Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Kosten personeel
Kosten personeel

Dit zijn de kosten van personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Kosten van personeel

Personeel is voor de meeste ondernemers de belangrijkste investering. De kosten van personeel kun je eenvoudig berekenen. Per werknemer betaal je bovenop het afgesproken brutosalaris nog zo’n 20 tot 35 procent van dat salaris aan extra kosten.

Hoe hoog de kosten van personeel precies uitvallen, hangt af van je cao en de individuele afspraken die je met werknemers maakt.

1. Directe loonkosten personeel

De directe loonkosten vormen het grootste deel van de loonkosten. Deze kosten bestaan onder meer uit:

 • Het salaris
 • De vakantietoeslag
 • Eventuele prestatiebeloning (zoals een bonus of winstuitkering)

Minimumloon en vakantiegeld

Het salaris mag in ieder geval niet lager liggen dan het wettelijk minimumloon. De overheid stelt de hoogte van het minimumloon twee keer per jaar vast op basis van de gemiddelde cao-lonen.

Op 1 juli 2024 wordt het minimumloon aangepast. Er is een stijging van 3,09 procent, met name door de ontwikkeling van cao-lonen.

Daarnaast betaal je ieder jaar verplicht vakantiegeld van minimaal 8 procent van het bruto jaarloon.

Cao

De directe loonkosten vallen meestal hoger uit wanneer een cao van toepassing is. In de cao staat dan een hoger minimumloon dan het wettelijk minimumloon.

Een cao is onder andere verplicht als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze algemeen verbindend verklaart. Hierna geldt de cao voor alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak.

Het minimumloon is ook van toepassing op flexwerkers, zoals oproepkrachten en uitzendkrachten.

Bij uitzendkrachten moet het uitzendbureau het minimumloon en de minimumvakantiebijslag betalen. Als het uitzendbureau niet gecertificeerd is door de Stichting Normering Arbeid, ben jij als werkgever aansprakelijk bij onderbetaling. 

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

2. Indirecte loonkosten personeel

De indirecte loonkosten zijn niet standaard. Deze kosten kunnen flink verschillen per bedrijf. Indirecte loonkosten zijn onder andere:

De indirecte loonkosten bepaal je meestal zelf, behalve als er een cao van toepassing is. Zo heb je in veel gevallen de vrijheid om wel of geen pensioenregeling aan te bieden.

Een pensioenregeling is aan te bevelen, omdat werknemers daar veel waarde aan hechten. Je regelt dit door je aan te sluiten bij een pensioenfonds of een verzekeraar.

Pensioen verplicht?

Er zijn meerdere sectoren met een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (bpf). Bijvoorbeeld in de bouw.

Het bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds verleent soms vrijstelling van verplichte deelname, bijvoorbeeld als het pensioenfonds onvoldoende beleggingsrendement haalt.

De juiste arbeidsvoorwaarden

Met goede arbeidsvoorwaarden kun je nieuwe werknemers aantrekken en je huidige team langer behouden. Kijk dus welke voorwaarden interessant kunnen zijn voor jouw personeel.

Hoe kun jij het verschil maken? Lees meer over secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden.

3. Verplichte premies en bijdragen

personeelskosten welke verplicht

Werkgevers dragen verplichte loonheffingen af aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen zijn onder meer:

Loonheffingen bij uitzendkrachten?

Bij uitzendkrachten ben je geen loonheffingen verschuldigd. Het uitzendbureau draagt deze voor je af. Maar als het uitzendbureau dit nalaat, kan de Belastingdienst jou hiervoor aansprakelijk stellen.

Beperk je aansprakelijkheid door gebruik te maken van een uitzendbureau met een keurmerk van Stichting Normering Arbeid en open een g-rekening.

4. Overige kosten personeel

Personeel is een flinke investering. Naast bovenstaande kosten, maak je zeer waarschijnlijk nog wat extra kosten.

Werkplek

Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor een werkplek. Een gemiddelde kantoorwerkplek kost zo’n 9.000 euro per jaar, per werknemer (NFC Index). Daarin zijn kosten meegenomen voor onder meer het gebouw, de facilitaire dienstverlening en de ICT.

Ook bij thuiswerken moet je zorgen voor een goede werkplek.

Onverwachte kosten

Je kunt ook te maken krijgen met allerlei onverwachte kosten, bijvoorbeeld door calamiteiten, bedrijfsongevallen en langdurige ziekte van personeel. Als je hier geen verzekeringen voor hebt, kan dat je veel geld kosten.

Kosten zieke werknemer

Wat ben jij precies kwijt als je medewerker ziek wordt? En wat als er twee of meer medewerkers ziek zijn? Bereken de kosten met de rekentool zieke werknemer.

Besparen op onverwachte kosten

Voorkom onverwacht hoge kosten. Dat doe je met de juiste verzekeringen voor personeel. Kijk goed wat de grootste risico's zijn binnen jouw bedrijf en bepaal welke verzekeringen je nodig hebt.

Een van de belangrijkste verzekeringen voor ondernemers met personeel is de verzuim­verzekering. Daarmee krijg je compensatie voor de loonkosten tijdens ziekte. Vaak word je ook geholpen bij de verzuim­begeleiding en het voorkomen van verzuim.

Vraag aan een onafhankelijke verzekerings­adviseur wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf of vraag een offerte aan.

Personeels­kosten 2024

Houd bij de berekening van je personeels­kosten altijd rekening met de nieuwste wetten en richtlijnen. Welke wijzigingen zijn van invloed op de kosten van personeel in 2024?

5 aanpassingen kosten personeel in 2024

 1. In 2024 is er een recordstijging van het minimumloon. Per 1 juli 2024 is er een stijging van 3,09 procent. Dit komt door de invoering van een minimum uurloon in 2024. Cao-lonen en uitkeringen gaan daardoor ook flink omhoog. Controleer dus de nieuwe loontabellen voor jouw branche en geef je werknemers het loon waar ze recht op hebben.
 2. In 2024 mag je werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding geven van 2,35 euro per dag. In 2023 was dat 2,15 euro per dag. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze het volledige bedrag belastingvrij geven. Dat scheelt weer iets in de kosten.
 3. Ook de onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog. Je mocht lange tijd 19 cent per kilometer belastingvrij geven. Dit was 21 cent per kilometer in 2023 en nu zelfs 23 cent per kilometer in 2024.
 4. In 2024 is er geen STAP-budget meer. Maar er komt waarschijnlijk een nieuwe subsidie waar je als kleine werkgever nog beter van kan profiteren. 
 5. De werkkostenregeling (WKR) wordt aangepast. In 2024 is de vrije ruimte 1,92 procent bij een loonsom tot 400.000 euro. Bij een totale loonsom van 400.000 euro kun je 7.680 euro aan vergoedingen en geschenken geven, zonder dat je daar loonbelasting over betaalt.

Werkgeverslasten 2024 aangepastOverzicht kosten personeel MKB

Bovenop het loon betaal je premies en loonbelasting. Ze vormen een belangrijk onderdeel van je werkgeverslasten. Hoe vallen deze lasten uit in 2024? Een overzicht:

 • De bijdrage Zvw daalt in 2024 naar 6,57%. Het maximumbijdrageloon voor deze heffing stijgt naar 71.624 euro.
 • In 2024 is de Aof-premie voor kleine werkgevers gemiddeld 7,25 procent. Voor kleine werkgevers (tot 25 keer de gemiddelde premieplichtige loonsom) is er een lager tarief, namelijk: 6,18 procent (in 2023 was dat 5,82 procent). Grote werkgevers betalen 7,49 procent (2023: 7,11 procent).
 • De gemiddelde premie voor de Werkhervattingskas (Whk), waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en uitkeringen op grond van de Ziektewet worden betaald, is door het UWV voor 2024 vastgesteld op 1,22 procent. In 2023 was dat 1,53 procent.
 • Je betaalt in 2024 meer Aof-premie. Ben je een startende werkgever? Dan word je de eerste 2 jaar aangemerkt als kleine werkgever en is de premie lager.

Hoeveel ga jij betalen in 2024? Bereken je totale werkgeverslasten.

Bekijk nog meer belangrijke aanpassingen en wetswijzigingen in 2024.

Loonkosten werkgever

Je loonkosten in de gaten houden is cruciaal. Het helpt je je bedrijf financieel gezond te houden en goede beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld als je werknemers een salarisverhoging willen. In uitzonderlijke gevallen kun je ook overgaan tot een salarisverlaging. Ontdek wanneer je dat doet. 

Loonkosten berekenen

Hoeveel ben jij precies kwijt? Bereken je loonkosten met deze rekenmodule

Salarisverhoging

Door de flinke inflatie en het aanhoudende personeels­tekort zullen werknemers waarschijnlijk eerder een salarisverhoging verwachten. Natuurlijk heb je dit zelf in de hand als werkgever, maar de druk neemt wel toe. Je wil je goede werknemers natuurlijk niet kwijt.

Als jij ook te maken hebt met een personeels­tekort zul je creatieve manieren moeten vinden om goede werknemers aan je bedrijf te binden. Daardoor kunnen de kosten voor werving en selectie toenemen.

Daarnaast kun je ook geld en tijd investeren om het werkplezier te vergroten en je bedrijf aantrekkelijker te maken. Die investeringen kunnen je later veel opleveren. Want gemotiveerd personeel is goud waard.

Salarisverlaging

In bepaalde gevallen kun je als werkgever overgaan tot een salarisverlaging. Bijvoorbeeld als een werknemer minder gaat werken of een lagere functie wil met minder verantwoordelijkheden.

Daarnaast zijn er meerdere redenen om salaris in te houden, uit te stellen of te verlagen. Bijvoorbeeld als je werknemer niet komt werken, zonder reden. En in sommige gevallen bij ziekte, een arbeidsconflict, schorsing, ontslag of loonbeslag. 

Besparen op kosten van personeel

Beperk onnodige kosten en bespaar slim met subsidies en belastingvoordelen. Gebruik de tips uit het whitepaper personeels­kosten.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Vragen over kosten van personeel

 • Wat kost personeel?

  Goed personeel is heel kostbaar voor jou als ondernemer. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Maar dat kost wel wat. Bekijk een overzicht van personeels­kosten.

 • Welke soorten personeels­kosten zijn er?

  Personeels­kosten kun je verdelen in vier categorieën: Je hebt (1) directe loonkosten, zoals het salaris en vakantiegeld, (2) indirecte loonkosten, zoals onkostenvergoedingen en pensioen, (3) verplichte premies en bijdragen, ook wel loonheffingen genoemd en (4) overige personeels­kosten, zoals kosten voor de werkplek en werkkleding.

 • Hoe beïnvloedt een cao mijn personeels­kosten?

  Directe loonkosten vallen meestal hoger uit als er een cao van toepassing is voor jouw werknemer. In de cao staat vaak een hoger minimumloon dan het wettelijk minimumloon. In een cao kunnen ook bepalingen staan over indirecte loonkosten (secundaire arbeidsvoorwaarden) en andere personeels­kosten.

 • Hoe kun je besparen op personeels­kosten?

  Er zijn slimme manieren om te besparen op de kosten van personeel. Maak bijvoorbeeld gebruik van subsidies, geef een prestatieloon en beperk onnodige personeels­kosten met de juiste verzekeringen. Lees meer over slim besparen in een gratis whitepaper over personeels­kosten.

 • Hoe zit het met uitzend­personeel en loonheffing?

  Voor uitzendkrachten hoef je geen loonheffingen te betalen. Het uitzendbureau draagt deze voor je af. Maar als het uitzendbureau dit niet doet, kan de Belastingdienst jou aansprakelijk stellen. Beperk je aansprakelijkheid door gebruik te maken van een uitzendbureau met een keurmerk van Stichting Normering Arbeid en open een g-rekening.

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Wat is het minimumloon in 2022?

Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Minimumloon 2024, overzicht per leeftijd

Het minimumloon stijgt verder in 2024. Voor het eerst is er een wettelijk minimum uurloon. Sinds 1 januari is dat 13,27 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat is het minimumloon vanaf 1 juli 2024? Bekijk het minimumloon per leeftijd.

Minimumloon, 7 vragen en antwoorden

Wie hebben recht op het minimumloon? Wat is het wettelijk minimumloon (WML) op dit moment? Hoe zit het met jeugdloon? Zeven vragen en antwoorden voor werkgevers.

Whitepapers en online tests