Loon minimumloon bouw
Loon minimumloon bouw

Loon en minimumloon bouw, hoe zit dat?

De bouw kent heel veel beroepsgroepen, bijvoorbeeld timmerman, kraanmachinist, betonwerker, schilder of voorman. Welk loon is passend voor de verschillende functies in de bouw? De regels volgens de cao Bouw & Infra.

Een van de kenmerken van goed werkgeverschap is dat je werknemers een goed salaris betaalt, passend bij de functie die zij vervullen. Maar hoe bepaal je wat een goed salaris is?

Wettelijk minimumloon

Om te beginnen ben je altijd verplicht om je werknemers minimaal het wettelijke minimumloon te betalen. Daarnaast ben je als werkgever in de bouw gebonden aan een verplichte cao, bijvoorbeeld de cao Bouw & Infra. Hierin is voor de verschillende functiegroepen in de bouw vastgelegd hoe hoog het salaris moet zijn.

Bekijk het minimumloon 2024 en lees meer over loontabellen in de bouw

Minimumloon bouw en infra

Het minimumloon bouw is afhankelijk van de verschillende functies. De cao Bouw & Infra maakt onderscheid tussen bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Bouwplaatswerknemers

Onder bouwplaatswerknemers vallen alle functies die op de bouwplaats zelf worden uitgevoerd. Denk aan timmerman, dakdekker, kraanmachinist, metselaar, opperman, tegelzetter, elektromonteur of schilder.

De functies zijn ingedeeld in groepen (A t/m E). Deze indeling is onder meer gebaseerd op opleiding, ervaring, mate van leidinggeven en mate van zelfstandigheid.

Aan je bouwplaatswerknemers moet je het zogeheten ‘garantieloon’ betalen. Dit is het minimumuurloon waarop een werknemer recht heeft volgens zijn leeftijd en functie-indeling. Voorlieden, instructeurs en leermeesters moet je bovenop dit garantieloon nog een verplichte toeslag geven.

Tabellen minimumloon bouw

Bekijk de loontabellen voor bouwplaatswerknemers.

Minimumloon bouw salaris caoUTA-werknemers

De afkorting UTA staat voor ‘Uitvoerend Technisch Administratief’. Onder deze brede groep vallen functies als werkvoorbereider, planner, calculator of uitvoerder.

Maar ook de medewerkers van personeels­zaken, de salarisadministratie en het secretariaat horen hierbij. UTA kent een onderverdeling in zes functieniveaus (1 t/m 6).

Voor UTA-werknemers gelden vaste salarisschalen en loontabellen. Per functiegroep is aangegeven welk loon je volgens de cao minimaal moet betalen. Ook het maximumloon ligt vast.

Loontabel UTA

Bekijk de loontabellen voor UTA-werknemers.

Hoger loon in de bouw?

Je moet je werknemers minimaal betalen conform de salaristabellen in de cao. Maar het staat je als werkgever vrij om een hoger uurloon met je werknemers af te spreken dan de cao voorschrijft. Bij het bepalen van een passend salaris kun je de cao uiteraard als uitgangspunt nemen.

Verplichte loonsverhoging

Betaal je je werknemers een hoger loon dan de cao voorschrijft? Ook dan ben je verplicht om de voorgeschreven periodieke loonsverhogingen door te voeren. Je mag dus niet een periodiek overslaan om bijvoorbeeld weer op gelijke hoogte met het cao-loon te komen.

Een hoger loon bieden kan je voordeel opleveren. Zeker nu het in de bouw erg lastig is om goed en gekwalificeerd bouwplaats­personeel te vinden, kun je met een hoger salaris potentiële kandidaten aantrekken en aan je bedrijf binden. Met de extra beloning laat je zien dat je hun arbeid waardeert, maar ook dat je een goed werkgever bent.

Cao bouw

Raadpleeg altijd de cao die bij jouw bedrijfstak hoort. Bekijk een overzicht van cao's in de bouw.

De meest bekende cao in de bouw is de cao Bouw & Infra. Veel bouwbedrijven vallen onder deze regeling. Binnen deze cao geldt bijvoorbeeld het spaarfonds Bouw & Infra.

Let op met keten­aansprakelijkheid

Werk je samen met aannemers of onderaannemers? Op grond van de Wet keten­aansprakelijkheid (WKA) is niet alleen de aannemer zelf aansprakelijk wanneer hij verzuim­t het cao-loon of het minimumloon te betalen aan zijn werknemers. Ook jij bent als opdrachtgever aansprakelijk.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vragen over minimumloon bouw

 • Waarom het minimumloon betalen?

  Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is van toepassing op alle werknemers met een vast of tijdelijk contract. Betaal je minder dan het minimumloon, dan kun je een waarschuwing of een flinke boete krijgen van de Arbeidsinspectie.

 • Wanneer is het minimumloon hoger?

  Het wettelijke minimumloon geldt als basis voor alle werknemers in Nederland. Toch kunnen er voor bepaalde beroepen hogere minimumlonen zijn. Dit is afhankelijk van de cao voor jouw bedrijf. In de bouw gelden bijvoorbeeld andere minimumlonen dan in de horeca en detailhandel.

 • Vanaf welke leeftijd is er een minimumloon?

  Het minimum loon geldt voor alle werknemers vanaf 21 jaar tot aan de AOW-leeftijd. Voor werknemers van 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar en 20 jaar geldt een minimum jeugdloon. Dit loon is gebaseerd op een percentage van het minimum loon voor volwassenen. De jeugdlonen stijgen elk halfjaar mee met het standaard minimum loon.

 • Welke personeels­kosten zijn er in de bouw?

  In de bouw heb je te maken met allerlei personeels­kosten. Naast het loon betaal je verplicht vakantiegeld en loonbelasting. Verder heb je mogelijk te maken met kosten voor gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's), opleidingen, werkkleding en verzekeringen voor bouw­personeel.

Meest gelezen

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies? En wat zijn de lonen op dit moment? Een overzicht.

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies? En hoe kom je eraan?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt. Wat wordt in een cao eigenlijk geregeld en wat moet je er als ondernemer met personeel over weten? Je leest het hier.

Whitepapers en online tests