Advies over personeels­risico's nodig?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies en ontvang een offerte. 

Loonheffingen en loonbelasting
Loonheffingen en loonbelasting

Wat je moet weten over loonheffingen

32961 Iedere werkgever moet loonheffingen inhouden op het loon van werknemers. Maar wat zijn loonheffingen precies? En hoe bereken je ze?

Welke loonheffingen zijn er?

Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Als werkgever ben je namelijk inhoudingsplichtige. Dat betekent dat je loonbelasting en premies moet innen bij je werknemers en die vervolgens moet betalen aan de Belastingdienst.

De loonheffingen zijn:

 1. loonbelasting en premie volks­verzekeringen
 2. premies werknemers­verzekeringen
 3. inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet

Loonheffing zelf berekenen

Het is niet eenvoudig om de loonheffingen zelf te berekenen. Veel bedrijven laten dit dan ook over aan een administratiekantoor of ze gebruiken salarissoftware om dit automatisch te berekenen.

Toch is het nuttig om te weten welke loonheffingen er zijn en op basis van welk bedrag (grondslag) ze worden berekend.

Grondslag voor alle loonheffingen

Alle loonheffingen zijn gebaseerd op één grondslag. De grondslag bereken je als volgt:

               loon in geld (oftewel brutoloon)
+ loon in natura, zoals een cadeau of bijtelling auto van de zaak
+ fooien en uitkeringen uit een fonds, zoals uit een personeels­fonds
- aftrekposten voor alle loonheffingen, zoals het werknemersdeel van een pensioenpremie en de inleg van de werknemer in een levensloopregeling
= grondslag

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Hieronder vind je een omschrijving van de verschillende loonheffingen, zoals deze voor veel werknemers gelden:

1. Loonbelasting en premie volks­verzekeringen (AOW, Anw, Wlz, AKW)

De loonbelasting en premie volks­verzekeringen worden samen aangeduid als de loonheffing. De loonheffing werkt op basis van het schijventarief loonbelasting/premie volks­verzekeringen. Bekijk de actuele tarieven.

Loonheffingskorting

Als de werknemer daarom vraagt, houd je rekening met een loonheffingskorting. Dat wil zeggen dat het brutoloon minder zwaar wordt belast voor de loonbelasting en premie volks­verzekeringen.

Iedere werknemer mag de loonheffingskorting toepassen op zijn voornaamste inkomstenbron. Omdat in de praktijk de meeste werknemers slechts één werkgever hebben, zullen ze jou vragen de loonheffingskorting toe te passen op hun salaris.

Laat zien dat je een goede werkgever bent. Geef je (nieuwe) werknemer een formulier loonheffingskorting.

2. Premies werknemers­verzekeringen (ZW, WW, WAO/WIA)

De werknemers­verzekeringen verzekeren werknemers tegen inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. De premies van deze verzekeringen betaal jij als werkgever. Het gaat om de volgende werknemers­verzekeringen:

Als werkgever betaal je daarvoor de volgende premies:

 • WW-premie
 • sectorpremie
 • Ufo-premie
 • basispremie WAO/IVA/WGA
 • gedifferentieerde premie Whk

Je leest meer over de berekening van deze premies in het meest recente Handboek loonheffingen op de website van de Belastingdienst.

Premiekorting

Voor bepaalde werknemers kun je een premiekorting of premievrijstelling krijgen. Daarmee kun je flink wat geld besparen.

3. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet

Iedereen die in Nederland verzekerd is voor de Wet langdurige zorg (Wlz), moet op basis van de Zorg­verzekeringswet (Zvw) een basis­verzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar.

Daarnaast draag je als werkgever een werkgeversheffing of bijdrage Zvw af.

Lees meer over de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet.

Loonkostenvoordelen

Bij bepaalde groepen werknemers of kosten die je maakt, hoef je minder loonbelasting en premies af te dragen. Deze afdrachtverminderingen of loonkostenvoordelen moeten de werkgelegenheid stimuleren en onderzoek bevorderen.

Lees meer over loonkostenvoordelen (LKV).

Vragen over loonbelasting

 • Wat is loonheffing?Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die van het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.
 • Welke loonheffingen zijn er?Er zijn een aantal loonheffingen waar je rekening mee moet houden. Namelijk: Loonbelasting en premie volks­verzekeringen, premies werknemers­verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet.
 • Hoe bereken je de grondslag voor loonheffingen?De grondslag voor loonheffingen bereken je door een optelsom van het brutoloon en het loon in natura (bijv. auto van de zaak). Je hebt ook enkele aftrekposten voor de loonheffingen (bijv. het werknemersdeel van de pensioenpremie en de inleg voor een levensloopregeling).
 • Wie betaalt de loonbelasting?Jij als werkgever betaalt de loonbelasting van je personeel aan de Belastingdienst. De loonbelasting en premies gaan af van het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor de loonbelasting.
 • Hoe kun je besparen op loonbelasting?Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je minder loonbelasting betaalt. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen voor ondernemers met personeel.
 • Wat zijn de kosten van personeel?Goed personeel is heel kostbaar voor jou als ondernemer. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Maar wat kost dat? Bekijk een overzicht van de kosten van personeel.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

WW-premie, hoe werkt het nu?

14065 Voor iedere werknemer betaal je maandelijks WW-premie. Wat is WW-premie? Wat zijn de veranderingen door de WAB? En hoe bereken je de WW-premie? Een handig overzicht.

Whitepapers en online tests