Arbeidsrecht en personeel

De belangrijkste wetten en regels voor werkgevers

Het arbeidsrecht is vooral geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is er wet- en regelgeving over gelijke behandeling, het minimumloon, cao’s, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en verlofregelingen. Wat weet jij al van deze wetten en regels? Spijker je kennis van het arbeidsrecht bij met onderstaande artikelen.

Whitepapers en online tests