> >

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is vooral geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is er wet- en regelgeving over gelijke behandeling, het minimumloon, cao’s, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en verlofregelingen. Spijker je kennis van het arbeidsrecht bij met onderstaande artikelen.

Nuttige artikelen

Wat houdt goed werkgeverschap in?
Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017
> Het personeelscontract, wat staat erin?
Wet verbetering Poortwachter, hoe werkt het?
> Wat zijn de regels voor werken op zondag?

Bedrijfsjurist Pauline Oberink

Pauline Oberink ArboNed

Pauline Oberink is bedrijfsjurist bij ArboNed. Ze is expert op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Nieuwe Arbowet, 5 to do’s voor werkgevers

How to's over arbeidsrecht

Risico's van personeel in dienst

Wat zijn de risico's van personeel in dienst?

Personeel kan nieuwe perspectieven openen voor je bedrijf. Maar er kleven ook risico’s aan. Wat zijn de belangrijkste risico’s van werknemers op de loonlijst? En hoe ga ...

Lees verder
Arbowet wijziging regels basiscontract 2017

Arbowet, wijzigingen per 1 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 is er een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet. Je moet nu gaan werken met een basiscontract. Ook hebben je werknemers meer rec...

Lees verder
Personeel failliet vragen werknemer loon voorkomen salaris betalen

7 veelgestelde vragen rond een faillissement

Een (dreigend) faillissement leidt vaak tot veel vragen. Bij jou als ondernemer, maar net zo goed bij je personeel. Lees het antwoord op zeven veelgestelde vragen rond e...

Lees verder
Wet verbetering poortwachter stappenplan ondernemer

Wet verbetering poortwachter, hoe werkt het?

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) gaat over het helpen van werknemers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. Jij, als ondernemer, bent verplicht om te handele...

Lees verder
2017

Nieuwe wetten en regels rond personeel in 2017

Ondernemers met personeel opgelet! Dit verandert er per 1 januari 2017 aan wetten en regels op het gebied van personeelszaken. Negen belangrijke wijzigingen op een rij. ...

Lees verder
Horecabedrijf overnemen

Horecabedrijf met personeel overnemen, 5 tips

Veel horecaondernemers beginnen voor zichzelf door een bestaand bedrijf over te nemen. Dit heeft voordelen, maar er zijn ook aandachtspunten. Vijf tips bij de overname v...

Lees verder
Prinsjesdag

Prinsjesdag 2016 voor ondernemers met personeel

Het kabinet heeft op Prinsjesdag zijn plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Deze maatregelen raken ook ondernemers met personeel. Wat zijn de belangrijkste maatregele...

Lees verder
Werktijden

Dit zijn de belangrijkste regels voor werktijden

Het is niet goed voor de gezondheid om te lang achter elkaar te werken. Daarom heeft de overheid regels opgesteld voor de werk- en rusttijden van werknemers. Dit artikel...

Lees verder
Horecabedrijf starten

Checklist horecabedrijf starten met personeel

Wil je een eigen horecabedrijf starten en iemand in dienst nemen? Dan moet je het nodige regelen. Deze checklist bevat aandachtspunten voor startende horecaondernemers m...

Lees verder
Het personeelscontract: wat staat er in?

Het personeelscontract, wat staat erin?

Ben je ondernemer en van plan om personeel aan te nemen? Dan is het verstandig om gemaakte afspraken vast te leggen. In een personeelscontract bevestig je schriftelijk d...

Lees verder

Dit gaat veranderen in de Wet werk en zekerheid

Het kabinet gaat de Wet werk en zekerheid aanpassen. De aangekondigde wijzigingen hebben onder meer betrekking op de transitievergoeding en seizoenswerk. Waar moet jij s...

Lees verder
Discriminatie op het werk

Dit moet je weten over discriminatie op het werk

Discriminatie is bij wet verboden. Desondanks krijgen werknemers nog vaak te maken met discriminerend gedrag van leidinggevenden en collega's. Als werkgever ben je verpl...

Lees verder
Werken op zondag

Wat zijn de regels voor werken op zondag?

Werken op zondag is steeds meer geaccepteerd. In sommige branches moet je als ondernemer zelfs wel meegaan met deze trend om de concurrentie voor te blijven. Maar hoe zi...

Lees verder
Wet flexibel werken

Hebben werknemers recht op flexibel werken?

Werknemers kunnen een verzoek indienen om hun arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats aan te passen. Dit is geregeld in de Wet flexibel werken. Wat houdt het recht op f...

Lees verder
Regelgeving personeel in 2016

Nieuwe regels rondom personeel per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 verandert er weer het nodige in de wet- en regelgeving rondom personeel. Wat moet je weten voordat het nieuwe jaar van start gaat? De belangrijkste ...

Lees verder
Personeelsuitbreiding

Aandachtspunten bij meer personeel

Zodra je meer personeel aanneemt, krijg je te maken met andere regels en verplichtingen. Die gelden vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte. Een overzicht van de belangrijkst...

Lees verder
Factsheet Wet werk en zekerheid

Handige factsheets over de Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid kan vragen opleveren bij werkgevers. Bijvoorbeeld bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst. Handige factsheets van de overheid bieden uitko...

Lees verder
Aanzegtermijn

Aanzegtermijn in tijdelijke contracten

Bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn. Dit betekent dat je een werknemer tijdig moet informeren over de verlenging van zijn contrac...

Lees verder
Cao verplicht?

4 gevallen waarin een cao verplicht is

Miljoenen werknemers vallen onder een cao. De kans is groot dat je onderneming ook gebonden is aan een cao. Ga na of de cao verplicht is en voorkom daarmee hoge claims v...

Lees verder
Ondernemers en arbeidsrecht

Wat je moet weten over het arbeidsrecht

Ieder bedrijf heeft te maken met wetten en regels. Als je personeel in dienst hebt, is kennis van het arbeidsrecht onontbeerlijk. We zetten de belangrijkste wetten en ar...

Lees verder
Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid (Wwz) in 5 minuten

Sinds 1 juli 2015 zijn alle maatregelen in de Wet werk en zekerheid (Wwz) van kracht. Daardoor krijgen flexwerkers meer rechten en gaat het ontslagrecht op de schop. Lee...

Lees verder
Aanpassing arbeidsduur door werknemer

Mag je werknemer minder werken?

Een werknemer wil minder werken. Hoe ga je om met zo’n verzoek? En wanneer kun je het afwijzen? Lees meer over het wettelijk recht van werknemers op het aanpassen van de...

Lees verder
Gewijzigde arbeidsvoorwaarden in contract

Arbeidsvoorwaarden wijzigen, kan dat?

De arbeidsvoorwaarden van één of meer werknemers kun je niet zomaar eenzijdig veranderen. Ze maken immers onderdeel uit van een contract. Wel zijn er enkele uitzondering...

Lees verder
Goed werkgeverschap

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de p...

Lees verder

Nieuwsberichten over arbeidsrecht

Nieuwe wetten 2018 personeel HR

Wetswijzigingen rond personeel per 1 januari 2018

Een nieuw jaar brengt nieuwe wetten met zich mee. Ook in 2018 zijn er enkele belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers met personeel. De nieuwe wetten en regels op ee...

Lees verder
Mark Rutte Regeerakkoord Rutte 3

Regeerakkoord, aanpassingen rond personeel

In het nieuwe regeerakkoord staan enkele cruciale wijzigingen voor ondernemers met personeel. Een overzicht van de belangrijkste plannen van kabinet Rutte III. Ove...

Lees verder

Nieuwe wetten en regels per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 zijn er weer een aantal dingen gewijzigd voor ondernemers met personeel. Waar moet je op letten? Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen. Arbowet...

Lees verder

Ondernemers pleiten voor minder loonbelasting

De nieuwe regering moet vooral de loonbelasting verlagen. Voor ondernemers in het MKB is dit belangrijker dan een soepeler ontslagrecht, kortere doorbetaling bij ziekte ...

Lees verder
Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid wordt mogelijk aangepast

De Wet werk en zekerheid wordt mogelijk aangepast. Zo zou de transitievergoeding na twee jaar ziekte worden geschrapt. Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Za...

Lees verder
Participatiewet

Veel nieuwe banen voor arbeidsbeperkten

Werkgevers moeten in de komende tijd veel nieuwe banen creëren voor arbeidsbeperkten. Uit recente cijfers blijkt dat bedrijven ruim voorlopen op schema. Dat meldt staats...

Lees verder
Regels rondom personeel

Helft ondernemers niet vertrouwd met regels personeel

Binnenkort gaan veel regels rondom personeel op de schop. Zo verandert het nodige dankzij de Wet werk en zekerheid. Maar intussen is de helft van de ondernemers nog niet...

Lees verder
Wet werk en zekerheid

Campagne rondom Wet werk en zekerheid

De overheid is een campagne gestart rondom de Wet werk en zekerheid. Onderdeel hiervan is een website met handige tools voor ondernemers. Die helpen je onder meer bij he...

Lees verder
Wet werk en zekerheid

Groeiende kritiek op Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid krijgt vanuit allerlei kanten steeds meer kritiek. De wet moet flexwerkers meer rechten geven, maar gaat volgens sommigen juist ten koste van de...

Lees verder
Flexibel werken

Krijgen je werknemers recht op flexibel werken?

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet flexibel werken. Die maakt het voor werknemers makkelijker om hun arbeidsplaats of werktijd aan te passen. Welke gevolgen heef...

Lees verder
Hofvijver Den Haag, copyright © Den Haag Marketing/Jurjen Drenth

Dit zijn de nieuwe regels per 1 januari 2015

Op 1 januari worden altijd veel wetswijzigingen van kracht. Dit jaar is geen uitzondering, met de nodige veranderingen rondom personeel. De belangrijkste nieuwe regels v...

Lees verder
Flexibel werken

Nieuwe wet moet flexibel werken bevorderen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Wet flexibel werken. Deze wet moet flexibel werken stimuleren. Dan gaat het bijvoorbeeld om de mogelijkheid om v...

Lees verder
Kleinbedrijf

Maatregelen nodig voor kleinbedrijf

Het kleinbedrijf is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Om deze niet te laten haperen, is onder meer aangepaste regelgeving nodig. Dat staat in een rappor...

Lees verder
Zwangere werkneemster

Discriminatie bij zwangerschap aangepakt

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt met maatregelen tegen zwangerschapsdiscriminatie. Dat heeft hij gezegd na een dringend beroep v...

Lees verder
Nieuwe ontslagrecht

Advocaten kritisch over nieuwe ontslagrecht

Een groep arbeidsrechtadvocaten is uiterst kritisch over het nieuwe ontslagrecht. Zij hebben daarom een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Die buigt zich vandaag ...

Lees verder

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.