vakantietoeslag uitbetalen
vakantietoeslag uitbetalen

Hoeveel vakantietoeslag uitbetalen en wanneer?

26225 Vakantietoeslag, als werkgever ben je verplicht dit jaarlijks uit te betalen aan je personeel. Maar hoeveel en wanneer? Lees het antwoord op 9 belangrijke vragen rond vakantietoeslag.

1. Welke regels gelden er voor vakantietoeslag?

  • De regels voor de vakantietoeslag staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
  • Daarnaast moet je rekening houden met een eventuele verplichte cao. In die cao kunnen afwijkende regels staan, bijvoorbeeld over de hoogte van de toeslag en het tijdstip van uitbetalen.

2. Wat is het verschil tussen vakantiebijslag, vakantiegeld en vakantietoeslag?

In de wet wordt gesproken over vakantiebijslag. Dit is hetzelfde als vakantietoeslag.

De veelgebruikte term vakantiegeld gaat eigenlijk over iets anders dan het bedrag dat de meeste werknemers in mei of juni ontvangen.

Vakantiegeld is namelijk het normale loon dat een werknemer ontvangt tijdens zijn vakantie. 

3. Hoeveel vakantietoeslag moet ik uitbetalen?

De vakantietoeslag bedraagt minimaal 8 procent van het brutojaarsalaris, tenzij anders bepaald in een cao. Sinds 1 januari 2018 bereken je ook vakantiebijslag over loon door overwerk.

Je betaalt geen vakantiebijslag over bonussen, een 13e maand, een winstuitkering of onkostenvergoedingen.

Als een werknemer meer dan drie keer het minimumloon verdient, mag je met hem afspreken dat je over het meerdere geen vakantiebijslag betaalt. 

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

4. Wanneer moet ik de vakantietoeslag uitbetalen?

In de wet staat dat je de vakantietoeslag ten minste eenmaal per kalenderjaar moet uitbetalen. Dat gebeurt in principe in de maand mei.

Een ander tijdstip van betaling moet je schriftelijk vastleggen. Ook als je het vakantiegeld maandelijks wil uitbetalen, moet je dit op papier zetten.

Als een werknemer daarom vraagt, mag je ook een voorschot van de opgebouwde vakantietoeslag overmaken, maar je bent niet verplicht om aan zo'n verzoek te voldoen.

5. Vakantiegeld uitstellen, mag dat?

Je mag de betaling van vakantiegeld niet zomaar uitstellen. Je mag wel schriftelijk met je werknemer een ander moment van uitbetaling afspreken. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je (tijdelijk) betalingsproblemen hebt.

Je werknemer moet het nadrukkelijk eens zijn met uitstel van het vakantiegeld.

Je mag een werknemer niet onder druk zetten om akkoord te gaan met je voorstel. Leg het vervolgens schriftelijk vast met een handtekening van beide partijen.

Ben je in de problemen gekomen door een noodsituatie, zoals de coronacrisis, dan kun je via de overheid compensatie krijgen voor je loonkosten. Lees meer over werktijdverkorting en NOW.

6. Wat zijn vakantiebonnen?

Vakantiebonnen zijn een alternatieve manier om zowel de vakantietoeslag als het vakantiegeld uit te betalen. Je komt dit alleen nog tegen in branches met veel kortdurende dienstverbanden, zoals in de schildersbranche.

Werknemer kunnen deze vakantiebonnen dan inwisselen bij een fonds. Hoewel dit tegenwoordig elektronisch gebeurt, wordt nog steeds over vakantiebonnen gesproken.Vakantietoeslag betalen

7. Bouwt een zieke werknemer ook vakantietoeslag op?

Als een werknemer uitvalt door ziekte, ben je verplicht om twee jaar lang het loon door te betalen. Zolang deze loondoorbetalingsplicht van toepassing is, bouwt de zieke werknemer ook een recht op vakantietoeslag op.

Net zoals bij de rest van je personeel, moet je ook een zieke werknemer zijn vakantietoeslag ten minste een keer per kalenderjaar uitbetalen.

8. Wanneer betaal je de vakantietoeslag uit bij het ontslag van een werknemer?

Neemt of krijgt een werknemer ontslag? Dan betaal je bij de eindafrekening de vakantietoeslag uit. De werknemer heeft dan recht op het tot aan de ontslagdatum opgebouwde tegoed.

Het is niet toegestaan om de vakantietoeslag op een later moment uit te betalen.

9. Waarom is het belangrijk om de vakantietoeslag te reserveren?

Het uitbetalen van de vakantietoeslag leidt tijdelijk tot hogere personeels­kosten in mei. Als je die in mindere tijden ineens voor je kiezen krijgt, kan dit leiden tot een forse financiële strop.

Reserveer daarom iedere maand de vakantietoeslag waar de werknemer recht op heeft. Hiermee voorkom je financiële verrassingen en een wettelijke verhoging wegens te laat uitbetalen. Deze verhoging kan oplopen tot 50 procent van het verschuldigde loon.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Vragen over vakantietoeslag

  • Wat is vakantietoeslag?Vakantietoeslag is de officiële term voor het extra geldbedrag dat werknemers jaarlijks ontvangen. Vakantietoeslag wordt ook wel vakantiebijslag genoemd. Vaak wordt ook de term vakantiegeld gebruikt voor de toeslag die werknemers ieder jaar krijgen. Officieel is vakantiegeld het normale loon dat een werknemer ontvangt tijdens zijn vakantie.
  • Hoeveel vakantietoeslag uitbetalen?Volgens de wet moet je minimaal 8 procent van het brutoloon extra betalen aan vakantietoeslag. Als een werknemer meer dan 3 keer het minimumloon verdient, mag je met hem afspreken dat je alleen vakantietoeslag berekent over het bedrag tot 3 keer het minimumloon.
  • Wanneer vakantietoeslag uitbetalen? Je moet de toeslag uitbetalen voor 31 mei, tenzij je dit anders afspreekt met je werknemers. Als een werknemer uit dienst gaat, bereken je het bedrag waar hij tot op dat moment recht op heeft. Dit bedrag betaal je direct uit, bij zijn laatste salaris of de eindafrekening.
  • Heeft een zieke werknemer recht op vakantietoeslag?Als een werknemer uitvalt door ziekte, ben je verplicht om twee jaar lang het loon door te betalen. Zolang deze loondoorbetalingsplicht van toepassing is, bouwt de zieke werknemer ook vakantietoeslag op.
  • Mag je vakantietoeslag maandelijks uitbetalen?In de wet staat dat je de toeslag ten minste eenmaal per kalenderjaar moet uitbetalen. Dat gebeurt in principe in de maand mei. Een ander tijdstip van betaling moet je schriftelijk vastleggen. Ook als je het vakantiegeld maandelijks wil uitbetalen, moet je dit op papier zetten.
  • Vakantietoeslag of vakantiebonnen?Vakantiebonnen zijn een alternatieve manier om vakantietoeslag uit te betalen. Werknemers kunnen de vakantiebonnen inwisselen bij een fonds. Hoewel dit tegenwoordig elektronisch gebeurt, wordt nog steeds over vakantiebonnen gesproken.

Meest gelezen

Salarisschalen invoeren in 5 stappen

33418 Veel MKB-ondernemers bepalen de werknemerssalarissen op basis van individuele onderhandelingen. Naarmate je bedrijf groeit, kan dit leiden tot beloningsverschillen.

Whitepapers en online tests