SLIM subsidie 2024
SLIM subsidie 2024

SLIM subsidie vervangt STAP budget voor scholing

Voorheen kon je STAP-budget krijgen voor de scholing van personeel. In 2024 is er geen STAP-budget meer. In plaats daarvan kun je als werkgever in het MKB de SLIM-subsidie benutten. Wat is SLIM subsidie? En hoeveel subsidie is er in 2024?

Wat is STAP?

STAP staat voor Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie. Dit was een scholingsbudget van de overheid waar alle Nederlanders, met name werknemers en werklozen, gebruik van konden maken. Daardoor kon jouw personeel zich verder ontwikkelen. 

Einde STAP budget in 2024

Het STAP budget was de vervanger van de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting. Het STAP budget bleek heel populair. Elke aanvraagperiode was het budget heel snel op. Eind 2023 stopte deze subsidieregeling. In 2024 is er geen STAP budget meer.

Wat is SLIM?

Dat is altijd een goede vraag, maar in dit geval helemaal. SLIM staat voor Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het Mkb. Deze subsidie is bedoeld voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Je kunt bijvoorbeeld SLIM subsidie aanvragen voor:

 • Een onderzoek naar de scholingsbehoefte binnen jouw bedrijf en het maken van een opleidings- of ontwikkelplan.
 • Een loopbaan- of ontwikkeladvies voor je werknemers.
 • Ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen of invoeren van een L&O-methode voor omscholing, zoals een bedrijfsschool, een online leeromgeving of e-learning.
 • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Bekijk de menukaart SLIM met een volledig overzicht van activiteiten waar je subsidie voor kunt krijgen.

Hoeveel SLIM subsidie?

MKB-bedrijven kunnen per aanvraag maximaal 25.000 euro subsidie aanvragen. Landbouwbedrijven kunnen maximaal 20.000 euro subsidie aanvragen. 

De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. Middelgrote bedrijven krijgen maximaal 60 procent van de totale kosten waarvoor ze subsidie aanvragen. Kleine bedrijven kunnen 80 procent van de kosten vergoed krijgen. De kosten moeten minimaal 5.000 euro zijn.

In sommige gevallen kun je meer subsidie krijgen. Bij samenwerkingsverbanden tussen ten minste twee mkb-ondernemingen is de maximale subsidie 500.000 euro en maximaal 200.000 euro per samenwerkingspartner.

SLIM besparen

Door de SLIM subsidie kun je als werkgever besparen op kosten voor scholing. Dat scheelt weer in je personeels­kosten.

SLIM subsidie 2024SLIM subsidie aanvragen opleiding

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt elk jaar 48 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Ook in 2024 is dit het geval.

Daarnaast is er 1,2 miljoen euro beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

SLIM subsidie aanvragen

Er zijn meerdere aanvraagperiodes per jaar. Voor MKB'ers is er een aanvraagtijdvak in maart 2024 en in september 2024.

 Aanvraagperiodes SLIM subsidie 2024
Tijdvak 1:1 maart 2024 09:00 uur t/m 28 maart 2024 17:00 uur.
Tijdvak 2:2 september 2024 09:00 uur t/m 30 september 2024 17:00 uur.

Per aanvrager kun je in een aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. De behandelvolgorde van de aanvragen wordt bepaald via een loting. Dus niet: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Van tevoren moet je je registreren via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid.

Voor het aanvragen van SLIM subsidie heb je onder meer een mkb-verklaring nodig. Daarnaast moet je een activiteitenplan indienen en een begroting. Meer over de registratie en aanvraag van SLIM subsidie lees je op de website van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Van STAP- naar SLIM-subsidie

Het overgebleven STAP-budget van 73 miljoen euro uit 2023 wordt mogelijk ingezet via de bestaande SLIM-subsidie. Deze subsidie is alleen aan te vragen door werkgevers. Hoe de nieuwe regeling er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Het ministerie hoopt later in 2024 meer duidelijkheid te geven.

Je kunt als ondernemer in het MKB dus mogelijk profiteren van de bestaande SLIM-subsidie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt jaarlijks 48 miljoen euro vrij voor initiatieven van ondernemers die zich richten op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf.

Voordelen SLIM subsidie voor werkgevers

Met SLIM subsidie kunnen jouw werknemers en jouw bedrijf verder groeien en meegaan met de laatste ontwikkelingen. Het helpt je jouw bedrijf toekomstbestendig te maken. Dit zijn de voordelen:

Met voldoende scholing en omscholing geef je werknemers de kans om door te groeien. Dit kan ervoor zorgen dat ze langer aan boord blijven. Het kan zelfs een structurele oplossing zijn voor je personeels­tekort.

Scholingsplicht

Volgens de wet heb je als werkgever zelfs een scholingsplicht. Dit is een aanvulling op het begrip goed werkgeverschap. Als een werknemer van mening is dat hij onvoldoende scholing krijgt, kan hij je daarop aanspreken of zelfs naar de rechter stappen. Zorg dus dat werknemers de mogelijkheid hebben om verder te leren. Daar pluk je vroeg of laat de vruchten van.

Niet klaar voor personeel

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Vragen over SLIM subsidie en STAP budget

 • Wat is een subsidie?

  Een subsidie is een financiële bijdrage van de overheid. Bijvoorbeeld een bedrag dat wordt uitgekeerd door het UWV of een korting op de belasting die je betaalt als ondernemer. Er zijn in Nederland een aantal subsidies voor werkgevers.

 • Wat is het STAP budget?

  STAP staat voor Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie. Het is een scholingsbudget van de overheid waar werknemers en werklozen gebruik van kunnen maken.

 • Hoeveel STAP budget is er in 2024?

  0 euro. Het STAP budget is gestopt. In 2024 kun je geen STAP-subsidie meer krijgen. In 2023 was dat nog maximaal 1.000 euro per persoon, inclusief btw. Het budget kon ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen. In 2023 was er in totaal 200 miljoen euro beschikbaar.

 • Wanneer stopt het STAP budget?

  Er is geen STAP budget meer sinds 1 januari 2024. De laatste aanvraagperiode begon in november 2023. Of er een andere voorziening voor scholing komt is nog de vraag.

 • Wat is SLIM subsidie?

  SLIM staat voor Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het Mkb. Via deze subsidie kunnen werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) maximaal 25.000 euro per tijdvak aanvragen om werknemers en stagiairs verder op te leiden of om te scholen.

 • Welke subsidies voor personeel zijn er nog meer?

  Je kunt als werkgever gebruikmaken van vier verschillende loonkostenvoordelen (LKV), vooral bedoeld voor het aannemen en behouden van ouderen (56+) of arbeidsgehandicapten. Daarnaast kun je profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV), proefplaatsing, loondispensatie Wajong, premievrijstelling marginale arbeid en een subsidie voor aanpassing van de werkplek. Bekijk een overzicht van subsidies voor personeel.

Meest gelezen

Stappenplan voor een POP-gesprek

In een POP-gesprek maak je afspraken over het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hiermee kun je zowel je werknemers als je bedrijf verder ontwikkelen. Welke stappen zet je bij een POP-gesprek?

Alles over het persoonlijk ontwikkelingsplan

Als ondernemer wil je het beste in je werknemers naar boven halen. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor je bedrijf. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is hiervoor een handig instrument. Alles over een persoonlijk ontwikkelingsplan.

5 manieren om personeel te ontwikkelen
Personeel ontwikkelen? De kans is groot dat je daarbij het eerste denkt aan een opleiding. Toch is dit slechts een van de vele wegen die je kunt bewandelen. Maak kennis met vijf andere ontwikkelingsmogelijkheden.
Duurzame inzetbaarheid stimuleren, zo doe je dat
Duurzaam inzetbare medewerkers weten zich aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden. Welke voordelen heeft duurzame inzetbaarheid voor jou als ondernemer en hoe bevorder je het binnen je bedrijf?

Whitepapers en online tests