Advies over personeels­risico's nodig?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies en ontvang een offerte. 

G-rekening geblokkeerde rekening
G-rekening geblokkeerde rekening

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

37600 Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies? En hoe kom je eraan?

Een g-rekening is een geblokkeerde rekening. Dit houdt in dat je een g-rekening alleen mag gebruiken voor het betalen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst of aan onderaannemers.

Je mag een g-rekening niet gebruiken voor andere betalingen, zoals dat bij een rekening courant wel mag.

Wat is het doel van een g-rekening?

Het bestaan van de g-rekening vloeit voort uit de Invorderingswet 1990, waarin de inleners­aansprakelijkheid en de keten­aansprakelijkheid zijn geregeld.

Huur jij bijvoorbeeld personeel in via een uitzendbureau of payroller, dan ben je volgens deze wet indirect verantwoordelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies volks­verzekeringen en werknemers­verzekeringen.

Als het uitzendbureau of de payroller deze loonheffingen niet betaalt, kan de Belastingdienst jou aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkstelling

Uiteraard wil je jouw bedrijf beschermen tegen deze aansprakelijkstelling. Dat kan door alleen zaken te doen met uitzendbureaus of payrollers die over een g-rekening beschikken.

Als jij de verschuldigde loonheffingen op zo’n geblokkeerde g-rekening stort, zal de Belastingdienst je niet aansprakelijk stellen als de uitlener geen loonbelasting of premies afdraagt.

Wanneer is een g-rekening nodig?

Er zijn twee situaties waarin je een g-rekening nodig kunt hebben.

1. Je leent personeel in

Dit is het geval wanneer jij werknemers inhuurt bij een uitzendbureau of payrollorganisatie, zoals hierboven beschreven. Als het betrouwbare organisaties zijn, zullen ze met een g-rekening werken. Daarop stort jij als inlener een deel van de factuur, namelijk de verschuldigde belastingen en premies. 

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

Er is ook sprake van inlening als jij als aannemer, bijvoorbeeld in de bouw, werk uitbesteedt aan een of meer onderaannemers. De werknemers van de onderaannemer gaan namelijk voor jou werken.

Je mag van de onderaannemer eisen dat hij een g-rekening opent. Op die rekening stort jij een deel van de afgesproken aanneemsom, namelijk de verschuldigde loonheffingen.

Als de onderaannemer om wat voor reden dan ook verzuim­t de loonheffing af te dragen, kun jij niet aansprakelijk worden gesteld.

2. Je leent personeel uit

Van uitlening is sprake als jij zelf een uitzendbureau of payrollorganisatie runt, of wanneer je als onderaannemer werk aanneemt. In het eerste geval kun je bijna niet zonder g-rekening, want bedrijven die bij jou uitzendkrachten of payrollmedewerkers inhuren, zullen veelal van je eisen dat je met een g-rekening werkt.

Als je als onderaannemer werk aanneemt, kan de hoofdaannemer van je vragen dat je een g-rekening opent.

De Belastingdienst hanteert een strakke definitie voor het begrip ‘aanneming’. Een contract valt alleen onder de keten­aansprakelijkheid als sprake is van werkzaamheden van ‘stoffelijke’ aard.

Het product moet tastbaar zijn. Denk aan het bouwen of slopen van huizen of schepen, het aanleggen van wegen, maar ook de productie van kleding of loonwerk in de landbouw. Werk aan de tekentafel, op kantoor of in de kantine valt er niet onder. Daar is de g-rekening dan ook niet voor bedoeld.

Hoe gebruik je een g-rekening?

Vanaf een g-rekening mag je alleen geld overmaken naar het rekeningnummer van de Belastingdienst (NL78INGB0000444040) om loonheffing af te dragen.

Hierop is één uitzondering: als je als onderaannemer zelf ook weer werk uitbesteedt aan een onderaannemer – en dus eigenlijk zelf aannemer wordt – mag je vanaf jouw g-rekening geld overmaken naar de g-rekening van de onderonderaannemer.

Uiteraard mag het ook hier alleen gaan om af te dragen loonheffingen voor de werknemers van deze onderonderaannemer.

Alle overige bankhandelingen zijn verboden 

Je mag dus niet:

  • overboeken naar andere rekeningen
  • rood staan
  • kasstortingen of kasopnames doen
  • kosten voor het betalingsverkeer betalen
  • betalingen doen via een acceptgiro

Hoe kom je aan een g-rekening?

Het aanvragen van een g-rekening begint bij de fiscus. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag g-rekening op de website van de Belastingdienst. Als de dienst akkoord gaat met je aanvraag, krijg je een 'Overeenkomst g-rekening' toegestuurd.

G-rekening openen

Met deze overeenkomst kun je bij je bank een g-rekening openen. De kosten daarvoor bedragen ongeveer 5 euro per maand.

Kenmerken g-rekening

Een g-rekeningnummer begint altijd met 099 (na de bankcode). Een g-rekening mag op naam staan van een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een eigenaar van een bedrijf of een vennoot van een VOF, of van een rechtspersoon (BV of stichting).

Een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) kan geen g-rekening openen. Uitzondering hierop zijn ondernemers in de confectiebranche.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, wat en hoe?

21239 Ben je werkgever in de bouw? Dan heb je te maken met het Tijdspaarfonds Bouw & Infra. Lees wat deze regeling inhoudt en hoe je er als ondernemer mee om moet gaan.

Cao in de bouw, hoe zit dat?

21051 Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt.

Whitepapers en online tests