Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Loon doorbetaling bij ziekte regels
Loon doorbetaling bij ziekte regels

Loondoorbetaling bij ziekte, dit zijn de regels

112559 Hoe zit het nu met loondoorbetaling bij ziekte? Wat zegt de wet? Wat staat er in de cao? En komen er nieuwe regels voor kleine bedrijven? Zo zit het.

Bekijk dit artikel voor:

Als je werknemer niet kan werken door ziekte of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid heeft hij recht op een groot deel van zijn salaris. Hoeveel precies?

Loondoorbetaling bij ziekte, hoeveel?

Volgens de wet ben je verplicht een zieke werknemer twee jaar lang een deel van zijn loon door te betalen.loon bij ziekte 2023

In artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek staan de volgende basisregels voor alle werkgevers in Nederland:

 • Jaar 1 bij ziekte

  Je betaalt minimaal 70 procent van het loon. Je mag daarbij niet onder het wettelijke minimumloon komen en niet boven het maximum dagloon.
 • Jaar 2 bij ziekte

  Je betaalt minimaal 70 procent van het loon.

In veel cao's staat dat je in het eerste jaar 100 of 90 procent van het loon moet doorbetalen. Ook kan er een hoger minimumloon van kracht zijn volgens je cao.

Controleer je cao

In je cao staat mogelijk een hoger percentage voor loondoorbetaling bij ziekte. Controleer dus goed de regels over loon en ziekte in jouw cao. Bekijk een overzicht van cao's per branche.

Loon in het tweede jaar

Lees meer over loon doorbetalen bij ziekte in het 2e jaar en daarna.

Zieke werknemer ontslaan?

Een zieke werknemer mag je in principe niet ontslaan. Dit is vastgelegd in de wet. Toch zijn er een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je werknemer herhaaldelijk niet meewerkt aan zijn herstel.

Ook als een werknemer vaak ziek is en je bedrijf is in sterke mate afhankelijk van zijn inzet, kun je hem mogelijk ontslaan wegens ziekte. Maar hier moet je wel voorzichtig mee zijn.

Lees meer over ontslag bij ziekte.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Nieuwe regels loondoorbetaling bij ziekte

Sinds 2020 zijn er nieuwe regels rond loondoorbetaling bij ziekte (Convenant Loondoorbetaling MKB). Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen geïntroduceerd om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

De 3 belangrijkste maatregelen op een rij:

 1. Compensatie loondoorbetaling

  Alle bedrijven in Nederland krijgen een financiële tegemoetkoming van de overheid. Dat gebeurt sinds 2022 via een aangepaste ww-premie (Aof-premie).
 2. Verbetering re-integratie

  Naast financiële aanpassingen zijn er ook inhoudelijke aanpassingen om kleine werkgevers te helpen. Bedrijven zouden minder snel een loonsanctie (boete) moeten krijgen op medische gronden.

  Werkgevers krijgen meer grip op de re-integratie tweede spoor (buiten het eigen bedrijf). Doordat ze op het advies van de bedrijfsarts kunnen vertrouwen en bijvoorbeeld het eerder inzetten van de no-risk polis.

  Er wordt ingezet op meer transparantie bij het UWV. En een zieke werknemer moet voortaan op vaste momenten zelf zijn visie geven op het re-integratietraject.
 3. MKB verzuim-ontzorg­verzekering

  Sinds 2020 is er al een 'nieuwe' verzekering speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Via verschillende aanbieders kun je een MKB verzuim-ontzorg­verzekering afsluiten. De verzekering moet voldoen aan bepaalde eisen van de overheid, maar is niet verplicht voor ondernemers.

Langer loon doorbetalen bij ziekte?

In de basis betaal je dus maximaal twee jaar lang een deel van het loon bij arbeidsongeschiktheid. Maar in sommige gevallen moet je nog langer loon doorbetalen.

Bijvoorbeeld als je niet kunt aantonen dat je volgens de Wet verbetering poortwachter hebt gehandeld. In die wet staat welke stappen je moet nemen als een werknemer ziek is.

Als je niet aan de wet voldoet kun je een loonsanctie krijgen en moet je mogelijk een jaar langer loon doorbetalen.

Onderdelen 'loon' bij ziekte

Houd bij de doorbetaling van loon bij ziekte niet alleen rekening met het afgesproken salaris. Ook andere beloningen moet je soms doorbetalen tijdens ziekte. Denk aan de afgesproken secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een teambonus of dertiende maand.

Je moet bijvoorbeeld ook het afgesproken loon in natura doorbetalen tijdens ziekte. In je cao kunnen nog meer verplichtingen staan. Zo heeft je werknemer mogelijk recht op uitbetaling van de overuren die hij anders gemaakt zou hebben. Hierbij wordt vaak gekeken naar het gemiddeld aantal overuren die hij maakte in het jaar (52 weken) voorafgaand aan zijn ziekmelding.

Als werkgever ben je verplicht je werknemer te (laten) begeleiden bij zijn re-integratie. Bijvoorbeeld door een arbodienst in te schakelen. Wat moet je regelen? Lees meer over verzuim­begeleiding.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Daarnaast heb je mogelijk te maken met de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Als jouw werknemer na twee jaar nog steeds ziek is, maar nu of in de toekomst wel weer kan werken, komt hij vaak in aanmerking voor een WGA-uitkering. Deze uitkering loopt via het UWV, maar jij moet hier als (ex-)werkgever wel aan meebetalen.

12 jaar lang doorbetalen?

Als werkgever betaal je mogelijk tot 10 jaar lang mee aan deze uitkering. In het 'slechtste' geval heb jij dus in totaal 12 jaar lang extra kosten door een arbeidsongeschikte werknemer.

Kortere loondoorbetaling voor AOW'er

Voor werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd geldt een kortere loondoorbetaling bij ziekte. Dit was 13 weken. Sinds 1 juli 2023 hoef je nog maar 6 weken loon door te betalen als een AOW'er door ziekte uitvalt.

Blijf op de hoogte van nieuwe wetswijzigingen rond personeel. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief.

Risico bij ziekte­verzuim verlagen?

Als werkgever heb je dus flink wat extra kosten als een werknemer lange tijd uit de running is. Naast loonkosten heb je ook te maken met kosten voor re-integratie, vervanging en eventueel productieverlies.

Hoeveel geld loopt jouw bedrijf mis door zieke werknemers? In het artikel Verzuim­kosten berekenen, zo doe je dat vind je een handig voorbeeld en een rekentool om de totale kosten van verzuim in kaart te brengen.

Verzekering loondoorbetaling bij ziekte

Als je de financiële risico's rond ziekte en arbeidsongeschiktheid wilt ontlopen, kun je nu al kiezen voor een ziekte­verzuim­verzekering en een WGA-eigenrisico­verzekering.

Met deze verzekeringen zorg je ervoor dat jouw bedrijf niet plotseling torenhoge kosten krijgt door een of meerdere zieke werknemers.

Arbodienstverlening

Veel verzekeraars bieden in combinatie met een verzuim­verzekering ook arbodienstverlening aan. Hiermee voldoe je direct aan de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter en de Arbowet.

Daarnaast krijg je hulp en vergoedingen bij preventie van ziekte en bij de re-integratie van zieke werknemers. Vraag een onafhankelijke verzekerings­adviseur wat de slimste opties zijn voor jouw bedrijf.

Wat kost een verzuim­verzekering?

Wil je een indicatie krijgen van de kosten voor jouw situatie? Vraag dan gratis een offerte aan.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

5 vragen over loondoorbetaling bij ziekte

 • Wat zegt de wet over loondoorbetaling bij ziekte?Volgens de wet moet je minimaal 70 procent van het loon doorbetalen aan een zieke werknemer tijdens de eerste twee jaar van zijn ziekte. In het eerste jaar mag je niet onder het minimumloon komen.
 • Hoeveel loon betaal je in het 2e jaar?In het tweede jaar van ziekte moet je minimaal 70 procent loon doorbetalen, tenzij in je cao of in het individuele arbeidscontract een hoger percentage staat.
 • Welke kosten zijn er naast loondoorbetaling bij ziekte?Naast de verplichte loon doorbetaling heb je nog meer kosten door een zieke werknemer. Je moet vaak zorgen voor vervanging, verzuim­begeleiding en re-integratie. Daarnaast is er vaak sprake van omzetverlies door het gemis van een zieke werknemer. Wat zijn de kosten van een zieke werknemer voor jouw bedrijf? Bereken je verzuim­kosten.
 • Hoe kan ik loondoorbetaling bij ziekte verzekeren?Loondoorbetaling bij ziekte kun je verzekeren met een ziekte­verzuim­verzekering. Als je werknemer ziek is krijg je een uitkering waardoor je het loon van je zieke werknemer kan blijven betalen. Daarnaast krijg je advies om ziekte te voorkomen, beperken en zieke werknemers te begeleiden.
 • Is een verzekering voor loondoorbetaling verplicht? Een verzuim­verzekering is (nog) niet wettelijk verplicht. Toch is het voor veel bedrijven verstandig een verzekering voor loondoorbetaling af te sluiten. Vraag je vooral af of je de verzuim­kosten zelf kan opvangen. Ook als meerdere werknemers langdurig ziek zijn? Breng je risico in kaart en voorkom vervelende verrassingen. Vraag een onafhankelijke adviseur wat de beste opties zijn voor jouw bedrijf. Je kunt ook direct offerte aanvragen voor een verzuim­verzekering.

Meest gelezen

Ziektewet, hoe werkt het?

33471 De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever?

Wat zijn wachtdagen bij ziekte?

27391 Als werkgever mag je wachtdagen bij ziekte hanteren. Daarmee kun je verzuim en verzuim­kosten verlagen. Wat zijn wachtdagen precies?

Whitepapers en online tests