Duurzaam inzetbare werknemer
Duurzaam inzetbare werknemer

Duurzame inzetbaarheid stimuleren, zo doe je dat

Duurzaam inzetbare medewerkers weten zich aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden. Welke voordelen heeft duurzame inzetbaarheid voor jou als ondernemer en hoe bevorder je het binnen je bedrijf?
Bekijk dit artikel voor:

Door de stijgende AOW-leeftijd is het noodzakelijk dat Nederlanders steeds langer doorwerken. Om dit mogelijk te maken, moeten zij langer inzetbaar zijn binnen je bedrijf. Daarbij ligt de aandacht op goed, gemotiveerd en gezond werken.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Er bestaan veel verschillende definities voor duurzame inzetbaarheid. Een veelgebruikte definitie is die van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN):

‘Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.’

Hoewel een werknemer voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen inzetbaarheid, ligt het voor de hand dat je hier als werkgever aan bijdraagt. Duurzaam werken kan je bedrijf namelijk nog succesvoller maken.

Wat levert duurzame inzetbaarheid op?

Investeren in duurzame inzetbaarheid heeft de volgende voordelen:

  • Minder ziekte­verzuim

Investeren in duurzame inzetbaarheid kan leiden tot minder ziekte­verzuim. Uit een doorrekening in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat een daling van het ziekte­verzuim­percentage met 1 procentpunt al veel geld oplevert. Bij een bedrijf met 100 medewerkers is dat jaarlijks zo’n 41.000 euro.

  • Hogere arbeidsproductiviteit

Een ander voordeel van duurzame inzetbaarheid is een hogere arbeidsproductiviteit. In een bedrijf met 100 medewerkers is een productiviteitsstijging van 1 procentpunt voldoende voor een omzettoename van zo'n 95.000 euro per jaar.

Duurzame inzetbaarheid in 5 stappen

Duurzame inzetbaarheid kun je op een groot aantal manieren bevorderen. Dit zijn enkele maatregelen die je kunt nemen:

Verzeker je personeel tegen ziekte

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

1. Voer een goed gesprek

Duurzame inzetbaarheid begint bij een goed gesprek met je personeel. In zo’n gesprek heb je het niet alleen over het functioneren, maar ook over de inzetbaarheid.

Je bespreekt met een medewerker bijvoorbeeld of hij fit genoeg is om zijn huidige werk te doen, of hij nog steeds gemotiveerd is en of hij belangrijke kennis of vaardigheden mist. Het gaat erom dat je medewerkers aanspoort om hier zelf mee aan de slag te gaan.

2. Zorg voor een goed arbobeleid

Goed arbobeleid voorkomt dat je medewerkers vroegtijdig uitvallen. Wees je daarom bewust van de aanwezige risico’s en probeer problemen voor te zijn. Met een werkplekonderzoek help je bijvoorbeeld rug-, nek- en schouderklachten voorkomen.

Eventueel kun je ter preventie extra faciliteiten bieden, zoals een cursus stoppen met roken of een abonnement op de sportschool.

3. Bied een gezondheidscheck aan

Met een jaarlijkse gezondheidscheck wordt de gezondheid van werknemers gemonitord. Dit helpt ze hun werk gezond te blijven doen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een Preventief medisch onderzoek (PMO) en een Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) om de gezondheid van je werknemer goed in de gaten te houden.

4. Laat je personeel meedenken

Je manier van leidinggeven heeft ook invloed op de inzetbaarheid van je personeel. Daarvoor is het belangrijk dat je medewerkers laat meedenken en betrekt bij de gang van zaken in je bedrijf. Organiseer bijvoorbeeld vergaderingen waarin je de bedrijfsdoelstellingen bespreekt.

Door voldoende te delegeren en werknemers vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven, verhoog je bovendien de motivatie.

5. Investeer in opleiding en ontwikkeling

Het is belangrijk dat je bedrijf zich aanpast aan ontwikkelingen in de markt. Dat betekent dat je personeel zich moet blijven ontwikkelen. Daarvoor zijn trainingen geschikt, maar denk ook aan coaching door collega’s of het bezoeken van vakbijeenkomsten.

Tips:

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Stappenplan voor een POP-gesprek

In een POP-gesprek maak je afspraken over het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hiermee kun je zowel je werknemers als je bedrijf verder ontwikkelen. Welke stappen zet je bij een POP-gesprek?

Alles over het persoonlijk ontwikkelingsplan

Als ondernemer wil je het beste in je werknemers naar boven halen. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor je bedrijf. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is hiervoor een handig instrument. Alles over een persoonlijk ontwikkelingsplan.

SLIM subsidie vervangt STAP budget voor scholing

Voorheen kon je STAP-budget krijgen voor de scholing van personeel. In 2024 is er geen STAP-budget meer. In plaats daarvan kun je als werkgever in het MKB de SLIM-subsidie benutten. Wat is SLIM subsidie? En hoeveel subsidie is er in 2024?

5 manieren om personeel te ontwikkelen
Personeel ontwikkelen? De kans is groot dat je daarbij het eerste denkt aan een opleiding. Toch is dit slechts een van de vele wegen die je kunt bewandelen. Maak kennis met vijf andere ontwikkelingsmogelijkheden.

Whitepapers en online tests