Loonheffingen en loonbelasting, wat en hoe
Loonheffingen en loonbelasting, wat en hoe

Wat je moet weten over loonheffingen

Iedere werkgever moet loonheffingen inhouden op het loon van werknemers. Maar wat zijn loonheffingen precies? En hoe bereken je ze?

Welke loonheffingen zijn er?

Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Als werkgever ben je namelijk inhoudingsplichtige. Dat betekent dat je loonbelasting en premies moet innen bij je werknemers en die vervolgens moet betalen aan de Belastingdienst.

De loonheffingen zijn:

  1. loonbelasting en premie volks­verzekeringen
  2. premies werknemers­verzekeringen
  3. inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet

Het is niet eenvoudig om de loonheffingen zelf te berekenen. Veel bedrijven laten dit dan ook over aan een administratiekantoor of ze gebruiken salarissoftware om dit automatisch te berekenen.

Toch is het nuttig om te weten welke loonheffingen er zijn en op basis van welk bedrag (grondslag) ze worden berekend.

Grondslag voor alle loonheffingen

Alle loonheffingen zijn gebaseerd op één grondslag. De grondslag bereken je als volgt:

               loon in geld (oftewel brutoloon)
+ loon in natura, zoals een cadeau of bijtelling auto van de zaak
+ fooien en uitkeringen uit een fonds, zoals uit een personeels­fonds
- aftrekposten voor alle loonheffingen, zoals het werknemersdeel van een pensioenpremie en de inleg van de werknemer in een levensloopregeling
= grondslag

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Hieronder vind je een omschrijving van de verschillende loonheffingen, zoals deze voor veel werknemers gelden:

1. Loonbelasting en premie volks­verzekeringen (AOW, Anw, Wlz, AKW)

De loonbelasting en premie volks­verzekeringen worden samen aangeduid als de loonheffing. De loonheffing werkt op basis van het schijventarief loonbelasting/premie volks­verzekeringen. Bekijk de actuele tarieven.

Loonheffingskorting

Als de werknemer daarom vraagt, houd je rekening met een loonheffingskorting. Dat wil zeggen dat het brutoloon minder zwaar wordt belast voor de loonbelasting en premie volks­verzekeringen.

Iedere werknemer mag de loonheffingskorting toepassen op zijn voornaamste inkomstenbron. Omdat in de praktijk de meeste werknemers slechts één werkgever hebben, zullen ze jou vragen de loonheffingskorting toe te passen op hun salaris.

Laat zien dat je een goede werkgever bent. Geef je (nieuwe) werknemer een formulier loonheffingskorting.

2. Premies werknemers­verzekeringen (ZW, WW, WAO/WIA)

De werknemers­verzekeringen verzekeren werknemers tegen inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. De premies van deze verzekeringen betaal jij als werkgever. Het gaat om de volgende werknemers­verzekeringen:

Als werkgever betaal je daarvoor de volgende premies:

  • WW-premie
  • sectorpremie
  • Ufo-premie
  • basispremie WAO/IVA/WGA
  • gedifferentieerde premie Whk

Je leest meer over de berekening van deze premies in het meest recente Handboek loonheffingen op de website van de Belastingdienst.

Voor bepaalde werknemers kun je een premiekorting of premievrijstelling krijgen. Daarmee kun je flink wat geld besparen.

3. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet

Iedereen die in Nederland verzekerd is voor de Wet langdurige zorg (Wlz), moet op basis van de Zorg­verzekeringswet (Zvw) een basis­verzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar.

Daarnaast draag je als werkgever een werkgeversheffing of bijdrage Zvw af.

Lees meer over de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet.

Afdrachtverminderingen

Bij bepaalde groepen werknemers of kosten die je maakt, hoef je minder loonbelasting en premies af te dragen. Deze afdrachtverminderingen moeten de werkgelegenheid stimuleren en onderzoek bevorderen.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Ondernemer worden

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Bron: Belastingdienst

Meest gelezen

WW-premie, hoe werkt het nu?

Voor iedere werknemer betaal je maandelijks WW-premie. Wat is WW-premie? Wat zijn de veranderingen door de WAB? En hoe bereken je de WW-premie?

Whitepapers en online tests