Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Payrolling personeel
Payrolling personeel

Wanneer is payrolling interessant?

6011 Wat is payrolling? Wat kost payrolling? Wat zijn de voordelen en nadelen van payrolling? Antwoorden en tips voor ondernemers met personeel.

Taken payroller

Payrolling is een manier om personeel in te huren. Een groot voordeel van payrolling is dat je minder administratieve rompslomp hebt. De medewerkers staan namelijk op de loonlijst van het payrollbedrijf.

Een payroller neemt de volgende 6 taken uit handen:

  1. arbeidscontracten afsluiten
  2. loonadministratie bijhouden
  3. salaris en vakantietoeslag uitbetalen
  4. werknemers- en werkgeverspremies afdragen
  5. pensioenpremies betalen
  6. verzuim­beleid uitvoeren

Let er op dat het payrollbedrijf als werkgever een goede invulling geeft aan de bovenstaande elementen van een arbeids­overeenkomst.

Als het alleen een constructie is om gemakkelijk van personeel af te komen, bestaat er een kans dat de rechter jou op een later moment toch aanmerkt als werkgever.

Goed personeel aannemen

Personeel aannemen

Met dit complete pakket aan personeels­verzekeringen dek je de risico’s van werkgeverschap af en zorg je goed voor je personeel.

Verschil payroll en uitzendbureau

De activiteiten van een payrollbedrijf komen overeen met die van een uitzendbureau. Het verschil is dat je bij payroll zelf de werving en selectie van werknemers voor je rekening neemt. Daardoor is dit een goedkopere optie dan het inzetten van uitzendkrachten.

Payrolling en WAB

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) veranderen de regels voor payrolling. Payrollers die bij jou werken krijgen vanaf 1 januari 2020 vrijwel dezelfde status als je eigen werknemers. Jij gaat dus meer betalen voor de arbeid van payrollers.

De gelijkheid tussen payrollers en eigen medewerkers betreft zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus niet alleen het salaris en vakantiegeld, maar ook de prestatiebeloning of dertiende maand en de vakantiedagen, enzovoort.

Alleen voor zijn pensioen valt een payroller onder de eigen regeling van het payrollbedrijf.

Kosten payrolling

De kosten van payrolling variëren per payrollbedrijf. Vrijwel ieder bedrijf gaat uit van het brutoloon van de werknemer die bij jou komt werken, plus een opslag. De hoogte van die opslag wordt weergegeven met een omrekenfactor. Dit getal vermenigvuldig je met het brutoloon.

Omrekenfactor payroll

De hoogte van de omrekenfactor is onder meer afhankelijk van:

  • de keuze voor een bepaald payrollbedrijf
  • het aantal uren dat de betreffende werknemer werkt
  • de hoogte van het brutoloon

Gemiddelde kosten payrolling

In de praktijk ligt de omrekenfactor gemiddeld tussen de 1,50 en 1,75. Daarnaast betaal je vaak extra kosten bij ziekte­verzuim. Lees daarvoor goed de voorwaarden van het payrollbedrijf waar je mee in zee gaat.

De kosten van payrolling kunnen onverwacht hoger uitvallen. Als je payrollbedrijf geen loonheffingen en sociale­verzekeringspremies betaalt, kan de Belastingdienst jou daarvoor aansprakelijk stellen.

Beperk je aansprakelijkheid door gebruik te maken van een payroller met een keurmerk van de Stichting Normering Arbeid en een zogenaamde g-rekening.

Payrolling in de horeca

In sommige branches is payrolling heel populair. Payrolling in de horeca heeft voor ondernemers in die branche veel voordelen.

Ook restauranteigenaar Niels Oosthoek heeft gekozen voor payrolling. Hij zegt: 

'Het lijkt duur, maar voor ons is het voordeliger. Als je mensen zelf in dienst hebt, maak je veel extra kosten. Denk aan de kosten van verzekeringen, pensioenen, etc. Maar vooral de kosten en kopzorgen bij verzuim, ongevallen en degelijke, neemt veel tijd en geld in beslag. Per saldo zijn wij beter af met payrolling.'

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Hoe werkt detachering van personeel?

23198 Als ondernemer kun je ook tijdelijk een werknemer 'inhuren' van een ander bedrijf. Dat heet detachering. Zo kun je snel over deskundig personeel beschikken.

Whitepapers en online tests