Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Vakantiegeld personeel berekenen betalen
Vakantiegeld personeel berekenen betalen

Vakantiegeld berekenen, zo doe je dat

Ieder bedrijf in Nederland is verplicht om zijn werknemers jaarlijks vakantiegeld te betalen. Maar hoeveel? En wanneer? Dit zijn de regels over vakantiegeld berekenen en betalen.

Vakantiegeld, de regels

De basisregels zijn:

 • Je betaalt minimaal 8% van het totale bruto jaarsalaris.
 • Dit bruto jaarsalaris wordt berekend over de periode van 1 juni t/m 31 mei.
 • Je moet het vakantiegeld uitbetalen in mei, tenzij je dit schriftelijk anders afspreekt met je werknemer.
 • Als je werknemer uit dienst gaat, bereken je het bedrag waar hij tot op dat moment recht op heeft. Dit bedrag betaal je direct uit, bij zijn laatste salaris (de eindafrekening).
 • Als een werknemer meer dan 3 keer het minimumloon verdient, mag je met hem afspreken dat je alleen vakantiegeld berekent over het bedrag tot 3 keer het minimumloon.

De volledige regels vind je in de Wet minimumvakantiebijslag.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Afwijkende regels in je cao?

De hoogte van het bedrag en de maand van uitbetaling kunnen anders bepaald zijn in een cao. Controleer dus of in de cao voor jouw bedrijfstak bepalingen zijn opgenomen over vakantiegeld.

Als je bedrijf niet aan een cao is gebonden, mag je zelf afwijkende afspraken maken met je werknemer. Deze leg je vast in de arbeids­overeenkomst of in je personeels­handboek. Maar het minimum van 8% en de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld blijven verplicht.

Vakantiegeld uitstellen?

Je mag de betaling van vakantiegeld niet zomaar uitstellen. Je mag wel schriftelijk met je werknemer een ander moment van uitbetaling afspreken. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je (tijdelijk) betalingsproblemen hebt. Je vraagt je werknemer dan een loonoffer te doen om het bedrijf te redden.

Vakantiegeld is net als loon een primaire arbeidsvoorwaarde. Je mag dit niet zomaar uitstellen. Lees meer over loon inhouden, uitstellen of verlagen.

Je werknemer moet het nadrukkelijk eens zijn met uitstel van het vakantiegeld. Je mag een werknemer niet onder druk zetten om akkoord te gaan met je voorstel. Als je werknemer instemt met je voorstel, leg het dan schriftelijk vast met een handtekening van beide partijen.

Hulp bij loonbetaling

Ben je in de problemen gekomen door een noodsituatie, zoals een natuurramp of epidemie, dan kun je via de overheid compensatie krijgen voor je loonkosten. Lees meer over werktijdverkorting aanvragen.

Vakantiegeld berekenen

De berekening voor vakantiegeld is:

Bruto maandsalaris X gewerkte maanden X % vakantiegeld

Hoe werkt dit in de praktijk? Hieronder twee rekenvoorbeelden:

1. Henk

Werknemer Henk heeft een volledig jaar gewerkt. Zijn bruto maandsalaris is 3.500 euro. Voor jouw bedrijf geldt het standaardtarief van 8% aan vakantietoeslag.

Berekening vakantiegeld Henk:

3.500 euro X 12 maanden X 0,08 = 3.360 euro

Henk krijgt in de maand mei 3.360 euro aan vakantietoeslag uitbetaald.

2. Lidia (ziek)

Lidia was het hele jaar (vanaf 1 juni) ziek en is na overleg, halverwege het jaar (per 1 december) uit dienst getreden. Ze kreeg tot die tijd haar volledige loon uitbetaald vanwege cao-afspraken.

Ze heeft dus ook recht op 6 maanden aan vakantiegeld. Haar bruto maandsalaris is 3.000 euro.

Berekening vakantiegeld Lidia:

3.000 euro X 6 maanden X 0,08 = 1.440 euro

Lidia krijgt dus in de maand december (bij de eindafrekening) 1.440 euro aan vakantietoeslag.

Vakantiegeld berekenen werknemer

Vakantiegeld maandelijks reserveren

Als ondernemer is het slim om het vakantiegeld per werknemer, per maand, te reserveren. Zo voorkom je problemen in mei.

Als je niet op tijd het vakantiegeld uitbetaalt, kun je een boete krijgen. Deze wettelijke verhoging kan oplopen tot 50% van het verschuldigde loon.

Voorkom dus onderbetaling van personeel en vervelende arbeidsconflicten met je werknemers. Dat kan je uiteindelijk veel geld kosten.

Betaal op tijd

Zorg dat je altijd rekening houdt met het betalen van vakantiegeld. Dit is een vast onderdeel van je personeels­kosten.

Vakantiegeld elke maand betalen

Je kunt er ook voor kiezen om een deel van het vakantiegeld elke maand alvast uit te betalen. Dat mag ook. Als je voor 1 juni maar het volledige bedrag hebt betaald voor dat jaar. Je kunt het vakantiegeld dus niet achteraf maandelijks betalen, tenzij je werknemer akkoord is gegaan met een betalingsregeling en er geen cao van toepassing is.

Vakantiegeld of vakantietoeslag?

De officiële term voor het uitbetalen van een extra geldbedrag voor de vakantie is vakantietoeslag. Het wordt ook wel vakantiebijslag genoemd.

De term ‘vakantiegeld’ wordt veel gebruikt, maar gaat officieel gezien over iets anders. Namelijk het normale loon dat een werknemer ontvangt tijdens zijn vakantie.

Term op de loonstrook

Vermeld dus bij de uitbetaling en reservering van dit bedrag op de loonstrook de term ‘vakantietoeslag’ om alle verwarring te voorkomen. Vermeld ook het percentage aan vakantietoeslag (meestal 8 procent).

Werkgeverslasten berekenen

Met werkgeverslasten worden vaak de verplichte kosten bedoeld die je betaalt bovenop het loon. Vakantiegeld is een vast onderdeel van je lasten als werkgever.

Wil je een snelle indicatie van je totale personeels­kosten? Houd dan de volgende vuistregel aan: tel bovenop de loonkosten 20 tot 35 procent daarvan aan extra werkgeverslasten.

Bereken je loonkosten + werkgeverslasten

Wil je weten wat jij dit jaar betaalt aan loonkosten en werkgeverslasten? Gebruik dan deze rekentool.

Voor een exacte berekening van je lasten kun je beter een beroep doen op een boekhouder of loonadministratiekantoor. Wil je het zelf doen? Gebruik dan de gegevens uit je loonadministratie en/of boekhoudsoftware.

Besparen op werkgeverslasten

Beperk onnodige kosten en bespaar slim met subsidies en belastingvoordelen. Met subsidies voor personeel kun je de kosten drukken. Je kunt als werkgever kiezen uit een aantal subsidieregelingen en fiscale voordelen.

Veel personeels­subsidies zijn gericht op personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen en arbeidsgehandicapten. Als je goed gebruikmaakt van subsidies kun je er duizenden euro’s per jaar mee besparen. Benut meer tips uit het whitepaper personeels­kosten.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Vragen over vakantiegeld berekenen

 • Wat is vakantiegeld?

  De term vakantiegeld wordt tegenwoordig vaak gebruikt voor de toeslag die werknemers ieder jaar krijgen. De officiële term voor het uitbetalen van een extra geldbedrag voor de vakantie is vakantietoeslag of vakantiebijslag.

 • Hoeveel vakantiegeld moet je betalen?

  Volgens de wet moet je minimaal 8 procent van het brutoloon betalen aan vakantiegeld. Als een werknemer meer dan 3 keer het minimumloon verdient, mag je met hem afspreken dat je alleen vakantiegeld berekent over het bedrag tot 3 keer het minimumloon.

 • Wanneer vakantiegeld betalen? 

  Je moet vakantiegeld uitbetalen voor 31 mei, tenzij je dit anders afspreekt met je werknemers. Als een werknemer uit dienst gaat, bereken je het bedrag waar hij tot op dat moment recht op heeft. Dit bedrag betaal je direct uit, bij zijn laatste salaris of de eindafrekening.

 • Heeft een zieke werknemer recht op vakantiegeld?

  Als een werknemer uitvalt door ziekte, ben je verplicht om twee jaar lang het loon door te betalen. Zolang deze loondoorbetalingsplicht van toepassing is, bouwt de zieke werknemer ook vakantiegeld op.

 • Mag je vakantiegeld maandelijks uitbetalen?

  In de wet staat dat je de vakantietoeslag ten minste eenmaal per kalenderjaar moet uitbetalen. Dat gebeurt in principe in de maand mei. Een ander tijdstip van betaling moet je schriftelijk vastleggen. Ook als je de vakantietoeslag maandelijks wil uitbetalen, moet je dit op papier zetten.

 • Vakantiegeld of vakantiebonnen?

  Vakantiebonnen zijn een alternatieve manier om vakantietoeslag uit te betalen. Werknemers kunnen de vakantiebonnen inwisselen bij een fonds. Hoewel dit tegenwoordig elektronisch gebeurt, wordt nog steeds over vakantiebonnen gesproken.

Het antwoord op nog meer vragen over vakantietoeslag vind je in het artikel Hoeveel vakantietoeslag uitbetalen en wanneer? 

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Wat is het minimumloon in 2022?

Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Minimumloon 2024, overzicht per leeftijd

Het minimumloon stijgt verder in 2024. Voor het eerst is er een wettelijk minimum uurloon. Sinds 1 juli 2024 is het minimumloon 13,68 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat betaal je voor jongere werknemers? Bekijk de tabel minimumloon per leeftijd.

Dit zijn de kosten van personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Whitepapers en online tests