Aan het werk door jobcarving
Aan het werk door jobcarving

Wat is jobcarving en hoe werkt het?

Bij jobcarving splits je bestaande functies op om banen te creëren voor mensen met een beperking. Niet alleen zij profiteren hiervan, maar ook je bedrijf. Het draagt namelijk bij aan een hogere efficiëntie en een duurzame bedrijfsvoering.

Werkgevers die jobcarving inzetten, knippen functies meestal op in twee categorieën: gespecialiseerd werk en ongeschoold werk. Het ongeschoolde werk kan dan gedaan worden door een nieuwe werknemer.

Met jobcarving kun je je personeels­tekort te lijf gaan. Je kunt namelijk makkelijker banen creeëren voor interessante doelgroepen op de arbeidsmarkt, zoals: 

Jobcarving, 6 voordelen

Jobcarving heeft veel voordelen voor je bedrijf. Namelijk:

1. Meer ruimte voor je vakmensen

Een groot voordeel van jobcarving is dat gespecialiseerde werknemers in je bedrijf zich volledig kunnen richten op hun hoofdwerkzaamheden. Dit leidt tot meer efficiëntie, omdat zij niet meer worden afgeleid door bijzaken.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

2. Bespaar op personeels­kosten

Met jobcarving kun je de personeels­kosten binnen je bedrijf verlagen. Je hoeft minder gauw extra gespecialiseerd personeel aan te nemen, omdat je huidige medewerkers efficiënter kunnen werken. Daarnaast leveren subsidies financiële voordelen op bij het aannemen van arbeidsbeperkten.

3. Gemotiveerde werknemers

Personen uit de genoemde doelgroepen zijn extra gemotiveerd, omdat ze vaak aan de zijlijn staan en graag voor een werkgever aan de slag gaan. Gemotiveerde werknemers dragen bij aan meer werkplezier. Dit heeft weer een positief effect op het ziekte­verzuim.

4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door het aannemen van mensen met een beperking geef je invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Daarmee creëer je niet alleen werkgelegenheid voor een groep die meestal buiten de boot valt, maar laat je als ondernemer ook zien dat je betrokken bent bij de samenleving.

5. Ondersteuning overheid

Werkgevers die mensen met een beperking aannemen, hebben de overheid aan hun zijde. Die heeft namelijk talloze regelingen in het leven geroepen waarmee je hen makkelijker en goedkoper kunt aannemen. Denk aan allerlei loonkostenvoordelen.

6. Voldoe aan de Participatiewet

Volgens de Participatiewet moeten alle bedrijven bijdragen aan de banenafspraak. Werkgevers moeten banen realiseren voor mensen met een beperking. In 2025 moet het uiteindelijk gaan om 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Jobcarving kan hieraan bijdragen.

Stappenplan jobcarving

Wil je aan de slag met jobcarving? Dan kun je kijken of een jobcarvingtraject interessant is. Daarvoor kun je te rade gaan bij een organisatie of instantie die hierin gespecialiseerd is.

Een goed startpunt is bijvoorbeeld de website Op naar de 100.000 banen! van de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Daar vind je inspiratie en handige links.

De volgende stappen zet je meestal bij een jobcarvingtraject:

1. Maak een analyse van de bestaande taken

Voer gesprekken met je werknemers om beter zicht te krijgen op hun taken. Vraag je daarbij goed af wat de hoofd- en bijzaken zijn.

Het doel is om er straks voor te zorgen dat gespecialiseerde werknemers meer ruimte krijgen voor hun hoofdwerkzaamheden, zodat zij efficiënter kunnen werken. De aanvullende werkzaamheden kunnen door iemand anders gedaan worden.

2. Bekijk welke taken geschikt zijn

Vraag je goed af welke taken geschikt zijn voor bijvoorbeeld mensen met een beperking. Herhalend en nauwgezet werk past bijvoorbeeld goed bij personeel met autisme. Het inscannen van documenten of het inboeken van facturen kun je gerust aan ze overlaten.

Tip

Wil jij werken met personeel met autisme? Lees het interview met Paul Vermeer van Autitalent voor enkele tips uit de praktijk.

3. Maak een functieprofiel

Beschrijf nauwkeurig waaraan iemand in de nieuwe functie moet voldoen. Dit functieprofiel geeft je houvast bij het vinden van een passende kandidaat.

4. Ga op zoek naar kandidaten

Werknemers met een beperking kun je vinden via een werkgeversservicepunt (WSP), een re-integratiebedrijf of de sociale werkvoorziening. In hun bestanden hebben zij bijvoorbeeld Wajongers: jongeren die door een ziekte of handicap niet aan alle functie-eisen van werkgevers voldoen. Met enkele aanpassingen lukt dat vaak wel.

5. Zorg voor begeleiding

Het aannemen van mensen met een beperking stelt specifieke eisen aan zowel de werkgever als de werknemer. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor deskundige begeleiding. Via het UWV kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor ondersteuning van een interne jobcoach.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Nulurencontract, 10 vragen en antwoorden

Met een nulurencontract heb je een grote mate van flexibiliteit, maar tegelijk loop je het risico dat een vaste arbeids­overeenkomst ontstaat. 10 vragen en antwoorden over de juiste toepassing van nulurencontracten.

Vast contract, wat zijn de regels?

Een vast contract sluit je af als je een werknemer langdurig aan je bedrijf wil binden. Maar wat houdt zo’n arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd in, wanneer sluit je dit contract en hoe beëindig je het?

Hoe werkt detachering van personeel?

Als ondernemer kun je ook tijdelijk een werknemer 'inhuren' van een ander bedrijf. Dat heet detachering. Zo kun je snel over deskundig personeel beschikken. Hoe werkt detachering precies?

Kan een eenmanszaak personeel aannemen?

De term eenmanszaak roept soms vragen op. Bijvoorbeeld de vraag of je dan ook personeel kunt inhuren. Lees meer over de mogelijkheden die je hebt als ondernemer met een eenmanszaak.

Whitepapers en online tests