Aanzegtermijn tijdelijke contracten
Aanzegtermijn tijdelijke contracten

Aanzegtermijn in tijdelijke contracten

Bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn. Dit betekent dat je een werknemer op tijd moet informeren over de verlenging van zijn contract. Doe je dat niet, dan moet je hem een vergoeding betalen.

Wat is de aanzegtermijn bij tijdelijke arbeidscontracten?

De aanzegtermijn is onderdeel van de Wet werk en zekerheid en houdt in dat je een werknemer uiterlijk één maand voor de einddatum van het tijdelijke arbeidscontract schriftelijk moet informeren. Daarbij geef je aan of je het contract verlengt of niet.

Deze aanzegplicht geldt bij tijdelijke arbeidscontracten met een looptijd van zes maanden of langer.

Als je voor verlenging kiest, informeer je de werknemer ook direct over de voorwaarden. Bij de aanzegplicht hoort een aanzegtermijn. Dat gaat over het moment waarop jij een werknemer moet informeren of zijn arbeidscontract wel óf niet verlengd wordt.

Dankzij deze regel krijgen tijdelijke werknemers sneller duidelijkheid over hun baan. Zo kunnen zij eerder op zoek gaan naar ander werk als er geen nieuw contract in zit. Voor jou als werkgever vraagt dit om een goede administratie van tijdelijke contracten, zodat je werknemers op tijd kunt informeren.

Wanneer geldt een aanzegtermijn?

De aanzegtermijn geldt dus voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. In de meeste gevallen gaat het om een halfjaarcontract of een jaarcontract. Zorg dat je op tijd bent met de aanzegging, anders moet je een aanzegvergoeding (aanzegboete) betalen aan je werknemer. 

Kortere contracten vallen hier niet onder, hoewel het ook dan netjes is om werknemers op tijd te informeren.

Er geldt verder geen aanzegtermijn als het contract eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld. Bijvoorbeeld bij een projectcontract, waarbij 'voltooiing van het project' als einde wordt gezien.

branche risico

Welke risico's loop ik?

Een adviseur kan je helpen. Hij brengt de risico’s in je bedrijf in kaart en geeft advies om deze te beperken of af te dekken.

Aanzegboete bij overtreden aanzegtermijn

Als je de aanzegtermijn niet nakomt, dan ben je aan de werknemer dus een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding staat ook wel bekend als de aanzegboete.

Tot twee maanden na de einddatum van het tijdelijke contract kan de werknemer een beroep doen op deze vergoeding.

Ook als je wel een nieuw contract aanbiedt, maar dit niet op tijd laat weten, heeft je werknemer recht op een vergoeding. De werknemer zal in zo’n geval waarschijnlijk niet zo snel een beroep doen op die vergoeding, maar het kan wel. 

Uitzonderingen aanzegboete

Een vergoeding is niet verschuldigd in een van de volgende gevallen:

 • de werkgever is in staat van faillissement verklaard
 • de werkgever is uitstel van betaling verleend
 • op de werkgever is de 'schuldsaneringsregeling natuurlijke personen' van toepassing

Hoogte vergoeding aanzegtermijn

Als je een werknemer niet schriftelijk informeert volgens de regels van de aanzegtermijn, moet je de werknemer een brutosalaris van één maand betalen.

Als je te laat bent met aanzeggen, maar je doet het wel, dan gaat het om een evenredige vergoeding. Als je bijvoorbeeld twee weken later aanzegt dan de bedoeling is, betaalt je het brutoloon van twee weken.

 • Meer informatie over de hoogte van de vergoeding vind je op de website van de Rijksoverheid.
 • Wil je meer weten over de opzegtermijn bij vaste contracten? Bekijk een handig overzicht van de wettelijke opzegtermijnen per contractduur.

Schriftelijk aanzeggen en aanzegvergoeding

Laat je werknemer schriftelijk weten of een contract wordt verlengd of niet, denk aan een brief of e-mail. Er zijn namelijk rechters die oordelen dat er géén aanzegvergoeding hoeft te worden betaald als er geen onzekerheid was over het voortduren van het arbeidscontract.

Wil je meer weten over de aanzegplicht, schriftelijk aanzeggen en de aanzegvergoeding (aanzegboete)? Lees dan het artikel van onze arbeidsrecht-expert Monique van de Graaf: Aanzegplicht voor werkgevers, 4 tips.

personeel

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Vragen:

 • Wat is een aanzegplicht bij tijdelijke arbeidscontracten?

  Als je een tijdelijk arbeidscontract wilt beëindigen heb je te maken met de aanzegtermijn. Je hebt de plicht je werknemer minimaal een maand van te voren schriftelijk te laten weten dat het arbeidscontract gaat stoppen. Dit is de aanzegplicht.

 • Hoe lang is de aanzegtermijn?

  De aanzegtermijn als werkgever is uiterlijk een maand - voordat een tijdelijke arbeids­contract eindigt - om je werknemer schriftelijk te informeren over: 1. Het wel of niet voortzetten van het arbeidscontract 2. Bij een voortzetting, de voorwaarden voor het voortzetten van het arbeids­contract.

 • Hoe bereken je de hoogte van de vergoeding van de aanzettermijn?

  Je kan de vergoeding van de aanzegtermijn (aanzegboete) op drie verschillende manieren berekenen: 1. Bruto uurloon x arbeidsduur per maand = bruto maandsalaris 2. Bruto uurloon x gemiddelde arbeidsduur per maand = bruto maandsalaris 3. Het gemiddelde van de betaalde provisie of stukloon = bruto maandsalaris.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests