Ziek personeel?
Ziek personeel?

Ziekte­verzuim op de werkvloer

Wat als je een zieke werknemer hebt?

Wanneer een werknemer ziek wordt, heb je een loondoorbetalingsplicht. Dat betekent dat je het loon van de werknemer (deels) moet doorbetalen. Ook ben je als werkgever verplicht actief mee te werken aan de re-integratie van je zieke werknemer. Wat moet je precies doen? En hoe voorkom je verzuim?

Op deze verzamelpagina vind je praktische informatie over het ziekte­verzuim van personeel.

Re-integratie zieke werknemer

Vanuit wet- en regelgeving is het verplicht dat je als werkgever samenwerkt bij de re-integratie van je zieke werknemer. Je wilt vanuit de menselijke relatie tussen jou en je medewerker dat de re-integratie goed verloopt. Hoe vind je daar een balans in? Een paar tips voor beide aspecten:

 1. Werk met een verzuim­protocol

  Maak een verzuim­protocol en beschrijf de concrete stappen die genomen moeten worden als een werknemer ziek is. Volg de stappen die staan beschreven in de Wet verbetering poortwachter. Wij hebben een handig voorbeeld van een verzuim­protocol gemaakt, gebruik dit gratis voorbeeld als je nog geen protocol hebt opgesteld.
 2. Handel direct bij conflicten gedurende de re-integratie

  Je zieke werknemer heeft bepaalde verplichtingen tijdens zijn re-integratie. Handel direct als er een conflict dreigt te ontstaan. Soms kan een loonsanctie nodig zijn.
 3. Houd een re-integratiedossier bij

  Het is belangrijk bij langdurig ziekte­verzuim om een re-integratiedossier bij te houden. Zo kun jij altijd aantonen dat jij als werkgever alles hebt gedaan.
 4. Schakel de juiste verzuim­professionals in

  Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer. Kijk goed naar de juiste experts: bedrijfsarts, arbodienst, arbeidsdeskundige etc.
 5. Pas goed werkgeverschap toe

  Zorg dat je goed om gaat met je belangrijkste kapitaal, je werknemers. Blijf met je personeel in gesprek en zorg dat je snel kan inspelen op iemands behoefte.
 6. Blijf in contact met de zieke werknemer

  Blijf goed met elkaar in contact, wees eerlijk naar elkaar en bespreek dat er periodiek contact onderhouden wordt tussen jou en de zieke werknemer. Een goed contact met de bedrijfsarts werkt ook bevordelijk in het ziekte­verzuim­proces.
 7. Juiste vragen stellen tijdens het ziekte­verzuim

  Kijk samen wat je kunt doen aan een soepele re-integratie. Wat kun jij zelf doen? Wat kan de bedrijfarts voor je doen? Praat met elkaar over de mogelijkheden.

Verzekeren tegen ziekte­verzuim en arbeidsongeschiktheid

Een van de belangrijkste verzekeringen rondom personeel is de verzuim­verzekering. Als een werknemer ziek wordt, kost je dat als ondernemer veel geld. Je bent wettelijk verplicht om twee jaar lang het salaris van een zieke werknemer door te betalen en in sommige gevallen nog langer. Met een verzuim­verzekering dek je dit risico af.

Whitepapers en online tests