Advies nodig over zakelijke ongevallenrisico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies en ontvang een offerte.

Zakelijke ongevallenverzekering
Zakelijke ongevallenverzekering

Alles over de zakelijke ongevallen­verzekering

4211 Door een bedrijfsongeval kan je werknemer invalide worden of zelfs overlijden. Als goed werkgever wil je de schade waar mogelijk compenseren. Lees hoe je de risico’s afdekt met een zakelijke ongevallen­verzekering.

Je hoopt het natuurlijk nooit mee te maken, maar als ondernemer met personeel loop je altijd het risico dat een werknemer iets overkomt. Soms is een ongeval zo ernstig dat een werknemer blijvend invalide wordt of zelfs overlijdt.

Vanuit de wettelijke verplichting tot goed werkgeverschap moet jij zorgen voor een goede verzekering.

In een aantal branches maakt de zakelijke ongevallen­verzekering zelfs deel uit van de verplichte cao. Schiet je hierin tekort, dan kun je aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Dit voorkom je met een zakelijke ongevallen­verzekering.

Wat is een zakelijke ongevallen­verzekering?

Verschil met WIA-verzekering

Een maandelijkse langdurige uitkering als een werknemer arbeidsongeschikt is, valt niet onder deze verzekering, maar onder de collectieve WIA-verzekering.

Welke schade dekt een zakelijke ongevallen­verzekering?

Als een werknemer overlijdt door een ongeval, keert de verzekeraar eenmalig een vast bedrag uit aan de nabestaanden.

Hoe hoog is dat bedrag? Veel polissen gaan standaard uit van eenmaal het jaarloon van de betrokken werknemer. Bij andere verzekeraars kun je zelf kiezen welk bedrag je wilt verzekeren.

Blijvend invalide werknemer

Ook een werknemer die blijvend invalide is na een bedrijfsongeval, krijgt eenmalig een bedrag uitgekeerd. Gebruikelijk is maximaal tweemaal het jaarsalaris.

De verzekeringsarts bepaalt voor hoeveel procent de werknemer invalide is. Op basis daarvan ontvangt de werknemer een percentage van het verzekerde bedrag.

Als een werknemer zijn arm heeft verloren, krijgt hij bijvoorbeeld 25 procent. Mist hij een duim, dan bedraagt de uitkering bijvoorbeeld 10 procent. Deze percentages verschillen per verzekeraar.

Als je veel met oproepkrachten of parttimers werkt, is eenmaal of tweemaal het jaarloon als verzekerde som niet zo hoog. Beter is om een vast bedrag met de verzekeraar af te spreken voor deze groep.

Zakelijke ongevallen­verzekering, 2 dekkingen

Veel verzekeraars bieden een zakelijke ongevallen­verzekering in twee vormen aan:

 • 24-uursdekking

  Bedrijven kiezen deze dekking vaak voor alle vaste personeels­leden als collectieve ongevallen­verzekering. Zij zijn dan doorlopend en wereldwijd verzekerd.
 • Functie- of activiteitendekking

  Deze dekking geldt vaak voor uitzendkrachten, stagiairs en dergelijke. Zij zijn alleen verzekerd tegen ongevallen tijdens het werk en in het woon-werkverkeer.

Het afsluiten van een 24-uursdekking voor je personeel kun je zien als een vorm van goed werkgeverschap. Je werknemers zijn dan ook verzekerd als ze op weg naar huis even omrijden om boodschappen te doen of de kinderen van de buitenschoolse opvang halen.

Met een functie- of activiteitendekking is dat niet zo: de werknemer moet dan de kortste weg naar huis nemen. Doet hij dat niet en krijgt hij een ongeluk, dan kan hij geen aanspraak maken op de verzekering. 

Zakelijke dienstverlener schadeclaim

Zakelijke ongevallen­verzekering collectief

Een goede werkgever zorgt voor zijn personeel, ook na een ongeluk. Met een ongevallen­verzekering krijg je financiële dekking.

Collectieve ongevallen­verzekering

Met een collectieve ongevallen­verzekering sla je twee vliegen in één klap: jij hebt al je werknemers in een keer verzekerd en je werknemers voelen zich beter beschermd.

Een ongevallen­verzekering is dan ook een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Je kunt daarmee goed personeel langer behouden en nieuw talent aantrekken.

Kosten zakelijke ongevallen­verzekering

Een zakelijke ongevallen­verzekering is er al vanaf een paar euro per werknemer per maand. De hoogte van de premie hangt af van verschillende factoren, zoals:

 • Soort bedrijf

  Voor de zakelijke dienstverlening is het risico van een bedrijfsongeval bijvoorbeeld veel kleiner dan in de bouw.
 • Beroepen van je werknemers

  Hoe risicovoller het beroep, hoe hoger de premie. Iemand die bureauwerk doet, loopt minder risico dan een vertegenwoordiger die elke dag in de auto zit.
 • Aantal verzekerde werknemers

  Hoe meer werknemers je verzekert, hoe minder premie je per werknemer betaalt.
 • Hoogte van de verzekerde bedragen

  De premieberekening wordt gebaseerd op de jaarlijks vastgestelde loonbedragen.

Offerte ongevallen­verzekering

Ben je benieuwd naar de kosten van een ongevallen­verzekering voor jouw bedrijf? Je kunt vrijblijvend een offerte aanvragen op maat bij een verzekeraar. Dan krijg je een prijsindicatie op basis van jouw bedrijfssituatie.

Kies de juiste verzekeringen voor jouw bedrijf. Lees het gratis whitepaper, inclusief een handige risico-checklist.

4 voordelen van een ongevallen­verzekering

Een zakelijke ongevallen­verzekering is in eerste instantie bedoeld om je werknemers schadeloos te stellen na een ongeval. Maar de verzekering heeft nog meer te bieden.

Afhankelijk van de verzekeraar die je kiest, kun je rekenen op de volgende voordelen:

 1. Bezoekers en stagiairs meeverzekeren

  Behalve je vaste werknemers zijn ook bezoekers en stagiairs van je bedrijf verzekerd voor een standaardbedrag bij ongevallen. Bijvoorbeeld: 5000 euro bij overlijden en 25.000 euro bij volledige blijvende invaliditeit. Dit geldt niet voor bezoekers van bedrijven die zijn ingericht op dienstverlening aan het publiek, zoals winkels, restaurants of zorginstellingen.
 2. Tegemoetkoming re-integratiekosten

  Is een werknemer gedeeltelijk invalide geworden na een ongeval, dan krijg jij als werkgever een tegemoetkoming in de kosten om hem weer aan het werk te helpen. Dat kan een vast bedrag zijn voor omscholing, bijvoorbeeld. Of een bedrag voor het aanpassen van de werkplek, de auto of het huis van de werknemer. Zo helpt een zakelijke ongevallen­verzekering je om te voldoen aan je re-integratieverplichtingen in het kader van de Wet verbetering poortwachter.
 3. Cursus ter preventie

  Dat de verzekering uitkeert na een ongeval is prettig, maar beter is het om ongevallen te voorkomen. Diverse verzekeraars vergoeden daarom ook (een deel van) de kosten voor een jaarlijkse (herhalings)cursus preventiemedewerker of bedrijfshulpverlening (BHV). Dat scheelt toch weer een paar honderd euro op de kosten van je personeel.
 4. Voorlichting over RI&E

  Ook kun je bij de verzekeraar terecht voor voorlichting over het uitbesteden, uitvoeren of laten toetsen van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).

Niet alle polissen bieden de bovengenoemde voordelen. Lees daarom altijd de polisvoorwaarden van de verzekering goed door. Schakel een verzekerings­adviseur in voor een goed advies.

Personeel verzekeren ja of nee

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Vragen over ongevallen­verzekering

 • Wat is een arbeidsongeval?Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval of bedrijfsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg.
 • Wie is aansprakelijk na een arbeidsongeval?Als werkgever ben je al snel aansprakelijk. Je hebt namelijk de plicht om te zorgen voor veilige werkomstandigheden, instructies en toezicht. Alleen als een werknemer met opzet of bewuste roekeloosheid het ongeluk veroorzaakte is hij zelf aansprakelijk voor de schade.
 • Hoe kun je ongevallen voorkomen?Breng je risico's in kaart met een RI&E, stel een preventiemedewerker aan en geef je werknemers instructies over veilig werken. Zorg voor een goed arbobeleid, veilige werkplekken en persoonlijke beschermingsmiddelen. Lees meer over arbeidsongevallen voorkomen.
 • Wanneer moet je een ongeval melden?Je bent in drie gevallen verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Namelijk als het slachtoffer naar het ziekenhuis moet, blijvend letsel oploopt of overlijdt na een arbeidsongeval.
 • Is een zakelijke ongevallen­verzekering verplicht?Een ongevallen­verzekering is niet wettelijk verplicht voor alle bedrijven in Nederland. Maar in bepaalde cao's staat wel dat je verplicht bent een verzekering te hebben. Controleer dus de cao voor jouw branche.
 • Wat krijg je met een ongevallen­verzekering?Naast een eenmalige uitkering voor je getroffen werknemer, krijg je ook een vergoeding om ervoor te zorgen dat hij waar mogelijk weer aan de slag gaat. Er is bijvoorbeeld een vergoeding voor de kosten van omscholing en voor aanpassing van de werkplek, auto of het huis van je werknemer.

Meest gelezen

WGA-premie, wat is dat?

18550 Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies?

Top 5 personeels­verzekeringen

6999 Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten.

Whitepapers en online tests