Advies over personeels­risico's nodig?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

AOW leeftijd personeel ondernemer werkgever
AOW leeftijd personeel ondernemer werkgever

AOW-leeftijd aangepast, wat zijn de gevolgen?

De AOW-leeftijd is aangepast en dat heeft impact op je bedrijf. Op welke leeftijd krijgen je werknemers AOW? Wat betekent dat voor je personeel en voor jou als ondernemer?

Verhogen AOW-leeftijd

Om de AOW ook in de toekomst betaalbaar te houden, is de Nederlandse overheid in 2013 begonnen met een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. 

Konden je werknemers in 2013 nog op hun 65ste met pensioen, in 2019 lag de AOW-leeftijd al op 66 jaar en 4 maanden en in 2022 is dat 66 jaar en 7 maanden.

Per 1 januari 2023 stijgt de leeftijd waarop werknemers voor het eerst een AOW-uitkering ontvangen naar 66 jaar en tien maanden. In 2024 is dat 67 jaar. Vanaf 2028 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden.

Tabel AOW-leeftijd

Jaar: Leeftijd: Max. geboortejaar:
2021 66 jaar en 4 maand 31-08-1955
2022 66 jaar en 7 maand 31-05-1956
2023 66 jaar en 10 maand 28-02-1957
2024 67 jaar 31-12-1957
2025 67 jaar 31-12-1958
2026 67 jaar 31-12-1959
2027 67 jaar 31-12-1960
2028 67 jaar en 3 maand 30-09-1961
2029 67 jaar en 3 maand 30-09-1962

Aanpassing pensioenstelsel

In 2019 werd een wetswijziging aangenomen over een nieuw pensioenstelsel. De AOW-leeftijd werd tot 2022 bevroren op de huidige leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. Tot en met 2025 is de AOW-leeftijd wettelijk vastgesteld zonder vaste formule.

Vanaf 2026 gebeurt het vaststellen van de AOW-gerechtigde leeftijd volgens een nieuwe rekenmethode. De eventuele verdere verhoging wordt vijf jaar van tevoren aangekondigd. De berekening is afhankelijk van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.

Als de levensverwachting met een jaar toeneemt, stijgt de AOW-leeftijd met acht maanden.

AOW-leeftijd berekenen

Er zijn handige online tools beschikbaar waarmee jij en je werknemers zelf de (geschatte) AOW-leeftijd kunnen berekenen. Gebruik bijvoorbeeld rekentools van:

Gevolgen AOW-leeftijd werkgever

Het besluit van de overheid om werknemers langer te laten doorwerken, kan gevolgen hebben voor jou als werkgever, zowel op financieel als bedrijfsorganisatorisch vlak.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

 1. Langer dienstverband

  Om te beginnen moet je je werknemers langer in dienst houden. Ze ontvangen dus over een langere periode loon. Dat betekent dat je te maken krijgt met hogere kosten van personeel.

  Zoek daarom naar manieren om zo veel mogelijk te besparen op personeels­kosten.
 2. Meer uitval

  Hoe ouder je werknemers zijn, des te hoger is het risico op uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Volgens sommige bronnen zorgt de verhoging van de AOW-leeftijd zelfs voor een verdubbeling van het aantal langdurig zieke werknemers boven de 60 jaar. Dit kan je veel geld kosten. Zorg daarom dat je op tijd maatregelen neemt, bijvoorbeeld door het afsluiten van een goede ziekte­verzuim­verzekering.

  Werk daarnaast ook aan het stimuleren van duurzame inzetbaarheid bij oudere werknemers.
 3. Aanpassing pensioenregeling

  Heeft jouw bedrijf een pensioenregeling? Dan zul je ook daarin de gevolgen van de hogere AOW-leeftijd ondervinden.

  Zo is de pensioenrichtleeftijd – de fiscale leeftijd voor de maximaal toegestane opbouw van aanvullend pensioen – aangepast naar 68 jaar. Tegelijkertijd is het maximaal toegestane opbouwpercentage voor pensioenregelingen verlaagd. Dit betekent dat je werknemers minder pensioenpremie betalen en dus ook minder pensioen opbouwen.
 4. Aanpassing arbeidsvoorwaarden

  Aan jou de taak om te toetsen of je pensioenregeling nog aan de fiscale regels voldoet of dat er aanpassingen nodig zijn. Moet je de regeling aanpassen, dan betekent dit automatisch ook een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden.

  Als dit niet in je cao geregeld is, kun je de arbeidsvoorwaarden alleen met toestemming van de werknemer of de ondernemingsraad wijzigen.

Gevolgen AOW-leeftijd personeel

De verhoging van de AOW-leeftijd is voor je werknemers uiteraard het meest ingrijpend. Zij moeten gedwongen langer doorwerken, terwijl ze hadden verwacht met 65 jaar het bedrijf te kunnen verlaten. Dat heeft verschillende gevolgen.

 • Financiële onduidelijkheid

Het overheidsbesluit heeft invloed op de toekomstplannen van werknemers, vooral van hen die vlak voor hun pensioen zitten. Ze moeten bepaalde keuzes heroverwegen en een nieuwe financiële planning maken, maar dat is nu een stuk ingewikkelder.

Doordat werknemers op verschillende leeftijden hun pensioenuitkering ontvangen, is het lastig om de juiste informatie op een rijtje te krijgen.

Ook zijn veel werknemers onzeker over de hoogte van het pensioen. Zo bestaat nog steeds het risico dat pensioenfondsen in de toekomst moeten korten op de pensioenuitkeringen.

Jij kunt je werknemers hierbij helpen door als goed werkgever ervoor te zorgen dat informatie over de bedrijfspensioenregeling helder, transparant en makkelijk toegankelijk is.

 • Vervroegde uitval bij zware beroepen

Werknemers met een zwaar beroep lopen grote risico’s. Mensen die in de bouw of de zorg werken kunnen het lichamelijk vaak niet opbrengen om tot hun 66e of 67e door te werken. Ze worden ziek of arbeidsongeschikt en komen uiteindelijk in de WIA terecht.

Een alternatief is dat zij eerder stoppen met werken. Over dit zogeheten vroegpensioen zijn de vakbonden en de overheid in onderhandeling.

Gevolgen AOW-leeftijd ondernemer

De verhoging van de AOW-leeftijd geldt natuurlijk ook voor jou zelf. Wat zijn de gevolgen voor jou als zelfstandig ondernemer?

 • Je krijgt later AOW, dus dat betekent waarschijnlijk dat je langer moet doorwerken. Of je moet extra sparen, zodat je eerder kunt stoppen met werken.
 • Heb je een bv en bouw je, net als je werknemers, pensioen op in de bedrijfspensioenregeling? Dan krijg ook jij te maken met een lagere pensioenopbouw.
 • Ook andere pensioenvormen, zoals lijfrenten of bankspaarregelingen, zijn fiscaal minder aantrekkelijk geworden. Vanaf 2013 geldt een beperking van de maximaal aftrekbare jaarruimte.
 • Heb je een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV)? Check dan eens tot welke leeftijd deze verzekering uitkeert. In veel AOV’s ligt die einddatum op 65 jaar, de ‘oude’ AOW-leeftijd.
 • Nu de AOW-leeftijd is verhoogd, loop je bij arbeidsongeschiktheid het risico van een inkomensgat tussen je 65e (als de AOV afloopt) en de leeftijd dat je AOW ingaat. Er zijn ondernemers-AOV’s die dit gat repareren.

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Wat is het minimumloon in 2022?

Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Minimumloon 2024, overzicht per leeftijd

Het minimumloon stijgt verder in 2024. Voor het eerst is er een wettelijk minimum uurloon. Sinds 1 januari is dat 13,27 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat is het minimumloon vanaf 1 juli 2024? Bekijk het minimumloon per leeftijd.

Dit zijn de kosten van personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Whitepapers en online tests