Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Kosten personeel
Kosten personeel

Dit zijn de kosten van personeel

169614 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Kosten van personeel

Personeel is voor de meeste ondernemers de belangrijkste investering. De kosten van personeel kun je eenvoudig berekenen. Per werknemer betaal je bovenop het afgesproken brutosalaris nog zo’n 20 tot 35 procent van dat salaris aan extra kosten.

Hoe hoog de kosten van personeel precies uitvallen, hangt af van je cao en de individuele afspraken die je met werknemers maakt.

1. Directe loonkosten personeel

De directe loonkosten vormen het grootste deel van de loonkosten. Deze kosten bestaan onder meer uit:

 • Het salaris
 • De vakantietoeslag
 • Eventuele prestatiebeloning (zoals een bonus of winstuitkering)

Minimumloon en vakantiegeld

Het salaris mag in ieder geval niet lager liggen dan het wettelijk minimumloon. De overheid stelt de hoogte van het minimumloon twee keer per jaar vast op basis van de gemiddelde cao-lonen.

Daarnaast betaal je ieder jaar verplicht vakantiegeld van minimaal 8 procent van het bruto jaarloon.

Cao

De directe loonkosten vallen meestal hoger uit wanneer een cao van toepassing is. In de cao staat dan een hoger minimumloon dan het wettelijk minimumloon.

Een cao is onder andere verplicht als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze algemeen verbindend verklaart. Hierna geldt de cao voor alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak.

Het minimumloon is ook van toepassing op flexwerkers, zoals oproepkrachten en uitzendkrachten.

Bij uitzendkrachten moet het uitzendbureau het minimumloon en de minimumvakantiebijslag betalen. Als het uitzendbureau niet gecertificeerd is door de Stichting Normering Arbeid, ben jij als werkgever aansprakelijk bij onderbetaling. 

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

2. Indirecte loonkosten personeel

De indirecte loonkosten zijn niet standaard. Deze kosten kunnen flink verschillen per bedrijf. Indirecte loonkosten zijn onder andere:

De indirecte loonkosten bepaal je meestal zelf, behalve als er een cao van toepassing is. Zo heb je in veel gevallen de vrijheid om wel of geen pensioenregeling aan te bieden.

Een pensioenregeling is aan te bevelen, omdat werknemers daar veel waarde aan hechten. Je regelt dit door je aan te sluiten bij een pensioenfonds of een verzekeraar.

Pensioen verplicht?

Er zijn meerdere sectoren met een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (bpf). Bijvoorbeeld in de bouw.

Het bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds verleent soms vrijstelling van verplichte deelname, bijvoorbeeld als het pensioenfonds onvoldoende beleggingsrendement haalt.

Loonkosten berekenen

Hoeveel ben jij precies kwijt? Bereken je loonkosten met deze rekenmodule

3. Verplichte premies en bijdragen

Kosten werknemers

Werkgevers dragen verplichte loonheffingen af aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen zijn onder meer:

Loonheffingen bij uitzendkrachten?

Bij uitzendkrachten ben je geen loonheffingen verschuldigd. Het uitzendbureau draagt deze voor je af. Maar als het uitzendbureau dit nalaat, kan de Belastingdienst jou hiervoor aansprakelijk stellen.

Beperk je aansprakelijkheid door gebruik te maken van een uitzendbureau met een keurmerk van Stichting Normering Arbeid en open een g-rekening.

4. Overige kosten personeel

Personeel is een flinke investering. Naast bovenstaande kosten, maak je zeer waarschijnlijk nog wat extra kosten.

Werkplek

Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor een werkplek. Een gemiddelde kantoorwerkplek kost zo’n 9000 euro per jaar, per werknemer (NFC Index). Daarin zijn kosten meegenomen voor onder meer het gebouw, de facilitaire dienstverlening en de ICT.

Ook bij thuiswerken moet je zorgen voor een goede werkplek.

Onverwachte kosten

Je kunt ook te maken krijgen met allerlei onverwachte kosten, bijvoorbeeld door calamiteiten, bedrijfsongevallen en langdurige ziekte van personeel. Als je hier geen verzekeringen voor hebt, kan dat je veel geld kosten.

Kosten zieke werknemer

Wat ben jij precies kwijt als je medewerker ziek wordt? En wat als er twee of meer medewerkers ziek zijn? Bereken de kosten met de rekentool zieke werknemer.

Personeels­kosten 2023

Houd bij de berekening van je personeels­kosten altijd rekening met de nieuwste wetten en richtlijnen. Welke wijzigingen zijn van invloed op de kosten van personeel in 2023?

5 aanpassingen kosten personeel 2023

 1. Houd rekening met een flinke stijging van het minimumloon in 2023. Cao-lonen en uitkeringen gaan daardoor ook omhoog. Controleer dus de nieuwe loontabellen voor jouw branche en geef je werknemers het loon waar ze recht op hebben.
 2. Sinds 2022 mag je werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding geven. Dat was 2 euro per dag. In 2023 is het 2,15 euro per dag. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze dit bedrag belastingvrij geven. Dat scheelt weer iets in de kosten.
 3. Ook de onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog. Je mocht lange tijd 19 cent per kilometer belastingvrij geven. Dit is nu 21 cent per kilometer in 2023 en 22 cent per kilometer in 2024.
 4. Ook in 2023 kunnen jij en je werknemers profiteren van het STAP-budget. Dit is een subsidie voor scholing. Je krijgt maximaal 1.000 euro per jaar voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen. In 2023 is er 200 miljoen euro beschikbaar. Daardoor kunnen meer personen gebruik maken van deze regeling.
 5. Je betaalt in 2023 minder Aof-premie. Deze daling is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de loondoorbetaling bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken voor werkgevers in het MKB.

Werkgeverslasten omlaag voor kleine werkgever Overzicht kosten van personeel MKB personeelskosten

Vooral door de aangepaste WW-premie (Aof-premie) zullen kleine werkgevers, met een totale loonsom tot 882.500 euro, minder betalen aan loonheffingen.

De Zorg­verzekeringswet (ZVW) valt in 2023 ook goedkoper uit voor werkgevers. De bijdrage ZVW daalt namelijk van 6,75 procent naar 6,68 procent. En werknemers kunnen profiteren van meer arbeidskorting.

Bekijk de belangrijkste wijzigingen in 2023.

Meer kosten door inflatie en personeels­tekort?

Door de flinke inflatie en het aanhoudende personeels­tekort zullen werknemers waarschijnlijk eerder een loonsverhoging verwachten. Natuurlijk heb je dit zelf in de hand als werkgever, maar de druk neemt wel toe. Je wil je goede werknemers natuurlijk niet kwijt.

Als jij ook te maken hebt met een personeels­tekort zul je creatieve manieren moeten vinden om goede werknemers aan je bedrijf te binden. Daardoor kunnen de kosten voor werving en selectie toenemen.

Daarnaast kun je ook geld en tijd investeren om het werkplezier te vergroten en je bedrijf aantrekkelijker te maken. Die investeringen kunnen je later veel opleveren. Want gemotiveerd personeel is goud waard.

Besparen op kosten van personeel

Beperk onnodige kosten en bespaar slim met subsidies en belastingvoordelen. Gebruik de tips uit het whitepaper personeels­kosten.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Vragen over kosten van personeel

 • Wat kost personeel? Goed personeel is heel kostbaar voor jou als ondernemer. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Maar dat kost wel wat. Bekijk een overzicht van personeels­kosten.
 • Welke soorten personeels­kosten zijn er?Personeels­kosten kun je verdelen in vier categorieën: Je hebt (1) directe loonkosten, zoals het salaris en vakantiegeld, (2) indirecte loonkosten, zoals onkostenvergoedingen en pensioen, (3) verplichte premies en bijdragen, ook wel loonheffingen genoemd en (4) overige personeels­kosten, zoals kosten voor de werkplek en werkkleding.
 • Hoe beïnvloedt een cao mijn personeels­kosten?Directe loonkosten vallen meestal hoger uit als er een cao van toepassing is voor jouw werknemer. In de cao staat vaak een hoger minimumloon dan het wettelijk minimumloon. In een cao kunnen ook bepalingen staan over indirecte loonkosten (secundaire arbeidsvoorwaarden) en andere personeels­kosten.
 • Hoe kun je besparen op personeels­kosten?Er zijn slimme manieren om te besparen op de kosten van personeel. Maak bijvoorbeeld gebruik van subsidies, geef een prestatieloon en beperk onnodige personeels­kosten met de juiste verzekeringen. Lees meer over slim besparen in een gratis whitepaper over personeels­kosten.
 • Hoe zit het met uitzend­personeel en loonheffing?Voor uitzendkrachten hoef je geen loonheffingen te betalen. Het uitzendbureau draagt deze voor je af. Maar als het uitzendbureau dit niet doet, kan de Belastingdienst jou aansprakelijk stellen. Beperk je aansprakelijkheid door gebruik te maken van een uitzendbureau met een keurmerk van Stichting Normering Arbeid en open een g-rekening.

Meest gelezen

Wat is het minimumloon in 2022?

249632 Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Dit is het minimumloon 2023

182686 In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Er is sprake van een stijging van ruim 10 procent. Wat is het minimumloon in 2023?

Minimumloon, 7 vragen en antwoorden

119876 Wie hebben recht op het minimumloon? Wat is het wettelijk minimumloon (WML) op dit moment? Hoe zit het met jeugdloon? Zeven vragen en antwoorden voor werkgevers.

Whitepapers en online tests