Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Subsidies voor ondernemers met personeel MKB werknemers
Subsidies voor ondernemers met personeel MKB werknemers

Overzicht van subsidies voor personeel

Welke subsidies zijn er voor ondernemers met personeel? Wat zijn de voorwaarden? En wat levert het op? Een overzicht met subsidies voor werkgevers.

Veel personeels­subsidies zijn gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen en personen met een arbeidsbeperking. De overheid wil met subsidies voor personeel zorgen dat zij makkelijker aan de slag kunnen bij bedrijven.

5 subsidies voor personeel aannemen

Er zijn verschillende subsidies voor personeel in 2024. Om die voordelen te benutten, is een goede voorbereiding nodig. Bij het aannemen van personeel kom je mogelijk in aanmerking voor de volgende vijf vormen van subsidie.

1. Loonkostenvoordelen (LKV)

Als werkgever kun je bij het aannemen van werknemers uit bepaalde doelgroepen een financieel voordeel krijgen. Er zijn drie soorten loonkostenvoordelen in verband met nieuwe werknemers:

 • Oudere werknemer

  Als je iemand aanneemt die ouder is dan 56 jaar en een uitkering heeft, kun jij een vergoeding krijgen van 3,05 euro per verloond uur, tot maximaal 6.000 euro per jaar, voor maximaal 3 jaar.

 • Arbeidsgehandicapte werknemer

  Als je iemand aanneemt met een arbeidsbeperking, kun jij een vergoeding krijgen van 3,05 euro per verloond uur, tot maximaal 6.000 euro per jaar, voor maximaal 3 jaar.

 • Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

  Als je iemand aanneemt met een scholingsbelemmering of iemand die in het doelgroepregister banenafspraak van het UWV staat, kun jij een vergoeding krijgen van 1,01 euro per verloond uur, tot maximaal 2.000 euro per jaar voor maximaal 3 jaar.

Wil je meer weten over het toepassen en aanvragen van de loonkostenvoordelen? Lees dan het artikel Loonkostenvoordelen (LKV), wat en hoe?

Aanpassingen LKV

Het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers wordt verlaagd in 2025 en stopt per 2026. Wel komt er een verbetering en verruiming van de twee andere loonkostenvoordelen.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

2. Loonkostensubsidie

In sommige gevallen kun je loonsubsidie krijgen van de gemeente. Dit is het geval als je een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Ook voor mensen die beschut werk doen kun je loonkostensubsidie krijgen.

Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemer met voltijdse arbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Je moet de werknemer wel zijn volledig loon betalen, volgens de voor hem geldende cao of het wettelijk minimumloon. 

Hoeveel loonkostensubsidie?

Voor de loonkostensubsidie wordt gekeken naar wat je werknemer precies doet en hoeveel dat waard is voor je bedrijf. Je krijgt dan het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het minimumloon.

De loonkostensubsidie is maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon. Je ontvangt daarnaast een extra vergoeding voor je werkgeverslasten. Het eventuele verschil tussen het minimumloon en het cao-loon is voor je eigen rekening.

Je kunt loonkostensubsidie aanvragen via het werkgeversservicepunt in jouw regio.

3. Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Met het lage-inkomensvoordeel (LIV) kun jij een vergoeding krijgen als je iemand in dienst neemt met een laag inkomen. Je komt in aanmerking voor LIV als een werknemer het minimumloon verdient of net iets meer. Daarnaast moet je werknemer minimaal 1.248 verloonde uren in het jaar hebben en hij mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben.

Hoogte LIV

De hoogte van het LIV kan oplopen tot bijna 1000 euro per werknemer, per jaar. Hoeveel voordeel je precies krijgt, hangt af van het aantal verloonde uren van je werknemer en het gemiddelde uurloon van je werknemer.

Je krijgt LIV pas uitbetaald in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend. De uurlonen en bedragen kunnen ieder jaar worden aangepast. 

LIV 2024

Sinds 1 januari 2024 is de bovengrens van het uurlooncriterium voor LIV verlaagd van 125% naar 104%. In 2024 kun je 49 cent per uur krijgen en maximaal 960 euro in totaal per werknemer. Je krijgt deze vergoeding voor werknemers die een uurloon hebben tussen de 13,27 euro en 13,80 euro.

Wil je meer weten over het lage-inkomensvoordeel? Lees dan het artikel Lage-inkomensvoordeel (LIV), hoe werkt het?

Jeugd-LIV

Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar kon je tot en met 2023 aanspraak maken op het jeugd-LIV. Hiervoor gelden andere bedragen per leeftijdsgroep. In 2024 is er geen jeugd-LIV meer.

Vanaf 2025 gaat het kabinet het Lage-inkomensvoordeel (LIV) volledig afschaffen. Het jeugd-LIV is sinds 1 januari 2024 al afgeschaft.

4. Proefplaatsing

Wil je een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte wel aannemen, maar eerst kijken of hij geschikt is voor een functie? Dan is proefplaatsing een mogelijkheid.

Contract aanbieden

Tijdens een periode van twee maanden (te verlengen tot zes maanden als dit nodig is) hoef je geen loon te betalen aan de werknemer. In die periode loopt de uitkering van de werknemer gewoon door.

De proefplaatsing is niet vrijblijvend, want je moet wel beloven dat je hierna een arbeidscontract van minimaal zes maanden aanbiedt.

Lees meer over de proefplaatsing van een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte op de website van het UWV.

5. Loondispensatie Wajong

Wajongers zijn jongeren die door een ziekte of handicap moeilijk of niet kunnen werken. Zij krijgen tot hun AOW-leeftijd een Wajong-uitkering.

Wanneer je een Wajonger aanneemt, betaal je dankzij loondispensatie slechts een deel van het salaris van deze jonggehandicapte.

Hoeveel loondispensatie Wajong?

De hoogte van de loondispensatie Wajong wordt bepaald door een arbeidsdeskundige. Het UWV neemt de rest van het loon voor zijn rekening. De loondispensatie kan een halfjaar tot maximaal vijf jaar duren.

Lees meer over loondispensatie bij Wajongers op de website van het UWV.

Subsidies bij aangepast werk

Subsidies personeel 2024

Ook voor je huidige personeel kun je mogelijk een subsidie krijgen. Bijvoorbeeld de volgende twee subsidies voor het behouden van personeel.

6. Subsidie aanpassing werkplek

Bij een zieke of gehandicapte werknemer moet je soms de werkplek (laten) aanpassen om hem in dienst te nemen of te houden. Denk aan een traplift, aangepast toilet of een speciaal ingerichte werkplek. In dat geval kom je als werkgever in aanmerking voor een vergoeding.

Als de werknemer de voorzieningen kan meenemen naar een andere werkgever, dan ontvangt hij zelf de subsidie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een aangepaste bureaustoel.

Lees meer over de subsidie voor aanpassingen op de werkplek op Ondernemersplein.

Het is slim om eerst een werkplekonderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand daarvan kun je bepalen welke aanpassingen nodig zijn.

7. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Als een werknemer een arbeidsbeperking oploopt terwijl hij bij jou in dienst is, kun je mogelijk het vierde loonkostenvoordeel benutten. Je kunt maximaal 3,05 euro per verloond uur krijgen tot 6.000 euro per jaar. Deze vorm van LKV kun je slechts één jaar benutten. Je krijgt deze subsidie als je werknemer zijn werk geheel of gedeeltelijk weer kan hervatten en/of als je hem in een andere functie herplaatst binnen je bedrijf.

Lees meer over de voorwaarden van de LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

Subsidie voor opleiding personeel

Voor de opleiding en (bij)scholing van werknemers kun je ook subsidie benutten. Voorheen kon je werknemer zelf STAP-budget krijgen voor scholing, maar sinds 2024 is er geen STAP budget meer. Het kabinet heeft besloten met deze subsidieregeling te stoppen.

SLIM-subsidie MKB

Je kunt als ondernemer in het MKB mogelijk wel profiteren van de SLIM-subsidie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt jaarlijks 48 miljoen euro vrij voor initiatieven van ondernemers die zich richten op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. De SLIM-subsidie wordt de komende jaren mogelijk uitgebreid.

Belastingvoordelen voor werkgevers

Over een aantal uitgaven die je doet vanwege je personeel hoef je geen loonbelasting te betalen. Het gaat dan om vergoedingen aan werknemers, cadeaus en investeringen in werkmiddelen. Deze kosten vallen onder de werkkostenregeling (WKR).

Vrijstellingen en vrije ruimte

Binnen de WKR heb je gerichte vrijstellingen en een vrije ruimte. Vergoedingen aan je personeel voor o.a. reiskosten, cursussen, werkkleding en computers horen bij de gerichte vrijstellingen. Hierover hoef je geen loonbelasting te betalen.

Daarnaast heb je nog een vrije ruimte. Dat is een klein percentage van het totale fiscale loon. Binnen die vrije ruimte kun je extra geschenken en vergoedingen geven aan je personeel zonder dat je er belasting over betaalt.

Pas op dat je niet buiten de vrije ruimte komt, want dat kost je veel geld. Meer over de WKR lees je in het artikel '10 vragen over de werkkostenregeling'.

Reiskostenvergoeding belastingvrij

Je mag werknemers een reiskostenvergoeding uitbetalen zonder dat je daar belasting over betaalt. Het gaat om een bedrag van 0,23 cent per kilometer in 2024.

Thuiswerkvergoeding belastingvrij

Ook voor werknemers die thuiswerken is er nu een onbelaste vergoeding. Je mag ze 2,35 euro per dag geven in 2024. Lees meer over de thuiswerkvergoeding. Je mag de onbelaste thuiswerkvergoeding niet combineren met de reiskostenvergoeding. Per werknemer moet je een keuze maken om te profiteren van het belastingvoordeel.

Daarnaast kun je profiteren van nog meer belastingvoordelen en aftrekposten voor ondernemers met personeel.

Je werknemers hebben bijvoorbeeld ook recht op loonheffingskorting. Hoe pas je die korting toe? Lees meer over de berekening van loonheffingskorting en arbeidskorting.

Tijdelijke subsidies voor personeel

Naast bovenstaande subsidies zijn er soms ook fondsen en regelingen voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld om werkgevers in bepaalde branches te ondersteunen of specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.

Bekijk een overzicht van meer personeels­subsidies die nu van kracht zijn.

Corona subsidies

Er waren ook financiële steunmaatregelen voor ondernemers door de gevolgen van corona. Bijvoorbeeld het noodfonds NOW waarmee je de lonen van je werknemers kon blijven betalen. Inmiddels is NOW weer afgeschaft.

Bekijk een overzicht van corona steun door de overheid.

Subsidie berekenen

Het regelen van subsidies kan soms ingewikkeld zijn. Win daarom advies in bij ervaren ondernemers of een adviseur. Voor een eerste berekening van subsidies voor personeel is er de subsidiecalculator.

Subsidie checken

Kijk of je recht hebt op een subsidie van de overheid. Gebruik daarvoor de regelhulp financieel CV op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Betaal niet te veel premie!

Wil je zeker weten dat jouw bedrijf alle kortingen benut? Neem contact op met een expert van VCSW en bespaar op je loonkosten.

Vragen over subsidies voor personeel

 • Wat is een subsidie?

  Een subsidie is een financiële bijdrage van de overheid. Bijvoorbeeld een bedrag dat wordt uitgekeerd door het UWV of een korting op de belasting die je betaalt als ondernemer. Het woord subsidie wordt niet vaak meer gebruikt. De overheid spreekt liever van 'voordelen', 'kortingen', 'dispensatie' of 'vrijstellingen' waar je als ondernemer gebruik van kunt maken.

 • Welke subsidies voor personeel zijn er in 2024?

  Je kunt als werkgever gebruik maken van vier verschillende loonkostenvoordelen (LKV). Daarnaast kun je profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV), proefplaatsing, loondispensatie Wajong, loonkostensubsidie en een subsidie voor aanpassing van de werkplek. Verder heb je nog belastingvoordelen, zoals de werkkostenregeling (WKR). Bekijk een overzicht van subsidies voor personeel.

 • Wie betaalt de scholing van personeel?

  Verplichte scholing moet je als werkgever volledig vergoeden. Je mag bij ontslag de gemaakte kosten ook niet terugvragen. Verder kun je zelf afspraken maken met je werknemer over het (deels) vergoeden van opleidingskosten. Je werknemer kan voor zijn eigen kosten profiteren van het STAP-budget. Leg dit goed vast in het arbeidscontract.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Wat is het minimumloon in 2022?

Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Minimumloon 2024, overzicht per leeftijd

Het minimumloon stijgt verder in 2024. Voor het eerst is er een wettelijk minimum uurloon. Sinds 1 januari is dat 13,27 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat is het minimumloon vanaf 1 juli 2024? Bekijk het minimumloon per leeftijd.

Dit zijn de kosten van personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Whitepapers en online tests