Scholingsplicht werkgever MKB wet
Scholingsplicht werkgever MKB wet

Scholingsplicht werkgever, wat en hoe?

De scholingsplicht voor werkgevers is heel belangrijk. Niet alleen voor de ontwikkeling van je personeel, maar ook voor de groei van je bedrijf. Wat is de scholingsplicht? En hoe kun je aan de wet voldoen? Volg deze instructies. 

Scholingsplicht werkgever

Volgens de wet heb je als werkgever een scholingsplicht. Dat betekent dat je jouw werknemers de benodigde opleiding en training moet geven voor de uitoefening van hun functie.

De scholingsplicht is een aanvulling op het begrip goed werkgeverschap. Als een werknemer van mening is dat hij onvoldoende scholing krijgt, kan hij je daarop aanspreken of zelfs naar de rechter stappen. Verder mag je een werknemer die onvoldoende functioneert niet ontslaan als je niet aan de scholingsplicht hebt voldaan.

Voordelen scholingsplicht werkgever

Natuurlijk is het beter om scholing niet te zien als een plicht, maar als een kans. Een goed geschoolde werknemer kan je bedrijf namelijk veel opleveren. Met nieuwe vaardigheden en kennis kan je bedrijf verder groeien en blijft personeel gemotiveerd.

Zorg dus dat werknemers de mogelijkheid hebben om verder te leren. Daar pluk je vroeg of laat de vruchten van.

Scholing maakt je bedrijf ook aantrekkelijk voor medewerkers. Je kunt daarmee goed personeel behouden en nieuwe talenten en vakmensen aan je bedrijf binden. Zeker als er in jouw branche een personeels­tekort is, kun je met goede scholing het verschil maken.

Scholingsplicht Arbowet

Daarnaast is het volgens de Arbowet verplicht je werknemers op te leiden om veilig en gezond te werken. Daarmee voorkom je arbeidsongevallen, ziekte­verzuim, schadeclaims en arbeidsconflicten. Met goede scholing van personeel kun je dus een hoop gedoe en kosten besparen.

Lees meer over veiligheid op het werk.

Verplichte scholing kosteloos aanbieden

Volgens de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden moet je verplichte scholing kosteloos aanbieden. Kosteloos betekent in dit geval dat je als werkgever de reiskosten, het studiemateriaal en andere kosten dekt. Maar je hoeft niet alle scholing te vergoeden. Het gaat om:

 1. Wettelijk verplichte scholing die je medewerker nodig heeft om de functie te kunnen blijven uitvoeren, zoals verplichte scholing in de zorg- of transportsector.
 2. Opleiding in het kader van een verbetertraject, zoals een taalcursus die je medewerker helpt zijn taken beter uit te voeren.
 3. Scholing voor overgang naar een andere functie als de huidige functie komt te vervallen.

Studiekostenbeding

Houd in het arbeidscontract rekening met deze regels. Pas een studiekostenbeding in het contract aan waar nodig. Het is dus niet meer toegestaan gemaakte kosten bij verplichte scholing te verhalen op je werknemer. Ook niet als hij uit dienst gaat en je de afspraak hebt gemaakt dat hij een deel van de kosten moet terugbetalen.

Opleidingstijd geldt als arbeidstijd, ook als de opleiding niet onder normale werktijd gevolgd kan worden. Dat betekent dat je loon doorbetaalt aan je werknemer.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Subsidie voor scholing

Voor de scholing van werknemers kun je soms subsidie benutten. De belangrijkste regeling is het STAP budget. Via deze subsidie van de overheid kunnen je werknemers opleidingen en trainingen naar keuze volgen.

Hoeveel STAP budget?

Het STAP budget is maximaal 1.000 euro, inclusief btw, per persoon. Het budget kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Als een opleiding, cursus of training meer dan 1.000 euro kost, zijn de extra kosten voor eigen rekening. Je zou als werkgever het bedrag boven de 1.000 euro kunnen vergoeden voor je werknemer.

Door het STAP budget kun je als werkgever besparen op kosten voor scholing. Dat scheelt weer in je personeels­kosten.

Op de website van het UWV kun je zien of er nog budget beschikbaar is voor deze periode. Vervolgens kan je werknemer daar ook STAP budget aanvragen.

STAP budget stopt

Vanaf 2024 is er geen STAP budget meer. Het kabinet heeft besloten te stoppen met deze subsidie voor scholing.

Meer subsidie voor scholing

In jouw branche kunnen er extra subsidies zijn voor scholing van personeel. Check je cao of vraag ernaar bij je branchevereniging.

Scholingsplicht nieuwe werknemer

Als je een nieuwe werknemer in dienst neemt krijg je te maken met de scholingsplicht. Steeds vaker nemen bedrijven personen aan die nog niet de gewenste diploma's en werkervaring hebben. Let dan vooral goed op met de scholingsplicht.

Stappenplan scholingsplicht werkgever

Wat moet je doen om aan de scholingsplicht voor werkgevers te voldoen? Volg dit stappenplan voordat je een nieuwe werknemer in dienst neemt:

 1. Ga na welke scholing verplicht is

  Bekijk of er verplichte opleidingseisen zijn in jouw branche. Misschien moet je nieuwe werknemer eerst een cursus of training volgen voor hij bepaalde werkzaamheden mag uitvoeren. Laat een ongeschoolde werknemer geen gevaarlijk werk doen.
 2. Bepaal welke scholing je moet aanbieden

  Volgens de scholingsplicht moet je een werknemer 'in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie'. Als er geen specifieke regels zijn in jouw branche, mag je zelf bepalen welke opleiding nodig is per functie. Benoem de nodige opleidingseisen in het functieprofiel.
 3. Bied opleiding aan als secundaire arbeidsvoorwaarde

  Zorg dat je tijdens de sollicitatieprocedure al bekend maakt welke (soort) opleidingen, cursussen en trainingen je werknemer kan gaan volgen. Je kunt dit inzetten als een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde: je nieuwe werknemer kan zich via jouw bedrijf verder ontwikkelen. Dat is een impuls voor zijn carrière.

Je werknemer is meestal niet verplicht een opleiding te volgen. Volgens de scholingsplicht moet je hem wel de mogelijkheid geven.

Afspraken scholing in contract

Het is verstandig om bij de scholing van personeel alle afspraken goed vast te leggen. De individuele afspraken met je werknemer zet je in de arbeids­overeenkomst.Scholingsplicht werkgever arbeidsovereenkomst

Als er afspraken over scholing zijn die voor meerdere werknemers gelden kun je ook verwijzen naar een personeels­handboek of bedrijfsreglement.

Wanneer een cao van toepassing is, moet je daarnaar verwijzen in het arbeidscontract. Zorg dat het contract voldoet aan de regels in de cao.

Kosten scholing werknemer

Benoem in het contract welke kosten voor opleiding jouw bedrijf betaalt, welke kosten de medewerker eventueel zelf moet betalen en wat de criteria zijn voor een vergoeding.

In het contract kun je een studiekostenbeding of scholingskostenbeding opnemen. Daarin benoem je in welke gevallen je werknemer de gemaakte scholingskosten moet terugbetalen. Bijvoorbeeld als hij binnen een jaar na de opleiding ontslag neemt. Bij verplichte scholing mag je geen terugbetaling eisen.

kosten werknemers

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Vragen over scholingsplicht werkgever

 • Wat is de scholingsplicht?

  Volgens de scholingsplicht moet je een werknemer in staat stellen 

  opleidingen, cursussen en trainingen te volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie. Voor sommige beroepen is specifieke scholing verplicht.

 • Wie betaalt de scholing van personeel?

  Verplichte scholing moet je als werkgever volledig vergoeden. Je mag bij ontslag de gemaakte kosten ook niet terugvragen. Verder kun je zelf afspraken maken met je werknemer over het (deels) vergoeden van opleidingskosten. Leg dit goed vast in het arbeidscontract.

 • Hoe neem je een werknemer in dienst?

  Als je een werknemer in dienst wil nemen doorloop je een aantal stappen. Je begint met de werving (het zoeken naar personeel). Daarna volgt de selectie via sollicitatiegesprekken. Als je eenmaal een goede kandidaat hebt gekozen, ga je de arbeidsvoorwaarden bespreken. De uitkomst leg je vast in een arbeids­overeenkomst. Na ondertekening van de overeenkomst heb je een nieuwe werknemer in dienst.

 • Welke wetten zijn er voor werkgevers?

  De belangrijkste wetten voor werkgevers zijn onderdeel van het arbeidsrecht. Het is belangrijk om zelf op de hoogte te blijven van wetswijzigingen voor bedrijven. Schakel eventueel de hulp in van een jurist of een belastingadviseur bij het correct toepassen van nieuwe wetten in 2022 en 2023. Houd ook je werknemers op de hoogte van veranderingen die voor hen van belang zijn. Pas waar nodig je contracten en personeels­reglement aan.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests