Aanzegtermijn
Aanzegtermijn

Aanzegtermijn in tijdelijke contracten

10414 Bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn. Dit betekent dat je een werknemer op tijd moet informeren over de verlenging van zijn contract. Doe je dat niet, dan moet je hem een vergoeding betalen.

De aanzegtermijn is onderdeel van de Wet werk en zekerheid. De aanzegtermijn houdt in dat je een werknemer uiterlijk één maand voor de einddatum van het tijdelijke contract schriftelijk moet informeren.

Daarbij geef je aan of je het contract verlengt of niet. Als je voor verlenging kiest, informeer je de werknemer ook direct over de voorwaarden.

Dankzij deze regel krijgen tijdelijke werknemers sneller duidelijkheid over hun baan. Zo kunnen zij eerder op zoek naar ander werk als er geen nieuw contract in zit.

Voor jou als werkgever vraagt dit om een goede administratie van tijdelijke contracten, zodat je werknemers op tijd kunt informeren. 

Wanneer geldt een aanzegtermijn?

De aanzegtermijn geldt voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. In de meeste gevallen gaat het om een halfjaarcontract of een jaarcontract.

Kortere contracten vallen hier niet onder, hoewel het ook dan netjes is om werknemers op tijd te informeren.

Er geldt verder geen aanzegtermijn als het contract eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld. Bijvoorbeeld bij een projectcontract, waarbij 'voltooiing van het project' als einde wordt gezien.

branche risico

Welke risico's loop ik?

Een adviseur kan je helpen. Hij brengt de risico’s in je bedrijf in kaart en geeft advies om deze te beperken of af te dekken.

Aanzegboete bij overtreden aanzegtermijn

Als je de aanzegtermijn niet nakomt, dan ben je aan de werknemer een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding staat ook wel bekend als de aanzegboete.

Tot twee maanden na de einddatum van het tijdelijke contract kan de werknemer een beroep doen op deze vergoeding.

Ook als je wel een nieuw contract aanbiedt, maar dit niet op tijd laat weten, heeft je werknemer recht op een vergoeding. De werknemer zal in zo’n geval waarschijnlijk niet zo snel een beroep doen op die vergoeding, maar het kan wel. 

Uitzonderingen aanzegboete

Een vergoeding is niet verschuldigd in een van de volgende gevallen:

  • de werkgever is in staat van faillissement verklaard
  • de werkgever is uitstel van betaling verleend
  • op de werkgever is de 'schuldsaneringsregeling natuurlijke personen' van toepassing

Hoogte vergoeding aanzegtermijn

Als je een werknemer niet schriftelijk informeert volgens de regels van de aanzegtermijn, moet je de werknemer een brutosalaris van één maand betalen.

Als je te laat bent met aanzeggen, maar je doet het wel, dan gaat het om een evenredige vergoeding. Als je bijvoorbeeld twee weken later aanzegt dan de bedoeling is, betaalt je het brutoloon van twee weken.

  • Meer informatie over de hoogte van de vergoeding vind je op de website van de Rijksoverheid.
  • Wil je meer weten over de opzegtermijn bij vaste contracten? Bekijk een handig overzicht van de wettelijke opzegtermijnen per contractduur.

Schriftelijk aanzeggen en aanzegvergoeding

Wil je meer weten over de aanzegplicht, schriftelijk aanzeggen en de aanzegvergoeding (aanzegboete)?

Lees dan het artikel van onze arbeidsrecht-expert Monique van de Graaf: Aanzegplicht voor werkgevers, 4 tips.

personeel

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Meest gelezen

Cao verplicht in 4 gevallen

42632 De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Whitepapers en online tests