Training op de werkplek
Training op de werkplek

5 manieren om personeel te ontwikkelen

Personeel ontwikkelen? De kans is groot dat je daarbij het eerste denkt aan een opleiding. Toch is dit slechts een van de vele wegen die je kunt bewandelen. Maak kennis met vijf andere ontwikkelingsmogelijkheden.

Opleidingen vragen vaak om een flinke investering in tijd en geld. Als werkgever kun je dat niet altijd opbrengen. Gelukkig zijn er voldoende andere mogelijkheden om je personeel te ontwikkelen. Steeds meer bedrijven zetten die in als alternatief of aanvulling op traditionele opleidingen.

Het voordeel van deze alternatieven is dat je er goede resultaten mee kunt behalen tegen relatief lage kosten. Je maakt daarbij gebruik van de kennis en kunde die al aanwezig is in je bedrijf. Omdat deze methoden makkelijk toe te passen zijn, kun je bovendien snel inspelen op de laatste ontwikkelingen.

Welke alternatieven zijn er?

1. Begeleiding door een coach

Een coach begeleidt de werknemer bij het behalen van betere resultaten. Dat gebeurt in het ideale geval door een ervaren collega of een externe deskundige. Het is ook mogelijk dat de leidinggevende deze rol op zich neemt, maar het nadeel hiervan is dat er dan geen sprake is van gelijkwaardigheid. Dit is een belangrijke voorwaarde voor effectieve coaching, omdat de werknemer zich kwetsbaar moet kunnen opstellen.

2. Intervisie met collega's

Intervisie zorgt ervoor dat werknemers hun werk op een betere manier kunnen doen. Dat gebeurt door regelmatig de koppen bij elkaar te steken in een intervisiegroep. Tijdens zo’n bijeenkomst staan allerlei kwesties op de werkvloer centraal. Daarbij kan iedereen een probleem in de groep gooien, waarna anderen vertellen hoe zij dit aanpakken. Deze werkwijze is vaak net zo effectief als een opleiding.

3. Wisselen van functie of taak

Bij functie- of taakroulatie wisselt een werknemer tijdelijk van functie of taak, bijvoorbeeld door te ruilen met een collega. Dit zorgt ervoor dat hij andere kennis en vaardigheden opdoet. Het voordeel hiervan is dat je werknemers flexibel en inzetbaar blijven. Daarnaast profiteren zij van meer variatie in hun werk. Taakroulatie werkt overigens het best bij niet al te specialistische werkzaamheden die in een korte tijd over te dragen zijn.

4. Interne of externe stage

Een stage zet je in als een werknemer uitgebreide kennis en ervaring nodig heeft. Die kan worden opgedaan met een interne of externe stage. Je kunt hierbij denken aan een werknemer die voor een bepaalde periode werkzaam is op een andere afdeling of iemand die meeloopt bij een ander bedrijf. Dit leidt niet alleen tot een vergroting van de vakkennis, maar zorgt ook voor een betere onderlinge samenwerking.

5. Meester-gezelrelatie

Een meester-gezelrelatie wil zeggen dat een werknemer in de leer gaat bij een ervaren vakkracht. Dat is meestal een oudere collega die alle ins en outs kent. Door deze werknemers aan elkaar te koppelen, blijf belangrijke vakkennis behouden. Het belang hiervan groeit alleen maar door de toenemende vergrijzing. Steeds meer ervaren werknemers verlaten namelijk de arbeidsmarkt.

Meest gelezen

Stappenplan voor een POP-gesprek

In een POP-gesprek maak je afspraken over het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hiermee kun je zowel je werknemers als je bedrijf verder ontwikkelen. Welke stappen zet je bij een POP-gesprek?

Alles over het persoonlijk ontwikkelingsplan

Als ondernemer wil je het beste in je werknemers naar boven halen. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor je bedrijf. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is hiervoor een handig instrument. Alles over een persoonlijk ontwikkelingsplan.

SLIM subsidie vervangt STAP budget voor scholing

Voorheen kon je STAP-budget krijgen voor de scholing van personeel. In 2024 is er geen STAP-budget meer. In plaats daarvan kun je als werkgever in het MKB de SLIM-subsidie benutten. Wat is SLIM subsidie? En hoeveel subsidie is er in 2024?

Duurzame inzetbaarheid stimuleren, zo doe je dat
Duurzaam inzetbare medewerkers weten zich aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden. Welke voordelen heeft duurzame inzetbaarheid voor jou als ondernemer en hoe bevorder je het binnen je bedrijf?

Whitepapers en online tests