Vast contract
Vast contract

Vast contract, wat zijn de regels?

55590 Een vast contract sluit je af als je een werknemer langdurig aan je bedrijf wil binden. Maar wat houdt zo’n arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd in, wanneer sluit je zo’n contract en hoe beëindig je het?

1. Wat is een vast contract?

Een vast contract is een arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd en wordt ook wel een vast dienstverband genoemd. In tegenstelling tot een contract voor bepaalde tijd ligt er bij deze arbeids­overeenkomst geen einddatum vast.

2. Wanneer geef je een vast contract?

Je geeft een vast contract aan een werknemer als je overtuigd bent van zijn kwaliteiten. Je hebt vertrouwen in de werknemer en wilt hem voor langere tijd aan je binden.

Jaarcontract

In veel gevallen geef je een nieuwe werknemer eerst een tijdelijk contract – meestal een jaarcontract – dat je bij goede prestaties omzet in een arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd. Hiermee laat je blijken dat je graag een langdurige samenwerking aan wilt gaan.

3. Na hoeveel tijdelijke contracten moet je een vast contract aanbieden?

Je mag als werkgever maximaal drie aansluitende contracten aanbieden over een periode van maximaal drie jaar. 

Het vierde contract geldt dan als contract voor onbepaalde tijd. Daarbij doet het er in principe niet toe wat er in dat contract staat en op welk moment dat ingaat.

Wanneer de keten van deze tijdelijke contracten een periode van 36 maanden overschrijdt, verandert het tijdelijke contract in een vast contract.

Als de werknemer tussen twee tijdelijke contracten minstens een halfjaar niet voor je werkt, begint de telling van het aantal contracten en de periode van drie jaar opnieuw.

Aanpassing door Wet arbeidsmarkt in balans

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 januari 2020 is deze ketenregeling verruimd naar drie aansluitende contracten over een periode van drie jaar.

Daarmee is de ketenregeling weer vrijwel gelijk aan die in de periode voor de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015.

Verruiming ketenregeling

De verruiming van de ketenregeling is een van de maatregelen in de WAB, die het aantrekken van personeel aantrekkelijker moet maken.

Verder wordt onder meer het ontslagrecht aangepast en komt er een nieuw systeem voor de WW-premie.

Hoe kun je de WAB toepassen in je bedrijf? Benut een stappenplan WAB voor ondernemers.

4. Vast contract, wat zijn de voordelen?

Vaste werknemers zijn goed voor de continuïteit van je bedrijf. Als je een werknemer een vast contract aanbiedt, kies je samen voor de lange termijn. Je laat zien dat je vertrouwen hebt in deze werknemer en toont je loyaal.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Je vaste werknemer is een waardevolle toevoeging, een vast aanspreekpunt, zowel intern als extern, bouwt een band met klanten op, vergaart steeds meer kennis over je bedrijf en heeft de kans zich steeds verder te ontwikkelen. 

Loyaal personeel

De werknemer zal zich vanwege het vaste contract ook loyaal opstellen naar je bedrijf.

Het levert hem niet alleen baanzekerheid op, het is ook financieel aantrekkelijk. Een vast contract geeft hem namelijk rust en het is bijvoorbeeld eenvoudiger om een hypotheek te krijgen.

Prestaties personeel bevorderen

De werknemer wordt beloond voor zijn goede werk en dit zal hem motiveren. Doordat hij langer in je bedrijf werkt, zal hij waarschijnlijk efficiënter werken en dit zal de prestaties bevorderen. Ook zal hij minder snel uitkijken naar andere werkgevers.

5. Vast contract, wat zijn de risico’s?

Als je kiest voor vaste werknemers, brengt dit ook risico’s met zich mee. Je kunt een werknemer met een vast contract niet zomaar ontslaan.

Je moet een goede reden hebben om een vast contract op te zeggen.

Ontslag bij disfunctioneren

Bij disfunctioneren moet je bijvoorbeeld heel zorgvuldig een ontslagdossier opgebouwd hebben, inclusief een verbetertraject. In veel gevallen komt er bij ontslag het UWV of de kantonrechter aan te pas.

Van tijdelijk contract naar een vaste aanstelling

Wanneer je een werknemer een vast contract aanbiedt, wil je ervan overtuigd zijn dat dit de goede kandidaat is. Er gaat dan ook vaak een strenge sollicitatieprocedure aan vooraf die hoge kosten met zich mee kan brengen.

Veel werkgevers bieden daarom eerst tijdelijke contracten aan, voordat ze overgaan op een vast contract.

Verzuim­verzekering

Een ander risico is dat een vaste medewerker ziek wordt. Een zieke werknemer kan je bedrijf veel geld kosten. Met een verzuim­verzekering dek je de loondoorbetaling bij ziekte van je personeel.

6. Vast contract opstellen, hoe doe je dat?

Arbeidscontracten kunnen behoorlijk verschillen, maar bevatten vaak een aantal vaste onderdelen. Van het aantal uren, het loon en het pensioen tot het aantal vakantiedagen en de opzegtermijn.

Soorten bedingen

In een arbeidscontract kun je verder bijzondere afspraken (oftewel bedingen) opnemen over onder andere de volgende onderwerpen:

Bekijk een uitgebreide uitleg over het opstellen van een vast contract: voorbeelden van een arbeidscontract.

7. Hoe ziet een vast contract eruit?

Op de website Werk.nl (onderdeel van het UWV) staat een voorbeeld van een vast contract.

Download voorbeeld vast contract (doc) 

Dit modelcontract bevat standaardonderdelen die je kunt aanvullen met specifieke afspraken.

Let op: dit is een standaardcontract. Bekijk dus goed wat op jouw bedrijf van toepassing is. Laat je altijd adviseren door een jurist voordat je het een voorbeeldcontract gebruikt.

8. Vast contract beëindigen, hoe doe je dat?Vast contract geven

Een vast dienstverband loopt af wanneer de werkgever het contract beëindigt of als de werknemer ontslag neemt. De beëindiging van een vast contract gebeurt vaak met wederzijds goedvinden of met ontslag via het UWV of de kantonrechter.

Wettelijke regels rond ontslag

Een werkgever moet zich bij het beëindigen van een vast contract aan de wettelijke regels rond ontslag houden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het contract te beëindigen:

9. Wat is de opzegtermijn bij een vast contract?

Als je een vast contract van een werknemer wilt beëindigen, ben je gebonden aan een opzegtermijn. Deze termijn hangt af van hoe lang deze werknemer in dienst is.

Wettelijke opzegtermijn werkgever:

Duur van het dienstverband Opzegtermijn werkgever
0 tot 5 jaar 1 maand
5 tot 10 jaar 2 maanden
10 tot 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

Langere opzegtermijn

Je mag een langere opzegtermijn afspreken, maar deze moet je in het contract vastleggen. De opzegtermijn van jou als werkgever moet in dit geval twee keer zo lang zijn als die van de werknemer.

Spreek je een opzegtermijn van drie maanden af met je werknemer, dan heb je zelf als werkgever dus een opzegtermijn van zes maanden.

Een werknemer moet zich aan de opzegtermijn houden die in zijn contract staat. De standaard wettelijke opzegtermijn voor een vast contract is één kalendermaand, tenzij het anders is afgesproken. De opzegtermijn gaat altijd in op de eerste dag van de maand na opzegging.

personeel

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Meer vragen over vast arbeidscontract

  • Wat voor soorten arbeidscontracten zijn er?Er zijn allerlei soorten arbeids­overeenkomsten. Je kunt kiezen voor een arbeidscontract voor onbepaalde tijd (vast contract) of bepaalde tijd (tijdelijk contract), zoals een jaarcontract. Daarnaast heb je een uitzendovereenkomst, een detacheringscontract, een overeenkomst van opdracht en een oproepcontract.
  • Hoe kan ik een arbeidscontract verlengen?Bij het verlengen van een tijdelijke arbeids­overeenkomst heb je te maken met de aanzegplicht. Dit betekent dat je een werknemer uiterlijk één maand voor de einddatum van zijn contract schriftelijk moet informeren over de verlenging. Bij een vast contract hoef je dat niet te doen, want er is geen einddatum.
  • Wanneer moet ik een vast contract geven?Je mag als werkgever maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden over een periode van maximaal drie jaar. Het vierde contract geldt dan als arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook als je (per ongeluk) opnieuw een tijdelijk contract geeft wordt dit automatisch gezien als een vast contract.
  • Hoe kan ik een contract opzeggen?Dat is afhankelijk van het type contract. In alle gevallen heb je te maken met een opzegtermijn. Deze termijn is standaard 1 maand, maar kan ook afhangen van hoe lang de werknemer in dienst is. De opzegtermijn kun je vastleggen in het contract. Bij het ontbinden van een vast contract moet je rekening houden met de regels voor ontslag.
  • Waar vind ik een voorbeeld vast contract?Er zijn online verschillende voorbeelden, modelcontracten, sjablonen en tools te vinden die je kunt gebruiken om je eigen arbeids­overeenkomst te maken. Houd wel rekening met de nieuwste wetgeving. Bekijk een paar voorbeelden van een arbeidscontract.
  • Wat is een flexibel contract?Een flexibele arbeids­overeenkomst heeft variabele uren. Bekende voorbeelden zijn het nulurencontract en het min-maxcontract. In beide gevallen kun je de werknemer flexibel inzetten, bijvoorbeeld in drukke periodes of in vakantietijd.

Meest gelezen

Hoe werkt detachering van personeel?

23198 Als ondernemer kun je ook tijdelijk een werknemer 'inhuren' van een ander bedrijf. Dat heet detachering. Zo kun je snel over deskundig personeel beschikken.

Whitepapers en online tests