Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Loon doorbetaling bij ziekte regels
Loon doorbetaling bij ziekte regels

Loondoorbetaling bij ziekte, dit zijn de regels

Hoe zit het nu met loondoorbetaling bij ziekte? Wat zegt de wet? Wat staat er in de cao? En komen er nieuwe regels voor kleine bedrijven? Zo zit het.

Bekijk dit artikel voor:

Als je werknemer niet kan werken door ziekte of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid heeft hij recht op een groot deel van zijn salaris. Hoeveel precies? Hieronder vind je de regels.

Loondoorbetaling bij ziekte, hoeveel?

Volgens de wet ben je verplicht een zieke werknemer twee jaar lang een deel van zijn loon door te betalen. In artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek staan de volgende basisregels voor alle werkgevers in Nederland:

 • Jaar 1

  Je betaalt minimaal 70 procent van het loon, waarbij je niet onder het wettelijke minimumloon mag komen.
 • Jaar 2

  Je betaalt minimaal 70 procent van het loon.

In je cao staat mogelijk een hoger percentage voor loondoorbetaling bij ziekte.

In veel cao's staat dat je in het eerste jaar 100 of 90 procent van het loon moet doorbetalen. Ook kan er een hoger minimumloon van kracht zijn volgens je cao.

Controleer dus goed de regels over loon en ziekte in jouw cao. Bekijk een overzicht van cao's per branche.

Nieuwe regels loondoorbetaling bij ziekte

Vanaf 2020 zijn er nieuwe regels rond loondoorbetaling bij ziekte. Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen bedacht om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

Verzeker je personeel tegen ziekte

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

De belangrijkste wetsvoorstellen en maatregelen op een rij:

 • Compensatie loondoorbetalingAlle bedrijven in Nederland zouden met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming krijgen van de overheid. Inmiddels ligt er een nieuw plan om vanaf 2022 werkgevers te compenseren via een aangepaste Aof-premie.
 • Verbetering re-integratieNaast financiële aanpassingen zijn er ook inhoudelijke aanpassingen op komst om kleine werkgevers te helpen. Namelijk:

  Het medische advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de RIV-toets (re-integratieverslag). Dat betekent dat als de werkgever het advies van de bedrijfsarts heeft opgevolgd, hij/zij geen loonsanctie op medische gronden meer kan krijgen van het UWV.

  Werkgevers krijgen meer grip op de re-integratie tweede spoor (buiten het eigen bedrijf). Doordat ze op het advies van de bedrijfsarts kunnen vertrouwen en bijvoorbeeld het eerder inzetten van de no-risk polis.

  Er wordt ingezet op meer transparantie bij het UWV. En een zieke werknemer moet voortaan op vaste momenten zelf zijn visie geven op het re-integratietraject.
 • MKB verzuim-ontzorg­verzekeringVanaf 2020 is er een 'nieuwe' verzekering speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Via verschillende aanbieders kun je een MKB verzuim-ontzorg­verzekering afsluiten. Deze moet voldoen aan bepaalde eisen van de overheid. De MKB verzuim-ontzorg­verzekering is niet verplicht.

Langer loon doorbetalen bij ziekte?

In de basis betaal je dus maximaal twee jaar lang een deel van het loon bij arbeidsongeschiktheid. Maar in sommige gevallen moet je nog langer loon doorbetalen.

Bijvoorbeeld als je niet kunt aantonen dat je volgens de Wet verbetering poortwachter hebt gehandeld. In die wet staat welke stappen je moet nemen als een werknemer ziek is.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Daarnaast heb je mogelijk te maken met de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Als jouw werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en (in de toekomst) weer kan werken, komt hij vaak in aanmerking voor een WGA-uitkering. Deze uitkering loopt via het UWV, maar jij moet hier als (ex-)werkgever aan meebetalen.

Als werkgever betaal je mogelijk tot 10 jaar lang mee aan deze uitkering. In het 'slechtste' geval heb jij dus in totaal 12 jaar lang extra kosten door een arbeidsongeschikte werknemer.

Risico bij ziekte­verzuim verlagen?

Als werkgever heb je dus flink wat extra kosten als een werknemer lange tijd uit de running is. Naast loonkosten heb je ook te maken met kosten voor re-integratie, vervanging en eventueel productieverlies.

Hoeveel geld loopt jouw bedrijf mis door zieke werknemers? In het artikel Verzuim­kosten berekenen, zo doe je dat vind je een handig voorbeeld en een rekentool om de totale kosten van verzuim in kaart te brengen.

Verzekering loondoorbetaling bij ziekte

Als je de financiële risico's rond ziekte en arbeidsongeschiktheid wilt ontlopen, kun je nu al kiezen voor een ziekte­verzuim­verzekering en een WGA-eigenrisico­verzekering. Met deze verzekeringen zorg je ervoor dat jouw bedrijf niet plotseling torenhoge kosten krijgt door een of meerdere zieke werknemers.

Vraag een onafhankelijke verzekerings­adviseur bij jou in de buurt wat de slimste optie is voor jouw bedrijf.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests