Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Jaarcontract maken
Jaarcontract maken

Het jaarcontract, 9 vragen van werkgevers

Het jaarcontract is populair. Wat zijn de voordelen en nadelen? En aan welke eisen moet een jaarcontract voldoen? Antwoord op 9 belangrijke vragen over het jaarcontract.

1. Jaarcontract of vast contract?

Een jaarcontract is een tijdelijke arbeids­overeenkomst met een bepaalde looptijd (in dit geval dus een jaar) en een vaste einddatum.

Na het verstrijken van de looptijd eindigt de overeenkomst automatisch ‘van rechtswege’, zonder dat het UWV of de kantonrechter eraan te pas komt.

Verschil bij ontslag werknemer

Een vast contract is een arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het contract kent geen einddatum, maar loopt door totdat jij je werknemer ontslaat of hij zelf ontslag neemt.

Als werkgever ben je hierbij gebonden aan de regels rond ontslag. Dat betekent onder meer dat je het ontslag van je werknemer moet aanvragen bij de kantonrechter of, in sommige gevallen, bij het UWV.

Heeft je bedrijf een verplichte cao? Check dan of er bijzondere bepalingen voor jaarcontracten in staan.

2. Wat zijn de voordelen van een jaarcontract?

Een jaarcontract geeft je alle tijd om te beoordelen of je nieuwe werknemer wel past in de functie en bij je bedrijf. Het is eigenlijk één lange proeftijd.

Proeftijd

Vind je de wettelijke proeftijd van twee maanden bij een vast contract te kort? Dan is een jaarcontract dus een goed alternatief.

Bovendien heb je kans dat je werknemer extra zijn best doet, gemotiveerd door het vooruitzicht op een verlenging of zelfs een vast contract na een jaar.

Geen ontslagvergunning nodig

Blijkt hij na een jaar toch niet te voldoen, dan kun je de arbeidsrelatie zonder veel gedoe beëindigen. Een ontslagvergunning is niet nodig en er gelden geen opzegverboden.

Het enige wat je hoeft te doen is de werknemer een maand van tevoren laten weten dat je zijn contract niet verlengt.

3. Wat zijn de nadelen van een jaarcontract?

Bij tijdelijke contracten is het lastig om de arbeidsrelatie tussentijds te beëindigen. Eigenlijk kan dit alleen met wederzijds goedvinden.

Je kunt een opzegbeding in de arbeids­overeenkomst opnemen, maar dan moet je bij een voorgenomen ontslag een gemotiveerde aanvraag indienen bij de kantonrechter of het UWV.

Bovendien kan je werknemer met een opzegbeding gemakkelijker tussentijds opzeggen, ook als jij dat niet wilt. 

Bonus: persoonlijke rapport

Ben jij aantrekkelijk?

Hoe zorg je dat personeel gemotiveerd blijft? Laat zien dat je een goede werkgever bent. Met deze gratis test ontdek je of jij klaar bent voor nieuw personeel.

Inwerken en beoordelen personeel

Een ander nadeel van het werken met jaarcontracten is dat je relatief veel tijd en energie moet steken in het inwerken en beoordelen van je personeel.

Voor iedere werknemer die na een jaar vertrekt, moet je namelijk weer een nieuwe kracht inwerken. Een bijkomend nadeel is dat je dan ook meer geld en tijd kwijt bent aan werving en selectie.

4. Proeftijd in een jaarcontract, hoe zit dat?

De Wet werk en zekerheid (WWZ) schrijft voor dat een proeftijd is toegestaan voor tijdelijke contracten van meer dan zes maanden. Voor een jaarcontract mag je dus een proeftijd afspreken.

Je moet de proeftijd schriftelijk vastleggen en zowel jij als je werknemer moeten hem ondertekenen. De wettelijk toegestane proeftijd bij een jaarcontract is één maand.

Geen opzegtermijn

In de proeftijd mag je het jaarcontract opzeggen zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter. Er geldt geen opzegtermijn en je hoeft je werknemer geen vergoeding mee te geven.

Je mag het ontslag mondeling meedelen, maar het is netjes en ook verstandig om een ontslagbrief te sturen. Omgekeerd mag ook de werknemer tijdens de proeftijd het contract beëindigen.

Bij opvolgende jaarcontracten mag je voor het tweede contract niet opnieuw een proeftijd afspreken, tenzij je werknemer een nieuwe functie krijgt met duidelijk andere taken en verantwoordelijkheden.

5. Concurrentiebeding in een jaarcontract?

In de regel mag je alleen een concurrentiebeding opnemen in een contract voor onbepaalde tijd (vast contract).

In een jaarcontract is een concurrentiebeding niet toegestaan, tenzij je kunt aantonen dat er ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ zijn, waardoor dit echt nodig is.

6. Wat is de opzegtermijn van een jaarcontract?

Loopt een jaarcontract op zijn einde, dan ben je verplicht om je werknemer hierover minimaal een maand van tevoren schriftelijk in te lichten.

De Wet werk en zekerheid bevat namelijk een zogeheten aanzegtermijn van één maand voor tijdelijke dienstverbanden van zes maanden of langer.

Ook bij verlenging op tijd melden

De aanzegplicht van een maand geldt ook als je het jaarcontract wilt verlengen.

De aanzegplicht is bedoeld om tijdelijke werknemers snel duidelijkheid te geven. Zo kunnen ze op tijd een nieuwe baan zoeken als dat nodig is.

Jaarcontract tussentijds opzeggen?

Een jaarcontract kun je niet zomaar tussentijd opzeggen, bijvoorbeeld na een halfjaar. Dit kan alleen met wederzijds goedvinden of als je een opzegbeding in de arbeids­overeenkomst hebt opgenomen. In het laatste geval moet je bij een voorgenomen ontslag een gemotiveerde aanvraag indienen bij de kantonrechter of het UWV.

Aanzegboete

Als jij een werknemer niet of niet op tijd informeert, moet je hem een vergoeding betalen.

Deze zogeheten ‘aanzegboete’ wordt berekend naar rato van het aantal weken dat je de aanzegtermijn overschrijdt en bedraagt maximaal één bruto maandsalaris.

Tip

Stuur een ontslagbrief via gewone én aangetekende post. Zo voorkom je discussies over het wel of niet ontvangen van de brief.

7. Hoeveel opeenvolgende jaarcontracten mag ik aanbieden?

Jaarcontract opzeggenVolgens de ketenbepaling mag je een werknemer maximaal drie jaar op rij tijdelijke contracten aanbieden. Wil je daarna nog met hem verder, dan kan dat alleen als je hem in vaste dienst neemt.

Wachttijd tussen contracten

Als een werknemer drie opeenvolgende jaarcontracten heeft gehad, moet je dus kiezen: laten gaan of in vaste dienst nemen. Je kunt die keuze vermijden door tussen contracten een wachttijd van zes maanden en een dag in te lassen.

Wettelijk is er dan geen sprake van opeenvolgende contracten. Na zo’n wachttijd kun je de werknemer weer gewoon een jaarcontract geven.

Let op!

Geef je een werknemer 3 jaarcontracten achter elkaar, met 1 dag pauze ertussen, dan gaat zijn tijdelijke contract automatisch over in een vast contract. Hij is dan langer dan 3 jaar in dienst!

8. Transitievergoeding betalen bij beëindiging van een jaarcontract?

Als je een werknemer ontslaat die twee jaar of langer bij je in dienst is, moet je hem een transitievergoeding betalen. Dit geldt niet alleen bij vaste contracten, maar ook bij tijdelijke contracten.

Een werknemer die drie jaarcontracten heeft uitgediend, kan dus aanspraak maken op een transitievergoeding als je hem niet in vaste dienst neemt.

Voorwaarde is wel dat het moet gaan om opeenvolgende jaarcontracten: er mag niet meer dan zes maanden tussen zitten.

Lees meer over het berekenen van de transitievergoeding.

9. Jaarcontract ontbinden als de werknemer ziek wordt?

Als een werknemer met een jaarcontract ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, mag je hem alleen ontslaan als hij nog in zijn proeftijd zit.

Is de proeftijd al voorbij, dan ben je verplicht zijn loon door te betalen voor de resterende duur van het contract. Een zieke werknemer kan je bedrijf veel geld kosten. Denk niet alleen aan het loon, maar ook aan gemiste omzet, kosten voor vervanging en verzuim­begeleiding.

Met een verzuim­verzekering dek je de loondoorbetaling bij ziekte voor al je werknemers. Vaak wordt je ook geholpen bij het voorkomen en beperken van ziekte­verzuim.

Ziek uit dienst

Als je werknemer nog steeds ziek is op de afgesproken einddatum, dan mag je het jaarcontract beëindigen. Vanaf dat moment komt je werknemer in de Ziektewet en ontvangt hij een uitkering.

Je bent wel verplicht je zieke werknemer goed te begeleiden tot aan het einde van zijn contract. Doe je dat niet? Dan kun je een loonsanctie (boete) krijgen van het UWV.

Voorbeeld jaarcontract Jaarcontract voorbeeld

Waar kun je een voorbeeld jaarcontract vinden? Op de website Werk.nl (onderdeel van het UWV) staat bijvoorbeeld een modelcontract dat je gratis kunt downloaden: Voorbeeld tijdelijk contract.

De duur van het contract kun je zelf aanpassen. Maak duidelijk dat het een contract voor 12 maanden is en wat de einddatum is.

Jaarcontract opstellen

Zorg dat je niets vergeet. Er zijn online verschillende voorbeelden, modelcontracten, sjablonen en tools te vinden die je kunt gebruiken om je eigen jaarcontract te maken. Bekijk meer voorbeeldcontracten. Laat een nieuwe jaarcontract altijd controleren door een jurist.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Meer vragen over contract werknemer

 • Waar vind ik een voorbeeld jaarcontract?

  Er zijn online verschillende voorbeelden, modelcontracten, sjablonen en tools te vinden die je kunt gebruiken om je eigen arbeids­overeenkomst te maken. Houd wel rekening met de nieuwste wetgeving. Bekijk een paar voorbeelden van een arbeidscontract.

 • Wat voor personeels­contracten zijn er?

  Er zijn allerlei soorten arbeids­overeenkomsten. Je kunt kiezen voor een arbeidscontract voor onbepaalde tijd (vast contract) of bepaalde tijd (tijdelijk contract), zoals een jaarcontract. Daarnaast heb je nog een uitzendovereenkomst, een detacheringscontract, een overeenkomst van opdracht en een oproepcontract (nulurencontract of min-maxcontract).

 • Hoe kan ik een jaarcontract verlengen?

  Bij het verlengen van een tijdelijke arbeids­overeenkomst heb je te maken met de aanzegplicht. Dit betekent dat je een werknemer uiterlijk één maand voor de einddatum van zijn contract schriftelijk moet informeren over de verlenging.

 • Wanneer moet ik een vast contract geven?

  Je mag als werkgever maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden over een periode van maximaal drie jaar. Het vierde contract geldt dan als arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook als je (per ongeluk) opnieuw een tijdelijk contract geeft wordt dit automatisch gezien als een vast contract.

 • Hoe kan ik een jaarcontract opzeggen?

  Je moet een maand voor afloop van het jaarcontract aangeven of het contract wel of niet verlengd wordt. Dat is de verplichte aanzegtermijn. Je mag het contract niet eerder opzeggen, tenzij je werknemer daarmee akkoord gaat of er een opzegbeding in het contract staat. Lees meer over de opzegtermijn van tijdelijke en vaste contracten.

Meest gelezen

Overeenkomst van opdracht, tips en een voorbeeld

Als je een zzp’er of freelancer inschakelt, is het van belang om alle werkafspraken goed vast te leggen. Dat doe je in een overeenkomst van opdracht (OVO). Wat is dat precies? En waar moet je op letten bij het maken van zo’n overeenkomst?

Voorbeelden van een arbeidscontract

Arbeidscontracten heb je in verschillende vormen, maar ze bevatten vaak een aantal vaste onderdelen. Bekijk voorbeelden van een arbeidscontract voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Soorten arbeidscontracten en hoe ze te beëindigen

Arbeidscontracten heb je in verschillende vormen. In dit artikel vind je een overzicht met de zes belangrijkste overeenkomsten voor vast en flexibel personeel, inclusief de mogelijkheden om ze te beëindigen.

Whitepapers en online tests