Hoge WW-premie

Voor alle soorten arbeidscontracten anders dan het dienstverband voor onbepaalde tijd moet je voor je werknemers de hoge premie afdragen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • tijdelijke contracten
 • oproepcontracten (bv. nulurencontracten en min-maxcontracten)
 • fictieve dienstbetrekkingen
 • arbeids­overeenkomsten zonder schriftelijk contract
 • uitzendcontracten met uitzendbeding

WW-premie, belangrijke aandachtspunten

Door de invoering van slechts twee premiepercentages lijkt het WW-premiestelsel onder de WAB een stuk eenvoudiger. Maar pas op! Er zijn een paar valkuilen.

Herziening van de lage WW-premie

Er zijn twee situaties waarin je als werkgever verplicht bent een lage premie te herzien en alsnog een hoge premie moet betalen.

 1. Je ontslaat een nieuw aangenomen werknemer binnen twee maanden, of de werknemer neemt binnen twee maanden zelf ontslag.
 2. Een werknemer werkt in een jaar meer dan 30 procent extra bovenop de uren die in zijn contract zijn afgesproken.

In bovenstaande gevallen betaal je alsnog de hoge premie, met terugwerkende kracht. Je moet dit zelf aangeven in je loonaangifte voor de Belastingdienst. Dit doe je via een zogeheten ‘correctiebericht’.

Wijziging van lage naar hoge WW-premie

Het kan voorkomen dat je een vast arbeidscontract van een werknemer omzet in bijvoorbeeld een oproepcontract. Je gaat dan de hoge premie betalen in plaats van de lage.

Als de contractomzetting plaatsvindt gedurende een loonaangiftetijdvak (bv. halverwege de maand), dan gaat de hoge WW-premie pas in op de eerste dag van het volgende aangiftetijdvak. Dit geldt ook als een werknemer zonder vast contract gedurende een aangiftetijdvak de leeftijd van 21 jaar bereikt.

Twee dienstverbanden: flexibel en vast

Soms heeft een werknemer twee verschillende arbeidscontracten. Bijvoorbeeld een vast contract voor 20 uur per week en daarnaast een oproepcontract met een wisselend aantal uren. In dat geval draag je voor het vaste contract de lage premie af en voor het oproepcontract de hoge WW-premie.

Wijziging loonaangifte

Door de invoering van de WAB is ook de wijze van aangifte van loonheffingen voor werkgevers op 1 januari 2020 op een aantal punten gewijzigd. Meer informatie over de loonaangifte vind je op de website van de Belastingdienst.

WW-premie berekenen WW-premie uitrekenen hoog of laag

Als je eenmaal weet of je werknemer onder het hoge of het lage percentage valt, kun je de premie eenvoudig berekenen. Je neemt het bruto maandloon van je werknemer als basis.

 • Bruto maandloon X percentage = WW-premie.

Lage WW-premie berekenen

Stel dat je werknemer een bruto maandloon heeft van 3000 euro. Hij heeft een vast contract. Je mag dan het lage percentage van 2,64 procent toepassen. Je berekent de WW-premie als volgt:

 • 3.000 euro X 0,0264 = 79,20 euro.

Hoge WW-premie berekenen

Stel dat je werknemer een nulurencontract heeft. Je moet dan het hoge percentage van 7,64 procent toepassen. Hij heeft in een maand 2100 euro aan brutoloon verdiend. Je berekent de premie als volgt:

 • 2.100 euro X 0,0764 = 160,44 euro.

Voorbeelden WW-premie berekenen

De berekening van de WW-premie of Awf-premie kan afhankelijk zijn van allerlei factoren. In het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst vind je een aantal berekeningen voor verschillende situaties.

WW-premie aanpassen bij overwerk

Als je een werknemer hebt met een vast contract voor minder dan 35 uur, betaal je normaal gesproken de lage ww-premie. Maar als jouw werknemer in een kalenderjaar meer dan 30 procent heeft overgewerkt en je hebt die uren ook uitbetaald, dan moet je de lage ww-premie herzien.

Met terugwerkende kracht kijkt de Belastingdienst of er sprake is van overwerk over het betreffende kalenderjaar. Als dat meer dan 30 procent is, zul je alsnog de hoge ww-premie moeten betalen.

Lees meer over de regels voor overwerk.

Vragen over premies loonbelasting

 • Wat is loonheffing?

  Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die van het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.

 • Welke loonheffingen zijn er?

  Er zijn een aantal loonheffingen waar je rekening mee moet houden. Namelijk: Loonbelasting en premie volks­verzekeringen, premies werknemers­verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet.

 • Hoeveel WW-premie moet je betalen?

  Je betaalt een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor bijna alle werknemers met een flexibel contract. De premiepercentages worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

 • Wie betaalt de loonbelasting?

  Jij als werkgever betaalt de loonbelasting van je personeel aan de Belastingdienst. De loonbelasting en premies gaan deels af van het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor een deel van de loonbelasting.

 • Hoe kun je besparen op loonbelasting?

  Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je minder loonbelasting betaalt. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen (LKV) voor ondernemers met personeel.

 • Wat zijn de kosten van personeel?

  Goed personeel is heel kostbaar voor jou als ondernemer. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Maar wat kost dat? Bekijk een overzicht van de kosten van personeel.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

10 vragen over de werkkostenregeling

Wat is de werkkostenregeling? Hoe groot is de vrije ruimte? Waar moet ik op letten? Tien vragen en antwoorden over de werkkostenregeling (WKR) in 2024, een belangrijke fiscale regeling voor ondernemers met personeel.

Telefoon van de zaak voor werknemers, hoe zit dat?

Een telefoon van de zaak is voor sommige werknemers gewoon noodzaak. Gelukkig heeft de Belastingdienst dit ook ingezien. Dankzij de werkkostenregeling zijn de fiscale regels voor het gebruik van mobiele telefoons eenvoudiger geworden. Dit zijn de regels voor werkgevers in 2023 en 2024.

5 vragen van werkgevers over de leaseauto

Een auto van de zaak is voor sommige werknemers noodzakelijk, maar het kan ook een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zijn. Lees het antwoord op vijf vragen van werkgevers over de leaseauto.

Whitepapers en online tests