Minimumloon groothandelpersoneel
Minimumloon groothandelpersoneel

Minimumloon in de groothandel

6200 Hoe hoog is het minimumloon voor groothandelsbedrijven? En hoeveel betaal je aan werknemers die jonger zijn dan 21 jaar? Dit zijn de regels in de groothandel.

Een kenmerk van goed werkgeverschap is dat je je werknemers een salaris betaalt dat past bij de functie die zij vervullen. Maar hoe bepaal je wat een goed salaris is?

Wettelijk minimumloon

Om te beginnen moet je je personeel altijd minimaal het wettelijke minimumloon betalen. Die verplichting geldt voor iedere werkgever in Nederland, dus ook in de groothandel.

De hoogte van het minimumloon wijzigt twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. Als je bij je loonbetaling uitgaat van het minimumloon, moet je er dus voor zorgen dat je elk half jaar de lonen aanpast.

Check de bedragen van het minimumloon in 2021 voor volwassenen en de minimumjeugdlonen voor jongeren van 15 tot en met 20 jaar.

Minimumloon cao's groothandel

Ken jij de risico's in de groothandel?

Als ondernemer in de groothandel kun je te maken krijgen met brandschade aan je inventaris of een claim vanwege het leveren van een onveilig product.

Voor de lonen in groothandelsbedrijven kunnen extra regels gelden. Werk je volgens een verplichte cao, dan liggen de minimumlonen voor de verschillende functiegroepen in jouw bedrijf waarschijnlijk boven het wettelijk vereiste minimum.

Als voorbeeld nemen we de Cao bloemen- en plantengroothandel. In deze bedrijfstak ligt het minimummaandsalaris voor de laagst ingeschaalde loongroep (volgens de ORBA-systematiek) ruim 20 euro hoger dan het wettelijke minimumloon. De jeugdlonen blijken zelfs fors meer te bedragen dan de wet verlangt.

De laagst ingeschaalde functiegroep (groep B) in de Cao groothandel in bloembollen krijgt een maandloon dat nog weer beduidend hoger is dan dat van de collega’s in de bloemen- en plantengroothandel.

Naast de twee genoemde cao’s kent de groothandel nog veel meer cao’s. Die hebben allemaal hun eigen loonvoorschriften. Raadpleeg dus je cao voor het actuele minimumloon. Bekijk hier een overzicht van de cao's in de groothandel.

Ben je niet gebonden aan een cao? Dan kun je, in overleg met je werknemers, zelf het loon bepalen. Zorg wel dat je altijd voldoet aan de wettelijke minimumlooneis.

Een hoger loon betalen, mag dat?

Als jouw bedrijf onder een groothandels-cao valt, moet je je personeel minimaal het cao-loon betalen. Maar je mag met je werknemers ook een hoger uurloon afspreken dan de cao voorschrijft. Bij het bepalen van een passend salaris kun je de cao uiteraard als uitgangspunt nemen.

Een hoger loon bieden kan voordeel opleveren. Nu de economie aantrekt en het lastig wordt om goed en gekwalificeerd personeel te vinden, kun je met een hoger salaris potentiële kandidaten aantrekken en aan je bedrijf binden. Je laat zo zien dat je een goed werkgever wilt zijn en je personeel waardeert.

Betaal je je werknemers een hoger loon dan de cao voorschrijft? Ook dan ben je verplicht om de voorgeschreven periodieke loonsverhoging door te voeren. Je mag dus niet een periodiek overslaan om bijvoorbeeld weer op gelijke hoogte met het cao-loon te komen.

Groothandel ondernemer

Specialist in de groothandel?

Oei! Een aanrijding met een heftruck, kapotte producten of een hack van je voorraadsysteem. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Cao's in de groothandel, een overzicht

11980 Veel groothandelsbedrijven zijn gebonden aan de bepalingen van een collectieve arbeids­overeenkomst (cao). Wat staat er in een cao? En welke cao's zijn er voor de groothandel?

Kosten personeel groothandel

1695 In de groothandel moet je ook op de kleintjes letten. Daarom wil je als ondernemer precies weten wat een werknemer je kost. Een overzicht met alle personeels­kosten op een rij.

Whitepapers en online tests