Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Subsidies voor ondernemers met personeel MKB werknemers
Subsidies voor ondernemers met personeel MKB werknemers

Overzicht van subsidies voor personeel

43009 Welke subsidies zijn er voor ondernemers met personeel? Wat zijn de voorwaarden? En wat levert het op? Een overzicht met subsidies voor werkgevers.

Veel personeels­subsidies zijn gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen en personen met een arbeidsbeperking. De overheid wil met subsidies voor personeel zorgen dat zij makkelijker aan de slag kunnen bij bedrijven.

5 subsidies voor personeel aannemen

Er zijn verschillende subsidies voor personeel in 2023. Om die voordelen te benutten, is een goede voorbereiding nodig. Bij het aannemen van personeel kom je mogelijk in aanmerking voor de volgende vijf vormen van subsidie.

1. Loonkostenvoordelen (LKV)

Als werkgever kun je bij het aannemen van werknemers uit bepaalde doelgroepen een financieel voordeel krijgen. Er zijn drie soorten loonkostenvoordelen in verband met nieuwe werknemers:

 • Oudere werknemer

  Als je iemand aanneemt die ouder is dan 56 jaar en een uitkering heeft, kun jij een vergoeding krijgen van 3,05 euro per verloond uur, tot maximaal 6.000 euro per jaar, voor maximaal 3 jaar.
 • Arbeidsgehandicapte werknemer

  Als je iemand aanneemt met een arbeidsbeperking, kun jij een vergoeding krijgen van 3,05 euro per verloond uur, tot maximaal 6.000 euro per jaar, voor maximaal 3 jaar.
 • Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

  Als je iemand aanneemt met een scholingsbelemmering of iemand die in het doelgroepregister banenafspraak van het UWV staat, kun jij een vergoeding krijgen van 1,01 euro per verloond uur, tot maximaal 2.000 euro per jaar voor maximaal 3 jaar.

Wil je meer weten over het toepassen en aanvragen van de loonkostenvoordelen? Lees dan het artikel Loonkostenvoordelen (LKV), wat en hoe?

Aanpassingen LKV

Het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers houdt op per 2026. Wel komt er een verbetering van het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemers.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

2. Loonkostensubsidie

In sommige gevallen kun je loonsubsidie krijgen van de gemeente. Dit is het geval als je een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Ook voor mensen die beschut werk doen kun je loonkostensubsidie krijgen.

Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemer met voltijdse arbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Je moet de werknemer wel zijn volledig loon betalen, volgens de voor hem geldende cao of het wettelijk minimumloon. 

Hoeveel loonkostensubsidie?

Voor de loonkostensubsidie wordt gekeken naar wat je werknemer precies doet en hoeveel dat waard is voor je bedrijf. Je krijgt dan het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het minimumloon.

De loonkostensubsidie is maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon. Je ontvangt daarnaast een extra vergoeding voor je werkgeverslasten. Het eventuele verschil tussen het minimumloon en het cao-loon is voor je eigen rekening.

Je kunt loonkostensubsidie aanvragen via het werkgeversservicepunt in jouw regio.

3. Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Met het lage-inkomensvoordeel (LIV) kun jij een vergoeding krijgen als je iemand in dienst neemt met een laag inkomen. Je komt in aanmerking voor LIV als een werknemer het minimumloon verdient of net iets meer (tot 25% boven het minimumloon).

Daarnaast moet je werknemer minimaal 1.248 verloonde uren in het jaar hebben en hij mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben.

Hoogte LIV

De hoogte van het LIV kan oplopen tot maximaal 1.520 euro per werknemer, per jaar. Hoeveel voordeel je precies krijgt, hangt af van het aantal werkuren van je werknemer en het gemiddelde uurloon van je werknemer.

Je krijgt LIV pas uitbetaald in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend. De uurlonen en bedragen kunnen ieder jaar worden aangepast. 

LIV 2023

Als het gemiddelde uurloon van je werknemer in 2023 tussen de 12,04 en 15,06 euro ligt, kun je 0,63 euro per verloond uur aan LIV krijgen. Voor 2023 kun je maximaal 1.242 euro aan LIV per werknemer krijgen.

LIV 2022

Het bedrag voor 2022 is met terugwerkende kracht verhoogd. Dit is een compensatie door de bijzondere verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023.

Daarom kun je per werknemer 0,78 euro per verloond uur krijgen en maximaal 1.520 euro. Het gaat om werknemers die in 2022 gemiddeld tussen de 10,73 en 13,43 euro per uur verdienden.

Wil je meer weten over het lage-inkomensvoordeel? Lees dan het artikel Lage-inkomensvoordeel (LIV), hoe werkt het?

Jeugd-LIV

Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar kun je aanspraak maken op het jeugd-LIV. Hiervoor gelden andere bedragen per leeftijdsgroep.

Vanaf 2025 gaat het kabinet het Lage-inkomensvoordeel (LIV) volledig afschaffen. Het jeugd-LIV wordt al per 1 januari 2024 afgeschaft.

4. Proefplaatsing

Wil je een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte wel aannemen, maar eerst kijken of hij geschikt is voor een functie? Dan is proefplaatsing een mogelijkheid.

Contract aanbieden

Tijdens een periode van twee maanden (te verlengen tot zes maanden als dit nodig is) hoef je geen loon te betalen aan de werknemer. In die periode loopt de uitkering van de werknemer gewoon door.

De proefplaatsing is niet vrijblijvend, want je moet wel beloven dat je hierna een arbeidscontract van minimaal zes maanden aanbiedt.

Lees meer over de proefplaatsing van een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte op de website van het UWV.

5. Loondispensatie Wajong

Wajongers zijn jongeren die door een ziekte of handicap moeilijk of niet kunnen werken. Zij krijgen tot hun AOW-leeftijd een Wajong-uitkering.

Wanneer je een Wajonger aanneemt, betaal je dankzij loondispensatie slechts een deel van het salaris van deze jonggehandicapte.

Hoeveel loondispensatie Wajong?

De hoogte van de loondispensatie Wajong wordt bepaald door een arbeidsdeskundige. Het UWV neemt de rest van het loon voor zijn rekening. De loondispensatie kan een halfjaar tot maximaal vijf jaar duren.

Lees meer over loondispensatie bij Wajongers op de website van het UWV.

De premievrijstelling marginale arbeid is gestopt sinds 2018.

Subsidies bij aangepast werk

Subsidies personeel 2023

Ook voor je huidige personeel kun je mogelijk een subsidie krijgen. Bijvoorbeeld de volgende twee subsidies voor het behouden van personeel.

6. Subsidie aanpassing werkplek

Bij een zieke of gehandicapte werknemer moet je soms de werkplek (laten) aanpassen om hem in dienst te nemen of te houden. Denk aan een traplift, aangepast toilet of een speciaal ingerichte werkplek. In dat geval kom je als werkgever in aanmerking voor een vergoeding.

Als de werknemer de voorzieningen kan meenemen naar een andere werkgever, dan ontvangt hij zelf de subsidie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een aangepaste bureaustoel.

Lees meer over de subsidie voor aanpassingen op de werkplek op Ondernemersplein.

Het is slim om eerst een werkplekonderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand daarvan kun je bepalen welke aanpassingen nodig zijn.

7. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Als een werknemer een arbeidsbeperking oploopt terwijl hij bij jou in dienst is, kun je mogelijk het vierde loonkostenvoordeel benutten.

Je kunt maximaal 3,05 euro per verloond uur krijgen tot 6.000 euro per jaar. Deze vorm van LKV kun je slechts één jaar benutten.

Je krijgt deze subsidie als je werknemer zijn werk geheel of gedeeltelijk weer kan hervatten en/of als je hem in een andere functie herplaatst binnen je bedrijf.

Lees meer over de voorwaarden van de LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

Subsidie voor opleiding personeel

Voor de opleiding en (bij)scholing van werknemers kun je ook subsidie benutten. De belangrijkste regeling daarvoor is het STAP-budget. Via deze subsidie van de overheid kunnen je werknemers opleidingen en trainingen naar keuze volgen.

Hoeveel STAP-budget?

Het STAP-budget is maximaal 1.000 euro, inclusief btw, per werknemer. Het budget kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Als een opleiding, cursus of training meer dan 1.000 euro kost, zijn de extra kosten voor eigen rekening. Je zou als werkgever eventueel zelf het bedrag boven de 1.000 euro kunnen vergoeden voor de opleiding je werknemer.

Op de website van het UWV kun je zien of er nog budget beschikbaar is voor deze periode. Vervolgens kan je werknemer daar zelf het STAP-budget aanvragen voor de opleiding.

Je mag een werknemer niet dwingen zijn STAP-budget in te zetten voor verplichte scholing. De kosten daarvoor moet je als werkgever zelf betalen. Lees meer over de scholingsplicht.

SLIM-subsidie MKB

Je kunt als ondernemer in het MKB mogelijk ook profiteren van de SLIM-subsidie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt jaarlijks 48 miljoen euro vrij voor initiatieven van ondernemers die zich richten op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf.

Belastingvoordelen voor werkgevers

Over een aantal uitgaven die je doet vanwege je personeel hoef je geen loonbelasting te betalen. Het gaat dan om vergoedingen aan werknemers, cadeaus en investeringen in werkmiddelen. Deze kosten vallen onder de werkkostenregeling (WKR).

Vrijstellingen en vrije ruimte

Binnen de WKR heb je gerichte vrijstellingen en een vrije ruimte. Vergoedingen aan je personeel voor o.a. reiskosten, cursussen, werkkleding en computers horen bij de gerichte vrijstellingen. Hierover hoef je geen loonbelasting te betalen.

Daarnaast heb je nog een vrije ruimte. Dat is een klein percentage van het totale fiscale loon. Binnen die vrije ruimte kun je extra geschenken en vergoedingen geven aan je personeel zonder dat je er belasting over betaalt.

Pas op dat je niet buiten de vrije ruimte komt, want dat kost je veel geld. Meer over de WKR lees je in het artikel '10 vragen over de werkkostenregeling'.

Reiskostenvergoeding belastingvrij

Je mag werknemers een reiskostenvergoeding uitbetalen zonder dat je daar belasting over betaalt. Het gaat om een bedrag van 21 cent per kilometer in 2023 en vanaf 2024 is dit 22 cent per kilometer.

Thuiswerkvergoeding belastingvrij

Ook voor werknemers die thuiswerken is er nu een onbelaste vergoeding. Je mag ze 2,15 euro per dag geven in 2023. Lees meer over de thuiswerkvergoeding. Je mag de onbelaste thuiswerkvergoeding niet combineren met de reiskostenvergoeding. Per werknemer moet je een keuze maken om te profiteren van het belastingvoordeel.

Daarnaast kun je profiteren van nog meer belastingvoordelen en aftrekposten voor ondernemers met personeel.

Tijdelijke subsidies voor personeel

Naast bovenstaande subsidies zijn er soms ook fondsen en regelingen voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld om werkgevers in bepaalde branches te ondersteunen of specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.

Bekijk een overzicht van meer personeels­subsidies die nu van kracht zijn.

Corona subsidies

Er waren ook financiële steunmaatregelen voor ondernemers door de gevolgen van corona. Bijvoorbeeld het noodfonds NOW waarmee je de lonen van je werknemers kon blijven betalen. Inmiddels is NOW weer afgeschaft.

Bekijk een overzicht van corona steun door de overheid.

Subsidie berekenen

Het regelen van subsidies kan soms ingewikkeld zijn. Win daarom advies in bij ervaren ondernemers of een adviseur. Voor een eerste berekening van subsidies voor personeel is er de subsidiecalculator.

Subsidie checken

Kijk of je recht hebt op een subsidie van de overheid. Gebruik daarvoor de regelhulp financieel CV op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Betaal niet te veel premie!

Wil je zeker weten dat jouw bedrijf alle kortingen benut? Neem contact op met een expert van VCSW en bespaar op je loonkosten.

Vragen over subsidies voor personeel

 • Wat is een subsidie?Een subsidie is een financiële bijdrage van de overheid. Bijvoorbeeld een bedrag dat wordt uitgekeerd door het UWV of een korting op de belasting die je betaalt als ondernemer. Het woord subsidie wordt niet vaak meer gebruikt. De overheid spreekt liever van 'voordelen', 'kortingen', 'dispensatie' of 'vrijstellingen' waar je als ondernemer gebruik van kunt maken.
 • Welke subsidies voor personeel zijn er in 2023?Je kunt als werkgever gebruik maken van vier verschillende loonkostenvoordelen (LKV). Daarnaast kun je profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV), proefplaatsing, loondispensatie Wajong, loonkostensubsidie en een subsidie voor aanpassing van de werkplek. Verder heb je nog belastingvoordelen, zoals de werkkostenregeling (WKR). Bekijk een overzicht van subsidies voor personeel.
 • Wie betaalt de scholing van personeel?Verplichte scholing moet je als werkgever volledig vergoeden. Je mag bij ontslag de gemaakte kosten ook niet terugvragen. Verder kun je zelf afspraken maken met je werknemer over het (deels) vergoeden van opleidingskosten. Je werknemer kan voor zijn eigen kosten profiteren van het STAP-budget. Leg dit goed vast in het arbeidscontract.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

252628 In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli.

Dit zijn de kosten van personeel

179580 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Whitepapers en online tests