Personeel met arbeidsbeperking
Personeel met arbeidsbeperking

Personeel met een arbeidsbeperking aannemen

De overheid vraagt van werkgevers dat zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Hoe pak je de werving aan en waar moet je op letten bij het aannemen van arbeidsbeperkten?

Banenafspraak arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak moeite om een baan te vinden. Het kabinet wil dat zij zo veel mogelijk een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. 

Daarom heeft het kabinet samen met organisaties voor werkgevers en werknemers de banenafspraak opgesteld.

Begin 2026 moeten er in het bedrijfsleven in totaal 100.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Quotumregeling

Jaarlijks moeten de werkgevers zorgen voor een bepaald percentage banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Als de werkgevers in een sector de afgesproken aantallen in een jaar niet halen, gaat de quotumregeling in. De quotumregeling is net als de banenafspraak onderdeel van de Participatiewet.

Op basis van deze regeling konden werkgevers voorheen een boete krijgen als zij in een jaar niet voldeden aan het percentage van het quotum. Inmiddels worden er in plaats van boetes, juist bonussen gegeven als je zorgt voor nieuwe banen voor arbeidsbeperkten.

Bonus voor baan arbeidsbeperking

Dit gaat via het loonkostenvoordeel (LKV). De maximale bonus is ongeveer 5.000 euro per gerealiseerde baan. Dit komt bovenop het bestaande LKV. Je ontvangt dit bedrag als een werknemer een jaar lang minimaal 25,5 uur per week werkt. Werkt je werknemer minder dan 25,5 uur per week? Dan ontvang je een lagere bonus.

De quotumregeling geldt niet voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Toch verwacht het kabinet ook van kleine(re) bedrijven dat zij deelnemen aan de banenafspraak.

Nieuwe wet banenafspraak

De wet over de banenafspraak en de quotumregeling worden waarschijnlijk aangepast. Het is de bedoeling dat de wijzigingen vanaf 2025 ingaan. Zo moet het loonkostenvoordeel voor gehandicapte werknemers uitgebreid worden van 'maximaal 3 jaar' naar 'zolang de werknemer in dienst is'. Als werkgever hoef je daarvoor ook geen speciale verklaring bij het UWV meer aan te vragen.

Daarnaast komt er op termijn 1 banenafspraak voor overheid en werkgevers. Grote werkgevers gaan via de loonaangifte een inclusiviteitstoeslag betalen, maar kleinere bedrijven niet. En je krijgt een banenafspraakbonus voor elke nieuwe baan voor arbeidsgehandicapten. De bonus bedraagt 5.000 euro per gerealiseerde baan van gemiddeld 25,5 uur per week en is beschikbaar voor alle bedrijven, groot en klein.

Blijf op de hoogte van deze wet en andere wetswijzigingen voor werkgevers. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.

Hoe vind je personeel met een arbeidsbeperking?

Ruim 60 procent van de MKB-ondernemers wil best personeel met een beperking in dienst nemen, zo blijkt uit een poll van Ondernemen Met Personeel.

Misschien geldt dat ook wel voor jou. Bijvoorbeeld omdat je meer wil doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het kan ook een ideale oplossing voor je personeels­tekort zijn.

De vraag is hoe je dat moet aanpakken. Waar vind je werknemers met een arbeidsbeperking? En hoe vinden zij jouw bedrijf? Hieronder enkele websites en organisaties die je kunnen helpen bij het werven van mensen met verschillende soorten arbeidsbeperkingen.

1. Werk.nl

Een startpunt voor veel ondernemers is Werk.nl. Dit is een website van het UWV in samenwerking met gemeenten. Via Werk.nl kun je vacatures voor personeel met een arbeidsbeperking aanmelden bij het werkgeversservicepunt voor jouw regio.

Je wordt dan in contact gebracht met kandidaten die voldoen aan het profiel dat je hebt opgegeven. Het servicepunt is ook beschikbaar voor adviezen, bijvoorbeeld als je overweegt een Wajonger in dienst te nemen.

Daarnaast kun je zoeken in de Kandidatenverkenner banenafspraak. Dit is een online personeels­bank met circa 60.000 werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Je vindt er geanonimiseerde profielen met informatie over opleiding, arbeidsverleden en werkwensen. Zie je een geschikte kandidaat, dan kun je direct contact opnemen. 

De Kandidatenverkenner biedt ook ondersteunende informatie over de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.

2. UWV Werknemer met arbeidsbeperking zoeken vacature personeel beperking

Op Uwv.nl, de eigen website van het UWV, kun je het doelgroepregister inzien. Ook dat is een online kaartenbak waarin gegevens zijn opgeslagen van alle personen die onder de banenafspraak vallen.

Je kunt het doelgroepregister raadplegen om te checken of jouw sollicitant of (toekomstige) werknemer onder de banenafspraak valt. Is dat het geval, dan weet je zeker dat hij een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

De registratie in het doelgroepregister is gekoppeld aan een no-riskpolis. Dat houdt in dat het UWV de loondoorbetaling compenseert als de werknemer in kwestie ziek wordt.

3. Platform Op naar de 100.000 banen

Het platform Op naar de 100.000 banen geeft veel nuttige informatie over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Over relevante wetgeving, bijvoorbeeld.

Of over hoe je een arbeidsbeperkte werknemer op de werkvloer zo goed mogelijk kunt (laten) begeleiden. Ook vind je er inspiratie in verhalen van ondernemers die je voorgingen in het aannemen van personeel met een arbeidsbeperking.

Onder het tabblad Hoe vind ik een geschikte kandidaat vind je bovendien een overvloed aan gecertificeerde uitzendbureaus, re-integratiebureaus en andere organisaties die gespecialiseerd zijn in de bemiddeling van werknemers met een arbeidsbeperking.

Zoals De Normaalste Zaak, een netwerk van MKB-ondernemers en grotere werkgevers. Samen bouwen zij aan een inclusieve arbeidsmarkt die mensen met een beperking een volwaardige arbeidsplaats biedt.

Als je het logo van ‘Op naar de 100.000 banen’ op je website zet, weten werkzoekenden dat je openstaat voor sollicitanten met een beperking en zo wilt bijdragen aan de participatiemaatschappij.

Bonus: persoonlijke rapport

Ben jij aantrekkelijk?

Hoe zorg je dat personeel gemotiveerd blijft? Laat zien dat je een goede werkgever bent. Met deze gratis test ontdek je of jij klaar bent voor nieuw personeel.

4. Nationale Talentenbank

De Nationale Talentenbank biedt werkzoekenden vanuit een uitkering (WIA, Wajong en bijstand), het doelgroepregister of het praktijkonderwijs de mogelijkheid om zich – meestal via een video – aan werkgevers te presenteren.

Het platform stimuleert de werkzoekenden om te laten zien waar hun passie ligt en wat hun talenten en sociale vaardigheden zijn. Zo krijg je een goed beeld van hun mogelijkheden en wat ze jouw bedrijf te bieden hebben.

5. Detacheringsbedrijven

De laatste jaren gebeurt het steeds vaker dat werknemers met een beperking via detachering aan een arbeidsplaats komen.

Werknemers vanuit de sociale werkvoorziening zijn bijvoorbeeld steeds vaker op detacheringsbasis werkzaam bij normale werkgevers. Door hen te detacheren, kun je werknemers met een arbeidsbeperking zonder al te veel risico's en rompslomp inzetten.

Lees bijvoorbeeld hoe Jasper Kool dat doet met zijn bedrijf Happy Tosti.

6. Collega-ondernemers

Jasper Kool is natuurlijk niet de enige ondernemer die zulke successen boekt. Er zijn veel meer voorbeelden te vinden van bedrijven die werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hebben genomen en daar zeker geen spijt van hebben. Een kijkje in de keuken van collega-ondernemers kan dan ook heel leerzaam zijn.

Personeel met autisme is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor nauwgezet en repetitief werk. Je kunt zelfs succesvol een restaurant runnen met blinde en slechtziende obers, zo bewijst onderneemster Sandra Ballij. Dus denk niet in beperkingen, maar juist in mogelijkheden voor je bedrijf.

7. Scholen

Richt je blik ook eens op scholen in de buurt. Scholen voor praktijkonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs, zoals het REA College, hebben veel leerlingen met arbeidsbeperkingen.

Zij zoeken geregeld stagebedrijven, met als eventueel doel om na de stage een baan te kunnen krijgen. Een prima manier om aan nieuw personeel te komen.

Lees meer over het aanbieden van een stage.

Aandachtspunten bij personeel met een arbeidsbeperking

Het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking vraagt van de werkgever de nodige investeringen. Je zult er geld, maar vooral tijd en energie in moeten steken om het echt tot een succes te maken.

Gebruik onderstaande tips hierbij als richtlijn.

 1. Zorg voor draagvlak bij je werknemers
  Voor je huidige werknemers zal het misschien wennen zijn om te gaan samenwerken met arbeidsbeperkte collega’s. Leg hun daarom goed uit waarom je werknemers met een beperking aanneemt. Maak duidelijk wat arbeidsbeperkten voor het bedrijf kunnen betekenen, wat hun toegevoegde waarde is. Vertel wat zij wel en niet kunnen en wat je van je personeel verwacht qua samenwerking en begeleiding.
 2. Pas je bedrijfsvoering aan
  Tijdens het sollicitatiegesprek kan blijken dat een arbeidsbeperkte werknemer een aangepast takenpakket moet krijgen. Bijvoorbeeld omdat hij niet alle taken van de functieomschrijving kan uitvoeren of minder productief zal zijn dan andere werknemers.

  Pas je bedrijfsvoering daarop aan, bijvoorbeeld door middel van jobcarving. Bij jobcarving knip je bestaande functies op in gespecialiseerd en eenvoudiger werk. Als een arbeidsbeperkte werknemer bepaalde eenvoudige taken van een gespecialiseerde werknemer overneemt, kan die werknemer zich volledig richten op zijn hoofdtaken. Zo richt je het werk ook nog efficiënter in.
 3. Neem de tijd voor begeleiding
  Een werknemer met een arbeidsbeperking heeft soms wat meer tijd nodig om aan het werk te wennen. Dat vraagt van jou enig geduld, zeker als hij nooit eerder heeft gewerkt en alles nieuw voor hem is. Steek daarom voldoende tijd in de begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking. Roep waar nodig de hulp in van een jobcoach of een andere dienstverlenende organisatie.
 4. Zorg voor gelijke behandeling
  Werknemers met een arbeidsbeperking verschillen in veel opzichten niet van andere werknemers. Behandel een werknemer met een beperking dan ook niet anders. Stel duidelijke eisen en wees eerlijk over zijn functioneren. Houd daarbij altijd wel oog voor de beperkingen van de werknemer. Tips voor het omgaan met mensen met verstandelijke, psychische en lichamelijke beperkingen vind je onder andere in de boekjes Werken met een beperking van Disworks.
 5. Kijk of je in aanmerking komt voor subsidies
  Voor het aannemen van arbeidsbeperkte werknemers moet je vaak praktische aanpassingen doorvoeren op de werkvloer. Dat kost geld. Het goede nieuws is dat je voor zulke investeringen subsidie kunt krijgen bij het UWV.

  En er zijn meer van zulke subsidies voor werkgevers, bijvoorbeeld loonkostenvoordelen, premievrijstellingen en de mobiliteitsbonus. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de diverse regelingen, want daarmee kun je veel geld besparen.

Vragen over personeel met een arbeidsbeperking

 • Wat is de quotumregeling?

  Volgens de participatiewet moeten werkgevers zorgen voor een bepaald percentage banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Als werkgevers in een sector de afgesproken aantallen in een jaar niet halen, gaat de quotumregeling in. Werkgevers kunnen dan een boete krijgen als zij dat jaar niet voldoen aan het percentage van het quotum.

 • Hoe ga ik om met personeel met een beperking?

  Afhankelijk van de beperking is het slim je verder te verdiepen in wat iemand wel en niet kan. Roep waar nodig de hulp in van een jobcoach of een andere dienstverlenende organisatie. Pas eventueel je bedrijfsvoering aan door middel van jobcarving en creëer werkplekken waar iedereen zijn talenten kan benutten. Informeer je personeel goed en zorg voor een gelijke behandeling en eerlijke beoordeling.

 • Welke subsidies zijn er voor personeel met een beperking?

  Voor het aanpassen van de werkplek kun je subsidie krijgen bij het UWV. En er zijn meer van zulke subsidies voor werkgevers, bijvoorbeeld loonkostenvoordelen, premievrijstellingen en de mobiliteitsbonus. Daarmee kun je flink wat geld besparen bij het aannemen van een werknemer met een beperking.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Stappenplan sollicitatieprocedure

Van een functieprofiel opstellen tot het tekenen van het contract. Welke stappen neem je tijdens een sollicitatieprocedure? In 8 stappen een nieuwe werknemer aannemen.

Whitepapers en online tests