Advies over personeels­risico's nodig?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

G-rekening geblokkeerde rekening
G-rekening geblokkeerde rekening

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

42978 Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies? En hoe kom je eraan?

Een g-rekening is een geblokkeerde rekening. Dit houdt in dat je een g-rekening alleen mag gebruiken voor het betalen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst of aan onderaannemers.

Je mag een g-rekening niet gebruiken voor andere betalingen, zoals dat bij een rekening courant wel mag.

Wat is het doel van een g-rekening?

Het bestaan van de g-rekening vloeit voort uit de Invorderingswet 1990, waarin de inleners­aansprakelijkheid en de keten­aansprakelijkheid zijn geregeld.

Huur jij bijvoorbeeld personeel in via een uitzendbureau of payroller, dan ben je volgens deze wet indirect verantwoordelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies volks­verzekeringen en werknemers­verzekeringen.

Als het uitzendbureau of de payroller deze loonheffingen niet betaalt, kan de Belastingdienst jou aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkstelling

Uiteraard wil je jouw bedrijf beschermen tegen deze aansprakelijkstelling. Dat kan door alleen zaken te doen met uitzendbureaus of payrollers die over een g-rekening beschikken.

Als jij de verschuldigde loonheffingen op zo’n geblokkeerde g-rekening stort, zal de Belastingdienst je niet aansprakelijk stellen als de uitlener geen loonbelasting of premies afdraagt.

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

Wanneer is een g-rekening nodig?

Er zijn drie situaties waarin je deze rekening nodig kunt hebben.

1. Je leent personeel in

Dit is het geval wanneer jij werknemers inhuurt bij een uitzendbureau of payrollorganisatie, zoals hierboven beschreven. Als het betrouwbare organisaties zijn, zullen ze met een g-rekening werken. Daarop stort jij als inlener een deel van de factuur, namelijk de verschuldigde belastingen en premies. 

Er is ook sprake van inlening als jij als aannemer, bijvoorbeeld in de bouw, werk uitbesteedt aan een of meer onderaannemers. De werknemers van de onderaannemer gaan namelijk voor jou werken.

Je mag van de onderaannemer eisen dat hij een g-rekening opent. Op die rekening stort jij een deel van de afgesproken aanneemsom, namelijk de verschuldigde loonheffingen.

Als de onderaannemer om wat voor reden dan ook verzuim­t de loonheffing af te dragen, kun jij niet aansprakelijk worden gesteld.

2. Je leent personeel uit

Van uitlening is sprake als jij zelf een uitzendbureau of payrollorganisatie runt, of wanneer je als onderaannemer werk aanneemt.

In het eerste geval kun je bijna niet zonder g-rekening, want bedrijven die bij jou uitzendkrachten of payrollmedewerkers inhuren, zullen veelal van je eisen dat je met een g-rekening werkt. Als je als onderaannemer werk aanneemt, kan de hoofdaannemer van je vragen dat je zo'n rekening opent.

De Belastingdienst hanteert een strakke definitie voor het begrip ‘aanneming’. Een contract valt alleen onder de keten­aansprakelijkheid als sprake is van werkzaamheden van ‘stoffelijke’ aard.

Het product moet tastbaar zijn. Denk aan het bouwen of slopen van huizen of schepen, het aanleggen van wegen, maar ook de productie van kleding of loonwerk in de landbouw. Werk aan de tekentafel, op kantoor of in de kantine valt er niet onder. Daar is de g-rekening dan ook niet voor bedoeld.

3. Doorlenen van personeel

Dan ben jij de tussenpersoon bij het inlenen van personeel en de doorlener. In dat geval heb je dus ook een g-rekening nodig.

Uitzendbureaus en payroll-organisaties die hun organisatie op orde hebben werken altijd met een g-rekening.

Hoe gebruik je een g-rekening?

Vanaf een g-rekening mag je alleen geld overmaken naar het rekeningnummer van de Belastingdienst (NL78INGB0000444040) om loonheffing af te dragen.

Hierop is één uitzondering: als je als onderaannemer zelf ook weer werk uitbesteedt aan een onderaannemer – en dus eigenlijk zelf aannemer wordt – mag je vanaf jouw g-rekening geld overmaken naar de g-rekening van de onderonderaannemer.

Uiteraard mag het ook hier alleen gaan om af te dragen loonheffingen voor de werknemers van deze onderonderaannemer.

Alle overige bankhandelingen zijn verboden

Je mag dus niet:

 • overboeken naar andere rekeningen
 • rood staan
 • kasstortingen of kasopnames doen
 • kosten voor het betalingsverkeer betalen
 • betalingen doen via een acceptgiro

Hoe kom je aan een g-rekening?

Het aanvragen van een g-rekening begint bij de fiscus. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag g-rekening op de website van de Belastingdienst. In de volgende situaties kun je een G rekening aanvragen:

 1. Je bent een ondernemer die zijn onderneming maakt van het in onderaanneming verrichten van werk en inhoudingsplichtige.
 2. Je bent een ondernemer die zijn onderneming maakt van het in aanneming (of onderaanneming) verrichten van werk in de confectiesector voor het vervaardigen van kleding.
 3. Je bent een ondernemer die een samenwerkingsverband vormt met ondernemers die hun onderneming maken van het in aanneming of onderaanneming verrichten van werk.
 4. Je bent een uitlener die zijn onderneming uitsluitend maakt van het tegen vergoeding uitlenen van werknemers.

Meer uitleg over deze situaties vind je op Belastingdienst.nl. Als de Belastingdienst akkoord gaat met je aanvraag, krijg je een 'Overeenkomst g-rekening' toegestuurd.

G rekening openen

Met deze overeenkomst kun je bij je bank een g-rekening openen. De kosten daarvoor bedragen ongeveer 5,90 euro per maand.

Kenmerken g-rekening

Een g-rekeningnummer begint altijd met 099 (na de bankcode). Een g-rekening mag op naam staan van een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een eigenaar van een bedrijf of een vennoot van een VOF, of van een rechtspersoon (BV of stichting).

Een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) kan geen g-rekening openen. Uitzondering hierop zijn ondernemers in de confectiebranche.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vragen

 • Wat is G-rekeningDit is een geblokkeerde rekening die je alleen mag gebruiken voor het betalen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst of aan onderaannemers.
 • Wanneer kan je de G-rekening gebruiken?Ondernemers gebruiken de g-rekening: 1. Als jij een werknemer inhuurt van een ander bedrijf, de inlener. 2. Als jij een werknemer uitleent aan een ander bedrijf en die ook het toezicht heeft op deze werknemer, de uitlener. 3. Als jij de tussenpersoon bent bij het inlenen van werknemers, de doorlener.
 • Hoe kun je als ondernemer het risico beperken?Je kunt je aansprakelijkheid beperken als uitzendonderneming, detachering- en payrollbedrijf of (onder)aannemers van werk door gebruik te maken van een keurmerk van de Stichting Normering Arbeid en een zogenaamde g-rekening.

Meest gelezen

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

103925 In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

24903 Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt.

Whitepapers en online tests