Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Loonkostenvoordelen LKV subsidie personeel
Loonkostenvoordelen LKV subsidie personeel

Loonkostenvoordelen (LKV), wat en hoe?

Als ondernemer met personeel kun je mogelijk profiteren van loonkostenvoordelen (LKV). Bijvoorbeeld als je ouderen (56+) of arbeidsgehandicapten in dienst hebt. Hoe werkt het? Lees de voorwaarden in dit artikel met praktische tips over de Wtl-beschikking van expert Errol Tjon.

Wat zijn loonkostenvoordelen? Loonkostenvoordelen LKV personeel

Loonkostenvoordelen (LKV) worden ook wel gezien als een vorm van subsidie van de overheid. Door gebruik te maken van deze voordelen kun je slim besparen op je personeels­kosten

De loonkostenvoordelen vervingen in 2018 het ingewikkelde systeem van premiekortingen. De loonkostenvoordelen zijn weliswaar lager per werknemer dan de premiekortingen, maar meer bedrijven kunnen er nu van profiteren.

Bij de premiekortingen kregen ondernemers met een klein bedrijf vaak maar een deel vergoed, omdat zij minder premies voor werknemers­verzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

LKV ook voor kleine werkgevers

Met loonkostenvoordelen kunnen nu ook ondernemers met een paar werknemers de volledige tegemoetkoming krijgen.

Wtl-beschikking

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Jaarlijks ontvangen werkgevers eind maart de voorlopige Wtl-beschikking. Hierin staat voor welke werknemer(s) er recht is op het:

 • Loonkostenvoordeel, 
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV) en het 
 • Jeugd-LIV. 

De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen.

Customer excellence expert Errol Tjon: "Het is belangrijk dat de Wtl-beschikking goed wordt gecontroleerd, mogelijke correcties kunnen tot en met 1 mei worden doorgevoerd. Uiterlijk 31 juli stuurt de Belastingdienst de definitieve Wtl-beschikking. De tegemoetkomingen worden dan binnen 6 weken na ontvangst uitbetaald aan de werkgever.

Expert Errol Tjon Wtl-beschikking

Kloppende salarisadministratie

Het kan voorkomen dat werknemers waarbij wél recht is op het loonkostenvoordeel niet op de beschikking vermeld staan. Is jullie salarisadministratie op orde? 

Wanneer jij nu al zorgt voor een kloppende salarisadministratie, heb je straks de grootste kans op een 100 procent correcte definitieve Wtl-beschikking. Zo benut je de meeste financiële voordelen voor je onderneming. 

Het is belangrijk dat werkgevers goed controleren of de juiste werknemers staan aangevinkt binnen het salarispakket. Het kan namelijk zo zijn dat werknemers voor wie de werkgever recht heeft op het loonkostenvoordeel, niet op de beschikking staan. 

Daarnaast moeten zij inzicht hebben in wat er nog komen gaat vanuit UWV en de betreffende Gemeente. Voorwerk doen is belangrijk, zo zorg je ervoor dat de Wtl-beschikking zo correct mogelijk is”. 

Wil je meer tips lezen over een juiste Wtl-beschikking? Lees de 15 tips om het LKV te benutten

Loonkostenvoordelen in 4 categorieën

Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen:

1. LKV oudere werknemer

Je kunt profiteren van LKV oudere werknemer als je iemand aanneemt die ouder is dan 56 jaar en een uitkering heeft. Jouw bedrijf kan dan een vergoeding krijgen van 3,05 euro per verloond uur, tot maximaal 6.000 euro per jaar, voor maximaal 3 jaar. In 2025 wordt de vergoeding aangepast.

Voor wie?
 • Werknemers vanaf 56 jaar die uit een uitkeringssituatie komen.
Vergoeding:3,05 euro per verloond uur, maximaal 6.000 euro per jaar. Maximaal 3 jaar.

LKV oudere werknemer verdwijnt

Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers houdt op vanaf 2026. Het bedrag wordt in 2025 al verlaagd.

2. LKV arbeidsbeperkte werknemer

Je kunt profiteren van dit loonkostenvoordeel als je iemand aanneemt met een arbeidsbeperking. Je bedrijf kan dan een vergoeding krijgen van 3,05 euro per verloond uur, tot maximaal 6.000 euro per jaar, voor maximaal 3 jaar.

Voor wie?
 • Nieuwe werknemers met een arbeidsbeperking.
Vergoeding:3,05 euro per verloond uur, maximaal 6.000 euro per jaar. Maximaal 3 jaar.

3. LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden

Neem je iemand aan met een scholingsbelemmering of iemand die in het doelgroepregister banenafspraak van het UWV staat? Dan krijgt jouw bedrijf een vergoeding van 1,01 euro per verloond uur, tot maximaal 2.000 euro per jaar voor maximaal 3 jaar.

Voor wie?
Vergoeding:1,01 euro per verloond uur, maximaal 2000 euro per jaar. Maximaal 3 jaar.

Maximaal 3 jaar

Je hebt recht op LKV zolang de werknemer bij je in dienst is, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Als een werknemer een arbeidsbeperking oploopt terwijl hij bij jou in dienst is, kun je mogelijk dit loonkostenvoordeel benutten. Je krijgt maximaal 3,05 euro per verloond uur, tot 6.000 euro per jaar. Deze vorm van LKV kun je slechts één jaar benutten. 

Je krijgt deze subsidie als je werknemer zijn werk geheel of gedeeltelijk weer kan hervatten en/of als je hem in een andere functie herplaatst binnen je bedrijf.

Voor wie?
 • Werknemers met een arbeidsbeperking die het eigen werk geheel of gedeeltelijk hervatten.
 • Werknemers met een arbeidsbeperking die worden herplaatst in een andere functie binnen je bedrijf.
Vergoeding:3,05 euro per verloond uur, maximaal 6000 euro per jaar. Maximaal 1 jaar.

Lees meer over de voorwaarden van de LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Aanpassingen LKV 2024, 2025 en 2026

Het kabinet wil de loonkostenvoordelen op een aantal punten aanpassen. De komende periode moet dit via wetswijzigingen worden ingevoerd. Wat zijn de plannen? Een overzicht:

 • Geen LKV oudere werknemer meer
  Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers wordt afgeschaft op 1 januari 2026. Dit voordeel wordt in 2025 al verlaagd.
 • LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden uitgebreid
  De banenafspraak wordt verruimd en het LKV moet structureel beschikbaar worden gesteld, in plaats van slechts drie jaar.
 • Aanpassing LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
  Meer medewerkers die tijdens de eerste twee jaar van ziekte al (deels) re-integreren, moeten ook kunnen profiteren van dit voordeel. De voorwaarden voor het LKV worden dus aangepast. De totale tegemoetkoming zal daardoor groter worden.
 • Mogelijk ook LKV na baanwissel
  Als een medewerker met LKV nu voor een andere werkgever gaat werken vervalt de tegemoetkoming omdat er sprake is van een ander loonheffingsnummer. Via een wetsvoorstel wil het kabinet zorgen dat het mogelijk wordt om het LKV over te dragen naar een nieuwe werkgever.
 • LKV voor kwetsbare jongeren?
  Omdat het jeugd-LIV wordt afgeschaft in 2024 komt er mogelijk een nieuw loonkostenvoordeel voor kwetsbare jongeren. Hoe dit voordeel er verder uit gaat zien en wat de voorwaarden zijn, is nog niet bekend.

Blijf op de hoogte van veranderingen en wetswijzigingen rond personeel. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief.

LKV aanvragen

Als je wilt profiteren van de loonkostenvoordelen, moet je een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit doe je via de aangifte loonbelasting. Per werknemer kun je dan aangeven of je gebruikmaakt van een loonkostenvoordeel.

Daarnaast heb je een doelgroepverklaring nodig. Deze verklaring moet je werknemer zelf aanvragen bij het UWV of de gemeente.

LKV berekenen

De hoogte van het loonkostenvoordeel is afhankelijk van het aantal uren waarvoor je loon hebt betaald aan je werknemer(s). Hierboven kun je zien hoeveel je krijgt per verloond uur. Bijvoorbeeld 3,05 euro of 1,01 euro. Er geldt vaak een maximum-bedrag per LKV-soort.

Je hoeft de hoogte van de loonkostenvoordelen niet zelf te berekenen. Als je een verzoek hebt ingediend, berekent het UWV het totale loonkostenvoordeel voor jouw bedrijf. De Belastingdienst betaalt vervolgens het bedrag na afloop van het kalenderjaar aan je uit.

Subsidie checken

Kijk of je recht hebt op een vorm van LKV of andere voordelen rond personeel. Gebruik daarvoor de regelhulp financieel CV.

Loonkostenvoordeel (LKV) en lage-inkomensvoordeel (LIV)

Naast de loonkostenvoordelen (LKV) heb je ook het lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze bestaat sinds 1 januari 2017. Met het LIV kun jij een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Beide subsidies komen voort uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Overzicht subsidies personeel

Welke subsidies zijn er nog meer voor ondernemers met personeel? Bekijk een overzicht van subsidies voor personeel.

Betaal niet te veel premie!

Wil je zeker weten dat jouw bedrijf alle kortingen benut? Neem contact op met een expert van VCSW en bespaar op je loonkosten.

Vragen over loonkostenvoordelen en andere subsidies voor personeel

 • Wat is loonkostenvoordeel?

  Een loonkostenvoordeel (LKV) is een vorm van subsidie van de overheid. Er zijn vier verschillende loonkostenvoordelen voor ondernemers met personeel. Door gebruik te maken van deze voordelen kun je slim besparen op je personeels­kosten.

 • Welke subsidies voor personeel zijn er nog meer?

  Naast loonkostenvoordelen kun je profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV), proefplaatsing, loondispensatie Wajong, loonkostensubsidie en een subsidie voor aanpassing van de werkplek. Verder heb je nog belastingvoordelen, zoals de werkkostenregeling (WKR). Bekijk een volledig overzicht van subsidies voor personeel.

 • Hoeveel kost personeel?

  Een werknemer kost meer dan alleen zijn salaris. Je hebt te maken met premies en loonbelasting, kosten voor de werkplek en onkostenvergoedingen. Daarnaast zijn er nog onvoorziene kosten of verzekeringen voor personeel. Bekijk een overzicht van personeels­kosten en hoe je er slim op kunt besparen.

personeel

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Errol Tjon Sien Fat

Errol Tjon Sien Fat is Customer Excellence expert bij VCSW. De voorlopige Wtl-beschikking valt elk jaar in maart bij ondernemers op de mat. Errol weet hoe je een Wtl-beschikking nauwkeurig controleert rondom het LKV.

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Wat is het minimumloon in 2022?

Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Minimumloon 2024, overzicht per leeftijd

Het minimumloon stijgt verder in 2024. Voor het eerst is er een wettelijk minimum uurloon. Sinds 1 januari is dat 13,27 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat is het minimumloon vanaf 1 juli 2024? Bekijk het minimumloon per leeftijd.

Dit zijn de kosten van personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Whitepapers en online tests