Opzegtermijn werkgever contract ontslag
Opzegtermijn werkgever contract ontslag

Opzegtermijn werkgever, dit zijn de regels

Als je een werknemer wil ontslaan, moet je rekening houden met een opzegtermijn. Wat zijn de wettelijke opzegtermijnen voor werkgevers? Hoe bereken je die? Zo werkt het.

Opzegtermijn werkgever, hoe werkt het?

Zodra jij aangeeft bij je werknemer dat je de arbeids­overeenkomst met hem wil opzeggen, gaat de opzegtermijn werkgever in. Pas na afloop van die termijn eindigt de arbeids­overeenkomst.

Je kunt een arbeids­overeenkomst niet zomaar opzeggen. Bij een vast contract is dit alleen mogelijk:

Zorg dat je aan de wettelijke eisen voldoet die bij deze vormen van ontslag horen. Daarna kun je een contract veilig opzeggen en gaat de opzegtermijn in.

Opzegtermijn werkgever, hoelang?

De duur van de opzegtermijn kun je terugvinden in je cao of in de individuele arbeids­overeenkomst met je werknemer. Als er geen andere termijn is afgesproken, geldt de wettelijke opzegtermijn.

Wettelijke opzegtermijn werkgever

De wettelijke opzegtermijn voor werkgevers is afhankelijk van de tijd dat je werknemer al in dienst is. Een overzicht:

Duur van het dienstverband

Opzegtermijn werkgever

0 tot 5 jaar 1 maand
5 tot 10 jaar 2 maanden
10 tot 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

Bij de 'duur van het dienstverband' moet je rekening houden met alle opeenvolgende contracten die je werknemer heeft gehad. Houd je hierbij aan de ketenbepaling.

Dus ook tijdelijke arbeids­overeenkomsten die je hebt gesloten voor je een vast contract gaf, tellen mee - inclusief de tussenpozen tussen die arbeids­overeenkomsten.

branche risico

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Opzegtermijn jaarcontract

Bij een aflopend jaarcontract, moet je een werknemer minimaal een maand van tevoren schriftelijk inlichten.

Deze verplichting geldt als je van plan bent het jaarcontract te beëindigen, maar ook als je het wilt verlengen. Deze periode van één maand noemen ze ook wel de aanzegtermijn.

Wil je het contract tussentijds beëindigen?

Dan kan dit alleen met wederzijds goedvinden of als je een opzegbeding in de arbeids­overeenkomst hebt opgenomen. In het laatste geval moet je bij een voorgenomen ontslag een gemotiveerde aanvraag indienen bij de kantonrechter of het UWV.

Opzegtermijn nulurencontract

Bij het opzeggen van een oproepovereenkomst, zoals een nulurencontract (0-urencontract) of een min-maxcontract, moet je ook rekening houden met de duur van het contract. De regels hiervoor zijn hetzelfde als bij andere arbeidscontracten.

Opzegtermijn werkgever meestal 1 maand

Is de contractduur korter dan vijf jaar, dan geldt een opzegtermijn van één maand. In de meeste gevallen zal dat zo zijn. Zie de tabel hierboven.

Je kunt dit contract overigens niet zomaar beëindigen door de medewerker niet meer op te roepen. Je moet hem schriftelijk informeren dat zijn contract wordt beëindigd.

Langere opzegtermijn afspreken? Opzegtermijn werkgever ontslag 1 maand of 2 maanden

Je mag met je werknemer een langere opzegtermijn afspreken dan de wettelijke richtlijn.

Een kortere opzegtermijn is alleen mogelijk als dit in een goedgekeurde cao staat.

Opzegtermijn werkgever 2 keer zo lang

Als je met je werknemer een langere opzegtermijn afspreekt, moet de opzegtermijn voor de werkgever twee keer zo lang te zijn als die voor de werknemer.

De opzegtermijn voor de werknemer mag dan maximaal 6 maanden zijn en voor de werkgever maximaal 12 maanden.

In de arbeids­overeenkomst moet je altijd zowel de opzegtermijn voor de werkgever als die voor de werknemer vermelden.

Uitzonderingen opzegtermijn

In twee gevallen hoef je geen opzegtermijn te hanteren, namelijk:

 1. Bij een ontslag tijdens de proeftijd of daarvoor.
 2. Bij ontslag op staande voet.

In deze gevallen eindigt de arbeids­overeenkomst per direct. Uiteraard moet het ontslag dan wel rechtsgeldig zijn.

Regels voor ontslag

Lees meer: werknemer ontslaan, zo pak je het aan.

Opzegtermijn werknemer

Ook als je werknemer zijn arbeidscontract wil stopzetten, is er sprake van een opzegtermijn. Een werknemer heeft standaard een wettelijke opzegtermijn van één maand. Hij moet dus een maand voor uitdiensttreding aangeven dat hij gaat stoppen.

Langere of kortere opzegtermijn werknemer?

Je mag met je werknemer kiezen voor een langere opzegtermijn. In een goedgekeurde cao kan zelfs een kortere opzegtermijn staan.

Welke opzegtermijn moet je hanteren voor werknemers? Lees meer over de opzegtermijn werknemer.

Meer vragen over opzegtermijn werkgever

 • Wat is de opzegtermijn werkgever?

  De wettelijke opzegtermijn voor werkgevers is afhankelijk van de tijd dat je werknemer al in dienst is. Is hij korter dan 5 jaar in dienst, dan is de opzegtermijn 1 maand. Is hij 5 tot 10 jaar in dienst, dan is de opzegtermijn 2 maanden. Bij een dienstverband van 10 tot 15 jaar moet je het contract 3 maanden van tevoren opzeggen en bij meer dan 15 jaar is de wettelijke opzegtermijn werkgever 4 maanden.

 • Aanzegtermijn en opzegtermijn, wat is het verschil?

  Een aanzegtermijn is alleen van belang bij tijdelijke contracten. Je moet een maand van tevoren aangeven of je het tijdelijke contract wel of niet gaat verlengen. Een opzegtermijn geldt bij alle arbeidscontracten die je wilt beëindigen. Bij tijdelijke contracten is de opzegtermijn gelijk aan de aanzegtermijn: 1 maand.

 • Wanneer mag je een zieke werknemer ontslaan?

  In uitzonderlijke gevallen mag je een zieke werknemer ontslaan. Bijvoorbeeld als je kunt aantonen dat je zieke werknemer herhaaldelijk niet meewerkt aan zijn re-integratie. Ook als je bedrijf schade oploopt omdat je werknemer met een cruciale functie vaak ziek is, kan dat een reden zijn voor ontslag. Maar ook dat moet je goed onderbouwen.

 • Waarom je personeels­verloop verlagen?

  Het personeels­verloop in de hand houden is cruciaal voor een gezond bedrijf. Als het verloop hoog is kun je moeilijk verder bouwen aan je bedrijf en kun je zelfs flink in de problemen komen. Omdat werving en selectie van personeel heel duur is en steeds lastiger wordt, kun je je beter focussen op het behouden van werknemers. Dit kan je veel opleveren.

 • Hoe zorg ik voor goed werkgeverschap?

  Als je voldoet aan de wet over goed werkgeverschap zul je aantrekkelijk worden voor personeel. Je kunt nieuw talent aantrekken en je huidige team langer behouden. Daarmee kun je dus het verschil maken. Lees meer over de 6 beginselen van goed werkgeverschap.

personeel

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Meest gelezen

Mijn werknemer wil ontslag nemen, wat nu?

Als een werknemer zelf ontslag wil nemen, kan dat doorgaans vrij gemakkelijk. Toch gelden ook voor deze vorm van ontslag enkele belangrijke spelregels. 7 vragen en antwoorden.

Wanneer mag je loon inhouden, uitstellen of verlagen?

Moet je het loon doorbetalen als je personeel in staking gaat? Mag je de salarissen verlagen om je bedrijf uit de rode cijfers te houden? En heeft een geschorste werknemer nog recht op loon? Lees welke regels er gelden voor het inhouden, uitstellen of verlagen van loon.

10 blunders bij ontslag, zo voorkom je ze

Ontslag vraagt om een zorgvuldige aanpak. Eén klein foutje kan grote financiële gevolgen hebben. Dat geld houd je in je zak als je deze tien ontslagblunders weet te vermijden.

Whitepapers en online tests