Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Verzuimkosten uitrekenen
Verzuimkosten uitrekenen

Verzuim­kosten berekenen

Een werknemer die langdurig ziek is kan je bedrijf veel geld kosten. Hoeveel kost een zieke werknemer precies? Een overzicht van de kosten bij verzuim, een voorbeeldberekening en een handige verzuim­calculator.

Voor kleine bedrijven is ziekte­verzuim een groot risico. De kosten bij verzuim kunnen namelijk hoog oplopen.

Naast doorbetaling van het loon, maak je ook kosten voor vervanging werknemer, verzuim­begeleiding en het opgelopen productieverlies. Met welke verzuim­kosten krijg je precies te maken als je werknemer ziek is en hoe hoog zijn de kosten?

Overzicht verzuim­kosten

Gemiddeld kost een zieke werknemer per dag ongeveer 250 tot 260 euro. Maar die kosten verschillen aanzienlijk per bedrijf en situatie. De vraag is: wat kost verzuim in jouw bedrijf in 2024?Verzuimkosten zieke werknemer

Vier belangrijke kostenposten:

 1. Loonkosten zieke werknemer
 2. Kosten voor vervanging werknemer
 3. Kosten door productieverlies
 4. Kosten voor verzuim­begeleiding en re-integratie

Wil je de exacte verzuim­kosten bereken voor jouw bedrijf of per zieke werknemer? Reken het uit met de gratis verzuim­rekentools waar je eenvoudig de cijfers op een rij krijgt.

1. Loonkosten zieke werknemer

Als de zieke werknemer bij jou onder contract staat, ben je verplicht een groot deel van zijn loon door te betalen.

Volgens de wet moet je in de eerste twee jaar van ziekte minimaal 70 procent van zijn loon betalen. Als het bedrag daarmee onder het wettelijk minimumloon (WML) zou komen, moet je het eerste jaar het minimumloon uitbetalen.

Soms betaal je nog langer mee aan het inkomen van een zieke werknemer. Een zieke werknemer kan je in totaal tot twaalf jaar lang geld kosten.

Wanneer ben je verplicht het loon door te betalen van je zieke werknemer? Ja of nee:

 • Personeel met een vast dienstverband zonder en met vaste uren: Ja
 • Personeel met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast contract én vaste uren van 1 jaar of langer én vaste uren zonder vaste uren: Ja
 • Uitzendkrachten en payrollers: Nee
 • Oproep- en invalkrachten: Dit hangt af van het soort contract.

Bij de loonkosten moet je ook rekening houden met de opbouw van het vakantiegeld en het afdragen van loonheffingen (werkgeverslasten). Deze lopen gewoon door als je werknemer ziek is.

Cao's

Als jouw bedrijf werkt met een cao, kunnen daar andere regels in staan rondom het doorbetalen van loon bij ziekte. In veel cao's staat een hoger percentage voor loondoorbetaling bij ziekte en een hoger minimumloon of basisloon per functie.

Als je werknemer een oproepovereenkomst heeft, ben je in de meeste situaties ook verplicht het loon door te betalen. Dit is afhankelijk van het type contract en de situatie.

Als je medewerkers inzet via een uitzendbureau of een payrollbedrijf, zorgen zij voor loondoorbetaling bij ziekte.

Verzeker je personeel tegen ziekte

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

2. Kosten voor vervanging zieke werknemer

Hoe ga je de werkzaamheden opvangen nu je werknemer ziek is? Laat je andere werknemers overwerken, ga je zelf bijspringen of heb je een oproepkracht ter beschikking? Je kunt ook een beroep doen op een uitzendkracht of payroller. Hoeveel gaat dat je kosten?

Gemiddeld genomen zullen de kosten voor vervanging ongeveer gelijk zijn aan de loonkosten van de zieke werknemer. Huur je een tijdelijke vervanger in via een tussenbureau, dan ben je al snel 30 procent meer kwijt.

3. Kosten door productieverlies

De extra kosten voor productieverlies of omzetverlies kunnen enorm verschillen. Hoe belangrijker jouw werknemer is voor je bedrijf, hoe groter het productieverlies of omzetverlies zal zijn tijdens zijn ziekte. Denk aan de kennis die hij heeft, het (unieke) talent dat hij misschien bezit of de relaties die hij heeft opgebouwd met klanten. In hoeverre kun je dat opvangen zonder dat er verliezen ontstaan?

Als je een nieuwe kracht gebruikt als vervanger, moet die ingewerkt worden. Een vervanger maakt mogelijk meer fouten en is waarschijnlijk langzamer. Dat brengt allemaal extra kosten met zich mee.

Probeer dus een inschatting te maken van het productieverlies dat je bedrijf oploopt tijdens de periode van ziekte van je werknemer.

bereken verzuimkosten bedrijf

4. Kosten voor verzuim­begeleiding en re-integratie

Een werknemer die ziek is heeft recht op de nodige verzuim­begeleiding. Je hebt als werkgever namelijk een aantal verantwoordelijkheden.

Denk aan ziekmeldingen bijhouden en doorgeven (verzuim­registratie), eventueel een vervanger zoeken, een plan van aanpak maken bij re-integratie en regelmatig contact onderhouden met je zieke werknemer. Dat kan je flink wat tijd kosten en dus ook geld.

Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen. Sterker nog: als werkgever ben je wettelijk verplicht om deskundige ondersteuning te regelen op het gebied van gezond en veilig werken. Je hebt dus ook te maken met kosten voor het inschakelen van een arbodienst en/of bedrijfsarts en eventueel aanvullende arbeidsdeskundigen.

Bij langdurige ziekte van werknemers kunnen de kosten voor re-integratie flink oplopen. In sommige gevallen moet ook de werkplek aangepast worden.

Kosten verzuim berekenenVerzuimkosten uitrekenen

Hoe kun je zelf de verzuim­kosten van een zieke werknemer op een rijtje zetten? Laten we een voorbeeld uit de praktijk nemen.

Stel: jouw ervaren 'salestijger' krijgt een ongeluk op de A2. Hij breekt een paar ribben en loopt een flinke hersenschudding op. Hij is 3 maanden niet inzetbaar.

Hoeveel geld gaat deze zieke werknemer kosten?

Doorbetaling loon salesmanager

 • Hij heeft een bruto maandsalaris van 4.000 euro
 • Hij kan 3 maanden niet werken
 • Volgens je cao betaal je hem tijdens zijn ziekte in het eerste jaar 100 procent van zijn loon. In de periode van ziekte is dat 12.000 euro
 • Werkgeverslasten (loonheffingen): 2.400 euro

Voorbeeld berekening kosten door verzuim

Totaal loonkosten tijdens ziekte:14.400 euro

Extra kosten door verzuim:

 • Kosten verzuim­begeleiding en re-integratie: 400 euro
 • Kosten inhuur vervangende salesmanager: 15.600 euro
 • Productieverlies: 3.000 euro
 
Totaal extra kosten door verzuim:19.000 euro

Rekentool verzuim­kosten bedrijf

Wil je weten wat verzuim jouw bedrijf precies kost? Gebruik de verzuim­calculator met branche­gegevens van De Goudse. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in de kosten voor jouw bedrijf, inclusief een handige vergelijking met andere bedrijven in je branche.

Verzuimkosten berekenen per werknemerKosten per zieke werknemer berekenen

Inzicht in je verzuim­kosten is heel belangrijk. Het is goed om te weten wat jij precies kwijt bent per zieke werknemer. Wat als Bob ziek wordt? Of Claudia?

Bereken de exacte kosten per medewerker? Gebruik de rekentool zieke werknemer en ontdek hoeveel jij betaalt.

Kosten verzuim verlagen, 3 tips

Hoe kun je de kosten door verzuim binnen jouw bedrijf verlagen? 3 gouden tips:

 1. Probeer het verzuim binnen je bedrijf zo laag mogelijk te houden. Download de gratis Checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag!
 2. Zorg dat je werknemers gezond en gelukkig zijn. Hoe? Leer van Het Vitaalste Bedrijf van Nederland.
 3. Ziekte kun je nooit helemaal voorkomen. Verzuim kan je bedrijf veel geld kosten, maar dat hoeft niet! Neem een ziekte­verzuim­verzekering die bij jouw bedrijf past.​

Wil je meer weten over alle voordelen voor jou als ondernemer? Bekijk dan deze video:

7 vragen over verzuim­kosten

 • Wat zegt de wet over loondoorbetaling bij ziekte?

  Volgens de wet moet je minimaal 70 procent van het loon doorbetalen aan een zieke werknemer tijdens de eerste twee jaar van zijn ziekte. In het eerste jaar mag je niet onder het minimumloon komen.

 • Hoeveel loon betaal je volgens de cao?

  Als jouw bedrijf werkt met een cao kan er een hoger percentage gelden voor loondoorbetaling bij ziekte. In veel branches moet je in het eerste jaar 100 of 90 procent van het loon doorbetalen en in het tweede jaar 80 of 70 procent. Controleer je cao voor de percentages.

 • Wat kost een zieke werknemer per dag voor ondernemers?

  Een zieke werknemer kost je als ondernemer al snel twee keer zijn salaris. Gemiddeld kost dit ondernemers circa 250 tot 260 euro per dag. Deze kosten bestaan uit: loonkosten doorbetalen, vervanging van de zieke werknemer, productie- en omzetverlies en re-integratiekosten.

 • Welke verzuim­kosten zijn er nog meer?

  Je moet vaak zorgen voor vervanging, verzuim­begeleiding en re-integratie. Daarnaast is er meestal sprake van omzetverlies door het gemis van een zieke werknemer. Wat zijn de kosten van een zieke werknemer voor jouw bedrijf?

 • Hoe bereken ik de kosten van verzuim?

  De verzuim­kosten voor je bedrijf kun je eenvoudig berekenen met deze verzuim­calculator. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in jouw kosten door ziekte­verzuim en het gemiddelde in je branche. Daarnaast kun je eenvoudig de kosten per zieke werknemer berekenen met deze rekentool zieke werknemer.

 • Kan ik de kosten voor verzuim verzekeren?

  Een deel van de verzuim­kosten kun je verzekeren met een verzuim­verzekering. Als je werknemer ziek is krijg je een uitkering waardoor je het loon van je zieke werknemer kan blijven betalen. Daarnaast krijg je advies om ziekte te voorkomen, beperken en zieke werknemers te begeleiden.

 • Wanneer is een verzuim­verzekering verplicht?

  Een verzuim­verzekering is (nog) niet wettelijk verplicht. Toch is het voor veel bedrijven verstandig een verzekering af te sluiten. Vraag je vooral af of je de verzuim­kosten zelf kunt opvangen. Ook als meerdere werknemers langdurig ziek zijn?

 • Hoe duur is een verzuim­verzekering?

  De kosten van een verzuim­verzekering zijn afhankelijk van jouw bedrijf, je wensen en de risico's die je werknemers lopen. Vraag een onafhankelijke adviseur wat de beste opties zijn voor jouw bedrijf. Je kunt ook direct een offerte aanvragen voor een verzuim­verzekering.

Personeel verzekeren ja of nee

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests