> >

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is vooral geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is er wet- en regelgeving over gelijke behandeling, het minimumloon, cao’s, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en verlofregelingen. Spijker je kennis van het arbeidsrecht bij met onderstaande artikelen.

Nuttige artikelen

> Zo werkt het arbeidsrecht
Goed werkgeverschap
Nieuwe Arbowet
Wet verbetering Poortwachter
> Regels voor werken op zondag

Expert arbeidsrecht Monique van de Graaf

Monique van de Graaf arbeidsrecht en sociale zekerheid

Monique van de Graaf helpt bedrijven bij hun personeelsbeleid. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Arbeidsovereenkomst ontbinden, zo werkt hetOntslagvergoeding, wat is dat?

How to's over arbeidsrecht

Wetten 2020 regels personeel

Nieuwe wetten in 2020, een overzicht

Op 1 januari 2020 zijn er nieuwe wetten ingegaan voor ondernemers met personeel. Wat is er precies veranderen? Dit zijn de 8 belangrijkste wetswijzigingen. 1. Wet ...

Lees verder
Prinsjesdag 2019 personeel

Prinsjesdag 2019, gevolgen voor ondernemers met personeel

Op Prinsjesdag 2019 zijn er een aantal aanpassingen aangekondigd voor ondernemers met personeel. Wat gaat er gebeuren? De gevolgen voor werkgevers op een rij. De o...

Lees verder
Wet arbeidsmarkt in balans WAB toepassen praktijk MKB stappen

Stappenplan Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) toepassen binnen je bedrijf, hoe doe je dat? Volg dit stappenplan voor ondernemers met personeel. Op 1 januari 2020 is de WAB i...

Lees verder
Ziektewet personeel uitkering

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste reg...

Lees verder
Wet HvK klokkenluider

Wet Huis van Klokkenluiders (HvK), wat en hoe?

De Wet Huis voor klokkenluiders (HvK) beschermt werknemers die vermoedelijke misstanden in een bedrijf aan de kaak stellen. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten voo...

Lees verder
Nieuwe wetten 1 juli ondernemers personeel

Nieuwe wetten 1 juli 2019 voor werkgevers

Wat verandert er op 1 juli 2019 rond personeel? Volledig minimumloon vanaf 21 jaar en gratis loopbaanadvies voor medewerkers vanaf 45 jaar. Dit zijn de belangrijkste wet...

Lees verder
Rechtsbijstand arbeidsconflict

Rechtsbijstand bij een arbeidsconflict

Als er een arbeidsconflict ontstaat, kun je juridische hulp inschakelen. Preventief, om het conflict met je werknemer in de kiem te smoren, of voor een gang naar de rech...

Lees verder
Wet vergoeding affectieschade

Wet vergoeding affectieschade, wat houdt het in?

Door de Wet vergoeding affectieschade kun je als werkgever extra schadeclaims krijgen na een bedrijfsongeval. Hoe werkt het precies? En hoe kun je de schade beperken? ...

Lees verder
Arbeidstijdenwet uitleg personeel

Arbeidstijdenwet, zo werkt het

De Arbeidstijdenwet, ook wel werktijdenwet genoemd, bevat alle regels over werktijden en rusttijden van werknemers. Een samenvatting van de wet, inclusief een handig sch...

Lees verder
Onderzoeksplicht werkgever

Onderzoeksplicht voor werkgevers, wat is dat?

Bij beslissingen met grote gevolgen voor je personeel krijg je te maken met de onderzoeksplicht. Wat houdt deze onderzoeksplicht in en waar moet je op letten? Aandachtsp...

Lees verder
Vertrouwensbeginsel personeel werkgever goed

Vertrouwensbeginsel, 2 do's en 5 don'ts

Het vertrouwensbeginsel is een van de zes beginselen van goed werkgeverschap. Wat houdt het vertrouwensbeginsel precies in? 2 do's en 5 don'ts voor werkgevers. In ...

Lees verder
Wetten personeel 2019

Nieuwe wetten in 2019 voor ondernemers met personeel

Wat is er per 1 januari 2019 veranderd voor werkgevers? Van extra geboorteverlof tot een vergoeding bij ongevallen en het minimumloon. Bekijk de belangrijkste wetswijzig...

Lees verder
Beschut werk participatiewet

Participatiewet en beschut werk, tips voor werkgevers

Als werkgever kun je te maken krijgen met de Participatiewet en beschut werken. Met name als je werknemers met een arbeidsbeperking in gaat zetten is het belangrijk deze...

Lees verder
Wetswijzigingen 2018 Ondernemers Personeel

Nieuwe wetten 1 juli 2018 voor werkgevers

Wat verandert er per 1 juli 2018 voor ondernemers en hun personeel? Van de Arbowet en het minimumloon tot een nieuwe administratieplicht. Een overzicht van de belangrijk...

Lees verder
WAB Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), zo zit het

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet vast personeel aantrekkelijker maken. Het ontslagrecht is aangepast, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken. Alles...

Lees verder
Discriminatie op het werk

Discriminatie op het werk, tips voor werkgevers

Discriminatie is bij wet verboden. Toch krijgen werknemers nog vaak te maken met discriminerend gedrag van leidinggevenden en collega's. Als werkgever ben je verplicht o...

Lees verder
Risico's van personeel in dienst

Wat zijn de risico's van personeel in dienst?

Personeel kan nieuwe perspectieven openen voor je bedrijf. Maar er kleven ook risico’s aan. Wat zijn de belangrijkste risico’s van werknemers op de loonlijst? En hoe ga ...

Lees verder
Arbowet wijziging regels basiscontract 2017

Arbowet, wijzigingen per 1 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 is er een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet. Je moet nu gaan werken met een basiscontract. Ook hebben je werknemers meer rec...

Lees verder
Personeel failliet vragen werknemer loon voorkomen salaris betalen

7 veelgestelde vragen rond een faillissement

Een (dreigend) faillissement leidt vaak tot veel vragen. Bij jou als ondernemer, maar net zo goed bij je personeel. Lees het antwoord op zeven veelgestelde vragen rond e...

Lees verder
Wet verbetering poortwachter stappenplan ondernemer

Wet verbetering poortwachter, hoe werkt het?

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) gaat over het helpen van werknemers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. Jij, als ondernemer, bent verplicht om te handele...

Lees verder
2017

Nieuwe wetten en regels rond personeel in 2017

Ondernemers met personeel opgelet! Dit verandert er per 1 januari 2017 aan wetten en regels op het gebied van personeelszaken. Negen belangrijke wijzigingen op een rij. ...

Lees verder
arbeidsvoorwaarden wijzigen in contract

Arbeidsvoorwaarden wijzigen, kan dat?

De arbeidsvoorwaarden van je werknemers eenzijdig wijzigen, dat mag in principe niet. Toch zijn er een paar uitzonderingen voor werkgevers. Zo werkt het. Het salar...

Lees verder
Horecabedrijf overnemen

Horecabedrijf met personeel overnemen, 5 tips

Veel horecaondernemers beginnen voor zichzelf door een bestaand horecabedrijf over te nemen. Dit heeft voordelen, maar er zijn ook aandachtspunten. Vijf tips bij de over...

Lees verder
Prinsjesdag

Prinsjesdag 2016 voor ondernemers met personeel

Het kabinet heeft op Prinsjesdag zijn plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Deze maatregelen raken ook ondernemers met personeel. Wat zijn de belangrijkste maatregele...

Lees verder
werk- en rusttijden werknemers arbeidstijdenwet

Dit zijn de belangrijkste regels voor werktijden

Het is niet goed voor de gezondheid om te lang achter elkaar te werken. Daarom heeft de overheid regels opgesteld voor de werk- en rusttijden van werknemers. Dit artikel...

Lees verder
Horecabedrijf starten

Checklist horecabedrijf starten met personeel

Wil je een eigen horecabedrijf starten en iemand in dienst nemen? Dan moet je het nodige regelen. Deze checklist bevat aandachtspunten voor startende horecaondernemers m...

Lees verder
Het personeelscontract: wat staat er in?

Het personeelscontract, wat staat erin?

Ben je ondernemer en van plan om personeel aan te nemen? Dan is het verstandig om gemaakte afspraken vast te leggen. In een personeelscontract bevestig je schriftelijk d...

Lees verder

Dit gaat veranderen in de Wet werk en zekerheid

Het kabinet gaat de Wet werk en zekerheid aanpassen. De aangekondigde wijzigingen hebben onder meer betrekking op de transitievergoeding en seizoenswerk. Waar moet jij s...

Lees verder
Werken op zondag

Wat zijn de regels voor werken op zondag?

Werken op zondag is steeds meer geaccepteerd. Maar hoe zit het met de regels rond zondagsarbeid? 5 vragen en antwoorden voor ondernemers met personeel. Nederland b...

Lees verder
Wet flexibel werken

Wet flexibel werken, hoe zit dat?

De Wet flexibel werken (Wfw) geeft werknemers het recht op flexibel werken. Zij kunnen bij jou een verzoek indienen om hun arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats aan t...

Lees verder
Regelgeving personeel in 2016

Nieuwe regels rondom personeel per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 verandert er weer het nodige in de wet- en regelgeving rondom personeel. Wat moet je weten voordat het nieuwe jaar van start gaat? De belangrijkste ...

Lees verder
Personeelsuitbreiding

Aandachtspunten bij meer personeel

Zodra je meer personeel aanneemt, krijg je te maken met andere regels en verplichtingen. Die gelden vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte. Een overzicht van de belangrijkst...

Lees verder
Factsheet Wet werk en zekerheid

Handige factsheets over de Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid kan vragen opleveren bij werkgevers. Bijvoorbeeld bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst. Handige factsheets van de overheid bieden uitko...

Lees verder
Aanzegtermijn

Aanzegtermijn in tijdelijke contracten

Bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn. Dit betekent dat je een werknemer op tijd moet informeren over de verlenging van zijn contra...

Lees verder
Cao verplicht?

4 gevallen waarin een cao verplicht is

Miljoenen werknemers vallen onder een cao. De kans is groot dat je onderneming ook gebonden is aan een cao. Ga na of de cao verplicht is en voorkom daarmee hoge claims v...

Lees verder
Ondernemers en arbeidsrecht

Wat je moet weten over het arbeidsrecht

Ieder bedrijf heeft te maken met wetten en regels. Als je personeel in dienst hebt, is kennis van het arbeidsrecht nodig. We zetten de belangrijkste wetten en artikelen ...

Lees verder
Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid (Wwz) in 5 minuten

Sinds 1 juli 2015 zijn alle maatregelen in de Wet werk en zekerheid (Wwz) van kracht. Daardoor krijgen flexwerkers meer rechten en gaat het ontslagrecht op de schop. Lee...

Lees verder
Aanpassing arbeidsduur door werknemer

Mag je werknemer minder werken?

Een werknemer wil minder werken. Hoe ga je om met zo’n verzoek? En wanneer kun je het afwijzen? Lees meer over het wettelijk recht van werknemers op het aanpassen van de...

Lees verder
Goed werkgeverschap

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de p...

Lees verder

Mijn eerste werknemer

 • Binx Smartility

  'Je werknemers vertrouwen is de sleutel'

  Bart & Bas - BINX Smartility

  Ze vergaderen in roze containers en telefoneren in groene telefooncellen. De directie heeft geen eigen kantoor. Er zijn geen managers, maar volledig zelfsturende teams. Bart en Bas doen iets bijzonders in de bouwsector.

  Lees verder
 • Roel Wolbrink New Tailor

  'Ons ambacht trekt mensen aan'

  Roel Wolbrink - New Tailor

  Roel Wolbrink heeft een snelgroeiend bedrijf in maatpakken. In dik een jaar tijd nam hij zes mensen aan. 'We hebben vooral liefhebbers in dienst.'

  Lees verder

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.