Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Verzuimverzekering
Verzuimverzekering

5 aandachtspunten bij een verzuim­verzekering

Een verzuim­verzekering verzekert de loondoorbetaling van zieke werknemers. Expert Sander Jongsma geeft vijf aandachtspunten voor MKB’ers die dit personeels­risico willen afdekken.

Verzuim heb je als ondernemer soms niet in de hand. ‘In de ogen van veel ondernemers wordt natuurlijk nooit iemand langdurig ziek, maar het gebeurt helaas wel’, benadrukt Jongsma. ‘Zeker als je weinig personeel in dienst hebt en werknemers vallen voor een langere tijd uit, dan kan je bedrijf daar zelfs failliet aan gaan.’

De kosten kunnen volgens Jongsma oplopen tot wel 100.000 euro per jaar. ‘Dan heb je het over een jaarsalaris van 40.000 euro, werkgeverslasten en kosten voor vervanging. Voor kleine werkgevers kan het daarom verstandig zijn om een verzuim­verzekering af te sluiten.’ Wat zijn volgens hem belangrijke aandachtspunten?

Aandachtspunten voor werkgevers

1. Verzuim­gegevens

‘Bij een verzuim­verzekering zijn in de eerste plaats kloppende verzuim­gegevens belangrijk. Verzekeraars kijken bij de offerteaanvraag namelijk altijd naar je verzuimverleden van de afgelopen drie jaar. Het gaat dan om de percentages die weergeven hoeveel verzuim je had in je bedrijf. Op basis van deze en andere gegevens bepalen zij de premie.

De verzuim­gegevens staan in arborapportages die je kunt opvragen bij je arbodienst. We zien dat hierin niet altijd het juiste aantal werknemers staat. Bijvoorbeeld omdat nieuwe werknemers niet zijn doorgegeven. Als de arbodienst daardoor uitgaat van minder werknemers dan daadwerkelijk het geval was, dan valt het verzuimpercentage hoger uit. Dat betekent dat je ook een hogere premie betaalt. Een verzuim­verzekering kan dus veel goedkoper als de verzuim­gegevens kloppen.’

2. Loon­gegevens

‘De premie van een verzuim­verzekering wordt berekend als percentage van de loonsom. Geef daarom de juiste loon­gegevens door. Zo kan het jaarloon berekend zijn met of zonder 8 procent vakantiegeld. In offertes voor een verzuim­verzekering is het belangrijk dat wordt uitgegaan van het juiste bedrag en niet nog eens vakantiegeld wordt berekend over een bedrag waar dat al bij in zit.

Wij letten hier uiteraard op, maar soms kijken ondernemers ook zelf naar offertes. Het is dan belangrijk dat je dus niet alleen let op het bedrag onder de streep, maar ook op de loon­gegevens waarop de premie is gebaseerd. Overigens kun je ervoor kiezen om alleen het jaarloon te verzekeren of het jaarloon plus het vakantiegeld. Daarnaast kun je de werkgeverslasten verzekeren tot 25 procent.’

3. Keuzemogelijkheden

‘Een ander aandachtspunt is dat je meerdere keuzemogelijkheden hebt. Zo geldt in veel gevallen, op basis van de cao of arbeids­overeenkomst, een loondoorbetalingsplicht van 100 procent in het eerste jaar ziekte en 70 procent in het tweede jaar. De meeste verzekeringen volgen dat ook, maar je hoeft dit niet allemaal te verzekeren. Je kunt ook in het eerste jaar 70 procent verzekeren en in het tweede jaar ook 70 procent. Dan neem je die 30 procent in het eerste jaar voor eigen rekening als iemand ziek wordt.

Je hebt daarnaast allerlei varianten als het gaat om het eigen risico. Bij verzuim­verzekeringen bedraagt het eigen risico minimaal 10 werkdagen; die zijn dus altijd voor rekening van de werkgever. Bij het verlengen van de eigenrisicotermijn, bijvoorbeeld tot 30 werkdagen of een halfjaar, zal de premie lager worden. Uiteraard neemt de werkgever dan meer risico en dit is ook afhankelijk van de financiële positie van de werkgever. Na de periode van het gekozen eigen risico ontvangt de werkgever dan een uitkering van de verzekeraar.’

4. Uitloopdekking

‘Bij bestaande polissen is uitloopdekking een aandachtspunt. Uitloopdekking wil zeggen dat de uitkering voor een zieke werknemer blijft doorlopen als je overstapt naar een andere verzekeraar. Veel werkgevers doen dit niet als ze al zieke werknemers hebben. Maar je kunt vaak gewoon overstappen met je verzuim­verzekering.

Een overstap kan lonend zijn, omdat het mogelijk is dat de oude verzekeraar bij veel verzuim op termijn de premies verhoogt. Tegelijk kan de nieuwe verzekeraar vaak een scherpere premie bieden, terwijl de uitkering bij de oude verzekeraar doorloopt. Op bijna alle polissen is uitloopdekking meeverzekerd. Uiteraard dient de werkgever dit wel goed te controleren in de voorwaarden van de huidige verzuim­verzekering.’

5. Inkomensaanvulling

‘Een laatste aandachtspunt is dat je naast een verzuim­verzekering ook een inkomensaanvul­verzekering kunt afsluiten voor je personeel. Hiermee zorg je voor een inkomensaanvulling als een werknemer na twee jaar ziekte in de WIA terechtkomt. Daardoor kan zijn inkomen behoorlijk achteruitgaan. Maar met de meest uitgebreide variant van deze verzekering verzeker je 70 procent van het laatstverdiende loon.

Je kunt deze inkomensaanvulling regelen in het kader van goed werkgeverschap. Dit doe je voor al je werknemers en daardoor zijn er geen gezondheidswaarborgen. Ook mag je de premie van een inkomensaanvul­verzekering in mindering brengen op het brutosalaris van je werknemers. Het is voor hen namelijk ook van belang dat je dit als werkgever goed geregeld hebt.’

Sander Jongsma

Sander Jongsma is sinds 1998 werkzaam binnen de verzekeringsbranche en sinds 2009 mede-eigenaar van Hanzesteden Bedrijfs­verzekeringen. Zijn kantoor werkt landelijk en is ook gespecialiseerd in verzuim­verzekeringen.

Whitepapers en online tests