WGA premie
WGA premie

WGA-premie, wat is dat?

Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies? Waar moet je rekening mee houden? Een uitleg voor ondernemers met personeel.

1. Wat is de WGA-premie?

De afkorting WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De WGA valt onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet zorgt voor een uitkering voor alle werknemers in Nederland die (deels) arbeidsongeschikt zijn.

Als werkgever betaal je in principe mee aan deze voorziening, of je nu arbeidsongeschikte werknemers hebt of niet. Je betaalt daarvoor een WGA-premie, die onderdeel is van de premie Werkhervattingskas (Whk).

Eigenrisicodrager WGA

Er is één uitzondering: je kunt ook eigenrisicodrager voor de WGA worden.

2. Wie ontvangt een WGA-uitkering?

De volgende werknemers ontvangen een WGA-uitkering:

 • Werknemers die voor 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt zijn.
 • Werknemers die voor 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam.

Eerst loon, daarna WGA-uitkering

Je moet een arbeidsongeschikte werknemer eerst twee jaar lang loon doorbetalen. Daarna ontvangt hij pas een WGA-uitkering.

Alle werknemers die een WGA-uitkering ontvangen worden met financiële prikkels gestimuleerd om gedeeltelijk weer aan het werk te gaan bij jouw bedrijf of bij een andere werkgever.

WGA uitgelegd

Lees meer over de WGA en de voorwaarden voor werknemers.

Wat kost mijn verzekeringspremie?

WIA-calculator

De gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid verschillen per werknemer. Bereken het mogelijke inkomensverlies met de WIA-calculator.

3. Hoe hoog is de WGA-premie?

De hoogte van de WGA-premie hangt af van de omvang van je bedrijf. In de basis ben je voor de WGA publiek verzekerd bij het UWV. Net als voor de Ziektewet betaal je voor de WGA een gedifferentieerde premie.

 • Kleine werkgevers betalen een sectorale WGA-premie, gebaseerd op de uitkeringslast in de sector waarin het bedrijf actief is.
 • Middelgrote en grote werkgevers betalen een (deels) individuele premie, gebaseerd op de uitkeringslast van het bedrijf.

De grootte van je bedrijf bepaal je op basis van het premieplichtig loon van je totale personeel. De overheid hanteert hiervoor drie categorieën (groot, middelgroot en klein), gebaseerd op de gemiddelde loonsom.

Het gemiddeld premieniveau van de WGA daalt van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024. 

WGA-premie 2024 

Categorie:Premieplichtig loon:Soort premie:
KleinGemiddelde loonsom x 1 - 10 werknemersSectorale premie
MiddelgrootGemiddelde loonsom x 10 - 100 werknemersDeels individueel en deels sectoraal
GrootGemiddelde loonsom x 100 werknemersIndividuele premie
 • Gemiddelde loonsom in 2024: 37.700 euro
 • Gemiddelde loonsom in 2023: 36.200 euro

De gemiddelde WGA-percentages in 2024 en 2023 zijn:

 20232024
WGA percentage:0,87%0,77%
Werkgeversrisico:0,59%0,59%

Hier kun je alle actuele en uitgebreidere premies voor 2024 vinden die het UWV heeft gepubliceerd.

WGA-premie berekenen

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van het UWV maak je eenvoudig een schatting van de hoogte van je premie.

WGA-premie 2024 hoe veel

WGA-premie op Whk-beschikking aanpassen

Aan het einde van ieder jaar ontvang je een Whk-beschikking. Op de Whk-beschikking staat het percentage dat door de Belastingdienst in rekening wordt gebracht.

Als werkgever moet je het bedrag betalen in het boekjaar waarover de beschikking gaat. Waarom betaal je deze premie eigenlijk? En hoe kun je het bedrag verlagen?

WGA-premie 2024 verlagen?

Lees meer over de Whk-beschikking 2024 en hoe je kunt besparen op de premie.

4. Betaalt personeel mee aan de WGA-premie?

Je kunt ervoor kiezen om je personeel mee te laten betalen aan de WGA-premie. Het gaat om maximaal 50 procent van de premie WGA.

De bijdrage van je werknemer gaat dan af van zijn nettoloon en moet je op zijn loonstrook vermelden als 'premie Whk' of 'gedifferentieerde premie Whk'.

Voor de Ziektewet (ZW) mag je de premie niet gedeeltelijk door je personeel laten betalen.

5. Wanneer ben je eigenrisicodrager WGA?

Je kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Dit moet je aangeven bij de Belastingdienst. Als je eigenrisicodrager bent, betaal je geen WGA-premie.

In plaats daarvan betaal jij zelf de WGA-uitkeringen aan je werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn. Het UWV brengt hiervoor de kosten bij jou in rekening. Ook moet je zelf de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer regelen en de kosten hiervoor betalen.

Verzuim­protocol

Welke stappen moet je verplicht nemen bij re-integratie? Gebruik een handig voorbeeld verzuim­protocol.

Kies je voor geen eigenrisicodrager voor de WGA? Dan ben je standaard verzekerd bij UWV en betaal je een gedifferentieerde WGA-premie aan UWV. Voor middelgrote en grote bedrijven worden WGA-uitkeringen voor 10 jaar (maximaal) meegenomen in je gedifferentieerde WGA-premie.

6. Wat is een WGA-eigenrisico­verzekering?

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, kan dat flink wat geld kosten. Je kunt er zelfs tien jaar lang geld aan kwijt zijn.

Als je eigenrisicodrager bent voor de WGA, is een garantieverklaring van een verzekeraar of bank verplicht. Zij staan dan garant voor de WGA-uitkeringen als je deze zelf niet meer kunt betalen, bijvoorbeeld bij een faillissement.

De meeste bedrijven die eigenrisicodrager voor de WGA worden sluiten een WGA-eigenrisico­verzekering af bij een verzekeraar. Deze verstrekt dan de garantieverklaring en ondersteunt je persoonlijk bij de langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers.

Het tarief van een WGA-eigenrisico­verzekering is soms lager dan de WGA-premie voor jouw bedrijf.

Kosten WGA-verzekering

De premiekosten zijn afhankelijk van de:

 • totale loonsom van jouw onderneming
 • sector/branche waarin jouw bedrijf actief is
 • typen dienstverband, denk aan vaste en tijdelijke contracten, oproepkrachten en stagiars

Wil je exact weten wat de kosten zijn? Vraag een offerte aan voor jouw bedrijfssituatie en bepaal daarna of je jouw personeel laat meebetalen.

Vooral voor middelgrote en grote ondernemingen (ongeveer vanaf 25 werknemers) is het interessant eigenrisicodrager te zijn en een WGA-eigenrisico­verzekering te nemen.

Meer vragen over de WGA-premie

 • Wie betaalt de WGA-premie?

  In de basis betaal jij als werkgever de WGA-premie aan de Belastingdienst. De WGA-premie is een onderdeel van de premie Werkhervattingskas (Whk). Je mag ervoor kiezen om je werknemers mee te laten betalen aan de premie. Je kunt tot 50 procent van de verschuldigde WGA-premie inhouden op het loon van je werknemers.

 • Hoe word je eigenrisicodrager voor de WGA?

  Je kunt bij de Belastingdienst aangeven dat je liever eigenrisicodrager bent voor de WGA. Dan betaal je geen gedeelde WGA-premie meer, maar moet je zelf een WGA-uitkering betalen als je werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is. Ook regel en betaal je dan zelf de re-integratie.

 • Waar vind ik meer informatie over de WGA?

  Het is slim je verder te verdiepen in de WGA. Op de website van de Rijksoverheid vind je verwijzingen naar gedetailleerde informatie over de werking van de WGA. Daarnaast vind je bij UWV meer informatie over eigenrisicodragerschap voor de WGA.

 • WGA-eigenrisicodrager worden of niet?

  Wil je advies bij de afweging tussen wel of niet eigenrisicodrager worden voor de WGA? Vraag advies en ontvang een offerte. Ook helpt die bij de keuze voor de juiste verzekeraar als je een WGA-eigenrisico­verzekering wilt afsluiten.

 • Is een WGA-eigenrisico­verzekering verplicht, ja of nee?

  Nee, dit is niet verplicht voor ondernemers. Als je geen verzekering afsluit ben je standaard verzekerd bij UWV voor de WGA-uitkering van personeel (ook personeel dat al uit dienstverband is). Een WGA-eigenrisico­verzekering is wel verstandig want je houdt grip op de re-integratie van jouw arbeidsongeschikte medewerker. Je kunt daarmee voorkomen dat jij langdurig wordt doorbelast door UWV. Voor middelgrote en grote ondernemingen is de WGA-eigenrisico­verzekering interessant.

Langdurig ziek personeel

WGA-eigenrisico­verzekering

Na 2 jaar ziekte kan een (ex)werknemer in de WGA komen. Je kunt eigenrisicodrager worden en daarmee verzeker je dit financiële risico en krijg je ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid van (ex)werknemers.

Meest gelezen

Anw-hiaat­verzekering, voor wie en waarom?

Wel of niet een Anw-hiaat­verzekering? Het is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeels­verzekeringen dek je de risico's af. Een overzicht van de 5 belangrijkste verzekeringen voor werkgevers in 2024.

Alles over de collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel voorkomen met een collectieve WIA-verzekering.

Wat kost een arbeidsongeschiktheids­verzekering?

Met een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) verzeker je je tegen verlies van inkomen door ziekte of een ongeval. Wat kost een arbeidsongeschiktheids­verzekering in 2024 voor ondernemers en waar moet je op letten? Dit zijn de antwoorden.

Whitepapers en online tests