Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Collectieve WIA verzekering
Collectieve WIA verzekering

Alles over de collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel voorkomen met een collectieve WIA-verzekering.

Wat is WIA?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Je krijgt ermee te maken als een werknemer langdurig ziek is.

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen van een zieke werknemer. Na die periode krijgt je werknemer een WIA-uitkering.

Het kan zijn dat het inkomen van je werknemer flink daalt, soms zelfs tot onder bijstandsniveau. Veel werknemers zijn zich niet bewust van dit risico.

Lager inkomen

Het lagere inkomen kan vervelende persoonlijke gevolgen hebben. Zo is het mogelijk dat je werknemer zijn hypotheek of de studie van zijn kinderen niet meer kan betalen. Met een collectieve WIA-verzekering kun je dit voorkomen.

De gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid verschillen per werknemer. Bekijk enkele voorbeelden:

Wat is een collectieve WIA-verzekering?

Met een collectieve WIA-verzekering geef je jouw personeel een financieel vangnet bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Naast de inkomensaanvulling bieden veel verzekeraars jouw werknemer een helpende hand. Bijvoorbeeld bij hun re-integratie: om te kijken of er mogelijkheden zijn om (weer) te gaan werken in jouw bedrijf of bij een andere werkgever.

WIA verzekering collectief

Hoe werkt de WIA?

De WIA gaat uit van verschillende groepen.

WGA en IVA

De WIA kent twee soorten uitkeringen:

 1. WGA-uitkering: voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten
 2. IVA-uitkering: voor volledig arbeidsongeschikten

Als een werknemer twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is, beoordeelt het UWV in welke groep hij valt:

Arbeidsongeschiktheid in %

Uitkering?

Minder dan 35% Nee
35 - 80% Ja, WGA-uitkering
80 - 100%, niet duurzaam Ja, WGA-uitkering
80 - 100%, wel duurzaam Ja, IVA-uitkering

Wat kost mijn verzekeringspremie?

WIA-calculator

De gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid verschillen per werknemer. Bereken het mogelijke inkomensverlies met de WIA-calculator.

Meer werken loont

De WIA gaat uit van het principe dat meer werken loont. Zo valt een WGA-uitkering voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer hoger uit als hij voldoende gebruikmaakt van de zogenoemde restverdiencapaciteit. Dat is het deel dat hij niet arbeidsongeschikt is en nog kan werken.

Restverdiencapaciteit benutten

In de praktijk lukt het niet altijd om de restverdiencapaciteit te benutten. Bijvoorbeeld omdat dit binnen jouw bedrijf niet kan of als de werknemer geen andere werkgever kan vinden.

Ook is het mogelijk dat hij wel werkt maar minder verdient dan de UWV-beoordeling aangeeft. Dat maakt een goed financieel vangnet extra belangrijk.

WIA-premie 2024

Wat betaal je in 2024 aan premie? En hoe kun je besparen? Lees meer over de WGA-premie en de Whk-beschikking 2024.

Welke WIA-verzekeringen zijn er?

Er zijn verschillende collectieve WIA-verzekeringen. Die kunnen in allerlei situaties uitkomst bieden:

 • 1. WIA-aanvullings­verzekering onder 35 procent

  Deze verzekering is gericht op werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn en dus geen WIA-uitkering ontvangen. De tijdelijke aanvulling bestaat dan uit een deel van het laatstverdiende loon. Dit heet ook wel een WIA-bodem­verzekering.

 • 2. WGA-gat­verzekering plus

  Deze verzekering geeft je werknemers de zekerheid van een inkomen van 70 procent van het laatstverdiende loon (tot de WIA-loongrens) tot aan de AOW-leeftijd (met een maximum van 67 of 70 jaar).

 • 3. WIA-aanvullings­verzekering boven de WIA-loongrens

  Hiermee zorg je voor een vaste inkomensaanvulling van het loon boven de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd (met een maximum van 67 of 70 jaar). De WIA-loongrens is het maximale loon waarop het UWV de IVA- en de WGA-uitkeringen baseert. Een andere naam voor deze verzekering is de WIA-excedent­verzekering.

De WIA is complexe materie. Het is daarom belangrijk om je goed te laten adviseren. Schakel een onafhankelijke adviseur in als je meer wilt weten over een goede WIA-verzekering en wat dat voor jouw bedrijf kost.

Wat zijn de voordelen van een WIA-verzekering?

Een collectieve WIA-verzekering is niet alleen gunstig voor werknemers. Vier argumenten voor werkgevers om een collectieve WIA-verzekering te sluiten:

 1. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde

  Financiële zekerheid bij ziekte of arbeidsongeschiktheid is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Je kunt je hiermee onderscheiden ten opzichte van andere werkgevers. Ook voldoe je zo aan een eventuele verplichte cao die dit voorschrijft.
 2. Goed werkgeverschap

  Met een collectieve WIA-verzekering toon je goed werkgeverschap. Je laat zien dat je ook na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid goed blijft zorgen voor je personeel.
 3. Ondersteuning bij re-integratie

  Re-integratie van werknemers is in de praktijk lastig. Een verzekeraar kan helpen om de mogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemer maximaal te benutten.
 4. Premie fiscaal aftrekbaar

  De premie van de collectieve WIA-verzekering is voor jou als ondernemer fiscaal aftrekbaar. Als je ervoor hebt gekozen om je personeel te laten meebetalen aan de premie, dan is dat deel ook voor hen fiscaal aftrekbaar.

Wat kost een collectieve WIA-verzekering?

De premie is afhankelijk van verschillende factoren. Zo hangt deze onder meer af van de WIA-verzekering die je kiest, de sector waarin je bedrijf werkzaam is en de opbouw van je personeels­bestand. Met een no-riskpolis kun je de premie flink verlagen.

De minimumpremie bij De Goudse is € 250,- per jaar. De WIA-premie is fiscaal aftrekbaar, eventuele uitkeringen aan werknemers zijn belast.

 

Je kunt de premie zelf betalen, maar je kunt die ook (gedeeltelijk) inhouden op het brutosalaris van jouw medewerkers.

Loop geen onnodige risico's. Weet jij welke verzekeringen je echt nodig hebt voor jezelf, je personeel en je bedrijf? Lees het gratis whitepaper, inclusief een handige risico-checklist.

WIA verzekering personeel

Collectieve WIA-verzekering

Arbeidsongeschiktheid heeft grote inkomensgevolgen. Kies voor financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor jouw werknemers bij arbeidsongeschiktheid.

Inkomensverlies personeel uitrekenen

Wil je uitrekenen wat landurige arbeidsongeschiktheid financieel voor jouw personeel betekent? Voer het bruto jaarsalaris in, het arbeidsongeschiktheidspercentage, de leeftijd van de werknemer en het percentage van de restverdiencapaciteit.

Vervolgens kun je met de WIA-calculator zien hoe je daarmee het inkomenverlies kunt compenseren:

WIA verzekering inkomensverlies uitrekenen

Vragen over de WIA-verzekering

 • Wat is een WIA-hiaat­verzekering?

  Een WIA-hiaat­verzekering wordt ook wel een collectieve WIA-verzekering genoemd. Een WIA-hiaat­verzekering geeft zieke en arbeidsongeschikte werknemers financiële zekerheid. Met deze verzekering krijgen jouw medewerkers een aanvulling op het inkomen als zij na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog niet (volledig) kunnen werken.

 • Hoe vind ik een goede WIA-verzekering?

  Het is belangrijk om je hierover te laten adviseren door een expert. Neem contact op met een verzekerings­adviseur. Een adviseur kan samen met jou bepalen hoe groot het risico is en welke WIA-verzekering het beste bij jouw situatie past. Wil je liever eerst een indicatie krijgen van de kosten voor jouw situatie? Vraag dan gratis een offerte aan.

 • Wat verzeker je met een WIA-verzekering

  Met een collectieve WIA-verzekering hoeven werknemers niet bang te zijn dat zij bij arbeidsongeschiktheid moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Je verzekert inkomenszekerheid voor jouw personeel en je mag gebruik maken van preventie- en re-integratieondersteuning om jouw medewerker inzetbaar te houden.

 • Hoe bereken je het inkomensverlies?

  De gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid verschillen per medewerker. Met de WIA-calculator bereken je het mogelijke inkomensverlies. Deze calculator laat je zien wat langdurige arbeidsongeschiktheid financieel voor jouw werknemers betekent.

 • WIA-uitkering aanvragen voor jouw zieke werknemer?Jouw zieke werknemer vraagt na 2 jaar arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering aan? De volgende stap ik dat een arts en een arbeidsdeskundige van het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid beoordelen. Daarnaast wordt bepaald hoeveel procent de medewerker nog kan verdienen. Is dit inkomen nog 65% of meer, dan ontvangt de zieke werknemer geen WIA-uitkering.

Meest gelezen

Anw-hiaat­verzekering, voor wie en waarom?

Wel of niet een Anw-hiaat­verzekering? Het is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

WGA-premie, wat is dat?

Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies? Waar moet je rekening mee houden? Een uitleg voor ondernemers met personeel.

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeels­verzekeringen dek je de risico's af. Een overzicht van de 5 belangrijkste verzekeringen voor werkgevers in 2024.

Wat kost een arbeidsongeschiktheids­verzekering?

Met een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) verzeker je je tegen verlies van inkomen door ziekte of een ongeval. Wat kost een arbeidsongeschiktheids­verzekering in 2024 voor ondernemers en waar moet je op letten? Dit zijn de antwoorden.

Whitepapers en online tests