Advies over verzuim­risico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies.

5 aandachtspunten verzuimverzekering
5 aandachtspunten verzuimverzekering

5 aandachtspunten bij een verzuim­verzekering

Een verzuim­verzekering verzekert de loondoorbetaling van zieke werknemers. Expert Sander Jongsma geeft vijf aandachtspunten voor MKB’ers die dit personeels­risico willen afdekken.

Kosten per zieke werknemer

Verzuim heb je als ondernemer soms niet in de hand. ‘In de ogen van veel ondernemers wordt natuurlijk nooit iemand langdurig ziek, maar het gebeurt helaas wel’, benadrukt Jongsma.

‘Zeker als je weinig personeel in dienst hebt en werknemers vallen voor een langere tijd uit, dan kan je bedrijf daar zelfs failliet aan gaan.’

De kosten kunnen volgens Jongsma oplopen tot wel 100.000 euro per zieke werknemer per jaar. 'Dan heb je het over een bruto jaarsalaris van 40.000 euro, werkgeverslasten en kosten voor vervanging.'

Omgerekend kost een gemiddelde zieke werknemer zo’n 260 euro per dag voor de ondernemer. Deze kosten verschillen enorm per onderneming en branche.

'Deze verzuim­kosten lopen op doordat je niet alleen met loondoorbetaling te maken krijgt, maar ook met indirecte kosten zoals het productieverlies, de kosten voor vervangend personeel en de tijd die jij kwijt bent aan verzuim­management'.

Bereken verzuim­kosten voor 2024

Wil je uitrekenen wat een zieke werknemer precies kost voor jouw bedrijf in 2024? Met de verzuim rekentool kun je dit uitrekenen per werknemer. Je hebt hiervoor nodig:

 • de branche waarin je werkzaam bent,
 • het bruto jaarloon en de totale loonkosten van de werknemer,
 • het aantal weken van het ziekte­verzuim,
 • de kosten voor eventuele vervanging.Verzuimverzekering aandachtspunten werkgevers

Aandachtspunten voor werkgevers

Voor kleine werkgevers kan het daarom verstandig zijn om een ziekte­verzuim­verzekering af te sluiten.’

Wat zijn volgens expert Sander Jongsma belangrijke aandachtspunten?

1. Correcte verzuim­gegevens

'Bij een verzuim­verzekering zijn in de eerste plaats kloppende verzuim­gegevens belangrijk. Verzekeraars kijken bij de offerteaanvraag namelijk altijd naar je verzuim­verleden van de afgelopen drie jaar. Het gaat dan om de percentages die weergeven hoeveel verzuim je had in je bedrijf. Op basis van deze en andere gegevens bepalen zij de premie.'

Arborapportages

De verzuim­gegevens staan in arborapportages die je kunt opvragen bij je arbodienst. 'We zien dat hierin niet altijd het juiste aantal werknemers staat. Bijvoorbeeld omdat nieuwe werknemers niet zijn doorgegeven.'

Hoger verzuim­percentage = hogere premie

Als de arbodienst daardoor uitgaat van minder werknemers dan daadwerkelijk het geval was, dan valt het verzuim­percentage hoger uit. Dat betekent dat je ook een hogere premie betaalt. 

Je rekent het verzuim­percentage eenvoudig uit: Je deelt het aantal zieke medewerkers door het totaal aantal medewerkers x 100. Gemiddelde is het verzuim­percentage in ons land tussen de 3 en 6 procent.

'Een verzuim­verzekering kan dus veel goedkoper uitvallen als de verzuim­gegevens kloppen.'

De Arbeidsinspectie kan om het verzuim­percentage van je bedrijf vragen bij een controle van de gezondheid op het werk. Belangrijk dus om de juiste verzuim­gegevens te weten. Zorg dan ook voor goede verzuim­registratie.

2. Juiste loon­gegevens

‘De premie van een verzuim­verzekering wordt berekend als percentage van de loonsom. Geef daarom de juiste loon­gegevens door.'

Jaarloon met of zonder vakantiegeld?

'Zo kan het jaarloon berekend zijn met of zonder 8 procent vakantiegeld. In offertes voor een verzuim­verzekering is het belangrijk dat wordt uitgegaan van het juiste bedrag en niet nog eens vakantiegeld wordt berekend over een bedrag waar dat al bij in zit.'

'Wij letten hier uiteraard op, maar soms kijken ondernemers ook zelf naar offertes. Het is dan belangrijk dat je dus niet alleen let op het bedrag onder de streep, maar ook op de loon­gegevens waarop de premie is gebaseerd.'

Voor een verzuim­verzekering verzeker je het sociale verzekeringsloon. Dit is het loon waarover je belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt. Het vakantiegeld is onderdeel van het sv-loon. Daarnaast kun je de werkgeverslasten verzekeren tot 25 procent.

Keuzemogelijkheden verzuimverzekering

3. Keuzemogelijkheden

‘Een ander aandachtspunt is dat je meerdere keuzemogelijkheden hebt. Zo geldt in veel gevallen, op basis van de cao of arbeids­overeenkomst, een loondoorbetalingsplicht van 100 procent in het eerste jaar ziekte en 70 procent in het tweede jaar.'

'De meeste verzuim­verzekeringen volgen dat ook, maar je hoeft dit niet allemaal te verzekeren. Je kunt ook in het eerste jaar 70 procent verzekeren en in het tweede jaar ook 70 procent. Dan neem je die 30 procent in het eerste jaar voor eigen rekening als iemand ziek wordt.'

Eigen risico verzuim­verzekering

'Je hebt daarnaast allerlei varianten als het gaat om het eigen risico. Bij verzuim­verzekeringen bedraagt het eigen risico minimaal 10 werkdagen; die zijn dus altijd voor rekening van jou als werkgever. Na de periode van het gekozen eigen risico ontvang je dan een uitkering van de verzekeraar.'

Bij het verlengen van de eigen risicotermijn, bijvoorbeeld tot 30 werkdagen of een halfjaar, zal de verzuim­premie lager worden. Uiteraard neem je dan meer risico. Of dit slim is hangt af van je financiële situatie.

4. Uitloopdekking

'Bij bestaande polissen is uitloopdekking een aandachtspunt. Uitloopdekking wil zeggen dat de uitkering voor een zieke werknemer blijft doorlopen als je overstapt naar een andere verzekeraar.'

'Veel werkgevers doen dit niet als ze al zieke werknemers hebben. Maar je kunt vaak gewoon overstappen met je verzuim­verzekering. Een overstap kan lonend zijn, omdat het mogelijk is dat de oude verzekeraar bij veel verzuim op termijn de premies verhoogt. Tegelijk kan de nieuwe verzekeraar vaak een scherpere premie bieden, terwijl de uitkering bij de oude verzekeraar doorloopt.'

Op bijna alle polissen is uitloopdekking meeverzekerd. Maar dit moet je wel goed controleren in de voorwaarden van je huidige verzuim­verzekering.

5. Inkomensaanvulling

'Een laatste aandachtspunt is dat je naast een verzuim­verzekering ook een inkomensaanvulling verzekering kunt afsluiten voor je personeel. Hiermee zorg je voor een inkomensaanvulling als een werknemer na twee jaar ziekte in de WIA terechtkomt.'

Soorten WIA-uitkeringen

De WIA bestaat uit 2 soorten wettelijke WIA-uitkeringen:

 1. WGA-uitkering

  WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

 2. IVA-uitkering

  IVA betekent Inkomensvoorziening Volledige Arbeidsongeschikten

'De IVA-uitkering is 75% van het loon vóór arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de WGA-uitkering hangt af van het loon dat de medewerker verdiende toen hij nog volledig werkte en van het loon dat de medewerker krijgt bij arbeidsongeschiktheid. Daardoor kan zijn inkomen behoorlijk achteruitgaan.

De meest gangbare WIA-verzekeringen zijn de:

 • WGA Gat uitgebreid: De WGA Gat uitgebreid is de uitgebreide aanvulling op de WGA uitkering tot minimaal 70% van het laatst verdiende loon (maximaal WIA dagloon).
 • WIA Excedent verzekeringen: De WIA Excedent verzekering is voor medewerkers die meer verdienen dan het maximum dagloon

Als werkgever wil je natuurlijk het beste voor je mensen, met een inkomensaanvulling verzekering voor je medewerkers toon je goed werkgeverschap. Dit doe je voor al je werknemers en daardoor zijn er geen gezondheidswaarborgen.

Ook mag je de premie van een inkomensaanvulling verzekering in mindering brengen op het brutosalaris van je werknemers. Het is voor hen namelijk ook van belang dat je dit als werkgever goed geregeld hebt.'

Verzuim­verzekering afsluiten

Overweeg je een verzuim­verzekering af te sluiten voor je personeel? Dan wil je vast weten wat de kosten zijn voor jouw bedrijf. Bij het vaststellen kijken verzekeraars onder meer naar:

 • branche waarin je werkzaam bent en de werkzaamheden,
 • personeels­samenstelling,
 • verzuim­percentage (laatste 3 jaar) en 
 • zoals hierboven genoemd de gekozen dekking.

Lees meer over de gemiddelde kosten van een verzuim­verzekering en bekijk premievoorbeelden van verschillende branches. 

'In sommige gevallen is er sprake van een eigen risico in geld, dit noemen we ook wel een stoploss dekking. Deze stoploss dekking wordt vaak alleen geboden voor grotere bedrijven'.

Vraag je verzekerings­adviseur welke dekking het beste bij je onderneming past. Wil je liever eerst een indicatie krijgen van de kosten voor jouw situatie? Vraag dan een offerte aan.

Sander Jongsma

Sander Jongsma is sinds 1998 werkzaam binnen de verzekeringsbranche en sinds 2009 mede-eigenaar van Hanzesteden Bedrijfs­verzekeringen. Zijn kantoor werkt landelijk en is ook gespecialiseerd in verzuim­verzekeringen.

Whitepapers en online tests