Loon zieke werknemer 2 jaar
Loon zieke werknemer 2 jaar

Regels loon doorbetalen bij ziekte werknemer 2e jaar

Moet je het loon van een zieke werknemer doorbetalen? Hoeveel loon betaal je in het tweede jaar van ziekte? En wat gebeurt er daarna? De antwoorden en regels voor kleine werkgevers op een rij.

Salaris doorbetalen bij ziekte werknemer

Als je werknemer ziek is, moet je zijn salaris voor een groot deel blijven betalen. Hoeveel salaris betaal je? En hoelang? In Nederland gelden de volgende basisregels over loondoorbetaling bij ziekte:

 • 1e jaar ziekte

  Je betaalt minimaal 70 procent van het loon, waarbij je niet onder het wettelijke minimumloon mag komen.
 • 2e jaar ziekte

  Je betaalt minimaal 70 procent van het loon.

Regels loondoorbetaling in de cao

Als jij werkt met een (verplichte) cao gelden er waarschijnlijk extra regels voor loon doorbetalen bij ziekte. In veel cao's staat dat je in het eerste jaar 90 of zelfs 100 procent van het loon moet doorbetalen. Ook kan er een hoger minimumloon gelden in jouw branche.

Controleer dus goed de regels over loon en ziekte in jouw cao. Bekijk een overzicht van de cao's per branche.

Loondoorbetaling bij ziekte kleine werkgever

Voor alle bedrijven in Nederland gelden dezelfde wettelijk regels voor loondoorbetaling bij ziekte. Ook als kleine werkgever moet je dus minimaal 70 procent van het loon doorbetalen aan een zieke werknemer.

Voor kleine bedrijven kan de financiële impact door ziekte­verzuim heel groot zijn. Wat als één van je belangrijkste werknemers een burn-out krijgt? Hoe ga je dat gemis opvangen?

Gelukkig zijn er wel wat manieren om die last te verlichten. Het kabinet bedacht een pakket aan maatregelen om loon doorbetalen bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

Compensatie loon doorbetalen kleine werkgever:

 1. Bedrijven in Nederland krijgen een financiële compensatie voor loondoorbetaling aan zieke werknemers.

  Sinds 1 januari 2022 betaal je minder premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Dit is een onderdeel van de verplichte werknemers­verzekeringen.

  Deze daling is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de loondoorbetaling van zieke werknemers makkelijker en goedkoper te maken voor MKB-ondernemers.
 2. Naast financiële aanpassingen zijn er ook inhoudelijke aanpassingen om kleine werkgevers te helpen tijdens het proces van ziekte­verzuim. Bijvoorbeeld door meer verantwoordelijkheid te geven aan de bedrijfsarts

  Je krijgt daarmee ook meer zekerheid dat je geen loonsancties van het UWV krijgt als je de adviezen van de bedrijfsarts opvolgt.
 3. Er is inmiddels een ziekte­verzuim­verzekering met een 'keurmerk' van de overheid. De verzekering is bedoeld voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Via verschillende aanbieders kun je al een MKB verzuim-ontzorg­verzekering afsluiten.

  Naast financiële dekking krijg je dan ook de nodige assistentie als een werknemer ziek is.

Verzuim voorkomen

Hoe kun je het verzuim binnen jouw bedrijf verkleinen? Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

Risico zieke werknemer

Ook als je op dit moment geen zieke werknemers hebt, kan het je zomaar overkomen. Vooral als je een klein bedrijf hebt met minder dan tien werknemers, is met name langdurig ziekte­verzuim een groot risico.

Als één van je werknemers wegvalt of zelfs meerdere werknemers lange tijd uit de running zijn, kan dat je flink wat geld kosten. Naast de verplichte loondoorbetaling heb je waarschijnlijk al snel te maken met omzetverlies, kosten voor vervanging en kosten voor verzuim­begeleiding en re-integratie van je zieke werknemer.

Wat kost verzuim?

Een zieke werknemer kost veel meer dan alleen zijn salaris. Bereken de verzuim­kosten voor jouw bedrijf.

Loondoorbetaling bij ziekte verzekeren

De loondoorbetaling bij ziekte in de eerste twee jaar kun je verzekeren met een verzuim­verzekering. Als je werknemer ziek is krijg je een uitkering waarmee je het loon van je zieke werknemer kan blijven betalen. Daarnaast krijg je advies om ziekte te voorkomen, beperken en zieke werknemers te begeleiden.

Wat kost een verzuim­verzekering?

Vraag een onafhankelijke verzekerings­adviseur om een offerte. Samen bepaal je wat de beste optie is voor jouw bedrijf.

Langer ziek dan 2 jaar

Werknemer langer dan 2 jaar ziek

En wat als je werknemer na twee jaar nog steeds ziek is? Moet je hem dan nog betalen?

Normaal gesproken niet, maar in een aantal gevallen wel:

 • Bijvoorbeeld als je niet kunt aantonen dat je volgens de Wet verbetering poortwachter hebt gehandeld. In die wet staat welke stappen je moet nemen als een werknemer ziek is. Als je er niet aan voldoet kun je een loonsanctie krijgen en moet je langer loon doorbetalen.
 • Daarnaast heb je mogelijk te maken met de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Als jouw werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en (in de toekomst) weer kan werken, komt hij vaak in aanmerking voor een WGA-uitkering. Die uitkering loopt via het UWV, maar jij moet hier als (ex-)werkgever aan meebetalen, mogelijk zelfs tot 10 jaar lang.

In totaal kun je zelfs verplicht zijn om 12 jaar lang mee te betalen aan het inkomen van een arbeidsongeschikte werknemer.

Loon na 2 jaar verzuim

Na twee jaar ziekte ontvangt een werknemer in de meeste gevallen dus geen salaris meer van jou als werkgever. Op welke manier krijgt hij dan zijn inkomen?

Als hij na twee jaar nog steeds ziek is, kan hij mogelijk een WIA-uitkering krijgen. Je werknemer moet dan voor minimaal 35 procent arbeidsongeschikt zijn. In dat geval kan hij een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Als werkgever speel je wel een rol in de WIA-aanvraag. Lees meer over de aanvraag van een WIA-uitkering.

Na 2 jaar ziektewet

Aan sommige werknemers die ziek zijn hoef je geen loon door te betalen. Zij komen in aanmerking voor een uitkering via de Ziektewet. Het gaat om de volgende groepen werknemers:

 1. Werknemers met een fictieve dienstbetrekking (thuiswerkers, stagiairs of provisiewerkers) die ziek worden.
 2. (Tijdelijke) werknemers die ziek uit dienst gaan.
 3. Werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (de zogenoemde nawerking).
 4. Uitzendkrachten met een uitzendbeding (d.w.z. geen vast contract met het uitzendbureau) die ziek worden.
 5. Oproep- en invalkrachten zonder arbeidscontract die ziek worden.
 6. Werknemers die ziek zijn vanwege orgaandonatie.
 7. Werknemers die ziek zijn vanwege zwangerschap of bevalling.
 8. Werknemers die onder een no-riskpolis vallen (zoals werknemers met een ziekte of handicap).

Deze werknemers ontvangen een uitkering via het UWV. Het UWV bekostigt dit uit de premies die alle werkgevers samen afdragen. Als ondernemer met personeel betaal je indirect dus wel mee aan de Ziektewet-uitkering.

WIA-uitkering?

Als je werknemer na twee jaar in de Ziektewet nog steeds arbeidsongeschikt is, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Ontslag na 2 jaar ziekte

Is je werknemer langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt en is het niet aannemelijk dat hij binnen een half jaar zal herstellen? Dan kun je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Voorwaarde is wel dat je alle mogelijkheden voor aangepast werk of herplaatsing binnen je bedrijf hebt bekeken.

Uitzondering bij passende arbeid

Als je een werknemer hebt die gedeeltelijke arbeidsongeschikt is en wel passende arbeid kan doen binnen je bedrijf, mag je hem waarschijnlijk niet ontslaan na twee jaar ziekte. Het UWV zal dan niet akkoord gaan met het opzeggen van de arbeids­overeenkomst.

De kans is groot dat de werknemer die passende arbeid mag blijven doen en dat je samen moet blijven werken aan zijn re-integratie. Je moet hem dan ook zijn loon blijven betalen.

Bekijk de regels voor ontslag tijdens ziekte.

Loon doorbetalen 2 jaar ziek

Totale kosten door verzuim

Ziekte en verzuim in de hand houden is cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering. Het kan je namelijk veel geld kosten.

Naast de verplichte loondoorbetaling heb je waarschijnlijk al snel te maken met omzetverlies, kosten voor vervanging en de kosten van verzuim­begeleiding.

Kosten van ziekte­verzuim berekenen

Inzicht in verzuim en verzuim­kosten is heel belangrijk. Weet jij bijvoorbeeld wat het verzuim­percentage is in jouw bedrijf op dit moment? En wat kost het je eigenlijk?

Ontdek wat ziekte­verzuim precies kost voor jouw bedrijf. Gebruik de verzuim­calculator van De Goudse. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in de kosten van je eigen bedrijf en een handige vergelijking (benchmark) met andere bedrijven in jouw branche.

Wat kost mijn zieke werknemer?

Het is goed om te weten wat je precies kwijt bent door ziekte van personeel. Gebruik de rekentool zieke werknemer en ontdek hoeveel jij betaalt.

Verzuim­kosten beperken

Ziek personeel kan jouw bedrijf dus veel geld kosten, maar dat hoeft niet! Met een verzuim­verzekering krijg je een vergoeding voor het loon dat je moet doorbetalen aan een zieke werknemer. Daarnaast helpt een verzekeraar je ook bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Vragen over loon doorbetalen bij langdurige ziekte

 • Wat zegt de wet over loon doorbetalen bij ziekte?

  Volgens de wet moet je minimaal 70 procent van het loon doorbetalen aan een zieke werknemer tijdens de eerste twee jaar van zijn ziekte. In het eerste jaar mag je niet onder het minimumloon komen.

 • Loon doorbetalen bij ziekte 2e jaar, hoeveel?

  In het tweede jaar van ziekte moet je minimaal 70 procent loon doorbetalen, tenzij in je cao of in het arbeidscontract een hoger percentage staat.

 • Wat gebeurt er na 2 jaar ziekte?

  Is een werknemer na twee jaar nog steeds ziek, dan kan hij mogelijk een WIA-uitkering krijgen. Jij hoeft dan geen loon door te betalen. In bepaalde gevallen heeft een zieke werknemer al eerder recht op een uitkering via de Ziektewet, bijvoorbeeld als hij een tijdelijk contract had en ziek uit dienst gaat, of ziek is vanwege een orgaandonatie, zwangerschap of bevalling óf als hij onder een no-riskpolis valt.

 • Hoe duur is een zieke werknemer?

  Naast het loon zijn er nog extra kosten door een zieke werknemer. Bereken de kosten van verzuim voor jouw bedrijf met de verzuim­calculator. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in je eigen verzuim­kosten en het gemiddelde in jouw branche. Daarnaast kun je eenvoudig de kosten per zieke werknemer berekenen met de rekentool zieke werknemer.

 • Hoe kan ik loondoorbetaling bij ziekte verzekeren?

  De loondoorbetaling bij ziekte kun je verzekeren met een ziekte­verzuim­verzekering. Als je werknemer ziek is krijg je een uitkering waardoor je het loon van je zieke werknemer kan blijven betalen. Daarnaast krijg je advies om ziekte te voorkomen, beperken en zieke werknemers te begeleiden. Vraag een onafhankelijke verzekerings­adviseur om een offerte en wat de beste opties zijn voor jouw bedrijf.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests