Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Loonkostenvoordelen LKV subsidie personeel
Loonkostenvoordelen LKV subsidie personeel

Loonkostenvoordelen (LKV), wat en hoe?

11173 Als ondernemer met personeel kun je mogelijk profiteren van loonkostenvoordelen (LKV). Bijvoorbeeld als je ouderen (56+) of arbeidsgehandicapten in dienst hebt. Hoe werkt het? De voorwaarden en voordelen op een rij.

Wat zijn loonkostenvoordelen? Loonkostenvoordelen LKV personeel

Loonkostenvoordelen (LKV) worden ook wel gezien als een vorm van subsidie van de overheid. Door gebruik te maken van deze voordelen kun je slim besparen op je personeels­kosten

De loonkostenvoordelen vervingen in 2018 het ingewikkelde systeem van premiekortingen. De loonkostenvoordelen zijn weliswaar lager per werknemer dan de premiekortingen, maar meer werkgevers kunnen er nu van profiteren.

Bij de premiekortingen kregen ondernemers met een klein bedrijf vaak maar een deel vergoed, omdat zij minder premies voor werknemers­verzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

LKV ook voor kleine werkgevers

Met loonkostenvoordelen kunnen nu ook ondernemers met een paar werknemers de volledige tegemoetkoming krijgen.

Loonkostenvoordelen in 4 categorieën

Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen:

1. LKV oudere werknemer

Je kunt profiteren van LKV oudere werknemer als je iemand aanneemt die ouder is dan 56 jaar en een uitkering heeft. Jouw bedrijf kan dan een vergoeding krijgen van 3,05 euro per verloond uur, tot maximaal 6.000 euro per jaar, voor maximaal 3 jaar.

Voor wie?
  • Werknemers vanaf 56 jaar die uit een uitkeringssituatie komen.
Vergoeding: 3,05 euro per verloond uur, maximaal 6.000 euro per jaar. Maximaal 3 jaar.

2. LKV arbeidsbeperkte werknemer

Je kunt profiteren van dit loonkostenvoordeel als je iemand aanneemt met een arbeidsbeperking. Je bedrijf kan dan een vergoeding krijgen van 3,05 euro per verloond uur, tot maximaal 6.000 euro per jaar, voor maximaal 3 jaar.

Voor wie?
  • Nieuwe werknemers met een arbeidsbeperking.
Vergoeding: 3,05 euro per verloond uur, maximaal 6.000 euro per jaar. Maximaal 3 jaar.

3. LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden

Neem je iemand aan met een scholingsbelemmering of iemand die in het doelgroepregister banenafspraak van het UWV staat? Dan krijgt jouw bedrijf een vergoeding van 1,01 euro per verloond uur, tot maximaal 2.000 euro per jaar voor maximaal 3 jaar.

Voor wie?
Vergoeding:

1,01 euro per verloond uur, maximaal 2000 euro per jaar. Maximaal 3 jaar.

Maximaal 3 jaar

Je hebt recht op LKV zolang de werknemer bij je in dienst is, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Als een werknemer een arbeidsbeperking oploopt terwijl hij bij jou in dienst is, kun je mogelijk dit loonkostenvoordeel benutten. Je krijgt maximaal 3,05 euro per verloond uur, tot 6.000 euro per jaar. Deze vorm van LKV kun je slechts één jaar benutten. 

Je krijgt deze subsidie als je werknemer zijn werk geheel of gedeeltelijk weer kan hervatten en/of als je hem in een andere functie herplaatst binnen je bedrijf.

Voor wie?
  • Werknemers met een arbeidsbeperking die het eigen werk geheel of gedeeltelijk hervatten.
  • Werknemers met een arbeidsbeperking die worden herplaatst in een andere functie binnen je bedrijf.
Vergoeding:

3,05 euro per verloond uur, maximaal 6000 euro per jaar. Maximaal 1 jaar.

Lees meer over de voorwaarden van de LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

LKV aanvragen

Als je wilt profiteren van de loonkostenvoordelen, moet je een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit doe je via de aangifte loonbelasting. Per werknemer kun je dan aangeven of je gebruikmaakt van een loonkostenvoordeel.

Daarnaast heb je een doelgroepverklaring nodig. Deze verklaring moet je werknemer zelf aanvragen bij het UWV of de gemeente.

LKV berekenen

De hoogte van het loonkostenvoordeel is afhankelijk van het aantal uren waarvoor je loon hebt betaald aan je werknemer(s). Hierboven kun je zien hoeveel je krijgt per verloond uur. Bijvoorbeeld 3,05 euro of 1,01 euro. Er geldt vaak een maximum-bedrag per LKV-soort.

Je hoeft de hoogte van de loonkostenvoordelen niet zelf te berekenen. Als je een verzoek hebt ingediend, berekent het UWV het totale loonkostenvoordeel voor jouw bedrijf. De Belastingdienst betaalt vervolgens het bedrag na afloop van het kalenderjaar aan je uit.

Subsidie checken

Kijk of je recht hebt op een vorm van LKV of andere voordelen rond personeel. Gebruik daarvoor de regelhulp financieel CV.

Loonkostenvoordeel (LKV) en lage-inkomensvoordeel (LIV)

Naast de loonkostenvoordelen (LKV) heb je ook het lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze bestaat sinds 1 januari 2017. Met het LIV kun jij een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Beide subsidies komen voort uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Overzicht subsidies personeel

Welke subsidies zijn er nog meer voor ondernemers met personeel? Bekijk een overzicht van subsidies voor personeel.

Betaal niet te veel premie!

Wil je zeker weten dat jouw bedrijf alle kortingen benut? Neem contact op met een expert van VCSW en bespaar op je loonkosten.

Vragen over loonkostenvoordelen en andere subsidies voor personeel

  • Wat is loonkostenvoordeel?Een loonkostenvoordeel (LKV) is een vorm van subsidie van de overheid. Er zijn vier verschillende loonkostenvoordelen voor ondernemers met personeel. Door gebruik te maken van deze voordelen kun je slim besparen op je personeels­kosten.
  • Welke subsidies voor personeel zijn er?Naast loonkostenvoordelen kun je profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV), proefplaatsing, loondispensatie Wajong, loonkostensubsidie en een subsidie voor aanpassing van de werkplek. Verder heb je nog belastingvoordelen, zoals de werkkostenregeling (WKR). Bekijk een overzicht van subsidies voor personeel.
  • Wie betaalt de scholing van personeel?Verplichte scholing moet je als werkgever volledig vergoeden. Je mag bij ontslag de gemaakte kosten ook niet terugvragen. Verder kun je zelf afspraken maken met je werknemer over het (deels) vergoeden van opleidingskosten. Je werknemer kan voor zijn eigen kosten profiteren van het STAP-budget. Leg dit goed vast in het arbeidscontract.

personeel

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Meest gelezen

Wat is het minimumloon in 2022?

250972 Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Dit is het minimumloon 2023

209418 In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023?

Dit zijn de kosten van personeel

174582 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Whitepapers en online tests