Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Werknemersverzekeringen premies afdragen
Werknemersverzekeringen premies afdragen

Premies werknemers­verzekeringen, hoe werkt het?

De Belastingdienst vraagt je om premies voor werknemers­verzekeringen te betalen. Wat zijn dat voor verzekeringen? Hoe bereken je de premies? Een handig overzicht.

Werknemers­verzekeringen beschermen mensen tegen inkomensverlies. Als je werknemer bijvoorbeeld met pensioen gaat, werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt, kan hij terugvallen op deze sociale verzekeringen.

Naast werknemers­verzekeringen heb je ook volks­verzekeringen die hiervoor zorgen. De premies voor al deze verzekeringen draag je af aan de Belastingdienst.

Voor welke werknemers­verzekeringen draag je premies af?

Werknemers­verzekeringen zijn verplichte verzekeringen. Zoals al blijkt uit de benaming, geldt die verplichting alleen voor mensen die in loondienst werken. Tot 2009 was het zo dat werkgever en werknemer beiden een deel van de premie betaalden. 

Tegenwoordig draag je die kosten alleen. Je betaalt per werknemer een premie voor vier werknemers­verzekeringen. Dat zijn:

 • Werkloosheidswet (WW)

Werknemers die geheel of gedeeltelijk werkloos raken, kunnen een werkloosheidsuitkering aanvragen. Deze tijdelijke uitkering is bedoeld om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen.

Lees meer over de nieuwe WW-premie (Awf-premie).

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)Wat zijn premies werknemersverzekeringen

Als een van je werknemers langer dan twee jaar ziek is, heeft hij mogelijk recht op een uitkering op basis van de WIA. Voorwaarde is wel dat hij voor minstens 35 procent arbeidsongeschikt is.

De WIA kent twee varianten:

 1. de WGA, voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten
 2. en de IVA, voor volledig arbeidsongeschikten. 

Als een werknemer twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is, beoordeelt het UWV in welke groep hij valt. Met een collectieve WIA-verzekering geef je jouw personeel een financieel vangnet bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.

 • Wet op de arbeidsongeschiktheid­verzekering (WAO)

De WAO is de voorloper van de WIA. Alleen mensen die voor 1 januari 2006 al in de WAO zaten, kunnen aanspraak maken op een WAO-uitkering.

 • Ziektewet (ZW)

Als werkgever moet je het loon van een zieke werknemer gewoon doorbetalen tot hij weer beter is. In een aantal bijzondere gevallen hoeft dit niet. Je werknemer komt dan in de Ziektewet.

Verzekeringen ondernemers noodzakelijk

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Je werknemer zal dan een ziektewetuitkering krijgen. Dit kan bijvoorbeeld als een werknemer onder de no-riskpolis valt of ziek wordt tijdens haar zwangerschap.

Premies werknemers­verzekeringen

Als werkgever betaal je voor deze verzekeringen de volgende premies:

 1. WW-premie / Awf-premie (Algemeen werkloosheidsfonds)

 2. Ufo-premie (Uitvoeringsfonds voor de overheid)

 3. gedifferentieerde premie Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds)

 4. gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas)

Sinds 2020 betaal je een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract.

Premie Aof en Whk omlaag

Sindsf 1 januari 2022 betalen kleine werkgevers minder premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de Werkhervattingskas (Whk). De daling van de premie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de lasten bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Premies werknemers­verzekeringen berekenen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt twee keer per jaar (in januari en juli) de hoogte van het premiepercentage vast. De actuele percentages zijn te vinden in het Handboek Loonheffingen.

Voor bepaalde werknemers kun je een premiekorting of premievrijstelling krijgen. Daarmee kun je flink wat geld besparen.

Werknemers- en volksverzekering verschil

Zelf het risico van WGA of ZW dragen?

Je kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA of de ZW.

Dit betekent dat je zelf de uitkeringen en de kosten van re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers betaalt, of je hiertegen verzekert.

Het eigenrisicodragerschap brengt ook (administratieve) kosten met zich mee. Weeg de kosten en baten dus goed af voordat je eigenrisicodrager wordt.

Je kunt dit risico onderbrengen bij een verzekeraar. Dat is mogelijk met een Ziektewet-eigenrisico­verzekering of een WGA-eigenrisico­verzekering.

Verschil volks­verzekeringen

Naast premies werknemers­verzekeringen betaal je als werkgever ook premies volks­verzekeringen (AOW, Anw, Wlz). Deze bedragen mag je inhouden op het loon dat je aan je werknemers betaalt.

De werknemer betaalt dus feitelijk de premie, jij zorgt alleen voor de maandelijkse afdracht.

Bij de premies werknemers­verzekeringen ligt dit anders. Deze komen helemaal voor rekening van jou als werkgever. Jij betaalt dus zelf de premies namens je werknemers, je mag deze niet inhouden op het loon.

Premies afdragen aan de Belastingdienst

Zowel de premies voor werknemers­verzekeringen als volks­verzekeringen moet je maandelijks aan de Belastingdienst betalen. De verplichte premies voor al deze verzekeringen zijn een belangrijk onderdeel van de totale kosten van je personeel.

Hogere ww-premie bij overwerk

Als een werknemer vaak overwerkt krijg je mogelijk te maken met een hogere ww-premie. Wanneer is dat het geval?

 • Als je een werknemer hebt met een vast contract voor minder dan 35 uur. Normaal betaal je dan de lage ww-premie.
 • Je betaalt hem voor zijn overgewerkte uren. Na een kalenderjaar blijkt dat het gaat om meer dan 30 procent verloonde uren ten opzichte van de afgesproken uren in zijn arbeidscontract. In dit geval moet je alsnog de hoge ww-premie betalen.

Hoeveel ww-premie betaal jij? Bekijk de huidige tarieven en rekenvoorbeelden.

Vragen over premies werknemers­verzekeringen

 • Welke premies werknemers­verzekeringen betaal je?

  Als werkgever betaal je voor deze verzekeringen de volgende premies: de Awf-premie (Algemeen werkloosheidsfonds), de Ufo-premie (Uitvoeringsfonds voor de overheid), de gedifferentieerde Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) en de gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas).

 • Wat is het verschil tussen een werknemers­verzekering en een volks­verzekering?

  De premies volks­verzekeringen (AOW, Anw, Wlz) mag je inhouden op het loon dat je aan je werknemers betaalt. De werknemer betaalt dus feitelijk de premie, jij zorgt alleen voor de maandelijkse afdracht. De premies voor werknemers­verzekeringen komen helemaal voor rekening van jou als werkgever. Jij betaalt dus zelf de premies namens je werknemers, je mag deze niet inhouden op het loon.

 • Wat is een werknemers­verzekering?

  Werknemers­verzekeringen beschermen mensen tegen inkomensverlies. Als je werknemer bijvoorbeeld met pensioen gaat, werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt, kan hij terugvallen op deze sociale verzekeringen. Naast werknemers­verzekeringen heb je ook volks­verzekeringen die hiervoor zorgen. De premies voor al deze verzekeringen draag je af aan de Belastingdienst.

 • Wanneer is een werknemers­verzekering verplicht?

  Werknemers­verzekeringen zijn verplichte verzekeringen voor mensen die in loondienst werken. Tot 2009 was het zo dat werkgever en werknemer beiden een deel van de premie betaalden. Tegenwoordig draag je die kosten alleen. Je betaalt per werknemer een premie voor vier werknemers­verzekeringen.

 • Welke werknemers­verzekeringen zijn er?

  Er zijn vier werknemers­verzekeringen: de Werkeloosheidswet (WW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheid­verzekering (WAO) en de Ziektewet (ZW).

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Wat is het minimumloon in 2022?

Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Minimumloon 2024, overzicht per leeftijd

Het minimumloon stijgt verder in 2024. Voor het eerst is er een wettelijk minimum uurloon. Sinds 1 januari is dat 13,27 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat is het minimumloon vanaf 1 juli 2024? Bekijk het minimumloon per leeftijd.

Dit zijn de kosten van personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Whitepapers en online tests