Advies over verzuim­risico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies en ontvang een offerte.

Ziektewet personeel uitkering
Ziektewet personeel uitkering

Ziektewet, hoe werkt het?

7541 De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij.

Wordt een van je vaste werknemers ziek, dan heeft hij recht op loondoorbetaling bij ziekte. In dat geval ben je als werkgever verplicht hem maximaal twee jaar lang zijn salaris door te betalen.

Is de zieke werknemer niet in vaste dienst, dan kan het zijn dat hij recht heeft op een uitkering in het kader van de Ziektewet. In dat geval hoef jij zijn loon niet door te betalen. Dat komt voor rekening van het Uitvoeringsinstituut Werknemers­verzekeringen (UWV).

Ziektewet, wat is dat?

De Ziektewet is een zogeheten vangnetvoorziening. De wet zorgt ervoor dat zieke werknemers die geen loon krijgen, toch een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. Deze bedraagt meestal 70 procent van het maximumdagloon.

Het UWV betaalt deze uitkering over een periode van twee jaar. Gedurende die periode regelt de uitkeringsinstantie ook de re-integratie van de zieke werknemer.

WIA-uitkering

Is de werknemer na twee jaar nog steeds ziek of arbeidsongeschikt, dan kan hij een WIA-uitkering aanvragen.

Ziektewet, voor wie?

Werknemers die in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering worden ook wel vangnetters genoemd. Het gaat om de volgende groepen werknemers:

  1. Werknemers met een fictieve dienstbetrekking (thuiswerkers, stagiairs of provisiewerkers) die ziek worden.
  2. (Tijdelijke) werknemers die ziek uit dienst gaan.
  3. Werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (de zogenoemde nawerking).
  4. Uitzendkrachten met een uitzendbeding (d.w.z. geen vast contract met het uitzendbureau) die ziek worden.
  5. Oproep- en invalkrachten zonder arbeidscontract die ziek worden.
  6. Werknemers die ziek zijn vanwege orgaandonatie.
  7. Werknemers die ziek zijn vanwege zwangerschap of bevalling.
  8. Werknemers die onder een no-riskpolis vallen (zoals werknemers met een ziekte of handicap).

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.


Wordt een werknemer uit de genoemde groepen ziek terwijl hij (nog) bij jouw bedrijf onder contract staat, dan moet hij zich bij jou ziek melden. Vervolgens neem jij contact op met het UWV.

Heeft de werknemer geen werkgever op het moment dat hij ziek wordt, dan moet hij zich ziek melden bij het UWV. In beide gevallen bepaalt de uitkeringsinstantie of de werknemer recht heeft op een uitkering.

Let op! Hoger ziekterisico

Bij de groepen 6 t/m 8 kan het gaan om werknemers in vaste dienst. Zij vallen automatisch onder de Ziektewet omdat ze een hoger ziekterisico hebben.

Bij ziekte van een werknemer uit deze groepen krijg jij als werkgever ziekengeld van het UWV, zodat je je werknemer kunt doorbetalen. Je bent dan wel zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

  • Voor groep 6 en 7 bedraagt de uitkering 100 procent van het eigen dagloon (maar niet meer dan het maximumdagloon).
  • Voor groep 8 is de uitkering gebaseerd op het percentage dat jij volgens je cao aan loon moet doorbetalen tijdens ziekte.

Ziektewet, wie betaalt dat?

Het UWV zorgt voor de uitbetaling van de Ziektewetuitkering. Het UWV bekostigt dit uit de premies die alle werkgevers samen jaarlijks aan de uitkeringsinstantie afdragen. Als werkgever betaal je dus wel degelijk mee aan de uitvoering van de Ziektewet.

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Niet alle ondernemers betalen evenveel premie. Voor grote en middelgrote werkgevers geldt de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Dit is een (deels) individuele premie die wordt gebaseerd op de schadelast van de voorgaande jaren in jouw bedrijf. Als je veel tijdelijke werknemers in dienst hebt, is je schadelast mogelijk hoger en betaal je dus meer premie.

Sectorpremie

Ben je een kleine werkgever, dan betaal je een sectorpremie. Deze is gebaseerd op de feitelijke uitkeringslast in de sector waarin je bedrijf actief is.

Meer informatie over de premieberekening lees je in het artikel ‘10 vragen van werkgevers over de Ziektewet’. Hier vind je ook de categorie-indeling voor grote, middelgrote en kleine bedrijven.

Ziektewet en eigenrisicodragers

Je kunt er als werkgever voor kiezen de Ziektewet zelf uit te voeren. Je wordt dan eigenrisicodrager Ziektewet. Dat betekent dat jouw bedrijf zelf de uitkering betaalt van een werknemer die in de Ziektewet belandt.

Je bent dan ook verantwoordelijk voor de verzuim­begeleiding en re-integratie van de zieke ex-werknemer. Bovendien moet je eventuele sancties opleggen als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie.

Als je eigenrisicodrager wordt, kun je het financiële risico en de uitvoering van de begeleiding onderbrengen bij een verzekeraar via een ZW-eigenrisico­verzekering. Je betaalt dan een lagere gedifferentieerde premie Whk voor de zieke (ex-)werknemers voor wie je geen eigenrisicodrager kan worden.

Duurzame inzetbaarheid

Zoals altijd geldt: voorkomen is beter dan genezen. Hoe meer je doet aan goed verzuim­management, hoe minder geld je kwijt bent aan Ziektewetpremies.

 

Zet bijvoorbeeld in op het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Of bekijk samen met een arbodienst hoe je kunt voorkomen dat werknemers ziek uit dienst gaan.

kosten werknemers

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests