Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Goed werkgeverschap
Goed werkgeverschap

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Wat is goed werkgeverschap?

In het arbeidsrecht vind je allerlei regels voor werkgever en werknemer. Toch is het mogelijk dat de wet op een bepaalde vraag niet een duidelijk antwoord heeft.

Meestal komt dan artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek goed van pas. In dit wetsartikel is vastgelegd dat de werkgever zich als 'goed werkgever' moet gedragen.

Dit is van belang wanneer je – in de ogen van een werknemer – geen goede werkgever bent. Zijn advocaat probeert dit dan te onderbouwen met een of meer beginselen die bij goed werkgeverschap horen. Hieronder vind je een definitie van die beginselen, gevolgd door voorbeelden uit de praktijk.

De wet bepaalt ook dat je werknemer zich als goed werknemer moet gedragen. Maar als werkgever heb je een sterkere positie. Goed werkgeverschap weegt dus zwaarder.

6 beginselen van goed werkgeverschap

Met de beginselen van goed werkgeverschap is in de rechtspraak een poging gedaan om het vage begrip ‘goed werkgeverschap’ iets concreter te maken.

Omdat dit slechts beginselen zijn, kijkt de rechter steeds naar de omstandigheden van ieder specifiek geval. Toch is het goed om ervan op de hoogte te zijn.

De 6 beginselen van goed werkgeverschap:

1. Wees zorgvuldig

Je moet je als werkgever zorgvuldig gedragen tegenover werknemers. Daarom wordt ook wel gesproken van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Dit beginsel kun je opsplitsen in de volgende onderdelen:

 • Onderzoeksplicht:
  Bij ingrijpende beslissingen moet je onderzoeken welke relevante feiten en belangen een rol spelen.
 • Hoorplicht: 
  Deze verplichting houdt in dat je met een werknemer moet overleggen over ingrijpende beslissingen en moet ingaan op eventuele bezwaren.
 • Evenredigheid: 
  Bij ingrijpende beslissingen moet je niet alleen uitgaan van je eigen belangen als werkgever, maar ook die van de werknemer meewegen.

2. Maak geen misbruik van je positie

De sterkere positie die je als werkgever hebt, mag je niet misbruiken. Dat betekent dat je werknemers niet het gevoel mogen krijgen dat ze helemaal zijn overgeleverd aan jouw willekeur.

3. Motiveer ingrijpende beslissingen

Een ingrijpende beslissing moet je duidelijk motiveren. Hierdoor geef je werknemers de mogelijkheid om verweer te bieden. Als je een werknemer op non-actief stelt of overplaatst naar een andere afdeling, moet je dat bijvoorbeeld goed onderbouwen.

Zakelijke dienstverlener schadeclaim

Zakelijke ongevallen­verzekering collectief

Een goede werkgever zorgt voor zijn personeel, ook na een ongeluk. Met een ongevallen­verzekering krijg je financiële dekking.

4. Maak verwachtingen waar

Werknemers hebben bepaalde verwachtingen van een werkgever. Als werkgever moet je rekening houden met deze verwachtingen en je werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat je ze waarmaakt. Dit heet daarom ook wel het vertrouwensbeginsel.

5. Behandel werknemers gelijk

Dit beginsel gaat ervan uit dat je werknemers gelijk moet behandelen. Daarom spreken we ook wel van het gelijkheidsbeginsel. Op basis hiervan mag je (zonder gegronde reden) bijvoorbeeld geen onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Ook wel inclusief werkgeverschap genoemd.

6. Zorg voor een behoorlijke verzekering

Uit de rechtspraak van de afgelopen jaren blijkt dat je als goed werkgever ook moet zorgen voor een goede ongevallen­verzekering die schade van werknemers vergoedt na een ongeval. Daarbij gaat het om een verzekering voor ongevalschade die in verband staat met het werk, een zakenreis of een personeels­activiteit.

Voorbeelden van goed werkgeverschap Wet goed werkgeverschap MKB 2023

In het arbeidsrecht speelt goed werkgeverschap – of de afwezigheid daarvan – een belangrijke rol. Enkele voorbeelden van situaties uit de praktijk:

 • Bonus stopzetten: Een werkgever die jarenlang een bonus heeft uitbetaald aan een werknemer, kan de uitbetaling van die bonus niet zomaar stopzetten. Voor zo’n eenzijdige wijziging moet namelijk sprake zijn van uitzonderlijke omstandigheden.
 • Ongeval tijdens zakenreis: Als een werknemer een ongeval krijgt, ben je steeds vaker ook aansprakelijk voor schade in situaties waarin je geen invloed kon uitoefenen als werkgever. Bijvoorbeeld bij een werknemer die een ongeval krijgt tijdens een zakenreis. Zonder behoorlijke verzekering kan de werkgever in dat soort gevallen opdraaien voor de schade.
 • Ontslag op staande voet: Tijdens een ontslag op staande voet ben je verplicht om onderzoek te doen en voldoende informatie te verzamelen. Als je dit nalaat, kan de rechter dit opvatten als slecht werkgeverschap. Als gevolg daarvan kan hij het ontslag ongedaan maken, waardoor je de werknemer alsnog moet toelaten tot de werkplek.

Andere vormen van goed werkgeverschap

De term goed werkgeverschap wordt ook wel gebruikt in een bredere zin. Daarmee wordt dan bedoeld dat je goed voor je werknemers zorgt.

Bijvoorbeeld door de duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren, een passend salaris uit te betalen, de werk-privébalans te ondersteunen en een veilige werkomgeving te bieden.

Goed werkgeverschap is een must voor iedere werkgever. Wil je weten wat nog meer belangrijk is? Doe dan de checklist Ben jij klaar voor (meer) personeel?

Voordelen van goed werkgeverschap

Je reputatie als goede werkgever is heel belangrijk. Die reputatie kan je een hoop opleveren. Wat dacht je van de volgende voordelen.

 1. Oplossing voor je personeels­tekort
  Goed werkgeverschap is een belangrijk wapen tegen personeels­tekort. In veel branches is het lastig om genoeg werknemers te vinden en te behouden. Je kunt je huidige werknemers langer aan je binden door goed voor ze te zorgen. Daarnaast trek je eerder nieuwe talenten en vakkrachten aan als ze je reputatie als goed werkgever kennen.
 2. Bespaar op personeels­kosten
  Met goed werkgeverschap kun je besparen op personeels­kosten. Als werknemers langer behouden blijven, hoef je niet constant op zoek naar nieuwe werknemers. Dat bespaart je een hoop tijd en kosten voor werving en selectie, een duur inwerktraject en mogelijke schade door beginnersfouten van nieuw personeel. 
 3. Meer winst voor je bedrijf
  Investeren in goed werkgeverschap kan je flink wat winst opleveren. Als je bekend staat als goede werkgever zullen klanten dat ook merken. Gelukkige werknemers maken gelukkige klanten. En gelukkige klanten zorgen voor meer winst.

Personeels­kosten onder controle

Ontdek meer slimme manieren om je kosten onder controle te houden. Download het whitepaper personeels­kosten.

Scholingsplicht

De Wet werk en zekerheid bevat een scholingsplicht. Dit is een aanvulling op het begrip goed werkgeverschap. De plicht moet ervoor zorgen dat werkgevers hun personeel meer gaan scholen via opleidingen, trainingen of cursussen.

Als een werknemer van mening is dat hij onvoldoende scholing krijgt, dan is het mogelijk dat hij zijn werkgever daarop aanspreekt of zelfs naar de rechter stapt.

Voorheen kon je STAP-budget krijgen voor de scholing van personeel. In 2024 is er geen STAP-budget meer. In plaats daarvan kun je als werkgever in het MKB de SLIM-subsidie benutten. 

Vragen over goed werkgeverschap

 • Wat is goed werkgeverschap?

  Goed werkgeverschap bestaat uit 6 beginselen: wees zorgvuldig, maak geen misbruik van je positie, motiveer ingrijpende beslissingen, maak verwachtingen waar, behandel werknemers gelijk en zorg voor een behoorlijke verzekering. De scholingsplicht is nog een aanvulling op goed werkgeverschap.

 • Waarom is goed werkgeverschap belangrijk?

  Wanneer je – in de ogen van een werknemer – geen goede werkgever bent kan hij naar de rechter stappen. De wet bepaalt dat de werknemer zich als goed werknemer moet gedragen. Maar als werkgever heb je een sterkere positie. Dat weegt dus zwaarder.

 • Hoe kan de term goed werkgeverschap nog meer gebruikt worden?

  De term goed werkgeverschap wordt ook wel gebruikt in bredere zin. Daarmee wordt dan bedoeld dat je goed voor je werknemers zorgt. Bijvoorbeeld door de duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren, een passend salaris uit te betalen, de werk-privébalans te ondersteunen en een veilige werkomgeving te bieden.

 • Waar kan ik nieuwe wetten voor ondernemers vinden?

  Via de nieuwsbrief van Ondernemen met personeel kun je op de hoogte blijven van veranderingen in het arbeidsrecht. Op de website van de KvK vind je ook een overzicht met aankomende wetswijzigingen voor ondernemers.

 • Goed werkgeverschap en verzekeringen, wat is verplicht?

  De meeste verzekeringen voor personeel zijn niet wettelijk verplicht. Toch kun je op basis van de wet over goed werkgeverschap concluderen dat bepaalde verzekeringen broodnodig zijn voor werknemers. Zorg bijvoorbeeld voor een ongevallen­verzekering en een vangnet bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Whitepapers en online tests