Signalen ziekteverzuim personeel voorkomen en herkennen
Signalen ziekteverzuim personeel voorkomen en herkennen

Ziekte­verzuim, 7 oorzaken en 35 signalen

Ziekte­verzuim van personeel kan je bedrijf veel geld kosten. Hoe kun je dit voorkomen? Herken deze oorzaken en signalen en beperk het verzuim binnen jouw bedrijf.

Ziekte kun je natuurlijk niet altijd voorkomen, maar je kunt als werkgever wel een belangrijke rol spelen bij de preventie van verzuim.

Ziekte­verzuim voorkomen

Er zijn verschillende soorten verzuim. Je hebt bijvoorbeeld wit verzuim (terechte ziekmelding) en zwart verzuim (onterechte ziekmelding), maar ook kort en langdurig verzuim, psychisch en fysiek verzuim. 

Langdurig verzuim wordt steeds vaker veroorzaakt door psychische klachten. Denk aan werkstress en burn-outs. Vooral bij deze vorm van verzuim kun je als werkgever een preventieve rol spelen.

Ziekte­verzuim herkennen

Als je goed oplet, kun je veel gevallen van (ziekte)verzuim zien aankomen. Welke signalen zijn er dat een werknemer dreigt uit te vallen? Bekijk de volgende 7 oorzaken en bijbehorende signalen.

1. Afnemend werkplezier

Is je werknemer nog wel happy? Werkplezier is het belangrijkste medicijn tegen ziekte­verzuim. Iemand die plezier heeft in het werk, zal zich minder snel ziekmelden. Let daarom op gedragsveranderingen. Iemand is bijvoorbeeld steeds vaker:

 • Kortaf
 • Cynisch
 • Angstig
 • Prikkelbaar
 • Stil en teruggetrokken
 • Besluiteloos

Ook uiterlijke kenmerken kunnen wijzen op verminderd werkplezier. Iemand oogt bijvoorbeeld:

 • Vermoeid 
 • Futloos
 • Slordig
 • Afwezig

Als iemand vaker te laat komt is dat een extra teken aan de wand. Afnemend werkplezier en bijbehorende signalen kunnen samenhangen met een of meer van de onderstaande oorzaken en signalen.

2. Conflict met collega

Een conflict op het werk kan de oorzaak zijn van regelmatig kort verzuim of langdurig verzuim. Let vooral goed op de volgende signalen en probeer het in de kiem te smoren:

3. Onveilig werken

Als een werknemer niet veilig werkt, is de kans op een bedrijfsongeval groter. Dit kan leiden tot ernstige blessures en langdurig verzuim. Let op deze signalen:

 • Klachten over de werkplek
 • Geen pauzes nemen
 • Niet werken volgens protocol
 • Geen beschermingsmiddelen dragen

Als werkgever moet jij zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Je mag ook gedragsregels opstellen voor je werknemers. 

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

4. Privéproblemen

De thuissituatie van je werknemer is veranderd. Een scheiding, een ziek kind of een sterfgeval in de familie. De spanningen rondom deze situaties kunnen hem te veel worden. Herken op tijd de signalen. Iemand is:

 • Verdrietig
 • Minder productief
 • Minder betrokken
 • Minder alert

5. Financiële problemen

Als je werknemer schulden heeft, kan dat een grote impact op zijn leven hebben. Dit kan ook leiden tot verzuim. Je herkent het bijvoorbeeld aan de volgende situaties. Iemand:

 • Is onrustig, gestrest
 • Is minder geconcentreerd op zijn werk
 • Is regelmatig zijn 'portemonnee vergeten' (bij de lunch of een gezamenlijk cadeau)
 • Is lang niet meer op vakantie geweest
 • Vraagt om vooruitbetaling van loon of vakantiegeld

6. Toenemende werkdruk

Oplopende werkdruk is vaak een reden voor ziekte­verzuim. Als werkgever kun je dit natuurlijk goed in de gaten houden. Let er op dat iemand niet ondersneeuwt in het werk. Herken de signalen. Je werknemer:

 • Slaat pauzes over
 • Werkt regelmatig over
 • Is gehaast, snel geïrriteerd
 • Maakt veel fouten
 • Is niet bereid collega's te helpen

7. Fysieke en psychische klachten

Duidelijke signalen voor naderend ziekte­verzuim zijn klachten over de fysieke of mentale fitheid. Misschien klaagt een werknemer zelf of je hoort het van een ander. Neem deze klachten serieus. Hieronder lees je hoe je hiermee om kunt gaan als werkgever.

Verzuim beperken, kom in actie!

Wat kun je als werkgever doen met deze signalen? Zorg dat je in alle gevallen snel in actie komt en laat zien dat je betrokken bent bij je werknemer. Maak regelmatig een praatje en vraag hoe het gaat.

Zorg dat er bij functioneringsgesprekken genoeg tijd is voor feedback. Laat weten dat er tussendoor ook ruimte is voor een gesprek. Creëer zo een open cultuur, waarin jij als werkgever benaderbaar bent. Daarmee kun je werknemers gemotiveerd houden en veel verzuimgevallen voorkomen.

Hoe pak je het aan?

Geef aan wat je opvalt en vraag vriendelijk wat er aan de hand is. Neem de tijd voor het verhaal van je werknemer. Ga niet in discussie over klachten, maar toon vooral begrip. Vraag of je iets kunt doen voor je werknemer en denk mee in mogelijke oplossingen. Schakel waar nodig direct de bedrijfsarts in of een andere arbeidsdeskundige.

Tip

Benut deze 5 manieren om verzuim te voorkomen in het MKB.

Voorkom schade door ziekte­verzuim

Ziekte­verzuim kun je beperken, maar niet volledig voorkomen. Daarom is het slim een ziekte­verzuim­verzekering af te sluiten. Dan hoef je niet op te draaien voor de loonkosten van je zieke werknemer.

Trouwens, een verzekeraar helpt je vaak ook bij het voorkomen van verzuim. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van een verzuimcoach en een gezondheidscheck voor je personeel. Vraag aan een onafhankelijke verzekerings­adviseur wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf of vraag een offerte aan

personeel in dienst nemen

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit complete pakket aan personeels­verzekeringen zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests