Opzegtermijn werkgever contract
Opzegtermijn werkgever contract

Opzegtermijn werkgever, dit zijn de regels

19669 Als je een werknemer wil ontslaan, moet je rekening houden met een opzegtermijn. Wat zijn de wettelijke opzegtermijnen voor werkgevers? Hoe bereken je die? Zo werkt het.

Arbeids­overeenkomst opzeggen

Zodra jij aangeeft bij je werknemer dat je de arbeids­overeenkomst met hem wil opzeggen, gaat de opzegtermijn in. Pas na afloop van die termijn eindigt de arbeids­overeenkomst.

Je kunt een arbeids­overeenkomst niet zomaar opzeggen. Bij een vast contract is dit alleen mogelijk:

Zorg dat je aan de wettelijke eisen voldoet die bij deze vormen van ontslag horen. Daarna kun je een contract veilig opzeggen en gaat de opzegtermijn in.

Opzegtermijn werkgever, hoelang?

De duur van de opzegtermijn kun je terugvinden in je cao of in de individuele arbeids­overeenkomst met je werknemer. Als er geen andere termijn is afgesproken, geldt de wettelijke opzegtermijn.

Wettelijke opzegtermijnen voor werkgevers

De wettelijke opzegtermijn voor werkgevers is afhankelijk van de tijd dat je werknemer al in dienst is. Een overzicht:

Duur van het dienstverband Opzegtermijn werkgever
0 tot 5 jaar 1 maand
5 tot 10 jaar 2 maanden
10 tot 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

Bij de 'duur van het dienstverband' moet je rekening houden met alle opeenvolgende contracten die je werknemer heeft gehad.

Dus ook tijdelijke arbeids­overeenkomsten die je hebt gesloten voor je een vast contract gaf, tellen mee, inclusief de tussenpozen tussen die arbeids­overeenkomsten.

branche risico

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Opzegtermijn jaarcontract

Bij een aflopend jaarcontract, moet je een werknemer minimaal een maand van tevoren schriftelijk inlichten.

Deze verplichting geldt als je van plan bent het jaarcontract te beëindigen, maar ook als je het wilt verlengen. Deze periode van één maand noemen ze ook wel de aanzegtermijn.

Wil je het contract tussentijds beëindigen?

Dan kan dit alleen met wederzijds goedvinden of als je een opzegbeding in de arbeids­overeenkomst hebt opgenomen. In het laatste geval moet je bij een voorgenomen ontslag een gemotiveerde aanvraag indienen bij de kantonrechter of het UWV.

Opzegtermijn nulurencontract

Bij het opzeggen van een oproepovereenkomst, zoals een nulurencontract (0-urencontract) of een min-maxcontract, moet je ook rekening houden met de duur van het contract. De regels hiervoor zijn hetzelfde als bij andere arbeidscontracten.

Is de contractduur korter dan vijf jaar, dan geldt een opzegtermijn van één maand. In de meeste gevallen zal dat zo zijn. Zie de tabel hierboven.

Je kunt dit contract overigens niet zomaar beëindigen door de medewerker niet meer op te roepen. Je moet hem schriftelijk informeren dat zijn contract wordt beëindigd.

Zelf een opzegtermijn afspreken?

Je mag met je werknemer een langere opzegtermijn afspreken dan de wettelijke richtlijn. Een kortere opzegtermijn is alleen mogelijk als dit in een goedgekeurde cao staat.

Als je met je werknemer een langere opzegtermijn afspreekt, moet de opzegtermijn voor de werkgever twee keer zo lang te zijn als die voor de werknemer. De opzegtermijn voor de werknemer mag dan maximaal 6 maanden zijn en voor de werkgever maximaal 12 maanden.

In de arbeids­overeenkomst moet je altijd zowel de opzegtermijn voor de werkgever als die voor de werknemer vermelden.

Uitzonderingen opzegtermijn

In twee gevallen hoef je geen opzegtermijn te hanteren, namelijk:

  1. Bij een ontslag tijdens de proeftijd.
  2. Bij ontslag op staande voet.

In deze gevallen eindigt de arbeids­overeenkomst per direct. Uiteraard moet het ontslag dan wel rechtsgeldig zijn.

Opzegtermijn werknemer

Ook als je werknemer zijn arbeidscontract wil stopzetten, is er sprake van een opzegtermijn. Een werknemer heeft standaard een wettelijke opzegtermijn van één maand. Hij moet dus een maand voor uitdiensttreding aangeven dat hij gaat stoppen.

personeel

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Meest gelezen

Mijn werknemer wil ontslag nemen, wat nu?

39403 Als een werknemer zelf ontslag wil nemen, kan dat doorgaans vrij gemakkelijk. Toch gelden ook voor deze vorm van ontslag enkele belangrijke spelregels. 7 vragen en antwoorden.

10 blunders bij ontslag, zo voorkom je ze
Ontslag vraagt om een zorgvuldige aanpak. Eén klein foutje kan grote financiële gevolgen hebben. Dat geld houd je in je zak als je deze tien ontslagblunders weet te vermijden.

Whitepapers en online tests