Advies over verzuim­risico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies.

Ziektewet personeel uitkering
Ziektewet personeel uitkering

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Wordt een van je vaste werknemers ziek, dan heeft hij recht op loondoorbetaling bij ziekte. In dat geval ben je als werkgever verplicht hem maximaal twee jaar lang zijn salaris door te betalen.

Is de zieke werknemer niet in vaste dienst, dan kan het zijn dat hij recht heeft op een uitkering in het kader van de Ziektewet. In dat geval hoef jij zijn loon niet door te betalen. Dat komt voor rekening van het UWV.

Ziektewet, wat is dat?

De Ziektewet is een zogeheten vangnetvoorziening. De wet zorgt ervoor dat zieke werknemers die geen loon krijgen, toch een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. De uitkering bedraagt meestal 70 procent van het maximumdagloon. 

Het UWV betaalt deze uitkering over een periode van twee jaar. Gedurende die periode regelt de uitkeringsinstantie ook de re-integratie van de zieke werknemer.

Actuele bedragen van het maximumdagloon lees je hier. Het UWV past deze bedragen elk half jaar aan.

WIA-uitkering

Is de werknemer na twee jaar nog steeds ziek of arbeidsongeschikt? Dan kan hij een WIA-uitkering aanvragen.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Ziektewet, voor wie?

Werknemers die in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering worden ook wel vangnetters genoemd. Het gaat om de volgende groepen werknemers:

 1. Werknemers met een fictieve dienstbetrekking (thuiswerkers, stagiairs of provisiewerkers) die ziek worden.
 2. Werknemers die ziek uit dienst gaan, bijvoorbeeld na het einde van een contractperiode.
 3. Werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (de zogenoemde nawerking).
 4. Uitzendkrachten met een uitzendbeding (d.w.z. geen vast contract met het uitzendbureau) die ziek worden.
 5. Oproep- en invalkrachten zonder arbeidscontract die ziek worden.
 6. Werknemers die ziek zijn vanwege orgaandonatie.
 7. Werknemers die ziek zijn vanwege zwangerschap of bevalling.
 8. Werknemers die onder een no-riskpolis vallen (zoals werknemers met een ziekte of handicap).

Wordt een werknemer uit de genoemde groepen ziek terwijl hij (nog) bij jouw bedrijf onder contract staat, dan moet hij zich bij jou ziek melden. Vervolgens neem jij contact op met het UWV.

Heeft de werknemer geen werkgever op het moment dat hij ziek wordt, dan moet hij zich ziek melden bij het UWV. In beide gevallen bepaalt de uitkeringsinstantie of de persoon recht heeft op een uitkering.

Hoger ziekterisico

Bij de groepen 6 t/m 8 kan het gaan om werknemers in vaste dienst. Zij vallen automatisch onder de Ziektewet omdat ze een hoger ziekterisico hebben.

Ziekengeld

Bij ziekte van een werknemer uit deze groepen krijg jij als werkgever ziekengeld van het UWV, zodat je je werknemer kunt doorbetalen. Je bent dan wel zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

 • Voor groep 6 en 7 bedraagt de uitkering 100 procent van het eigen dagloon (maar niet meer dan het maximumdagloon).
 • Voor groep 8 is de uitkering gebaseerd op het percentage dat jij volgens je cao aan loon moet doorbetalen tijdens ziekte.

Voorbeeldbrief: werknemer met Arbeidsgehandicapten status of Structureel Functionele Beperkingen (SFB)

Als jouw werknemer onder de no-risk polis van het UWV valt, kun je bij langdurige ziekte een ziektewetuitkering aanvragen. Je hebt dan niet de volledige loondoorbetalingsverplichting als werkgever. 

Download gratis voorbeeldbrief

Je mag jouw werknemer na tenminste 2 maanden dienstverband vragen of hij onder de no-risk regeling van het UWV valt. Dit kun je het beste doen door dit schriftelijk uit te vragen bij jouw werknemer. 

Bij aanvang van het dienstverband mag je dit niet vragen. Een werknemer heeft recht op een no-risk polis van het UWV als hij ooit – voor of tijdens het dienstverband bij jou – een WAO, WIA of Wajong-uitkering heeft gehad, of nu nog heeft. 

Zo ja, dan hoef jij als werkgever (al dan niet tijdelijk) geen premie voor een verzuim­verzekering voor de betreffende werknemer te betalen.Ziektewet werkgever 2024

Het UWV keert dan namelijk de Ziektewetuitkering uit. Wel behoud je de re-integratieverplichting.

Ziektewet, wie betaalt dat?

Het UWV zorgt voor de uitbetaling van de Ziektewetuitkering. Het UWV bekostigt dit uit de premies die alle werkgevers samen jaarlijks aan de uitkeringsinstantie afdragen. Als werkgever betaal je dus wel degelijk mee aan de uitvoering van de Ziektewet.

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Niet alle ondernemers betalen evenveel premie. Voor grote en middelgrote werkgevers geldt de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Dit is een (deels) individuele premie die wordt gebaseerd op de schadelast van de voorgaande jaren in jouw bedrijf.

Als je veel tijdelijke werknemers in dienst hebt, is je schadelast mogelijk hoger en betaal je dus meer premie.

Sectorpremie in 2024 gedaald

Ben je een kleine werkgever, dan betaal je een sectorpremie. Deze is gebaseerd op de feitelijke uitkeringslast in de sector waarin je bedrijf actief is. Het premiepercentage voor de Ziektewet voor 2024 is 0,45%.

Meer informatie over de premieberekening lees je in het artikel ‘10 vragen van werkgevers over de Ziektewet’. Hier vind je ook de categorie-indeling voor grote, middelgrote en kleine bedrijven.

Ziektewet en eigenrisicodragers

Je kunt er als werkgever voor kiezen de Ziektewet zelf uit te voeren. Je wordt dan eigenrisicodrager Ziektewet. Dat betekent dat jouw bedrijf zelf de uitkering betaalt van een werknemer die in de Ziektewet belandt.

Je bent dan ook verantwoordelijk voor de verzuim­begeleiding en re-integratie van de zieke ex-werknemer. Bovendien moet je een loonsanctie opleggen als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie.

Verzekering eigen risico Ziektewet

Als je eigenrisicodrager wordt, kun je het financiële risico en de uitvoering van de begeleiding onderbrengen bij een verzekeraar via een ZW-eigenrisico­verzekering.

Je betaalt dan een lagere gedifferentieerde premie Whk voor de zieke (ex-)werknemers voor wie je geen eigenrisicodrager kan worden.

Duurzame inzetbaarheid

Zoals altijd geldt: voorkomen is beter dan genezen. Hoe meer je doet aan goede verzuim­begeleiding, hoe minder geld je kwijt bent aan Ziektewetpremies.

Zet bijvoorbeeld in op het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Of bekijk samen met een arbodienst hoe je kunt voorkomen dat werknemers ziek uit dienst gaan.

Ziektekosten beperkenVerzuimkosten per werknemer Ziektewet

Verzuim in de hand houden is cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering. Het kan je namelijk veel geld kosten. Vooral als je een klein bedrijf hebt is langdurig ziekte­verzuim een groot risico.

Naast de verplichte loondoorbetaling heb je waarschijnlijk al snel te maken met omzetverlies, kosten voor vervanging en de kosten van verzuim­begeleiding.

Ziekte­verzuim berekenen

Inzicht in verzuim en verzuim­kosten is heel belangrijk. Weet jij bijvoorbeeld wat het verzuim­percentage is in jouw bedrijf op dit moment? En wat kost het je eigenlijk?

Ontdek wat verzuim precies kost voor jouw bedrijf in 2024. Gebruik de verzuim­calculator. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in de kosten van je eigen bedrijf en een handige vergelijking (benchmark) met andere bedrijven in jouw branche.

Kosten per zieke werknemer

Het is ook goed om te weten wat je precies kwijt bent per zieke werknemer. Gebruik de rekentool zieke werknemer en ontdek hoeveel jij betaalt.

Verzuim onder controle

Ziek personeel kan jouw bedrijf dus veel geld kosten, maar dat hoeft niet! Met een verzuim­verzekering krijg je een vergoeding voor het loon dat je moet doorbetalen aan een zieke werknemer. Daarnaast helpt een verzekeraar je ook bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Wil je meer tips over het voorkomen van ziekte en verzuim? Gebruik de checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag!

Vragen over de Ziektewet

 • Wat is de Ziektewet?

  De Ziektewet zorgt ervoor dat zieke werknemers die geen loon krijgen, toch een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. Het UWV betaalt deze uitkering, tot maximaal 2 jaar. Naast een uitkering krijgt de zieke werknemer ook hulp bij zijn re-integratie.

 • Wanneer moet ik loon doorbetalen?

  In principe betaal je alle werknemers die bij jou onder contract staan loon tijdens ziekte. Behalve werknemer die onder de Ziektewet vallen, zoals werknemers die ziek zijn vanwege orgaandonatie, zwangerschap of bevalling. Zij krijgen een uitkering van het UWV.

 • Hoe regel ik verzuim­begeleiding als werkgever?

  Je bent verplicht een bedrijfsarts in te zetten bij de begeleiding van een zieke werknemer. Daarnaast kun je ook een casemanager aanstellen die je helpt om alle verplichte stappen te zetten bij verzuim en re-integratie. Je regelt dit bijvoorbeeld met een verzuim­verzekering met arbodienstverlening.

 • Wat zijn de kosten van verzuim­begeleiding?

  De meeste bedrijven sluiten een abonnement af bij een arbodienst. De kosten hangen af van de ondersteuning die je kiest. Gemiddeld kost een arbodienst tussen de 100 en 150 euro per werknemer per jaar. Als je een verzuim­verzekering afsluit, biedt de verzekeraar je vaak een gunstige mogelijkheid om die te combineren met een contract met een arbodienst.

 • Wanneer krijg je een loonsanctie?

  Als je niet voldoet aan je verplichten bij de re-integratie van je werknemer kun je een loonsanctie (boete) krijgen van het UWV. Vaak moet je dan nog een jaar langer het loon van je zieke werknemer doorbetalen. Ook je werknemer kan een loonsanctie krijgen als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie.

 • Welke loonheffingen zijn er?

  Er zijn een aantal loonheffingen waar je rekening mee moet houden. Namelijk: Loonbelasting en premie volks­verzekeringen, premies werknemers­verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet.

 • Hoe kun je besparen op loonheffing?

  Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je minder loonbelasting betaalt. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen voor ondernemers met personeel.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Wat zijn wachtdagen bij ziekte?

Als werkgever mag je wachtdagen bij ziekte hanteren. Daarmee kun je verzuim en verzuim­kosten verlagen. Wat zijn wachtdagen precies? Wat zijn de regels? En hoe maak je er slim gebruik van? Ontdek de antwoorden.

Whitepapers en online tests